Restrict Content Pro NULLED v3.5.13 + Addons


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Restrict Content Pro NULLED (RCP) là một plugin nội dung mạnh mẽ và là một plugin thành viên cho WordPress. Nó cho phép bạn tạo 1 trang web nội dung trả phí tất cả chức năng 1 phương pháp thuận tiện. Bạn có thể tạo tư cách thành viên trả phí dựa trên đăng ký miễn phí, tiêu dùng thử và không ngừng bằng cách thức sử dụng Restrict Content Pro.

Link Demo : https://restrictcontentpro.com/

Nó cũng giúp bạn thu những khoản trả tiền từ các người đăng ký thành viên của mình bằng bí quyết tiêu dùng tích hợp phổ thông tùy chọn thanh toán được tích hợp sẵn. Bạn mang thể dễ dàng thêm những tùy chọn thanh toán sọc, 2Checkout, Authorize.net và Paypal chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nó cũng sản xuất cho người mua chọn lựa để gia hạn tư cách thành viên tự động.

Restrict Content Pro cũng cho phép bạn tạo mã giảm giá, các bạn sở hữu thể dùng mã này để được khuyến mãi nhất mực hoặc theo phần trăm trên giá tiền viên.

mang một phiên bản miễn phí của plugin này còn được gọi là Nội dung giảm thiểu, cung cấp những tính năng quản lý thành viên căn bản. Nếu như bạn cần những tính năng nâng cao hơn, thì bạn phải tiêu dùng Restrict Content Pro.

Trong plugin này, Bạn với thể thuận lợi xem rất nhiều người mua đang hoạt động, đang chờ xử lý, hết hạn và miễn phí trực tiếp từ bảng điều khiển WordPress của mình. Nó cũng sở hữu tùy chọn để gửi lời đề cập thanh toán, biên lai trả tiền, email chào mừng, v.v.

Khách hàng cũng được phép nâng cấp và hạ cấp đăng ký của họ bằng bí quyết trả số tiền chênh lệch. Mang phổ biến phần bổ trợ có sẵn cho plugin này, giúp cải thiện chức năng của plugin này. Nhìn chung, Restrict Content Pro NULLED là 1 plugin quản lý thành viên nhẹ và bậc nhất dành cho WordPress, bao gồm rất nhiều những yêu cầu của những trang web dựa trên thành viên.

Xem thêm : Elementor Pro Nulled v3.2.1

Các tính năng chính của Restrict Content Pro NULLED:

Trọng lượng nhẹ Trang tổng quan về khách hàng để người dùng quản lý tài khoản của họ Số lượng cấp độ thành viên không giới hạn Tư cách thành viên dùng thử Khách hàng được phép di chuyển giữa các gói đăng ký thành viên Tích hợp WooCommerce Hỗ trợ tích hợp thanh toán tích hợp Mã giảm giá Thư nhắc thanh toán Thông báo hết hạn tư cách thành viên Tư cách thành viên tự động làm mới Tiện ích mạnh mẽ cho mọi thứ bạn cần Hạn chế thời gian chờ và thời gian chờ Quản lý thành viên Dễ dàng sử dụng báo cáo hiệu suất thành viên trang web

Restrict Content Pro NULLED

Restrict Content Pro NULLED Changelog :

Restrict Content Pro NULLED 3.3.13 - 2020-09-01 - Chris Jean Added new updater. Restrict Content Pro NULLED 3.4 - 2020-09-08 - Jared Hill Fix: WooCommerce Products can be incorrectly restricted if a user hasn't verified their email address. New: Added new actions hooks to Membership page before and after payments table. 'rcp_membership_details_before_payments' and 'rcp_membership_details_after_payments' Fix: Able to save invalid configuration with 0 duration and payment plan. New: Introduced action hook that runs after membership is updated via admin. 'rpc_after_membership_admin_update' New: Created new filter on price for RCP Group Accounts User Specified Count Quantity Fix: Removed 'ba-bbq' library to fix Javascript error in WordPress 5.5 Fix: Some columns were missing from Membership Levels after updating from 2.x to 3.4. Improvement: Update to Danish Translation. Fix: Polish Currency Code formatting Fix: Bulk actions don't work when using non-English languages. Improvement: Option to apply discounts to signup fees Improvement: Move Membership Level to BerlinDB Fix: Incorrect expiration date when renewing an existing membership. Improvement: Update to French Translation Improvement: Update some BerlinDB bas classes New: Add ability to toggle auto renew off/on [Stripe] Improvement: Add ability to export all members at once. Fix: Unable to save backslashes in the databases New: Logs Table New: Add payments importer tool Improvement: Stop using '000-00-00 00:00:00' as default date values Improvement: Add database table version numbers to system info file New: Add Component Registry Fix: CSS was removed in order to remove the breaking style from admin pages. Fix: use "jQuery" instead of "$". Improvement: %member_id% template tag description change Improvement: Capitalize first letter in card brand on the update card form page. Improvement: [rcp_update_card] shortcode did not work with editing multiple memberships. Restrict Content Pro NULLED 3.4.1 - 2020-09-18 - Jared Hill Fix: restrict_content_pro table does not exist due to encoding type issue. Restrict Content Pro NULLED 3.4.2 - 2020-09-23 - Jared Hill Fix: French Translation update. Fix: Spanish Translation update. Fix: Membership Levels fix for both sorting the levels and the number that can be displayed. Update: Removing old License Key field, label, and notification. Fix: Braintree and Stripe had dates being formatted with the incorrect format. Fix: RCP settings page was not defaulting to the selected tab after saving form. Restrict Content Pro NULLED 3.4.3 - 2020-10-12 - Jared Hill Major Change: Set session cookies instead of using wp_signon during registration. The wp_login hook will no longer fire after a user is registered. Tweak: Add action to perform custom validation for Password Resets. Tweak: Add filter to conditionally disable reCAPTCHA. Tweak: Add filter to conditionally disable login hijacking. Tweak: Add API to allow for asynchronous Promise-based registration validation. Refactor: Remove old updater API calls Log: Adding License Logging Restrict Content Pro NULLED 3.4.4 - 2020-10-13 - Jared Hill Update: Updating the minified js for includes/js/registration.js. Restrict Content Pro NULLED 3.5 - 2020-10-28 - Jared Hill Feature: If Stripe auto renewal comes in late, recalculate Stripe subscription next bill date Feature: Stripe allow subscription periods and durations to be updated Update: Update Stripe SDK version to version 7.52.0 Fix: Error when updating Stripe card for cancelled Stripe subscriptions Fix: Ensure that Stripe profile js is not triggered until the DOM has loaded Fix: Stripe registration fails when incorrectly trying to retrieve stripe intent object from payment_intent Feature: Stripe Mark payments as refunded with webhook listener Update: Update Stripe Api version to latest version Refactor: Remove "rcp-" from Stripe.js script handle Improvement: Improve error message handling when attaching payment method to a customer Fix: Replacing stripe.handleCardPayment and stripe.handleCardSetup because those functions have been deprecated. Restrict Content Pro NULLED 3.5.1 - 2020-11-24 - Jared Hill Update: Starting removal of 2Checkout from Restrict Content Pro Core Improvement: Making the Stripe Webhook instructions stand out more on the settings page Improvement: Adding the trailing slash to Stripe Webhook URL Improvement: Remove files that are causing false positives in security scans Fix: The Stripe SDK previously replaced the Error class with the Exception class, so core code was updated to match Restrict Content Pro NULLED 3.5.2 - 2020-11-3 - Jared Hill Fix: Password Reset Form not processing usernames correctly Fix: Stripe Sources lookup issue occurring when attempting to get the default source from legacy api configurations Restrict Content Pro NULLED 3.5.3 - 2021-01-08 - Jared Hill Fix: Reworking jQuery to cover deprecations. 3.5.4 - 2021-02-01 - Jared Hill Fix: Updating minified version of register form js for Restrict Content Pro Restrict Content Pro NULLED 3.5.5 - 2021-02-05 - Jared Hill Fix: Updating the link building for front end user cancellations, to ensure that the link still functions after translation occurs. Fix: Fixing additional jQuery issues that occur when the base version of jQuery is overridden to the latest version. Restrict Content Pro NULLED 3.5.6 - 2021-02-19 - Jared Hill Improvement: Updating the selector for the rcp_get_registration_form_state. Improvement: Removed Currency Code comparison so that global currency can be changed in the future. Fix: Disabling upgrades prevented a customer from purchasing a second membership with multiple memberships enabled Improvement: Add jQuery to remove special characters from discount codes in admin area, because discount codes with special characters are not valid. Update: Changed build notation from PayPal.
 
Restrict Content Pro NULLED 3.5.7 - 2021-04-14 - Jared Hill Update: Changed build notation from PayPal.

 

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí Restrict Content Pro NULLED v3.5.13 + Addons :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup