REHub v17.9.2 NULLED – Affiliate Theme WordPress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 300

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

REHub NULLED là theme kiếm tiền số một cho WordPress. REHub NULLED hoạt động thấp có đầy đủ những trang web kinh doanh trực tuyến đương đại.

Nếu bạn muốn xây dựng một trang web phù hợp có lợi nhuận, thì REHub nên là tuyển lựa trước hết của bạn vì theme này sở hữu mọi tính năng và dụng cụ tích hợp mang thể đưa trang web của bạn lên 1 tầm cao mới. Đây là lý do Amazon cũng buộc phải theme này cho các trang web tiếp thị liên kết.

Link Demo : https://themeforest.net/item/rehub-directory-multi-vendor-shop-coupon-affiliate-theme/7646339

theme này đi kèm với một số plugin đa dạng nhất như WP Bakery Page Builder, Revolution Slider, Advanced Product Filter, và phổ biến plugin khác.

Trên theme REHub, bạn không cần bất kỳ plugin đánh dấu giản đồ nào. Bởi vì các nhà vững mạnh đã thêm đánh dấu lược đồ thị trấn hội cho các đoạn mã công cụ tìm kiếm theo mặc định, nó cũng tương trợ AMP để với tốc độ trang web rẻ hơn trên trang bị di động. REHub cũng là một theme gần gũi mang lăng xê. Nó cho phép bạn đặt PR ở giữa nội dung, khu vực thanh bên, truyền bá ngoài nội dung và quảng cáo nhất mực để nâng cao doanh thu quảng cáo của bạn. Bạn cũng sẽ ấn tượng sở hữu thời kì vận chuyển của nó vì tốc độ vận tải của nó là đáng kinh ngạc. Điểm tối ưu hóa tốc độ của theme này trên GTMetrix là 90+, rất xuất sắc. Nhìn chung, REHub là 1 theme đa mục đích dành cho các nhà tiếp thị liên kết có những tính năng nâng cao.

Xem thêm : Soledad Nulled V7.8.0 – Multi-Concept Blog Magazine AMP WordPress Theme

REHub NULLED Changelog :

REHub NULLED 15.6 – 28 APRIL 2021
   • Update: New video block https://youtu.be/EPMvW4_ZcJo
   • Update: You can deactivate license from new site without requesting license deactivation on old site
   • Update: Support for Elementor library update and some other improvements
REHub NULLED 15.5.4 – 20 APRIL 2021
   • Update: Theme is officially WPML compatible. Also changed license rules, now, you can use theme on unlimited test sites, they are not counted as live sites https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/theme-install-update-translation/license-rules/
REHub NULLED 15.5.2 – 15 APRIL 2021
   • Fix: Rank math focus keyword fix for products, improvements in CLS for video post layout, better compatibility for default product layouts and third party plugins
   • Tutorial: Very detailed video about creation Game sites, but can be used for any niche site https://www.youtube.com/watch?v=cvCGHZuCv88
   • Tutorial: Google review update explanation and how to improve your content https://www.youtube.com/watch?v=FFtZrmu0YDg
REHub NULLED 15.5 – 12 APRIL 2021
   • Added: New Table comparison block and RH Chart builder plugin + many improvements for Gutenberg blocks https://www.youtube.com/watch?v=9K1t-ODpgNI
   • Update: Regular Youtube embeds in WordPress has better lazy load in theme which doesn’t affect web vitals
REHub NULLED 15.4.1 – 15.4.4 – 2 APRIL 2021
   • Added: More customization in standard login pages for WordPress (it supports now button colors of theme and proper link to homepage in logo) + more options for new Table comparison Gutenberg block. Tutorial will be in next update
   • Fix: Proper support for reusable and nested blocks for Gutenberg dynamic scripts
REHub NULLED 15.4 – 26 MARCH 2021
   • Added: Option to force enabling mobile icon toolbar
   • Added: Wordpress regular login/password page uses site’s logo and color of header to fit style of site and not default WordPress logo
REHub NULLED 15.2 – 25 MARCH 2021
   • Added:New Wholesale List layout (most compact layout which allows to add many items on page + it has quantity field for mass purchases from page).
   • Added: Option to enable quantity field in grid for wholesale marketplaces.
   • Update: Customizer has sections for ads and global enable/disable for more easy site configuration + some fixes
REHub NULLED 15.1 – 22 MARCH 2021
   • Added:New reusable block based workflow. Check video https://youtu.be/VviSPY8Oz5Y
   • Added: New woocommerce list Gutenberg block
   • Update: Some fixes for review block
REHub NULLED 15.0 – 17 MARCH 2021
   • Added: Option to set icon toolbar to top
   • Added: Snippets to add/remove icons in header and toolbar https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/basic-settings/how-to-change-icons-in-mobile-headers/
   • Added: Game site Demo https://regame.lookmetrix.com/ and many small improvements and fixes
REHub NULLED 14.9.9.3 – 12 MARCH 2021
   • Fix: Fix gallery field in posts and other fixes according to reports
REHub NULLED 14.9.9.2 – 12 MARCH 2021
   • Fix: comment field fix, product column layout and added updated icon for cart
REHub NULLED 14.9.9 – 11 MARCH 2021
   • Added: Mobile menu icons in header now placed in separate toolbar to prevent overlapping and for better visual hierarchy. You can set colours of toolbar in theme option and in Customizer
   • Added: New Photo Stack Product layout https://recart.wpsoul.com/product/amplifi-hd-mesh-router/
   • Added: New workflow for Post formats and reviews https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/for-developers/changes-in-15-version/
   • Deprecated: Header layout with centred logo and left menu. Please, use Logo + menu in One row layout which has all options now or build custom header via builder https://www.youtube.com/watch?v=jJ2XSY4S_iI
   • Deprecated: Option to set background image for Mobile Sliding panel. Use background color instead
REHub NULLED 14.9 – 5 MARCH 2021
   • Added: New 3d model and AR viewer for products and Elementor https://youtu.be/Sjwajr84fVY Demo https://redigit.lookmetrix.com/3d-model-viewer-and-ar/ You can test also AR in android or ios supported gadgets for AR
   • Added: Better styles for Grouped products for Woocommerce + some fixes according reports
REHub NULLED 14.8.1-14.8.2 – 28 FEB 2021
   • Added: Few fixes according to buyer’s reports
   • Added: Top Chart Builder for Gutenberg. Video tutorials + additional extension will be available in upcoming updates
   • Added: Updated Side panel. Preparation for Block Based theme. Check our announcement https://web.facebook.com/Wpsoul/posts/203966164811249
REHub NULLED 14.8 – 27 FEB 2021
   • Added:Updated framework for meta panels in woocommerce and post offer. Preparation for Block based logic of theme
   • Added: Cart sliding panel – it will be triggered on ajax add to cart and header cart button click. You must have enabled ajax cart in Woocommerce – settings – products
   • Added: Deal grid for products https://redigit.lookmetrix.com/coupon-product-grid/ You can control what to show in right corner in Customizer – Theme options – Woocommerce Archive settings
   • Added: More woocommerce optimizations. Theme has zero global scripts now and all woocommerce scripts are loading conditionally
REHub NULLED 14.7.1 – 12 FEB 2021
   • Fix: Fix Elementor templates, brand pages for digital grid layout + some improvements for mobile sticky panel
REHub NULLED V14.7 – 8 FEB 2021
   • Added: Dark layout for products https://redigit.lookmetrix.com/shop/game-awward-dark/
   • Added: Quick view supports Ajax add to cart (Woocommerce – settings – products – Enable Ajax for add to cart button)
   • Added: Smart inline scroll option for Simple list module in Elementor https://www.facebook.com/Wpsoul/posts/189997312874801
   • Added: Overview of Product Layouts tutorial with many interesting hidden options which you missed early https://youtu.be/WPkKx6D5POc
   • Added: Even more asset optimisation. Reduced general styles on 7% and Woocommerce scripts on 30%
REHub NULLED V14.6.5 – 3 FEB 2021
   • Added:Better CLS for woocommerce galleries + fixes according buyer’s reports
REHub NULLED V14.6.4 – 1 FEB 2021
   • Added: Quick view supports Videos + CLS improvements for some post and product layouts
REHub NULLED 14.6.2 – 29 JAN 2021
   • Fixes: Woocommerce slider height, video shortcode bug and some others according to reports
REHub NULLED V14.5.3 – 27 JANUARY 2021
   • Added: YouTube thumbnails are cached now to improve speed
   • Added: Special Ajax loading function for Elementor templates https://youtu.be/N9j6Q9dPrNI
   • Changed: Restored original Woo deal of day module
REHub NULLED 14.5 – 26 JAN 2021
   • Added: New demo page for digital products. Demo https://redigit.lookmetrix.com
   • Added: Option in Sticky on scroll widget to generate Table of contents without using shortcode
   • Added: Improved CLS for Woocommerce inner page
   • Added: Huge performance improvements and last major speed optimisation step. Possible to get even 100 grade on some pages. Check details what we did https://www.facebook.com/Wpsoul/posts/181190450422154
   • Added: More options to control Mobile design in Elementor Listing Builder
   • Added: New Post layout with full width and auto generated sticky contents https://redigit.lookmetrix.com/product-list-review/
   • Added: Zero price products show “Free!” Label instead of useless 0.00 price
   • Added: Webp support for image uploading
   • Added: Lazy load backgrounds for Elementor Section (you can find it in Rehub Smart Options for Section module). Use if you have big size for background images instead of Elementor background option
   • Added: Conditional shortcode to check if meta exists in meta getter shortcode https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/advanced-tips-and-customizations/custom-field-attribute-getter/ Added: Theme options – appearance – Background highlight color to control background for Colored Sideblock layout and some other
   • Added: Tag option in Post list widget
   • Added: Post support for Deal of day Elementor module
   • Added: Support for Multi Step Checkout Plugins of Woocommerce
   • Added: Conditional loading for styles. Reduced general styles for another 15%, general script file by 60% and Woocommerce styles for 70%. If you have customisations of category, archive files and lose your styles, check original files, you may need to add rh_generate_incss function or wp_enqueue_style from original files
   • Update: Advanced product Filter plugin requires to have custom styles, copy them here https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/shop-options-woo-edd/better-product-filtering/#Styles_for_Compatibility Use them ONLY if you use Advanced Filter plugin
REHub NULLED V13.9.5 – 8 JANUARY 2021
   • Added: Smart trigger for video for WOW animation. In depth tutorial, examples and explanation will be added in upcoming version in new demo site + other improvements based on user’s feedbacks
REHub NULLED 13.9.4 – 6 JANUARY 2021
   • Added: Clean centred Logo Header layout
   • Updated: Some refresh for Full width Image Post layout
   • Updated: If you don’t add mobile logo, desktop logo will be used on mobiles. Make sure that you set separate compact mobile logo if your desktop logo is too big
   • Fixed:Image maximum height for grid
REHub NULLED 13.9.2 – 5 JANUARY 2021
   • Fixes: Fixes according to buyer’s reports + some improvements in Simple post list layout
REHub NULLED 13.9 – 2 JANUARY 2021
   • Added:New Video Block Post and Product layouts https://www.facebook.com/Wpsoul/photos/a.119822499892283/164513918756474
   • Added:New digital grid Product loop layout
   • Added: Support for Rank math breadcrumbs
   • Added: Option for custom width of images in Simple post list module
   • Added: Yoast open graph support for dynamic title option of theme
   • Added: Updated image resizing changes. Read more https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/for-developers/changes-in-13-9-version/
   • Updated: How to use AMP plugins with theme https://wpsoul.com/amp-wordpress-setup/
REHub NULLED 13.8 – 24 DECEMBER 2020
   • Added: Preparation for digital marketplace demo: added option to show video in Directory grid shop module.
   • Added:Option to request deactivation of licenses on sites which you lost.
REHub NULLED 13.7 – 23 DECEMBER 2020
   • Added: New comment list shortcode options to get best rated comments https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/reviews-product-review-types-user-reviews/list-of-user-reviews-shortcode/
   • Added:New options in Elementor listing builder to style meta panel columns
   • Added:Some small refresh for deal grid module
   • Added:Scrollable option for woo commerce gallery images on mobiles
REHub NULLED 13.6 – 16 DECEMBER 2020
   • Added: Dynamic title option (to use current year in titles or other shortcodes). https://www.facebook.com/Wpsoul/posts/151824153358784
   • Added:Smart mobile scroll classes https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/advanced-tips-and-customizations/helper-classes-and-functions/#Horizontal_scrollable_blocks_for_mobiles
   • Fixed:According to buyer’s reports (cardbox module has option to use cover images as early, simple post list has option to set full size high quality images)
REHub NULLED 13.5.6 – 13.5.7 – 12 DECEMBER 2020
   • Added: AWIN templates for Content Egg
   • Added: Analytics module for RH Link PRO plugin to get statistic on clicks of theme’s buttons
   • Fixed:Cardbox module if you use icons in title
   • Improvement:Side templates and floating panel for mobiles + Mycred icons.
REHub NULLED 13.5.1 – 13.5.5 – 11 DECEMBER NOVEMBER 2020
   • Fix: different critical fixes for 5.6: preloader, Seo Yoast incompatibility and others according to feedbacks
REHub NULLED 13.5 – 10 DECEMBER NOVEMBER 2020
   • Update: Style code refactoring. Near 50% reducing in size of general styles.
   • Update: Recoding of featured area, hover banners, widgets to make them with lazy load images (should improve google score)
   • Update: Script compatibility with latest WordPress 5.6 + a lot of improvements based on feedbacks (title control for featured area in Elementor, resizing support for charts, button to full product in quick view, ajax cart support for all header layouts and many other)
   • Update: Check important updates in theme https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/for-developers/changes-in-13-5/
REHub NULLED 13.4 – 25 NOVEMBER 2020
   • Fixes, improvements based on user’s feedback, Video list module uses loading on click to improve page performance, Featured grid module uses lazy load for improved perfomance
   • Feedback: Please, vote for next Gutenberg block in our Facebook page https://www.facebook.com/Wpsoul/posts/139133227961210
REHub NULLED 13.3 – 18 NOVEMBER 2020
   • Added:Reviewit homepage for Elementor ready templates
   • Added:On click trigger option and custom object for animation in WOW animation framework
   • Added:Review panel for Import addon
   • Added:Some optimisation for new GTmetrix performance test + preparation for upcoming changes in wordpress 5.6
REHub NULLED 13.2 – 11 NOVEMBER 2020
   • Fix:Widget bug fixes according to reports
REHub NULLED V13 – 10 NOVEMBER
   • Added: New demo, special for Top review sites https://reviewit.wpsoul.net/ Documentation for all listings https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/best-conversion-profit-helpers/top-listings-top-reviews-product-hub-pages/
   • Added: improved parallax scroll in WOW animation framework
   • Added: Rehub Woo Better category widget supports can be used for Posts and Blog also
   • Added: Better Category widget for Store pages
   • Added:Sticky on scroll widget has conditions to use it on special pages or post types
   • Added: Special Gutenberg Auto Contents page layout with support of comments, featured image and table of contents. Use it for listings or Post hub with Gutenberg https://reviewit.wpsoul.net/offer-listing-page/
   • Added: Updated UI for title outside content post layout. Excellent for different kind of longread articles https://reviewit.wpsoul.net/top-blocks/
   • Added: Separate Blog widget area
   • Added:Option to set Mobile header colours. Also, Mobile header is always compact now. So, make sure that you added mobile logo in theme options or in Customizer
   • Deprecated: slider panel in reviews and woocommerce offers in Review Post format, changed also secondary category description field. https://rehubdocs.wpsoul.com/docs/rehub-theme/for-developers/changes-in-13-version/
REHub NULLED 12.9.7 – 28 OCTOBER 2020
   • Added:New Gutenberg Autocontent Post layout. Demo https://remag.wpsoul.net/contemporary-home-project/ Table of contents is generated from subheading of Color heading and Review Heading Blocks. Great layout for brand, product, service reviews.
   • Added: New conditional loading of scripts reduced common script file by 40% + some other fixes and improvements by user’s feedbacks
   • Added: Offerbox of Gutenberg can parse also Amazon products (but we still don’t recommend to show price for Amazon products. Instead of prices, use label on button Check Prices at Amazon.com or similar)
REHub NULLED 12.9.6 – 16 OCTOBER 2020
   • Added: font preloader to improve google speed insight score + fixes according buyer’s reports. if you used any kind of preload font code in Autoptimize, you can remove it now
REHub NULLED 12.9.5 – 14 OCTOBER 2020
 • Added: New 2 Product layouts as preparation for our new Digital marketplace demos. Product layouts are great of any kind of digital product. You can find them in list of layouts with name “Side Block”. Background is used from theme option – appearance. You can also overwrite background per each product in Custom code areas – custom background color. Demo: Side Block – https://redirect.wpsoul.net/product/mindgood/ and Side Block Light – https://recart.wpsoul.com/product/apple-ipod-touch/
 • Added: Updated store page look for WCFM to prevent bad behaviour if user loads white backgrounds
 • Added: Logo + menu in one row can have also additional menu after search form (main menu is before search form)
 • Added: Added Facebook Page. We will post there information about SEO, small tutorials and hidden secrets of theme, freebies for promo materials and design and theme’s announces. https://www.facebook.com/Wpsoul
12.9.2 – 1 OCTOBER 2020
 • Added: Dark theme option supports now Optimized for Reading Layouts and Full width https://repick.wpsoul.net/donec-vitae-sapien-ut-libero-venenatis-faucibus/
12.8 – 28 SEP 2020
 • Added: Masonry grid script was removed and replaced by pure css for even better performance for big grid layouts
 • Added:Release of Animation framework https://youtu.be/AKgRIt4HTzc
12.7 – 20 SEPTEMBER 2020
 • Added: New bulk import add-on. More simple to use, has easy schedule, possible to import posts, coupons, woocommerce, price comparison Content Egg, categories and taxonomies and even users. https://youtu.be/6jBohrOYFSM

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí REHub v17.9.2 NULLED – Affiliate Theme WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup