Tải Miễn Phí reCaptcha for WooCommerce NULLED v2.33


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

reCaptcha for WooCommerce là plugin giúp Bảo vệ trang web Thương mại điện tử của bạn bằng google recptcha.

Link Demo : https://docs.woocommerce.com/document/recaptcha-for-woocommerce/#prettyPhoto

reCaptcha for WooCommerce – Tính Năng :

1. Hỗ trợ cả reRecapcha V2 và V3.

2. Đăng nhập reCaptcha

3. Đăng ký reCaptcha

4. Mất mật khẩu reCaptcha

5. ReCaptcha thanh toán của khách

6. Đăng nhập người dùng kiểm tra reCaptcha

7. Thêm phương thức thanh toán reCaptcha

8. WooCommerce trả tiền cho captcha đơn đặt hàng

9. WP-Đăng nhập reCaptcha

10. WP-Đăng ký reCaptcha

11.WP-Mất mật khẩu reCaptcha

12. Nhãn tùy chỉnh cho reCaptcha

13. thông báo lỗi tùy chỉnh

14.Recaptcha theme tối / sáng

15.Captcha chế độ đầy đủ / nhỏ gọn

16. tự động phát hiện ngôn ngữ người dùng

17. Tắt nút gửi cho đến khi kiểm tra hình ảnh xác thực

18.Đặt lại hình ảnh xác thực về lỗi đăng lại đơn đặt hàng

19. Bỏ qua reCAPTCHA (không hiển thị hình ảnh xác thực) bằng cách sử dụng IP hoặc Dải IP cho khách hàng / người dùng cụ thể

Thiết lập và cấu hình

Sau khi cài đặt thành công reCaptcha cho wooCommerce , bạn có thể thấy một tab mới có tên “reCaptcha” trong tab cài đặt wooCommerce.

 • Trên thanh bên trái, nhấp vào “wooCommerce” -> “cài đặt”

reCaptcha for WooCommerce

 • Nhấp vào tab “reCaptcha” trong màn hình cài đặt.

reCaptcha for WooCommerce

 • Bây giờ, hãy đặt các cài đặt chung như “Khóa trang” và “Khóa bí mật” và phiên bản reCaptcha, v.v.

reCaptcha for WooCommerce

 • Bây giờ bạn có thể bật reCaptcha để theo dõi
 1. Hình ảnh xác thực đăng ký WooCommerce
 2. Hình ảnh xác thực đăng nhập WooCommerce
 3. WooCommerce bị mất mật khẩu captcha
 4. Hình ảnh xác thực thanh toán của khách WooCommerce
 5. Hình ảnh xác thực kiểm tra đăng nhập WooCommerce
 6. WooCommerce thêm hình ảnh xác thực phương thức thanh toán
 7. WooCommerce thanh toán cho hình ảnh xác thực đơn đặt hàng
 8. Hình ảnh xác thực màn hình đăng nhập WordPress
 9. Hình ảnh xác thực màn hình đăng ký WordPress
 10. Hình ảnh xác thực màn hình WordPress bị mất mật khẩu
 11. Hình ảnh xác thực màn hình đánh giá sản phẩm WooCommerce
 12. Hình ảnh xác thực màn hình theo dõi đơn hàng WooCommerce
 13. Hình ảnh xác thực nhận xét WordPress

Ví dụ: hãy kiểm tra bên dưới để biết cách bật reCaptcha cho màn hình đăng ký WooCommerce.

reCaptcha for WooCommerce

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Tải Miễn Phí reCaptcha for WooCommerce NULLED v2.33 nulled changelog
2021-09-24- version 2.23

* Move reCaptcha to last field in review form of WooCommerce as it looks better.


2021-09-08- version 2.22

* Fixed PHP Warning: Undefined variable $i13_recapcha_v2_lang


2021-09-07- version 2.21

* Added new option to enable reCaptcha for WooCommerce order tracking.
* Fixed conflict with plugin Memberium Plugin.
* Delay execution action so that captcha will be last field in WooCommerce registration/login forms.


2021-08-08- version 2.20

* Fixed for - When there is multiple forms of registration and login on same page it create problems.
* Fixed for - When the registration/login forms are in ajax modal popup it wont work. - Added option in signup/login settings for enable ajax signup/login modal box
* Tested with WordPress 5.8

2021-07-17- version 2.18

* As Google is blocked in someone countries like china, We need global recaptcha domain use(https://recaptcha.net/) so added settings option use recaptcha.net instead of google.com

2021-07-01- version 2.17

* Added filter for reCaptcha v2 to change language if needed programmatically. To change hl paramter of recaptcha anyone can use this filter - i13_recapchav2_set_lang

2021-05-08- version 2.16

* Added functionality to Bypass reCAPTCHA (do not show captcha) using IP or IP-Range for your clients/users

2021-04-12- version 2.15

* Fixed registration captcha not work for some theme as it is using _nonce.


2021-04-04- version 2.14

* Added captcha for Post Comment forms.


2021-04-01 - version 2.13

* Fixed complain that plugin automatically deactivated.

2021-03-18 - version 2.12

* Fixed Elavon payment processor shown catcha twice on add payment method page


2021-03-14 - version 2.11

* Added option to enable/disable recaptcha for stripe payment request buttons (Google Pay and Apple Pay)


2021-03-11 - version 2.10

* Added option to disable on the fly reRecapcha v3 generation for checkout
* Disable recaptcha plugin when while using REST end point

2021-02-22 - version 2.9

* Added reCAPTCHA for product review form.
* Added recaptcha v2 language selection
* Fixed recaptcha duplication on Elavon credit card pay for order


2021-02-08 - version 2.8

* Fixed problem with Elavon payment processor legacy mode.


2021-02-03 - version 2.7


* Added support for Elavon payment processor

* Added new option "Disable on the fly reCAPTCHA v3 token generation" that will allow you to use this option if two submit button fighting for taking control. So use only if you have problem
with submit button.

* Fixed problem with javascript errors, When the html of page is minified.


2021-01-25 - version 2.6

* Google reCAPTCHA token is missing Fixed


2020-12-12 - version 2.5

* Added support for custom login form that built using "wp_login_form" function


2020-12-08 - version 2.4

* Fixed reCAPTCHA v3 not working with 2FA


2020-11-27 - version 2.3

* Fixed reCaptcha not working for IE 11.


2020-11-18 - version 2.2

* Fixed reCaptcha v2 disable submit button on reCaptcha reset problem


2020-10-29 - version 2.1

* Fixed Uncaught SyntaxError: Unexpected string error after updates 2.0


2020-10-27 - version 2.0

* Now "recaptcha for woocommerce" support google latest version of greCAPTCHA V3
* This version never disturb user, ReCaptcha V3 Uses a behind-the-scenes scoring system to detect abusive traffic, and lets you decide the minimum passing score. Please note that there is no user interaction shown in reRecapcha V3 meaning that no recaptcha challenge is shown to solve.2020-09-17 - version 1.0.17

* Added captcha protection for WooCommerce Pay For Order (This is only used when your order is failed. WooCommerce allow failed order to repay using this page.


2020-09-01 - version 1.0.16

* Added option for checkout captcha to refresh when there are checkout errors.
* Fixed issue of refresh captcha sometimes not working


2020-08-19 - version 1.0.15

* Tested With WooCommerce 4.4.0


2020-08-09 - version 1.0.14

* Added javascript callbacks after reCaptcha varified
* Tested With WordPress 5.5


2020-07-26 - version 1.0.13

* Fixed issue of Add payment method captcha not showing up.


2020-07-03 - version 1.0.12

* Removed jQuery.noConflict() as this cause problem for some of users.


2020-06-12 - version 1.0.11

* Added facility to show/hide reCaptcha label
* Tested with WooCommerce 4.2


2020-05-23 - version 1.0.10

* Fixed small problem reported by user when nonce is diffrent
* Tested with WooCommerce 4.1


2020-05-21 - version 1.0.9

* Fixed broken link in admin WooCommerce reCaptcha settings tab

* Added new protection for Add payment method

* Added new feature - disable submit button until captcha checked

* Added translation so that if messages labels etc left blank then you can translate it


2020-05-03 - version 1.0.8

* As per some of the clients complain that Recaptcha not working when the payment processer takes more time. So added ReCaptcha validity settings for checkout. So once Recaptcha verified it will valid for a given number of minutes

* Added option to enable reCaptcha on login checkout

* Fixed for multisite have problem when not activated for networks2020-04-23 - version 1.0.6
* Important fix found by Macneil. His hosting is strict and there is problem while loading recaptcha settings tab.

2020-04-22 - version 1.0.5
* Make plugin compatible with WordPress multisite


2020-04-09 - version 1.0.4
* Added new option "No-conflict" mode. This will helpful when there is conflict is Recaptcha js.


2020-03-24 - version 1.0.3
* Fixed error reported by Thomas Wurwal that some of theme not rendere captcha on checkout page, due to in wp_enqueue_scripts action is_woocommerce() return false.


2020-03-15 - version 1.0.2
* Fixed error shown in checkout page console (reRecapcha already rendered)
* As checkout is ajax based sometimes it is possible captcha is expired so added refresh captcha option to checkout page

2020-03-12 - version 1.0.1
* Tested with WooCommerce 4.0

2020-02-17 - version 1.0
* Inital release
Tải Miễn Phí Tải Miễn Phí reCaptcha for WooCommerce NULLED v2.33 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress