Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Scroll Magic giúp bạn dễ dàng phản ứng với vị trí cuộn hiện tại của người dùng. Đây là plugin hoàn hảo cho bạn nếu bạn muốn…

  • Tạo hoạt ảnh dựa trên vị trí cuộn – kích hoạt hoạt ảnh hoặc đồng bộ hóa nó với chuyển động của thanh cuộn (như điều khiển chà phát lại).
  • Ghim một phần tử bắt đầu từ một vị trí cuộn cụ thể – vô thời hạn hoặc trong một số lượng hạn chế của tiến trình cuộn (phần tử cố định).
  • Dễ dàng thêm hiệu ứng thị sai vào trang web của bạn.
  • Blah blah ..

Link Demo : https://codecanyon.net/item/scroll-magic-wordpress-scrolling-animation-builder-plugin/19418234

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin

Các tính năng của Scroll Magic :

Hoạt ảnh nâng cao
Xây dựng nội dung của bạn với hoạt ảnh CSS3, HTML5 rất dễ dàng. Vẽ Hình ảnh, SVG, Phát Video, Âm thanh …
Phản ứng nhanh nhẹn
Nó hoạt động cho mọi thiết bị, Máy tính để bàn, Máy tính xách tay, Máy tính bảng, Điện thoại thông minh …
Nhiều ví dụ
Có rất nhiều ví dụ để xem: nó hoạt động như thế nào.
theme và plugin tương thích
Đối với bất kỳ theme WordPress nào đối với bất kỳ plugin nào của WordPress
Trình chỉnh sửa bản xem trước trực tiếp
Bạn có thể xem những gì bạn xây dựng với Trình chỉnh sửa cảnh.
SEO & Hiệu suất
Nó tốt cho SEO và Google sẽ thích bạn. Hiệu suất được tối ưu hóa

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin nulled changelog
v4.2.5 - Newest version
2021 - August - 22
improvement audio shortcode
improvement button shortcode
improvement image shortcode
improvement sequence shortcode
improvement shape shortcode
improvement svg shortcode
improvement text shortcode
improvement video shortcode
improvement CSS

v4.2.4
2021 - July - 05
improvement clean shortcode
improvement minor Javascript in front
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.2.3
2021 - June - 15
improvement Core 1.4.5
improvement Sanitize Data
improvement Security
improvement minor Javascript
bug-fix URL settings page
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.2.2
2021 - June - 06
improvement Demo Ipad
improvement Demo MiniCooper 03
improvement Demo MiniCooper 05
improvement minor Javascript
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.2.1
2021 - May - 18
improvement core 1.4.4.1
improvement Demo Lemugs 03
improvement Demo Alfred 01
improvement Demo Alfred 05
improvement minor Javascript
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.2.0
2021 - May - 03
improvement About Page
improvement Demo Cafe 05
improvement Demo Alfred 04
improvement Demo Alfred 02
improvement minor Javascript
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.1.9
2021 - Apr - 24
improvement core 1.4.4
improvement Demo Ipad 04
improvement Demo Lemugs 02
improvement Demo Alfred 01
improvement minor Javascript
improvement check update newest version
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.1.8
2021 - Apr - 06
feature Auto check update newest version
feature Verified button in settings page
feature Button update plugin in about page
feature Password field
improvement Demo Ipad 02
improvement Demo Lemugs 05
improvement Demo Alfred 02
improvement Demo Alfred 06
improvement minor Javascript
improvement minor CSS editor
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript for WP 5.7

v4.1.7
2021 - Mar - 18
improvement Demo Cafe 01
improvement Demo Lemugs 06
improvement Demo MiniCooper 03
improvement Demo MiniCooper 05
improvement minor Javascript
improvement minor CSS
bug-fix minor CSS
bug-fix minor Javascript

v4.1.6
2021 - Mar - 08
feature Hover style in admin
feature Lib tippy js
improvement Core 1.4.2
improvement minor JS

v4.1.5
2021 - Feb - 17
feature Tabs for plugin settings
feature Clipboard Function
feature About Class
improvement Core 1.4.1
improvement minor CSS for component
bug-fix minor CSS

v4.1.4
2021 - Feb - 07
feature link to Support and Guide for about-page in backend
improvement Style for about-page in back-end
improvement Core version 1.4.0
bug-fix minor css

v4.1.3
2021 - Jan - 22
improvement ScrollMagic js library
improvement gsap js library
improvement velocity js library
feature ScrollToPlugin js library
bug-fix scroll problem for Bridge theme

v4.1.2
2021 - Jan - 05
improvement style for scene builder
improvement style button in admin panel
improvement html-Dom Class to 1.9.1
improvement Core version 1.3.9.1

v4.1.1
2020 - Dec - 10
improvement style for about page
improvement style for settings page
improvement Core version 1.3.9
bug-fix javascript button delete
bug-fix javascript button add

v4.1.0
2020 - Sep - 24
feature URL for single image shortcode
feature target for single image shortcode
bug-fix old scene sequence image shortcode
bug-fix old scene single image shortcode
bug-fix old scene group image shortcode
bug-fix conflict with old version

v4.0.9
2020 - Oct - 30
feature condition to the fields in editor settings
feature URL-field for text element
feature target-field for text element
bug-fix Compatible with SM old version
bug-fix conflict FL builder

v4.0.8
2020 - Oct - 14
improvement Google font picker
improvement UI of editor
improvement Core version 1.3.8
bug-fix Compatible with WP 5.5.1
bug-fix Compatible with Colorpicker

v4.0.7
2020 - Aug - 09
feature Add custom font for shortcode
improvement Resort the fields, group field in Scene settings
improvement Text-shortcode
improvement Button-shortcode
improvement Style form in plugins settings
improvement Update items in about-page
improvement Core v1.3.7
bug-fix Conflict CSS with WPB

v4.0.6
2020 - July - 26
improvement Core v1.3.6
improvement Tab navigation for the Options settings page
improvement "About" page
improvement Default Option settings page
improvement Link to purchase settings page in import popup
bug-fix Minor javascript

v4.0.5
2020 - July - 09
improvement number field editor
improvement text field editor
improvement label editor
improvement performance
improvement font selector
improvement button style
improvement images for scene type
improvement scenes manager
improvement the documentation

v4.0.4
2020 - June - 27
improvement alert editor
improvement color editor
improvement text demo editor
improvement show/hide sidebar
improvement type of shortcode

v4.0.3
2020 - June - 08
improvement Display all scenes
improvement Shortcode of scene
improvement Support font-awesome Backend
improvement Quality feedback

v4.0.2
2020 - May - 19
feature Add new style TextDance random to
feature Add new style TextDance random from
improvement Default SVG stroke Width
improvement Default SVG stroke

v4.0.1
2020 - May - 04
improvement TextDance default false
improvement Stroke SVG default null
improvement Stroke width SVG default null
improvement Unable fill

v4.0.0
2020 - April - 24
feature Theme UI
feature Import date
feature Import template
feature Export date
feature Type of scene
feature Shortcode scene
feature Shortcode scene
feature Text Dance
feature Play video, audio
feature Video time-Lapse
feature Preview draw SVG, sequence, play audio, video...
feature Resize right bar settings
feature Ruler
improvement Update react js
improvement Draw SVG
improvement Add sub menu

v3.8.0
2020 - February - 27
improvement get and processing data about page
improvement clean the input data
improvement add sub menu

v3.7.9
2020 - February - 27
improvement Core 1.3.5
improvement Theme UI
improvement Icon of Image-sequence shortcode
improvement Icon of Scrollmagic shortcode
feature Encodes data

v3.7.8
2020 - February - 10
improvement Core 1.3.4
improvement Sample Data
improvement Option use ScrollMagic via Class css
improvement Minor bugs user interface
improvement Parallax
bug-fix Api about page

v3.7.7
2020 - January - 30
improvement Name ID
improvement On or Off on mobile
improvement Api about page
improvement Option for each elements
improvement Documentation

v3.7.6
2020 - January - 16
improvement Core 1.3.3
improvement UI Backend (all components)
improvement Smooth Scroll mode
improvement Minor css
bug-fix Input

v3.7.5
2020 - January - 03
feature Theme UI
improvement Class CSS Flash
improvement Remove button save
improvement Color pickerShow on Visual Composer’s Add Element dropdown

v3.7.4
2019 - December - 16
improvement Google font
improvement Color manage
bug-fix About page
improvement Core 1.3.2

v3.7.4
2019 - December - 10
bug-fix New scene
improvement Event JS
improvement After setting Background Color
improvement After setting Background Opacity
improvement Theme UI

v3.7.3
2019 - December - 05
feature About
improvement Notice error
improvement Notice dismissible
improvement Core 1.3.1
improvement Style for range and switch button

v3.7.2
2019 - November - 15
improvement UI
feature Button save
improvement Notice warning
improvement After scrolling Settings (SkewX ,SkewY)
improvement After scrolling Settings Color

v3.7.1
2019 - November - 01
improvement After scrolling Settings (TranslateX, TranslateY ,TranslateZ)
improvement After scrolling Settings (ScaleX ,ScaleY ,ScaleZ)
improvement After scrolling Settings (RotateX ,RotateY ,RotateZ)
improvement JS TweenMax

v3.7.0.1
2019 - October - 14
feature Class CSS Bounce
feature Class CSS Flash
improvement Scene Class toggle Settings ON / OFF
improvement Live preview
improvement Option Blur filter

v3.7.0
2019 - October - 03
improvement Dots navigation element
improvement Dots navigation element for Elementor
improvement Core v1.2.9
improvement Theme Live preview, settings

v3.6.9
2019 - September - 05
improvement ScrollMagic element for Fusion Builder (Elementor)
improvement SEmpty Space element for Fusion Builder (Elementor)
improvement ScrollMagic Single Image element for Fusion Builder (Elementor)
improvement ScrollMagic Sequence Image element for Fusion Builder (Elementor)
improvement Core v1.2.8
improvement Added function to delete multiple scenes

v3.6.8
2019 - August - 01
improvement ScrollMagic element for Fusion Builder (Divi)
improvement SEmpty Space element for Fusion Builder (Divi)
improvement ScrollMagic Single Image element for Fusion Builder (Divi)
improvement ScrollMagic Sequence Image element for Fusion Builder (Divi)
improvement Core v1.2.7
bug-fix Sequence image shortcode

v3.6.7
2019 - July - 10
improvement ScrollMagic element for Fusion Builder (Avada)
improvement SEmpty Space element for Fusion Builder (Avada)
improvement ScrollMagic Single Image element for Fusion Builder (Avada)
improvement ScrollMagic Sequence Image element for Fusion Builder (Avada)
improvement Core v1.2.6

v3.6.6
2019 - June - 10
feature Js for event select tab
improvement Css for options Before
improvement Core v1.2.5
improvement Simple HTML Dom Lib 1.9

v3.6.5.2
2019 - May - 20
improvement Core v1.2.4
improvement Transform Origin option for Scene Settings
improvement % unit for Scene Settings, Duration Option
improvement The documentation
bug-fix Consolog JS

v3.6.5.1
2019 - May - 13
improvement Dots navigation element
improvement Dots navigation element for WPBakery Page Builder
improvement Dots navigation element for Elementor
bug-fix Minor css in admin panel

v3.6.5
2019 - April - 25
feature Css for options Before
feature Simple HTML Dom Lib 1.9
feature Transform Origin option for Scene Settings
feature % unit for Scene Settings, Duration Option
feature vh, vw unit follow height and width of broswer for Scene Settings

v3.6.4.1
2019 - April - 11
improvement Support Mobile
improvement Image-sequence (GIF-like behaviour controlled by the scroll bar)
improvement Smooth for Image-sequence
bug-fix Warning PHP in extend/index.php

v3.6.4
2019 - April - 2
improvement Scene Ease Settings Duration
improvement Ease Settings Delay
improvement Settings Type ( 33 types )
improvement Core v1.2.3

v3.6.3
2019 - March - 11
feature Dots navigation element
feature Dots navigation element for WPBakery Page Builder
feature Dots navigation element for Elementor
improvement Sample data Alfredservice-Demo.xml

v3.6.2
2019 - February - 26
feature Empty Space element for Fusion Builder (Avada)
feature ScrollMagic element for Fusion Builder (Avada)
feature ScrollMagic Single Image element for Fusion Builder (Avada)
feature ScrollMagic Sequence Image element for Fusion Builder (Avada)
improvement ScrollMagic Single Image
bug-fix WPBakery Page Builder v5.7

v3.6
2019 - February - 22
feature Empty Space element for Elementor
feature ScrollMagic element for Elementor
feature ScrollMagic Single Image element for Elementor
feature ScrollMagic Sequence Image element for Elementor
feature Empty Space element for Divi
feature ScrollMagic element for Divi
feature ScrollMagic Single Image element for Divi
feature ScrollMagic Sequence Image element for Divi
feature Language template
improvement ScrollMagic Single Image
improvement PHP Class Name
improvement BBCore v1.2

v3.5.1
2019 - February - 19
improvement The documentation.
bug-fix Get shortcode attributes in php7
improvement Able to type in values TriggerHook
improvement cleaning data to improve performance
improvement Add Js for options

v3.5
2019 - February - 03
feature Scene Option: disable Scene on Mobile/Desktop
feature Plugin Option: disable ScrollMagic on Desktop
improvement ScrollMagic JS v2.0.6
improvement TweenMax JS v2.0.2
improvement Able to type in values Opacity

v3.4.2
2019 - Jan - 26
improvement Update BestBug Core v1.1.4.5
improvement Init Settings Color
improvement Init Settings Background Color
improvement Settings Opacity
bug-fix Position trigger on all browsers

v3.4.1
2019 - Jan - 5
improvement Init Settings SkewX ,SkewY
improvement Scene Settings RotateX ,RotateY ,RotateZ
improvement Scene Init Settings ScaleX ,ScaleY ,ScaleZ
bug-fix Load jsx on some themes

v3.4
2018 - Dec - 10
improvement Scene Builder
improvement Scene Settings Duration
improvement Scene Init Settings TranslateX, TranslateY ,TranslateZ
improvement Compatible with Wordpress 5.0

v3.3.2.7
2018 - Dec - 4
feature Color manage
feature Google font
improvement Update Sample Data
feature Custom css
bug-fix Minor css

v3.3.2.5
2018 - Nov - 5
improvement multi scenes for ScrollMagic shortcode
improvement category for ScrollMagic shortcode
improvement TweenMax JS
improvement Update BestBug Core v1.1.4.3
bug-fix minor css in Scene Builder
bug-fix cache css

v3.3.2.4
2018 - Oct - 10
improvement Shape
improvement Add Sequence Image settings in Scene
improvement Add Sequence Image Repeat settings in Scene
improvement Add "display" settings in Scene
bug-fix minor js

v3.3.2.3
2018 - Sep - 24
improvement Add Sequence Image settings in Scene
feature Font-size for text element
improvement Add "display" settings in Scene
bug-fix Some fields can't save in scene settings.

v3.3.2.2
2018 - Sep - 4
feature Duration and offset of element
feature Cusstom css
improvement Font-size for text element
improvement Update BestBug Core v1.1.4.2

v3.3.2.1
2018 - 8 - 4
feature cleaning data to improve performance
improvement Add CSS for Button
improvement Add Js for options
bug-fix minor js

v3.3.2
2018 - 8 - 3
improvement Selector field in Scene setting
improvement Custom Container field in Scene setting
improvement Performance
bug-fix conflict with Revolution Slider
bug-fix minor css

v3.3.1.3
2018 - 7 - 3
feature Add Sequence Image settings in Scene
feature Add Sequence Image Repeat settings in Scene
feature Add "display" settings in Scene
improvement Disable Auto rotate from Bezier.

v3.3.1.2
2018 - 6 - 29
feature Add CSS for Button
feature Add Js for options
improvement Update BestBug Core v1.1.3
improvement Documentation

v3.3.1.1
2018 - 5 - 14
feature Add Custom Class CSS for Scene
improvement Add Point of execution for scene
improvement Reverse field in Scene setting
improvement Add Unit (px, % ...) for scene properties

v3.3
2018 - 3 - 19
feature Add core
feature Add Point of execution for scene
feature Add Unit (px, % ...) for scene properties
improvement Update UI screen Add new scene
improvement Update UI screen All scenes
improvement Update UI screen Settings
improvement Update Documentation

v3.2
2017 - 12 - 24
feature Reverse field in Scene setting
improvement All shortcodes
improvement Remove a few options
improvement Documentation

v3.1
2017 - 11 - 30
feature Selector field in Scene setting
feature Custom Container field in Scene setting
feature Sort Scene in All-Scenes settings
feature Clone Scene in All-Scenes settings
bug-fix minor javascript
bug-fix minor css

v3.0
2017 - 10 - 1
feature Support Horizontal Scrolling
feature Support Multiple Direction Scrolling
feature Empty Space Shortcode
feature Single Image shortcode
feature Group Image shortcode
feature Scene property (width ,height ,zIndex ,position ,left ,top ,right ,bottom ,overflow)
improvement Icon of Scrollmagic shortcode
improvement Icon of Image-sequence shortcode
improvement ScrollMagic Options for ImageSequence
improvement Extra class name Options for ImageSequence
improvement Split Settings UI of Before and After Scrolling
improvement Demo Cafeshop
improvement Parallax
bug-fix minor javascript
bug-fix minor css

v2.8
2017 - 07 - 10
feature Preload images for SequenceImage shortcode
feature multi scenes for ScrollMagic shortcode
feature category for ScrollMagic shortcode
improvement Sample data scenes
bug-fix Minor bugs user interface
bug-fix triggerhook for imagesequence shortcode
bug-fix minor javascript
bug-fix minor css

v2.6
2017 - 05 - 12
feature Option use ScrollMagic via Class css, (Now you can use for all Editor and Elements out of Page content)
feature On or Off ScrollMagic on mobile
feature Name ID
feature TriggerHook
feature PushFollowers
feature Style for range and switch button
bug-fix minor javascript
bug-fix minor css

v2.3
2017 - 04 - 28
feature Bezier
feature Smooth for Image-sequence
feature draw SVG
feature Image-sequence (GIF-like behaviour controlled by the scroll bar)
bug-fix Option for each elements
bug-fix minor javascript
bug-fix minor css

v2.0
2017 - 03 - 27
feature Scene Builder
feature Scene General Settings (Duration, offset, pin)
feature Scene Init Settings (TranslateX, TranslateY ,TranslateZ ,ScaleX ,ScaleY ,ScaleZ ,Rotate ,RotateX ,RotateY ,RotateZ ,SkewX ,SkewY ,Color ,Background Color ,Opacity)
feature Scene After scrolling Settings (TranslateX, TranslateY ,TranslateZ ,ScaleX ,ScaleY ,ScaleZ ,Rotate ,RotateX ,RotateY ,RotateZ ,SkewX ,SkewY ,Color ,Background Color ,Opacity)
feature Scene Ease Settings (Duration, Delay, Type ( 33 types ))
feature Scene Class toggle Settings (ON / OFF, Class CSS ( 75 classes ))
feature Support Mobile
bug-fix minor javascript
bug-fix minor css

v1.1
2017 - 03 - 03
feature Smooth Scroll mode
improvement UI Backend (all components)
bug-fix Show on Visual Composer’s Add Element dropdown
bug-fix minor javascript
bug-fix minor css

v1.0
2017 - 02 - 07
feature Init.
Tải Miễn Phí Scroll Magic v4.2.5 NULLED – Scrolling Animation Builder WordPress Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress