School Management System for WordPress v79.0


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

School Management System for WordPress là cách lý tưởng để quản lý toàn bộ hoạt động của trường. Hệ thống có các quyền truy cập khác nhau cho Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/school-management-system-for-wordpress/11470032

School Management System for WordPress v76.0

URL: https://school.pushnifty.com/

User Role Username Password
Teacher teacher teacher
Student student student
Parent parent parent
Support Staff supportstaff supportstaff

School Management System for WordPress v76.0 School Management System for WordPress v76.0 School Management System for WordPress v76.0 School Management System for WordPress v76.0 School Management System for WordPress v76.0

School Management System for WordPress v76.0School Management System for WordPress v76.0

School Management System for WordPress v76.0 School Management System for WordPress v76.0 School Management System for WordPress v76.0 School Management System for WordPress v76.0

Danh sách mô-đun của School Management System for WordPress:

 • Trang tổng quan phong phú với phân tích
 • Mô-đun quản trị
 • Học phần dành cho sinh viên
 • Mô-đun giáo viên
 • Mô-đun chính
 • Mô-đun theme
 • Mô-đun lớp học
 • Mô-đun lớp
 • Quản lý nhãn hiệu
 • Mô-đun chuyên cần
 • Mô-đun tin nhắn
 • Mô-đun Thông báo-Sự kiện
 • Mô-đun vận chuyển
 • Danh sách hội trường
 • Mô-đun ngày lễ
 • Mô-đun di chuyển
 • Mô-đun thanh toán
 • Báo cáo
 • Quy trình của lớp học sinh
 • Quy trình dành cho giáo viên
 • In bảng đánh dấu dưới dạng PDF
 • Di chuyển sinh viên chỉ với một cú nhấp chuột
 • Sau khi nhấp vào Cài đặt
 • Các tính năng mạnh mẽ với thiết kế độc đáo
 • Mô-đun tuyển sinh
 • Mô-đun kiểm tra
 • Cập nhật danh sách hội trường Mô-đun phòng thi
 • Mô-đun Bài tập về nhà
 • Mô-đun nhà trọ
 • Mô-đun thanh toán phí
 • Mô-đun thư viện
 • Mô-đun trường tùy chỉnh

School Management System for WordPress Changelog:

 • 31-07-2021
  - Fixed license registration loading issue. 
 • 26-06-2021
  - Compatibility WordPress Version 5.7.2 - [Feature]Updated Envato Security/vulnerability Update List. - [Feature] Updated all latest version libraries.   Updated Libary   1) Boostrap (v5.0.1).   2) jQuery (v3.6.0).   3) DataTables(v1.10.24).   4) Fullcalender (v5.7.2).   5) Font Awesome (5.15.2) etc... - [Fixed] Fixed minor bugs. - [Fixed] Fixed Mobile API issue. 
 • 17-05-2021
  - [Feature] added Multiple child option in import parent time. - [Feature] Allow add class routine and add class module access to support staff user. - [Fixed] Fixed Mobile API issue. 
 • 05-05-2021
  - WordPress Version 5.7.1 Compatibility. - [Feature] Added Multiple Fees types in Fess Payment. - [Feature] Added Due Fess Payment mail/SMS reminder. - [Feature] Added Import Book List from CSV File in Library. - [Feature] Added Print Option in Library Issue List - [Feature] Import/Export Students in Bulk from CSV. - [Feature] Added field visibility in Datatable. - [Feature] Added All Delete option in data table. - [Feature] Update Invoice Design. - [Feature] Added Income and expense report with graph, data table and print option. - [Feature] Added fees payment report with graph, data table and print option. - [Feature] Update and added new SMS and Mail notification with option. - [Feature] Allowed float value in manage-marks module. - [Feature] Update Student Result design. - [Fixed] GUI Issue in all module. - [Fixed] Mobile API issue. 
 • 01-03-2021
  - WordPress Version 5.6.2 Compatibility. - [Feature] Added mail Reminder for teachers and student(Virtual class). - [Feature] Added print feature for participants list(Virtual class). 
 • 16-02-2021
  - WordPress Version 5.6.1 Compatibility. - PHP Version 8.1 Compatibility. - Compatibility with paymaster plugin. - [Feature] Added New Virtual class Module(Zoom Live Video Class).   Quickly and easily enable video meetings on your website. - [Feature] Admission form update. - [Feature] Frontend Calander Update. - [Fixed] GUI Issue in all module. - [Fixed] Responsive issue. - [Fixed] Fixed minor bugs. - [Fixed] Fixed validation issue. - [Fixed] Fixed laungage translation issue. 
 • 11-01-2021
  - WordPress 5.6 Compatibility. - [Fixed] GUI Issue in all module. - [Fixed] Responsive issue. - [Fixed] Fixed minor bugs.  -[Fixed] Fixed validation issue. 
 • 13-11-2020
  -  - WordPress 5.5.3 Compatibility. - [Feature] Update Dashboard and notification list module in Mobile App. - [Feature] Update Hostel List module in Mobile App. - [Fixed] Mobile App API Issue. 
 • 06-10-2020
  - PHP Version 7.4.10 Compatibility. -[Feature] Admin can delete multiple addmision data. -[Fixed] RTL Compatibility issue. -[Fixed] RTL Language Translation issue. -[Fixed] access rights issue. -[Fixed] Site Health issue. -[Fixed] GUI Issue in all module. -[Fixed] Responsive Issue. 
 • 10-09-2020
  - WordPress 5.5.1 Compatibility. - PHP Version 7.4.9 Compatibility. -[Feature] Updated menu icon in Users Dashboard. -[Fixed] Fixed minor bugs. -[Fixed] GUI Issue in all module. -[Fixed] Responsive Issue. 
 • 08-06-2020
  -[Feature] Added multiple language support in mobile App. -[Feature] All date formate support in mobile App. 
 • 19-05-2020
  - WordPress 5.4.1 Compatibility. -[Feature] Exam Module issue. -[Feature] Added file upload option on Homework Module. -[Feature] Given access to the teacher to generate an invoice. -[Fixed] Fixed minor bugs. -[Fixed] GUI Issue in all module. -[Fixed] Language Tranalation issue. 
 • 03-03-2020
  -[Fixed] - Api Issue for Android and IOS app  
 • 17-02-2020
  -[Fixed] Plugin generated characters of unexpected output during activation time issue. -[Fixed] Headers already sent messages issue. 
 • 05-02-2020
  - WordPress 5.3.2 Compatibility. -[Feature] Add Admission Module. -[Feature] Approve Admission with send mail and sms notification. -[Feature] Transfer User into the student or parent role. -[Feature] Exam Module Added Download , view Syllabus and Manage Exam Time table. -[Feature] Add Exam Hall Module. -[Feature] Generate Student exam Receipt(Print and PDF). -[Feature] Add Hostel Module. -[Feature] Assign Room and Beds In Hostel Module. -[Feature] Add CustomField Module. -[Feature] Send Message To multiple class. -[Feature] Send Message and Message reply with Multiple Attachment. -[Feature] Add Homework Module. -[Feature] Homework assign with email notification to student and parent. -[Feature] Student And parent Submitted homework to teacher. -[Feature] Add Multiple subject mark and export mark. -[Feature] View exam result. -[Feature] All Modules View Pages Design. -[Feature] Attendance Import & export. -[Feature] User Data Import/Export. -[Feature] Add Full access right settings. -[Feature] Integrate MSG91 SMS gateway. -[Feature] Use Our Paymaster Plugin For Multiple Payment gateway. -[Feature] General Setting Mail Notification Setting Added. -[Fixed] GUI Issue in all module. -[Fixed] Mobile API issue. 
 • 09-11-2019
  - [Feature] Update User Dashboard Design. - [Fixed] GUI Issue in all module. - [Fixed] Field Validation issue. - [Fixed] Mobile API issue. 
 • 19-10-2019
   - WordPress 5.2.4 Compatibility. -[Feature] Update User Dashboard Design. -[Fixed] Student attendace issue in teacher side. -[Fixed] GUI Issue in all module. -[Fixed] Security issue in our plugin(aded htaccess code file in our plugin). 
 • 05-09-2019
  - WordPress 5.2.3 Compatibility. - PHP Version 7.3.8 Compatibility. - [Fixed]User count issue in Dashboard. - [Fixed] Time Zone Issue in Message module. - [Fixed] Time Format Issue in Class Routin module. 
 • 11-07-2019
  - WordPress 5.2.2 Compatibility. - [Fixed] Security issue. - [Fixed] icon issue in frontend side. 
 • 28-06-2019
  - WordPress 5.2.2 Compatibility. - [Fixed] Security issue. 
 • 12-06-2019
  -Wordpress 5.2.1 Compatibility. - [Fixed] GUI Issue in all module. - [Fixed] Responsive Issue in all module. - [Fixed] Icon and Logo issue. 
 • 25-01-2019
  - WordPress 5.0.3 Compatibility. - [Feature] Added new form field validation in all module. - [Fixed] GUI Issue in all module. - [Fixed] Upload image size fix. - [Fixed] Teacher Performance report issue. - [Fixed] Dashboard image box user access wise view. 
 • 05-01-2019
  - WordPress 5.0.2 Compatibility. - [Fixed] Twenty Nineteen Theme compatibility. 
 • 21-11-2018
  - [Fixed] student import/export issue. 
 • 21-07-2018
  - [Fixed] Support staff side section loding issue on add student page. 
 • 23-04-2018
  - [Fix] Message issues. - [Fix] Teacher list issue : blank records. - [Update] Student,Teacher,Parent,SS will be redirect to school dashboard on login. - [Update] Added new access right tab for students. - [Update] Added new settings in teacher access right tab. 
 • 15-03-2018
  - [Fix] Inovice PDF issue - [Fix] Student Edit issue. - [Fix] Report Counting issue. - [Fix] View result exam wise issue. - [Fix] Changed Notitication message. - [Update] Updated .PO files with new words. 
 • 12-02-2018
  - [Fix] Compose Message teacher side issue  - [Fix] Notice display role wise properly  - [Fix] Section and role wise display subject list  - [Fix] Plugin activation time headers already sent 1 charactor issue. 
 • 13-01-2018
  - [Feature] INR currency support added. - [Fix] RTL validation issues - [Fix] few display issue. - [Fix] Teacher,Staff,subject,Attendance module minor bugs. - [Fix] Popup display issues. - [Fix] RTL datepicker issue.  
 • 30-12-2017
  - [Feature] Added MSG91 SMS gateway support with SMS Master Plugin 
 • 16-12-2017
  - [Feature] Added notification module. - [Fix] Student Roll No issue. - [Fix] Fixed childs view parent popup window bug. - [Fix] Fixed book return date ajax issue. - [Fix] Manage book quantity - [Fix] Teacher Report issue. - [Fix] Fixed issue save notice by class and section. - [Fix] Fixed Teacher Subject issue. - [Fix] Fixed small security issues. 
 • 06-10-2017
  - [Feature] Added support for mobile App API. - [Fixed] Security Bugs. 
 • 19-09-2017
  - [Feature] Add MSG91 SMS Gateway. - [Feature] Add User Notification mail. - [Feature] Student Assigned to Teacher Student Notification mail. - [Feature] Invoice Notification mail. - [Feature] Message Notification mail. - [Feature] Attendance Absent Notification mail. - [Feature] Student Activation Notification mail. - [Feature] Holiday Notification mail. - [Feature] School Bus Alocation Notification mail. 
 • 06-09-2017
  - - [Feature] Integration With SMS Master Plugin. - [Fix] Fixed Multiple teacher selection issue in add subject. 
 • 02-08-2017
  - Fixed phone field validation bug. - Fixed add class route bug. - Fixed payment status issue in income,expense view. - Fixed child view parent popup window bug. - Add Confirmation password validation. - Fixed teacher performance mark report bug. - Change message alert for all add,edit,delete entry. - [Feature] Added currency symbol to all amount number. - [Feature] Export student class section wise. - [Feature] import student class section wise. 
 • 26-06-2017
  - [Feature] Added Single subject to Multiple teacher. 
 • 08-06-2017
  - Fixed paypal payment issue 
 • 10-04-2017
  - Product Activation bug fixed 
 • 30-03-2017
  - [Feature] Plugin licence key registration. 
 • 23-02-2017
  - Fixed class migration bug. 
 • 10-02-2017
  - WordPress 4.7.2 Compatibility.
 • 01-10-2016
  - [Fix] Attendance issue.  - [Fix] Class routine issue. - [Fix] Date format issue. 
 • 15-07-2016
  - [Feature] Add student result report. - [Feature] Add multi select delete feature. - [Feature] Add option for date format. - [Fix] Division applied throughout system  - [Fix] Language issue. 
 • 05-07-2016
  - [Feature] Administrator can export students. - [Feature] Teacher take multiple classes.  - Teacher listing update. 
 • 03-05-2016
  - [Feature] Add email templates  - [Feature] Send email on student registration, Student approval and fees alert mail  - [Feature] Send email copy of message to other users  
 • 31-03-2016
  - Option to generate Invoice for Individual student. - Fix twillio sms content 
 • 09-03-2016
  - Fixed Language support issue 
 • 19-02-2016
  - Reference to static URL removed from smgt-function.php file 
 • 22-01-2016
  - [Feature] Access rights settings from admin - Updated attendance view.  - Teacher can manage only assigned class subject marks 
 • 19-01-2016
  - Fixed bug in message module. - Fixed bug with upload user image. 
 • 05-01-2016
  - Update message module. - Add Sender Id in SMS setting. - Update attendance module. - WordPress4.4 compatible. 
 • 21-11-2015
  - [Feature] Library module. - [Feature] Fee Payment module. - [Feature] Parent can paid fees by paypal. - [Feature] Subject wise attendance. - [Feature] Fronted student registration form shortcode. - Export marks in csv. - Generate payment invoice in PDf. 
 • 20-09-2015
  - Compatibility with WordPress version 4.3.1. - Update spanish language pack. 
 • 18-09-2015
  - Parent can send message only to their child's class student. 
 • 09-09-2015
  - [Feature] Send message to single user. - [Feature] Parent sent message to teachers. - Fix bug in teacher's message to parent. 
 • 13-08-2015
  -Message module Updated for Parents section. 
 • 11-08-2015
  -All Listing table are responsive. -Fix css issue viewed vertical menu in mobile browsers. -Fix bug with GPA calculation that shows different values for PDF and Print options. 
 • 08-08-2015
  - Fixed bug on sending message on Compose section. 
 • 30-07-2015
  -[Feature] Bulk upload student CSV. -[Feature] Option to send SMS to parent if student is absent. 
 • 19-07-2015
  - Changed page slug. - Fixed conflict issue with other plugin 
 • 15-07-2015
  -[feature] Bulk marks upload via CSV. -In compose messages, add an option to send sms. 
 • 09-07-2015
  - Display Student roll number on all listings. - Filter student list by class. - Add option to select class in Message and Notice. - Students see only their own payment detail. - Parent see only their own child payment detail. - Fix issue with GPA Count. 
 • 30-06-2015
  - [feature] Add clickatell and twilio SMS option. - Fully responsiove. - Fix bug to Login issue. - Fix bug to js comflict with other plugins. 
 • 07-06-2015
  - Fixed bug to retrieve user list. 
 • 26-05-2015
  - [feature] RTL ready. - [feature] Parent's can view their child attendance with date range. - [feature] Student's can view their own attendance with date range. - [feature] Teacher's can view all student and their own attendance with date range. - Changed attendace view. - Fixed bug on edit and delete class route. - Fixed bug on attendace report.  - Fixed bug on pdf generation in chrome. 
 • 21-05-2015
  - Language Support file updated. 
 • 19-05-2015
  - Updated css for aesthetically pleasing Dashboard - Fix bug on exam listing. - Fix bug to generate PDF file. 
 • 18-05-2015
  - Initial Plugin release

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí School Management System for WordPress v79.0 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress