SchedulePress Pro v4.1.2 (Formerly Known as WP Scheduled Posts Pro)


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

SchedulePress Pro (Formerly Known as WP Scheduled Posts Pro) plugin là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý các bài đăng đã lên lịch của bạn trong WordPress với Lịch biểu, Bộ lập lịch tự động, Chia sẻ xã hội tự động và hơn thế nữa.

Link Demo : https://wpdeveloper.com/plugins/wp-scheduled-posts/

Các tính năng của SchedulePress Pro :

elementor-image-box-title">Lên lịch

elementor-image-box-description">Quản lý nội dung của bạn với lịch trực quan tuyệt vời. Hỗ trợ tổ chức kéo và thả và bạn có thể tạo bài viết mới ngay từ lịch.

elementor-image-box-title">Lập lịch tự động

elementor-image-box-description">Kiểm soát tuyệt đối lịch trình nội dung của bạn. Tiết kiệm thời gian quý báu của bạn và tự động hóa tất cả các bài đăng bạn muốn chia sẻ trong thời gian thích hợp của bạn.

elementor-image-box-title">Tự động chia sẻ mạng xã hội

elementor-image-box-description">Tự động chia sẻ các bài đăng trên blog WordPress của bạn trên Twitter và Facebook. Tăng khả năng hiển thị nội dung của bạn trên Social Media để nhận được nhiều lưu lượng truy cập và tương tác hơn.

elementor-image-box-title">Trình xử lý lịch biểu bị nhỡ

elementor-image-box-description">WordPress có thể bỏ lỡ lịch đăng bài vì nhiều lý do khác nhau. SchedulePress sẽ xử lý việc này để xuất bản lịch bị bỏ lỡ.

elementor-image-box-title">Mẫu xã hội

elementor-image-box-description">Dễ dàng tùy chỉnh các mẫu chia sẻ xã hội blog WordPress toàn bộ triển vọng. Thu hút khán giả trên mạng xã hội của bạn ngay lập tức và nhận được lượng người xem lớn.

Tự động lên lịch đăng bài trên mạng xã hội

Chia sẻ các bài đăng blog mới nhất của bạn trên Twitter, Facebook, Pinterest & LinkedIn tự động hoặc với tùy chọn chia sẻ tức thì để tăng lưu lượng truy cập trang web và người đọc tích cực
SchedulePress Pro v (Formerly Known as WP Scheduled Posts Pro)

Tự động chia sẻ bài đăng trên Twitter

Tự động đăng bài đăng đã lên lịch của bạn trên Twitter với thẻ bắt đầu bằng #, sử dụng danh mục làm thẻ hoặc sửa đổi toàn bộ mẫu chia sẻ xã hội theo cách bạn muốn

Tự động chia sẻ bài đăng trên Facebook

Bật dữ liệu meta, chọn loại nội dung, thêm danh mục dưới dạng thẻ hoặc sửa đổi mẫu bài đăng của bạn để tự động chia sẻ các bài đăng blog gần đây của bạn trên Facebook

Tự động chia sẻ bài đăng trên Pinterest

Tự động hoặc ngay lập tức chia sẻ nội dung blog mới nhất của bạn trên bảng Pinterest mong muốn của bạn và tải lên biểu ngữ chia sẻ xã hội tùy chỉnh để làm cho nó trông tương tác hơn

Tự động chia sẻ bài đăng trên LinkedIn

Tự động chia sẻ các bài đăng WordPress mới nhất của bạn trên LinkedIn với thẻ bắt đầu bằng #, danh mục dưới dạng thẻ, bật hình thu nhỏ để giới thiệu hình ảnh nổi bật hoặc sửa đổi mẫu chia sẻ xã hội của bạn

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download SchedulePress Pro v4.1.2 (Formerly Known as WP Scheduled Posts Pro) nulled changelog
= 4.1.4 - 2022-02-20 =
* Fixed: Dashboard data fetching issue.
* Fixed: Excerpt option for LinkedIn share.
* Fixed: Line breaking issues for Social share.
* Fixed: Featured images wasn’t showing on LinkedIn
* Few minor bug fix & improvements

= 4.1.3 - 2021-12-15 =
* Fixed: License tab redirection issue.
* Few minor bug fix & improvements

= 4.1.2 - 2021-11-29 =
* Removed: Unnecessary console messages.
* Fixed: Toast message duplication issue.
* Fixed: Calendar date and time showing NaN in Safari Browser.
* Few minor bug fix & improvements

= 4.1.1 - 2021-09-13 =
* Added: Control for disabling SchedulePress from Elementor
* Added: Tooltip on SchedulePress icon.
* Changed: SchedulePress icon position on Elementor.
* Few minor bug fix & improvements

= 4.1.0 - 2021-08-29 =
* Added: Scheduling feature in Elementor editor.
* Few minor bug fix & improvements

= 4.0.4 - 2021-06-30 =
* Removed: WPDeveloper Feed Widget
* Updated: Default data saving fallback logic in the Settings Page
* Few minor bug fix & improvements

= 4.0.3 - 2021-04-28 =
* Update: Classic Editor Instant Publish Post Date Issue
* Fixed: Moving Post from one date to another changed the date to default time.
* Few minor bug fix & improvements

= 4.0.2 - 2021-03-04 =
* Added : Option to disable/enable schedule social share from individual posts
* Fixed : Classic Editor Instant Publish Post Date Issue
* Fixed : Classic Editor Instant Share Modal Overlap Issue
* Fixed : Few minor bug fix & improvements

= 4.0.1 - 2021-01-12 =
* Added : Compatibility with PHP 8
* Fixed : Migration issue with the new version
* Fixed : Few minor bug fix and improvements

= 4.0.0 - 2021-01-07 =
* Revamped : Rebuilt entire settings with ReactJS
* Revamped : Code Structure for better performance
* Redesigned : Settings & Social Share UI
* Added : WordPress 5.6 Support
* Fixed : Few minor bug fix & improvements


= 3.3.3 - 2020-11-15 =
* Fixed : Facebook Share not working
* Fixed : Few minor bug fix and improvements

= 3.3.2 - 2020-09-30 =
* Fixed : Twitter Share not working
* Fixed : Few minor bug fix and improvements

= 3.3.1 - 2020-09-23 =
* Fixed : REST API issue with WordPress 5.5
* Fixed : Group Mail sending issue with Email Notify
* Fixed : Conflict with Email Notify and Social Share
* Fixed : Few minor bug fix and improvements= 3.3.0 - 2020-07-28 =
* Added : Social Share Integration
* Added : Social Share Templates
* Fixed : Schedule Calendar not loading for Custom Post Types
* Fixed : Few minor bug fix and improvements


= 3.2.1 - 2020-06-29 =
* Fixed : Schedule Calendar not showing Pending posts
* Fixed : Minor bugs & improvements

= 3.2.0 - 2020-06-03 =
* Added : Calendar default schedule time
* Fixed : Minor bug fix

= 3.1.16 - 2020-04-13 =
* Fixed : Minor bug fix

= 3.1.15 - 2020-04-07 =
* Fixed : Assets caching issue
* Update : Option Settings Screen name Update
* Update : UI Update

= 3.1.14 - 2020-03-29 =
* Fixed : Admin notice styling issue

= 3.1.13 - 2020-03-25 =
* Fixed : Settings page styling issue

= 3.1.12 - 2020-03-24 =
* Fixed : Assets loading issue

= 3.1.11 - 2020-03-23 =
* Improvement : Calendar loading issue for large posts (tested with 30k posts)
* Bug Fixed : Calendar http/https issue
* Bug fixed : Assets conflict for third party plugins

= 3.1.10 - 2020-02-20 =
* Bug Fixed - jQuery datatimepicker
* Bug Fixed - Rest Api endpoint

= 3.1.9 - 2020-02-18 =
* Fixed localization issue

= 3.1.8 - 2020-02-04 =
* Improved email notification

= 3.1.7 - 2020-01-29 =
* Improved UI
* Few minor improvements and bugfix

= 3.1.6 - 2020-01-09 =
* Improved : Update Email notify Settings
* Few minor improvements and bugfix

= 3.1.5 - 2019-12-18 =
* Added : Email Notification when scheduled posts publish

= 3.1.4 - 2019-12-10 =
* Quick Setup Update
* Update Stylesheets

= 3.1.3 - 2019-11-21 =
* Calendar speed up
* Fixed : Calendar date issue
* Fixed : Calendar preloader issue

= 3.1.2 - 2019-11-07 =
* Custom Post Support issue fixing
* Elementor library issue fixing
* Calendar event preloader improve
* Quick setup Wizard Improve

= 3.1.1 - 2019-11-04 =
* Bugfix : Gutenberg Editor Publish Post Immediately Button
* Bugfix : Qucik Setup Wizard allow post type, category empty, what's new button error
* Improvement : Using SASS for all CSS
* Improved Calendar UI
* Improved : General Settings Option Data Saving Technique
* Few minor improvements and bugfix

= 3.1.0 - 2019-10-31 =
* Quick Setup Wizard Added
* Schedule Calendar revamped for better performance
* Lots of minor improvements and bugfix

= 3.0.0 - 2019-10-08 =
* Completely revamped the plugin with better UI and new features
* New dashboard with better UX
* Minified the the functions and assets and removed redundant codes for better performance
* Lots of minor improvements and bugfix

= 2.3.0 - 2019-05-28 =
* Refractored code for better performance
* Calendar Issue fixed with CPT
* Some minor improvements and bugfix

= 2.2.0 - 2019-03-20 =
* Refractored code for better performance
* Better compatibility with WordPress 5.x
* Some minor improvements and bugfix

= 2.1.2 - 2019-02-26 =
* Backend performance improved
* Some minor improvements and bugfix

= 2.1.1 - 2019-02-17 =
* Some minor improvements and bugfix

= 2.1.0 - 2019-02-14 =
* Auto Scheduler issue fixed
* Improved compatibility with older WP and WP 5.x
* Some minor improvements and bugfix

= 2.0.4 - 2019-01-22 =
* Old Post Data Issue Fixed for old WP Version
* List Date issue fixed
* Fixed : WP 5.0 Publishing Error without Scheduling a post
* Some minor improvements and bugfix

= 2.0.3 - 2019-01-13 =
* Gutenberg and WordPress 5.0 compatiblility fixed
* Some minor improvements and bugfix

= 2.0.2 - 2018-12-9 =
* Random permalink issue solved
* Missed schedule improved
* Some minor improvements and conflict fixed

= 2.0.1 - 2018-12-04 =
* Some minor improvements and conflict fixed

= 2.0.0 - 2018-12-02 =
* Completely revamped interface
* Visual Schedule Calendar added
* Lots of new features and improvements.

= 1.4.4 - 2017-06-08 =
* Major Bug Fix
* Compatible with latest WordPress 4.8

= 1.4.3 - 2017-04-08 =
* Compatible with latest WordPress 4.7.3
* Minor Fix

= 1.4.2 - 2016-06-10 =
* Compatible with latest WordPress 4.5.2

= 1.4.1 - 2015-06-27 =
* Minor bug fix.

= 1.4.0 - 2015-06-11 =
* Major bug fix. Reported by user "Bad Feather". No more notice when "WP_DEBUG" is set to true.
* Little bit design change in Option Page & Admin Bar.

= 1.3.4 - 2015-04-20 =
* Minor bug fix. Thanks for the tip by @caschy

= 1.3.3 - 2015-04-19 =
* Security Check!
* Compatible to WordPress 4.2 RC.

= 1.3.2 - 2015-03-02 =
* **Minor** bug fix.
* Compatible to WordPress 4.2 Beta

= 1.3.1 - 2014-12-27 =
* **Minor** Compatible with WordPress 4.1.

= 1.3.0 - 2014-6-1 =
* **New** Brand new interface.
* **New** Ability to control which 'Custom Post Types' will be available to "Scheduled Posts".
* **New** Ability to control which 'Category' will be available to "Scheduled Posts".
* **New** Ability to control date time structure, as you need.

= 1.2.1 - 2013-7-7 =
* Bug fix: Admin bar menu was showing only one scheduled post

= 1.2.0 =
* New feature: Custom item template and style for scheduled posts list in adminbar.
* Settings page link added in plugins list page.

= 1.1.0 =
* New feature: Publish any scheduled post immediately but date-time will be future date-time as you set.

= 1.0.1 =
* Basic Bug fix

= 1.0.0 =
* Initial release== Upgrade Notice ==
= 4.1.3 - 2021-12-15 =
* Few minor bug fix & improvements
Tải Miễn Phí SchedulePress Pro v4.1.2 (Formerly Known as WP Scheduled Posts Pro) :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup