Tải Miễn Phí Relevanssi Premium v2.17.1


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tìm kiếm trong WordPress không tìm kiếm mọi thứ và không cung cấp cho bạn đủ quyền kiểm soát những gì được tìm kiếm và cách thức. Relevanssi Premium cung cấp cho bạn toàn quyền truy cập và toàn quyền kiểm soát, với nhiều bộ lọc và cách thức để Relevanssi hoạt động theo cách bạn muốn tìm kiếm của mình hoạt động.

Link Demo : https://www.relevanssi.com/

Nội dung PDF Relevanssi có thể đọc văn bản từ các tệp PDF của bạn, lập chỉ mục nó và tìm kiếm nó! Đọc thêm về lập chỉ mục các tệp PDF .
Tìm kiếm nhiều trang Relevanssi có thể chạy các tìm kiếm trên nhiều trang con trong cùng một mạng nhiều trang.
Các trường tùy chỉnh Relevanssi sẽ tìm nội dung trong các trường tùy chỉnh của bạn, bao gồm những thứ như WooCommerce SKU, nội dung trường ACF hoặc bất cứ thứ gì bạn lưu trữ trong các trường tùy chỉnh. Đọc thêm về tìm kiếm trường tùy chỉnh .
Hồ sơ người dùng Có, Relevanssi sẽ tìm người dùng theo tên và mô tả hồ sơ của họ.
Các thuật ngữ phân loại Bất kể bạn thích danh mục, thẻ hay cách phân loại tùy chỉnh, Relevanssi sẽ trả về các trang lưu trữ thuật ngữ trong các tìm kiếm!
Đầu ra mã ngắn Relevanssi có thể mở rộng mã ngắn và tìm nội dung được tạo bởi mã ngắn.

 

Tính năng của Relevanssi Premium

Đặc trưng Relevanssi Premium

Tính năng Tìm kiếm WordPress Relevanssi Free Relevanssi Premium
Dễ dàng để cài đặt X X X
Chỉ mục được cập nhật tự động X X X
Bài viết mới nhất đầu tiên X X X
Kết quả tốt nhất đầu tiên X X X
Tìm kiếm các bài đăng và trang X X X
Tìm kiếm bình luận và tác giả bình luận X X
Tìm kiếm danh mục bài đăng, thẻ và phân loại tùy chỉnh X X
Tìm kiếm các trường tùy chỉnh X X
Tìm kiếm nội dung mã ngắn X X
Tìm kiếm đoạn trích của bài đăng X X
Đưa hồ sơ người dùng vào kết quả tìm kiếm X
Lập chỉ mục nội dung PDF X
Lập chỉ mục nội dung DOC, ODT, RTF, ePub… X
Bao gồm các cụm từ phân loại trong kết quả tìm kiếm X
Tìm kiếm các cột MySQL tùy ý trong wp_posts X
Hiển thị các đề xuất “Ý của bạn là” x X
Kết quả tìm kiếm hiển thị và đánh dấu các trận đấu X X
Các bài đăng làm nổi bật các kết quả phù hợp với cụm từ tìm kiếm X X
Loại trừ các bài đăng, trang, thẻ hoặc danh mục khỏi tìm kiếm X X
Sử dụng đối sánh mờ để giúp nhận lần truy cập dễ dàng hơn X X
Chọn giữa toán tử VÀ và HOẶC trong tìm kiếm X X
Thay đổi nhà điều hành một cách nhanh chóng nếu cần thiết X
Sử dụng toán tử NOT để loại trừ các cụm từ tìm kiếm X
Điều chỉnh trọng lượng của nội dung bài đăng, tiêu đề và nhận xét X X
Điều chỉnh trọng lượng theo loại bài X
Điều chỉnh trọng số theo phân loại X
Điều chỉnh trọng lượng theo ngày đăng X
Điều chỉnh trọng lượng bằng tay bằng móc lọc X X
Ghi nhật ký truy vấn của người dùng X X
Sử dụng các từ dừng để tìm kiếm tốt hơn X X
Mở rộng các truy vấn bằng các từ đồng nghĩa X X
Tích hợp WPML và Polylang X X
Hỗ trợ nhiều trang WordPress * X
Điều chỉnh để làm cho các tìm kiếm hoạt động tốt hơn trên cơ sở dữ liệu lớn X X
Cài đặt xuất / nhập X
Hỗ trợ WP CLI X
Hỗ trợ đảm bảo X
Có các bài đăng hấp dẫn trong các tìm kiếm dựa trên cụm từ tìm kiếm X
Gốc tiếng anh X
Chuyển hướng kết quả tìm kiếm X
Bài viết liên quan X

 

Hỗ trợ nhiều trang

Relevanssi có thể được cài đặt dưới dạng một plugin mạng, làm cho nó có sẵn cho tất cả các trang trong mạng.

Với Relevanssi Premium, có thể tìm kiếm nhiều trang trong mạng. Có một số hạn chế đối với tìm kiếm nhiều trang: không phải tất cả các phương pháp lọc tìm kiếm có thể được sử dụng trong tìm kiếm trên từng trang đều khả dụng cho tìm kiếm nhiều trang và trong các mạng lớn có thể có vấn đề về hiệu suất.

Tìm kiếm nhiều trang không hoạt động trong phiên bản miễn phí của Relevanssi.

Hỗ trợ WooCommerce

Relevanssi hoạt động tốt với WooCommerce và có thể tìm kiếm SKU và tất cả dữ liệu sản phẩm khác và xử lý các biến thể sản phẩm theo nhiều cách khác nhau tùy theo nhu cầu của bạn. Đọc hướng dẫn sử dụng WooCommerce của chúng tôi và  xem tất cả các bài viết liên quan đến WooCommerce trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi .

Hỗ trợ bbPress

Relevanssi làm việc với bbPress ở một mức độ nào đó. Relevanssi có thể lập chỉ mục các loại bài đăng tùy chỉnh của bbPress. Lưu ý rằng theo mặc định, các loại bài đăng bbPress được đặt thành loại trừ khỏi tìm kiếm, vì vậy bạn cần bỏ chọn tùy chọn “Respectlude_from_search”. Cũng đọc mục KB này trên Relevanssi và bbPress để biết các mẹo hữu ích .

Dựa trên kinh nghiệm trước đây của tôi, đã có một số vấn đề với Relevanssi và bbPress với một số theme, nhưng các thử nghiệm sau đó dường như cho thấy kết hợp hoạt động tốt hơn. Vì vậy, không có gì đảm bảo ở đây, nhưng có vẻ như Relevanssi hiện đang hoạt động với bbPress.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Tải Miễn Phí Relevanssi Premium v2.17.1 nulled changelog
.16.4 / 4.14.5
Security fix: Any registered user could empty the Relevanssi index by triggering the index truncate AJAX action. That is no longer possible.
New feature: The searchform shortcode has a new parameter, ‘checklist’, which you can use to create taxonomy checklists.
New feature: New filter hook relevanssi_post_type_archive_ok allows controlling whether individual post type archives are indexed or not.
New feature: You can now set the API key with the constant RELEVANSSI_API_KEY. If the constant is set, the API key settings disappear on the Relevanssi settings page.
Changed behaviour: The relevanssi_related_output_objects filter hook has been removed. It was unnecessary: it simply isn’t useful to filter a function return value, because you can modify it without a filter hook.
Changed behaviour: The relevanssi_search_form filter hook has an additional parameter which has the shortcode attributes.
Changed behaviour: The relevanssi_search_again parameter array has more parameters the filter can modify.
Changed behaviour: The relevanssi_show_matches filter hook gets the post object as the second parameter.
Changed behaviour: The relevanssi_term_add_data filter hook now runs also when individual terms are modified. Previously it only run when all terms were indexed.
Translations: Relevanssi Premium is now professionally translated to German and Spanish.
2.16.3 / 4.14.3, 4.14.4
Security: Removes a XSS vulnerability from the user searches page.
Makes the relevanssi_orderby filter hook work better with array format parameters.
Fixes problems with highlighting related to upper-case search terms and multiline HTML tags.
Click tracking codes are no longer added to URLs for non-logged users and bots.
Image attachments could get indexed even when the indexing was blocked from the settings.
2.16.2 / 4.14.2
Removes unnecessary database calls from admin pages.
Improves Oxygen compatibility.
2.16.1 / 4.14.1
2.16.1 fixes broken post query insights page.
4.14.1 fixes white screen of death from a missing file.
New features
Premium. Click tracking lets you track the way the users click different posts from the search results pages. Enable the click tracking from the Logging settings to see it in effect.
Premium. Proximity sorting lets you sort posts by geographical distance. See the knowledge base for details on how this works.
New filter hook relevanssi_render_blocks controls whether Relevanssi renders blocks in a post or not. If you are having problems updating long posts with lots of blocks, having this filter hook return false for the post in question will likely help, as rendering the blocks in a long post can take huge amounts of memory.
The searchform shortcode has a new parameter, post_type_boxes, which creates a checkbox for each post type you list in the value. For example [searchform post_type_boxes='*post,page'] would create a search with a checkbox for post and page post types, with post pre-checked.
You can now have multiple dropdowns in one searchform shortcode. Anything that begins with ‘dropdown’ is considered a dropdown parameter, so you can do [searchform dropdown_1='category' dropdown_2='post_tag'] for example.
New filter hook relevanssi_search_params lets you filter search parameters after they’ve been collected from the WP_Query.
New filter hook relevanssi_excerpt_post lets you make Relevanssi skip creating excerpts for specific posts.
Changed behaviour
Premium. Redirect queries now support regular expressions.
Filter hooks relevanssi_1day, relevanssi_7days and relevanssi_30days are removed, as the user searches page is now different. The default value for relevanssi_user_searches_limit is now 100 instead of 20.
Tải Miễn Phí Tải Miễn Phí Relevanssi Premium v2.17.1 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress