WP Schema Pro v2.7.3 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Với schema pro nulled 2.5.1 bạn có thể tạo một đánh dấu lược đồ không còn là một nhiệm vụ! Với một cú nhấp chuột và giao diện chọn đơn giản, bạn có thể thiết lập đánh dấu trong vài phút. Tất cả các cấu hình đánh dấu bạn sẽ đặt sẽ tự động được áp dụng cho tất cả các trang và bài đăng đã chọn.

Demo : https://wpschema.com/

Các tính năng của Schema Pro Nulled V2.5.1:

Review : Hoàn hảo nếu bạn dùng để review Sản phẩm, Phim, Sách, Nhạc, v.v. trên trang web của mình.

Local Business :  Nếu website của bạn là công ty địa phương thì bạn phải có Schema Pro Nulled trên website của bạn.

Article: Hoàn hảo cho tin tức và blog để nâng cao sự xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google.

Services : Nếu website của bạn đang cung cấp dịch vụ thì hãy cho Google biết cụ thể bằng cách triển khai schema này.

Product : Cho phép Google cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm của bạn trong kết quả Tìm kiếm phong phú.

Course : Hãy để các khách hàng của bạn tìm thấy bạn bằng cách đánh dấu danh sách khóa học của bạn với Schema.

Recipe: Hãy để các công thức nấu ăn của bạn xuất hiện dưới dạng thẻ phong phú trong Google khi ai đó đang tìm kiếm nó.

Person : Cho Google biết thông tin cụ thể về người có schema này.

Schema Pro Nulled V2.5.1 changelog :

 Schema Pro Nulled Version 2.5.1  7 Apr 2021  Fix
 • Decimal value is not accepted into the Geolocation fields of Local Business Schema.
 • FAQ block schema accessibility issue.
Schema Pro Nulled Version 2.5.0  25 Mar 2021  New
 • Custom schema markup on post or page. (Article)
Improvement
 • Ajax-based schema type required field validation.
 • Added Geolocation fields in the Local Business Schema.
Fix
 • Fixed tab index issue in the FAQ block schema.
 • Fixed undefined index notice issue in the review schema.
 • ‘unstableOnSplit’ property warning issue in the How-to schema.
 • ‘onnRemove’ Unknown event handler property warning in the how-to schema.
 • Fixed the border issue on the setup wizard.

Schema Pro Nulled Version 2.1.0

13 Jul 2020
 

New

 • Introducing HowTo Schema. (Article)

Improvement

 • Added tool-tips for schema fields.
 • UI strings improvements.
 • Updated Test schema link as per new Google guidelines.

Fix

 • Empty field error issue in the FAQ schema markup.
 • Fixed year select issue in the person schema.
 • Accept user rating not showing for item review type fields in the review schema.
 • Remove autoload wp_schema_pro_optimized_structured_data option on plugin update.

 

 

Schema Pro Nulled Version 2.0.1

17 Jun 2020
 

New

 • Users can now share non-personal usage data to help us test and develop better products. (Know More)

Improvement

 • Added required field validation label on Corporate Contact.
 • Added the Toggle button for the Enable Schema Markup filter.

Fix

 • Fixed the close button not showing into the FAQ schema.
 • Logo accepts from schema configuration into schema types.
 • Update the UI and fixed the Enable schema markup filter issue.
 • Updated Reset star rating functionality.
 • Schema Markup is not generating for the Contact page and About us page.
 • Notice not showing for required repeater fields in the schema configuration settings.

 

 

Schema Pro Nulled Version 2.0.0

4 Jun 2020
 

New

 • Frontend required field validation. (Article)
 • UI improvements of schema fields setting on the post and page. (Article)
 • Added the select meta-list on the specific post and page setting.
 • Added search box for custom field or third party custom field fetch setting.
 • Added global data and local data saving compatibility.
 • Added option Enable Skip Rendering Invalid Schema in the advanced setting. (Article)
 • Added Tool-tip for Global field mapped on the post.
 • Added ACF field Compatibility for the post and page.

Improvement

 • Optimized Schema types structure on the Global setting.
 • Updated Recommended fields in the Course schema.
 • Updated Organizer field in the Event schema.
 • Allows the HTML element inside the answer field in the FAQ Schema.
 • Added Validation on start and end date in the Event schema.
 • Added the Clear button on the Date-picker.

Fix

 • Fixed the date field’s issue not showing into the Date picker in the review schema.
 • PHP notice issue on the admin page at the time of activation.
 • Date issue, when time zone change for online events in the Event Schema.
 • The extra schema markup was generating for the category or tag.
 • Translation issue for the date fields for languages.

 

 

Schema Pro Nulled Version 1.7.0

21 Apr 2020
 

New

 • Introducing FAQ Schema. (Article)
 • Added the Regenerate Schema Markup feature. (Article)

Improvement

 • Added Date and Time picker.

Fix

 • Removed a Day/Hour/Minute/Second field with backward & forward compatibility from review schema.
 • Fixed update schema markup issue on the configuration page.
 • Added home page URL in Website schema.
 • Delete Data Uninstall setting is not visible at the backend.
 • Fixed language translation issue in the schema.
 • Fixed issue of Trying to access array offset on the value of type bool with PHP 7.4 compatibility.

 

 

Schema Pro Nulled Version 1.6.1

1 Apr 2020
 

Improvements

 • Hardened the security of the plugin.

Fix

 • JSON-LD Schema markup formatting according to google guidelines.

 

 

Schema Pro Nulled Version 1.6.0

26 Mar 2020
 

New

 • Added new fields in Event Schema type for the canceled/rescheduled/postponed events as per new Google guidelines. (Article)
 • Added Movie as an item review type in the review schema
 • Added Organization as an item type in the review schema.

Improvement

 • Added Article types in the Article schema.
 • UI appearance changes as per new Google guidelines.
 • Added description tooltip for required fields in the schema configuration page.

Fix

 • Aggregate rating was not updating through the front-end.
 • Autoload issue with optimized cache structured data.

 

 

Schema Pro Nulled Version 1.5.2

5 Feb 2020
 

Improvements

 • Hardened the security of the plugin.
 • Compatibility with the latest WordPress PHP_CodeSniffer rules.
 • Added categories for software application schema.
 • Added reviewer type in for author field in Recipe schema.
 • The optimized number of function calls in the frontend and backend.
 • The optimized number of queries executed on the admin page.
 • Re-structured and optimized the codebase to improve security.

Fix

 • gmdate() insted of date() function and phpcs changes.
 • The software application price field issue in the review schema.

 

 

Schema Pro Nulled Version 1.5.1

22 Jan 2020
 

Security Fix

 • Cross-site scripting (XSS) vulnerability.
 

Schema Pro Nulled Version 1.5.0

26 Dec 2019
New
 • Added schema markup for AMP pages or posts compatibility.
 • Delete schema data and settings on the uninstalled plugin with a delete option. () (Article)
 • Added Event schema types added in Event schema.
 • ‘wp_schema_pro_remove_amp_schema_markup’ Filter to disable schema markup for AMP pages or posts on Reader mode. (Article)
Fix
 • Permalink added for the sameAs field in Review schema.
 Schema Pro Nulled Version 2.4.0  3 Mar 2021  New
 • How-to Block schema. (Article)
Improvement
 • Added Review fields in the product schema.
 • Added filter to automatically fetch schema markup for WooCommerce product reviews. (Article)
Fix
 • Fixed review count field visible issue in the review schema.
 • Added missing recommended field in the event item review type.
 • Removed deprecated item name, Review image, and URL field in the review schema.
 • Fixed different language string translation issues in the plugin.
 • Fixed HTTPS not showing in test schema URL.
  Schema Pro Nulled Version 2.3.0  19 Jan 2021  New
 • Dynamic Repeater fields on the post or page. (Article)
Improvement
 • Added optimized Logo image size in the Organization schema.
 • Added Validation on published date and modified date in the Article schema.
Fix
 • Fixed child block not inheriting question tag from the parent block when adding a new question.
 • Bulk schema type select issue in the schema dashboard.
 • Fixed schema markup error issue in the about page and contact page schema.
 • Fixed Event attendance mode option select issue on the event schema.
 • FAQ console error when accessing child by id in the FAQ block schema.
 • Select other custom field option issue on the post or page.
 • Fixed online location markup issue inside Course schema.
 • Fixed test link is not shown on the admin bar.
  Version 2.2.3  16 Dec 2020  Improvement
 • PHP Deprecated: Required parameters follow optional parameters in getting meta markup function – Compatibility with PHP v8.0
 • Compatible with WordPress v5.6
 • Added Preview of FAQ block schema.
 • Added how to fields missing in the Recipe schema.
 • Added the Brand field type into the product schema.
 • Skipped loading of dependent JS file for Grid layout into the FAQ Block Schema.
Fix
 • Fixed the General tab UI issue into the Dashboard.
  Version 2.2.2  9 Nov 2020  Improvement
 • Added the Publisher SameAs field in the Review schema.
 • Added none option for search specific page fields in the configuration settings.
Fix
 • Fixed Front page target rule issue in the schema type settings.
 • Publisher type error issue in the about page and contact page schema.
 • The Event Attendance Mode field warning issue with event schema types.
  Version 2.2.1  22 Oct 2020  Fix
 • Undefined constant SECURE_AUTH_COOKIE warning issue with multisite fixed.
 • array_intersect warning issue on plugin activation fixed.
 • The dashboard logo was not visible in the multisite fixed.
  Version 2.2.0  19 Oct 2020  New
 • FAQ Block Schema. (Article)
 • Added multiple FAQ block schema support.
 • Added WPML compatibility for FAQ block.
Improvement
 • Added post or page schema fields setting visible only for the administrator role.
 • Added `wp_schema_pro_role`filter to visible schema configuration setting on post or page.
Fix
 • Updated required fields status for Product and Organization item review type as per google guidelines.
 • Fixed JSON-LD code format issues with different languages.
 • Fixed exclude category fields configuration issue in the target rule setting.
 • Fixed the border issue after WP5.5 at the backend.
 • Fixed notice show position issue on the schema settings.
 • A knowledge Base section is not showing on the settings.
  Version 2.1.2  11 Aug 2020  New
 • Added new social share link options for Wikipedia and MySpace.
Improvement
 • Updated settings in Setup Wizard. (Article)
 • Restructure Configuration settings. (Article)
 • Google+ field deprecated in the social profile section.
 • Added new types in the organization type option.
 • Organization schema is now only targeted on the home page.
 • Removed extra contact information field in the corporate contact.
 • Added search box for search page option for a contact and about page schema.
 • Added backward compatibility for deprecated extra fields of corporate contact.
 • Added breadcrumb enable/disable the setting option in the breadcrumb tab.
 • Added knowledge base link in a sidebar.
 • Added Fetch logo from theme customizer automatically for the logo field.
Fix
 • Fixed time select issue on datetimepicker.
 • Fixed selecting years ahead range in the datetimepicker.
 • Fixed Logo validation issue on the post or page.
 • To accept rating step point value in the fixed rating option.
 
Version 2.1.1  14 Jul 2020
Fix
 • Fixed the error of few arguments to function on plugin update.  Version 2.1.0  13 Jul 2020  New
  • Introducing HowTo Schema. (Article)
  Improvement
  • Added tool-tips for schema fields.
  • UI strings improvements.
  • Updated Test schema link as per new Google guidelines.
  Fix
  • Empty field error issue in the FAQ schema markup.
  • Fixed year select issue in the person schema.
  • Accept user rating not showing for item review type fields in the review schema.
  • Remove autoload wp_schema_pro_optimized_structured_data option on plugin update.
  Version 2.0.1  17 Jun 2020  New
  • Users can now share non-personal usage data to help us test and develop better products. (Know More)
  Improvement
  • Added required field validation label on Corporate Contact.
  • Added the Toggle button for the Enable Schema Markup filter.
  Fix
  • Fixed the close button not showing into the FAQ schema.
  • Logo accepts from schema configuration into schema types.
  • Update the UI and fixed the Enable schema markup filter issue.
  • Updated Reset star rating functionality.
  • Schema Markup is not generating for the Contact page and About us page.
  • Notice not showing for required repeater fields in the schema configuration settings.
  Version 2.0.0  4 Jun 2020  New
  • Frontend required field validation. (Article)
  • UI improvements of schema fields setting on the post and page. (Article)
  • Added the select meta-list on the specific post and page setting.
  • Added search box for custom field or third party custom field fetch setting.
  • Added global data and local data saving compatibility.
  • Added option Enable Skip Rendering Invalid Schema in the advanced setting. (Article)
  • Added Tool-tip for Global field mapped on the post.
  • Added ACF field Compatibility for the post and page.
  Improvement
  • Optimized Schema types structure on the Global setting.
  • Updated Recommended fields in the Course schema.
  • Updated Organizer field in the Event schema.
  • Allows the HTML element inside the answer field in the FAQ Schema.
  • Added Validation on start and end date in the Event schema.
  • Added the Clear button on the Date-picker.
  Fix
  • Fixed the date field’s issue not showing into the Date picker in the review schema.
  • PHP notice issue on the admin page at the time of activation.
  • Date issue, when time zone change for online events in the Event Schema.
  • The extra schema markup was generating for the category or tag.
  • Translation issue for the date fields for languages.
  Version 1.7.0  21 Apr 2020  New
  • Introducing FAQ Schema. (Article)
  • Added the Regenerate Schema Markup feature. (Article)
  Improvement
  • Added Date and Time picker.
  Fix
  • Removed a Day/Hour/Minute/Second field with backward & forward compatibility from review schema.
  • Fixed update schema markup issue on the configuration page.
  • Added home page URL in Website schema.
  • Delete Data Uninstall setting is not visible at the backend.
  • Fixed language translation issue in the schema.
  • Fixed issue of Trying to access array offset on the value of type bool with PHP 7.4 compatibility.
  Version 1.6.1  1 Apr 2020  Improvements
  • Hardened the security of the plugin.
  Fix
  • JSON-LD Schema markup formatting according to google guidelines.
  Version 1.6.0  26 Mar 2020  New
  • Added new fields in Event Schema type for the canceled/rescheduled/postponed events as per new Google guidelines. (Article)
  • Added Movie as an item review type in the review schema
  • Added Organization as an item type in the review schema.
  Improvement
  • Added Article types in the Article schema.
  • UI appearance changes as per new Google guidelines.
  • Added description tooltip for required fields in the schema configuration page.
  Fix
  • Aggregate rating was not updating through the front-end.
  • Autoload issue with optimized cache structured data.
  Version 1.5.2  5 Feb 2020  Improvements
  • Hardened the security of the plugin.
  • Compatibility with the latest WordPress PHP_CodeSniffer rules.
  • Added categories for software application schema.
  • Added reviewer type in for author field in Recipe schema.
  • The optimized number of function calls in the frontend and backend.
  • The optimized number of queries executed on the admin page.
  • Re-structured and optimized the codebase to improve security.
  Fix
  • gmdate() insted of date() function and phpcs changes.
  • The software application price field issue in the review schema.
  Version 1.5.1  22 Jan 2020  Security Fix
  • Cross-site scripting (XSS) vulnerability.
  Version 1.5.0  26 Dec 2019
  New
  • Added schema markup for AMP pages or posts compatibility.
  • Delete schema data and settings on the uninstalled plugin with a delete option. () (Article)
  • Added Event schema types added in Event schema.
  • ‘wp_schema_pro_remove_amp_schema_markup’ Filter to disable schema markup for AMP pages or posts on Reader mode. (Article)
  Fix
  • Permalink added for the sameAs field in Review schema.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí WP Schema Pro v2.7.3 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress