School Management v9.9.3 – Education & Learning Management system for WordPress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

School Management là một plugin WordPress để quản lý nhiều trường học và các thực thể của chúng, chẳng hạn như lớp học, phân khu, học sinh, kỳ thi, chứng minh thư, thẻ thừa nhận, giáo viên, nhân viên, lệ phí, hóa đơn, thu nhập, chi phí, bảng thông báo, tài liệu học tập và nhiều hơn nữa. Quản trị viên có thể kiểm soát Trang tổng quan của học sinh và phụ huynh.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/school-management-education-learning-management-system-for-wordpress/24678776

School Management – tính năng:

Quản lý nhiều trường : – Thêm nhiều trường, chỉ định quản trị viên và lớp cho mỗi trường để quản lý từng trường.

Quản lý phiên: – Tạo phiên mới và lưu giữ tất cả các bản ghi của các phiên trước đó.

Quản lý Lớp và Phần: – Quản trị viên có thể tạo các lớp và gán chúng cho các trường. Với mỗi lớp, có thể có nhiều phần lớp.

Quản lý học sinh: – Quản trị viên trường học và nhân viên có quyền cần thiết có thể nhập học mới vào trường bằng cách ấn định cho họ số nhập học, lớp, phần và số cuộn. Ngoài ra, đối với mỗi hồ sơ học sinh trong một phiên, một số ghi danh mới được tạo tự động.

Quản lý Yêu cầu: – Hiển thị biểu mẫu yêu cầu cho một trường trong một trang sử dụng shortcode. Ngoài ra, nhận các câu hỏi ở trường học, thêm ngày tiếp theo và ghi chú cho câu hỏi.

Khuyến khích học sinh: – Thúc đẩy học sinh lên lớp mới cho một buổi học mới. Điều này tạo ra một học sinh đăng ký mới cho phiên tiếp theo.

Chuyển học sinh: – Chuyển học sinh từ trường này sang trường khác. Điều này cũng theo dõi các học sinh được chuyển đến và chuyển đến từ trường.

Điểm danh của học sinh: – Điểm danh hàng ngày của học sinh. In bảng điểm danh của một lớp. Ngoài ra, sinh viên có thể xem báo cáo tham dự của họ trong bảng điều khiển.

Bảng điều khiển dành cho sinh viên: – Sinh viên xem báo cáo học phí, chi tiết nhập học, chứng minh thư, v.v. và thanh toán các khoản phí còn lại bằng phương thức thanh toán phù hợp.

Vai trò và Quyền: – Tạo các vai trò tùy chỉnh như giáo viên, kế toán và chỉ định cho họ các quyền cần thiết theo vai trò để họ bị hạn chế trong việc quản lý các thực thể trường học được giao cho họ.

Chỉ định quản trị viên và nhân viên của trường: – Quản trị viên của nhiều trường chỉ định một quản trị viên cho một trường. Người quản lý trường có thể tạo bất kỳ số lượng nhân viên nào có vai trò quản lý trường.

Widget bảng thông báo : – Nó có một widget bảng thông báo hiển thị các thông báo đến phần widget của trang web của bạn. Tại đây, bạn có thể thay đổi số lượng thông báo, chiều cao và chiều rộng của tiện ích con để kết hợp thiết kế trang web của bạn.

Phân phối tài liệu học tập: – Nhân viên nhà trường với sự cho phép cần thiết có thể thêm tài liệu học tập của các lớp. Các tài liệu học tập này sẽ hiển thị trên phần bảng điều khiển của học sinh, cho phép họ tải xuống và xem các tài liệu học tập.

Công việc nhà của học sinh: – Nhân viên và giáo viên của trường với sự cho phép cần thiết có thể thêm công việc nhà của các lớp học. Các công trình gia đình này sẽ hiển thị trên phần bảng điều khiển của học sinh và học sinh nhận được thông báo trên SMS. Chi tiết về công việc gia đình có thể được gửi trên Điện thoại di động của phụ huynh và học sinh

Thông báo tự động qua Email, SMS và Mẫu tùy chỉnh: – Gửi thông báo SMS và email cho sinh viên tại thời điểm nhập học mới, tạo hóa đơn lệ phí, tạo biên lai thanh toán, v.v. Các nhà cung cấp SMS bao gồm Nexmo, Twilio, MsgClub, SMS Striker, Msg91 SMS, TextLocal và hơn thế nữa.

Quản lý kỳ thi: – Tạo bài thi, thêm giấy thi, trung tâm thi, thời gian, ngày và số phòng cho một lớp hoặc nhiều lớp.

Xuất bản bảng thời gian thi: – Tùy chọn xuất bản bảng thời gian thi sẽ hiển thị trên bảng điều khiển của học sinh hoặc bạn có thể sử dụng mã ngắn để hiển thị bảng thời gian thi trên một trang cụ thể trên trang web của mình.

Tạo thẻ nhập học: – Đối với mỗi kỳ thi, tạo thẻ thừa nhận cho học sinh. Ngoài ra, xuất bản các thẻ thừa nhận mà sinh viên có thể tải xuống từ phần bảng điều khiển sinh viên.

Quản lý kế toán: – Điều này bao gồm tạo hóa đơn phí, thu phí thanh toán, quản lý thu nhập và quản lý chi phí.

Tạo hóa đơn học phí: – Chọn học sinh từ các lớp học và tạo hóa đơn học phí hàng loạt hoặc cho một học sinh. Điều này cũng hỗ trợ thu tiền thanh toán từng phần hoặc thu tiền thanh toán một lần.

Biểu mẫu thu học phí: – Hiển thị biểu mẫu thu học phí trên một trang sử dụng mã ngắn cho phép sinh viên tìm kiếm tên của họ và xem các hóa đơn lệ phí đang chờ xử lý. Sinh viên có thể thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán.

Thanh toán qua Stripe, Razorpay, Pesapal: – Thanh toán phí có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cổng thanh toán Stripe hoặc Razorpay, Pesapal.

In Hóa đơn Phí và Biên lai Thanh toán: – Sau khi thêm hóa đơn phí, hỗ trợ in hóa đơn phí. Ngoài ra, sau khi thanh toán, sinh viên hoặc nhân viên có thể in biên lai thanh toán.

Quản lý chi phí và thu nhập: – Thêm danh mục chi phí và danh mục thu nhập. Thêm chi phí và ngày kết quả khôn ngoan cho một trường học.

Bảng điều khiển dành cho sinh viên: – Trong bảng điều khiển dành cho sinh viên, sinh viên có thể xem bảng thông báo, in thẻ ID của mình, xem hóa đơn lệ phí đang chờ xử lý, thanh toán và xem lịch sử thanh toán của họ. Ngoài ra, họ có thể tải xuống tài liệu học tập, bảng thời gian thi, phiếu xét tuyển và nhiều hơn nữa.

Tiện ích đăng nhập sinh viên và mã ngắn: – Biểu mẫu đăng nhập của sinh viên có thể được hiển thị trên trang thông qua mã ngắn và bạn cũng có thể đặt tiện ích đăng nhập trên trang web của mình.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download School Management v9.9.3 – Education & Learning Management system for WordPress nulled changelog
Version 9.2 [15-09-2021]
- Updated: Now currency is saved by school wise.
- Updated: Now multiple days can be selected when created timetable.
- Updated: Now multiple classes can be selected when assigning subject to classes.
- Fixed : Live classes assigned live classes for bigbluebutton fixed.
- Added : Attendance monthly view, now students can check specific month attendance.
- Fixed : for some user when class is selected sections was not showing.
Version 9.1 [8-09-2021]
- Fixed : When creating fee type Fee invoice calculation amount calculation layout changed.
- Fixed : Exam notices.
- Fixed : Big blue button API re-added with cleaner interface with zoom live classes.
- Fixed : Student csv bulk import issue Fixed.
- Updated : when importing student fee type will assign to student.
- Updated : when importing or registering student combine fee type invoice title has changed.
- Updated : Invoices will be created according to fee types, when students are imported in bulk.
- Updated : Live classes sections filter added.
- Fixed : In some cases When collecting invoice 1 was added to amount.
- Updated : Registration form settings now will apply for this shortcode as well now [school_management_registration].
- Fixed : invoice number was jumping in fee type invoice.
Version 9.0 [20-08-2021]
--Added : Registration form setting for all school.
-Added : Homework submission rest api request.
Version 8.9 [14-08-2021]
-Added : Registration form setting for all school.-
-Added : Homework submission rest API request.
Version 8.8 [07-08-2021]
- changed : Currency can be saved by school-wise
- Added : BigBlueButton API for creating live classes
- Fixed : Profile photo on student dashboard
Version 8.7 [07-07-2021]
-Added : Noticeboard now you can select multiple students.
-Added : students absent placeholder fixed.
Version 8.6 [24-06-2021]
- Added : student overall result.
-updated: student dashboard exam result.
Version 8.5 [17-06-2021]
-Added : Psychomotor analysis to exam result.
-Added : Psychomotor analysis to exam result assessment.
Version 8.4 [08-0-2021]
-Fixed : Invoice Number Skiping bug fixed.
-Updated: Amount by fee structure it will show the pending amount.
Version 8.3 [2-06-2021]
-updated: msgclub api update.
-Fixed: attendance showing only one day.
-Fixed: Staff can take subject wise attendance.
Version 8.2 [19-05-2021]
-Fixed: Attendance bug fixes.
-Fixed: Point SMS api Updated.
-Added: Template ID added
-Fixed: staff user always can see hostels.
-Fixed: update notification disabled for all roles except admin.
-Fixed: MsgClub sms template
Version 8.1 [04-05-2021]
Added : Hostel module is added with school package.
-Added : now room can be assigned when student register
-updated: fee periods
Version 8.0 [16-04-2021]
-Added : Show teacher remark added in exam result (Optional )
-Added : Show school remark added in exam result (Optional )
-Updated: In Exam Subject Remark Made Optional settings
-Updated: Teacher and school remark setting will take effect for exam result and student result assessment both.
-Added : Hostel management addon added to the school management plugin ( This is added as an extra plugin. )
-Added : In single fee invoice total amount added.
Version 7.9 [05-04-2021]
-Fixed : Attendance can not see February attendance issue fixed.
-Added : Discount is added in Student admission form in back-end for invoices.
-Added : New bulksmsgateway SMS API Added.
-Updated: Fee type list will now show total as well.
-Updated: Discount is now in percentage instead of the amount.
-Added : Student Due Date Invoice SMS notification template.
-Added : Student Due Date Invoice Email notification template.
-Updated: Student Invoice layout.
Version 7.8 [24-03-2021]
-Added : Registration setting for student approval.
-Updated: Zabra date-picker library.
-Added : If school is inactive school admin can not access the school.
-Updated: Fee Type minor bug fixed.
-Updated: Fee invoice new feature added for fee type list in one invoice.
-Changed: On student admission auto fee generate feature is changed now it creates combine fee invoices if (student dashboard is not checked).
-Added : Now if school is inactive students can not login in that school.
-Fixed : Student auto generate Roll number bug fixed (it was not increasing after 10).
-Added : School signature in admit card and student detail.
Version 7.7 [23-02-2021]
-Added : Subject wise attendance
-Fixed : Multi school students registration shortcode notices.
-Fixed : Noticeboard bug fixed.
-Updated: Payment method Have more information about supported countries.
-Updated: school-management.pot file updated languages translation.
Version 7.6 [04-02-2021]
-Fixed : In fee type fee title was not showing.
-Fixed : You can enter student full name in all languages now.
Version 7.5 [02-02-2021]
-Added : kivalosolutions franse sms api
-Added : gatewaysms sms api
-Changed: Price links and locations added for Sms carriers.
-Changed: Now you can change student class as well.
-Fixed : In fee type fee title was not showing.
-Fixed : You can enter student full name in all languages now.
Version Version 7.4 [29-01-2021]
- Added : SSL Commerz Payment Gateway.
-Minor other issue fixed.
Version 7.3 [23-01-2021]
-Added : Study material now support videos as well.
-Changed: Study material now you have to select class and subject (sections can be selected all or single).
-Fixed : Noticeboard bug Fixed ( Notices was not showing on student dashboard ).
-Added : Zoom API settings tab added to SM school settings ( Guide how to setup Zoom API keys ).
-Added : Zoom PAI settings input link is added for staff users.
-Changed: In zoom live classes - now class, subject and teacher field is required.
-Added : Settings added for Auto generate roll number.
Version 7.2 [19-01-2021]
-Added : India Text sms api added.
-Fixed : inquiry class issue fixed.
-Changed : Noticeboard setting is Changed classes to Students.
-Changed : You can select multiple classes in fee type.
-Added : Class column is add in fee type.
-Added : Now you can select section and students in noticeboard..
Version 7.1 [30-12-2020]
-Changed: Zoom Live classes are separated by staff users..
Version 7.0 [25-12-2020]
-Fixed : Fee type bug fixed.
-Fixed : url redirect bug fixed.
Version 6.9 [21-12-2020]
-Fixed : Fee type bug fixed.
Version 6.8 [17-12-2020]
-Updated : Class wise fee type.
-Updated : gender show hide option
-Updated : fee receipt layout.
-Updated : admission for updated.
Version 6.7 [24-11-2020]
-Updated : SMS Settings Infigo point & MsgClub.
Version 6.6 [18-11-2020]
-Added : New Role permission.
-Added : You can select subject in homework.
-Added : Stats added in Accounting.
Version 6.5 [21-10-2020]
-Fixed: Exam Results Bug Fixed.
Version 6.4 [12-10-2020]
-Fixed: Student Bulk Import admission date fix.
-Added: Subject Wise remark system.
-Added: Library Book issued label and quantity.
-Added: Update Notice fixed.
-Added: Email setup helper links
-Fixed: Zoom live class validation error fixed.
Version 6.3 [25-09-2020]
-Fixed: Mobile view.
-Added: School details on student dashboard.
-Fixed: student Login redirect.
Version 6.2 [18-09-2020]
-Fixed: Data Base Issue FIXED.
-added: French Translation.
Version 6.0 [25-08-2020]
-Added: Now invoices wll auto generate
-Added: Dashboard disabled in fee type.
Ver 5.9 (08 Aug 2020)
-Added: vinuthan sms api.
Ver 5.8 (23 July 2020)
-Updated: Stduent dashboard.
-Added: Admin now able to print student admission form detail.
Ver 5.7 (16 July 2020)
-Updated: Homework module.
-Removed: Settings to hide Transport and library.
Ver 5.5 (17 june 2020)
- Added Attachments in Homework section.
- Added Url in study material.
Ver 5.4 (10 June 2020)
-Added option for Student registration form to able show and hide the individual field.
- Added reference field in the inquiry form.
- Added Transport and Library Menu hide option.
- Mobile API Issue fixed.
Ver 5.3 (21 May 2020)
-Added API support for android/iOS apps
Ver 5.2 (18 May 2020)
-Added PHP incompatibility message for Zoom API
Ver 5.1 (15 May 2020)
-Added Zoom conference API for creating live classes
Ver 5.0 (06 May 2020)
-Add bank transfer payment method
Ver 4.9 (01 May 2020)
-Improved student dashboard design
-Fixed typos
-Added setting to enter redirect URL after logout
Ver 4.8 (07 April 2020)
-Fixed mobile display issues.
Ver 4.7 (04 March 2020)
-Added books issued in student dashboard
-Fixed staff attendance table design
Ver 4.6 (27 Feburary 2020)
-Added redirect URL settings for registration form
-Added subject-wise results assessment
-Print subject-wise final marksheet
-Added exam group field for exams
Ver 4.5 (21 Feburary 2020)
-Added GDPR text settings for inquiry
-Fixed exam overall grade bug
-Fixed typos
-PHP 5.6 compatibility issue fixed
-Added registration shortcode and settings
-Auto generate admission number settings
Ver 4.4 (17 Feburary 2020)
-Fixed CSS issues
Ver 4.3 (14 Feburary 2020)
-Fixed minor bugs
-Added bulk delete option for students table
-Added attendance percentage on student dashboard
-Added ID number, ID proof, extra note fields for student
-Added separate permissions to delete students, invoices, sections
-Class teacher restricted to class students and class attendance
Ver 4.2 (07 Feburary 2020)
-Added class teacher and bus in-charge field for staff record
-Improved class sections table
-Added student leave request and approval feature
-Added staff leave request and approval feature
-Added more placeholder fields for certificate generation
-Added events feature
Ver 4.1 (31 January 2020)
-Added noticeboard in parent dashboard
-Export exam results with ranks
-Added description field in staff detail
-Added logging feature
Ver 4.0 (22 January 2020)
-Added inquiry settings
-Added inquiry email and SMS templates for inquisitor and admin
-Added custom message after inquiry submission
Ver 3.9 (20 January 2020)
-Added multi-selector for assigning classes
-Added student rank in exam results
-Export/Import exam results
Ver 3.8 (16 January 2020)
-Updated Infigo Point SMS API
Ver 3.7 (13 January 2020)
-Added staff attendance
-Added Paytm payment gateway
Ver 3.6 (10 January 2020)
-Added exam results assessment
-Updated documentation
Ver 3.5 (08 January 2019)
-Improved file upload validation
Ver 3.4 (06 January 2019)
-Added homework section
Ver 3.3 (27 December 2019)
-Added EBulkSMS SMS carrier
Ver 3.2 (25 December 2019)
-Uninstall/Reset bug fixed
Ver 3.1 (23 December 2019)
-Added transport management
Ver 3.0 (20 December 2019)
-Send test email for each template
-Send test SMS for each template
-Added paystack payment method
Ver 2.9 (13 December 2019)
-Noticeboard shortcode bug fixed
-Library books issued quantity bug fixed
Ver 2.8 (12 December 2019)
-Added float value support for obtained marks
Ver 2.7 (10 December 2019)
-Added books issued quantity limit
-New permission added for viewing payment stats on dashboard
-Added textlocal SMS provider
-Minor bugs fixes
Ver 2.6 (04 December 2019)
-Changed expense and income stats by session in dashboard
-Added library stats in dashboard
-Documentation updated
Ver 2.5 (02 December 2019)
-Added payment date field when adding offline payment
-Added students library cards feature
Ver 2.4 (28 November 2019)
-Added settings to show charts on dashboard
-Added chart.js library for charts
-Added library management
Ver 2.3 (21 November 2019)
-Added exams stats on the dashboard
- Added total fees structure amount
- Added monthly admissions and payments charts
- Added monthly expense and income charts
Ver 2.2 (19 November 2019)
- Added city, state and country fields for students
- Added search filter for city, state and country
- New feature: class specific notices
- Update: Student dashboard design
Ver 2.1 (15 November 2019)
- Bulk import students from CSV file
Ver 2.0 (13 November 2019)
- Improved exam dashboard
- Added new menu for admit cards and exam results
- Account settings in student and parent dashboard
- Added grade criteria for exams
- Added shortcode for exam results
- Added shortcode for certificate
Ver 1.9 (07 November 2019)
- Added teacher name in class time table
- Added new SMS to parents templates
- Added MsgClub SMS carrier
- Added exam results management
- Added Pesapal payment gateway
- Added Msg91 SMS carrier
- Added enrollment prefix settings
Ver 1.8 (31 October 2019)
-Added class timetable
Ver 1.7 (24 October 2019)
-Send custom email and SMS to students
- Improved student dashboard design
- Added student absent SMS notification to parent
Ver 1.6 (21 October 2019)
- Generate student certificate
Ver 1.5 (12 October 2019)
-Add PayPal payment gateway
- Minor bug fixes
Ver 1.4 (07 October 2019)
- Print ID cards in bulk
- Updated documentation
Ver 1.3 (01 October 2019)
-Added fee types
- Added fee structure for students at the time of admission
- View student fee structure when creating an invoice
Ver 1.2 (28 September 2019)
- Added print preview.
- Export student records, inquiries to CSV
- Export invoices, expenses and income to CSV
- GDPR compliance for inquiry form
Ver 1.1 (26 September 2019)
- Improved dashboard design
- Added parent login and dashboard
- Added fees shortcode session wise
- Added exam admit card shortcode
- Add print preview for ID card
- Add admission from inquiry
Ver 1.0 (23 September 2019)
- New release
Tải Miễn Phí School Management v9.9.3 – Education & Learning Management system for WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup