Realtyspace NULLED v1.4.30 – Real estate WordPress Theme


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 300

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Realtyspace là theme WordPress dành cho các đại lý và đại lý bất động sản. Nó có thiết kế theo định hướng mục đích và được trang bị rất nhiều tính năng hữu ích. Nhờ đơn vị tiền tệ tùy chỉnh, đơn vị khu vực tùy chỉnh và văn bản có thể dịch hoàn toàn, bạn có thể sử dụng nó để xây dựng trang web bất động sản cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới , có thể là từ Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, Trung Đông hoặc bất kỳ nơi nào khác.

Link Demo : https://themeforest.net/item/realtyspace-real-estate-wordpress-theme/15965811

theme này sẽ quản lý thuộc tính của bạn, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chấp nhận gửi trả phí hoặc miễn phí, cũng như tạo các trang đích đẹp nhanh chóng và dễ dàng thông qua trình tạo trang phụ trợ Visual Composer hoặc kéo và thả Công cụ tùy chỉnh gốc. Không cần kỹ năng viết mã!

Realtyspace NULLED v1.4.20 - Real estate WordPress ThemeRealtyspace NULLED v1.4.20 - Real estate WordPress ThemeRealtyspace NULLED v1.4.20 - Real estate WordPress ThemeRealtyspace NULLED v1.4.20 - Real estate WordPress ThemeRealtyspace NULLED v1.4.20 - Real estate WordPress ThemeRealtyspace NULLED v1.4.20 - Real estate WordPress Theme

Realtyspace NULLED – Các tính năng khác :

 • Đăng nhập xã hội (Google+, Facebook, Twitter và 20 nhà cung cấp khác)
 • Phối màu tạo sẵn (15+) và các mẫu nền
 • Biểu ngữ và bản đồ tùy chỉnh hỗ trợ trên mỗi trang
 • Kiểm soát tùy chọn chi tiết (Toàn cầu / Loại / Một mặt hàng)
 • Trang thư viện tự tạo từ các thuộc tính hiện có
 • Hỗ trợ LTR & RTL
 • Đăng nhập và đăng ký tùy chỉnh
 • Mô-đun Câu hỏi thường gặp và Lời chứng thực được xây dựng tùy chỉnh
 • Hỗ trợ thư viện và video blog để hiển thị tài sản
 • Dễ dàng sử dụng nhiều thanh bên và widget tùy chỉnh
 • Retina sẵn sàng cho di động
 • Hỗ trợ WPML sẵn sàng cho các trang web đa ngôn ngữ
 • Premade Slider Revolution biểu ngữ
 • Bảng tùy chọn Live Customizer
 • Hình nền thị sai
 • Các trường thuộc tính tùy chỉnh không giới hạn
 • Các trường tìm kiếm nâng cao
 • Thẻ tài sản có thể tùy chỉnh
 • Không giới hạn tiền tệ với tỷ giá hối đoái cập nhật tự động
 • Chuyển đổi đơn vị diện tích (từ sqft sang m2 và ngược lại, có thể tùy chỉnh trong khu vực quản trị)
 • Kiểu chữ nâng cao (Tất cả Phông chữ Google, màu sắc, kích thước, v.v.)
 • Đóng hộp và bố cục rộng
 • Hoạt ảnh CSS3
 • Tối ưu hóa SEO
 • Tích hợp PayPal
 • Tùy chỉnh và lọc bản đồ google nâng cao
 • Các trường tìm kiếm có thể tùy chỉnh (bạn có thể chọn hiển thị, thay đổi thứ tự, v.v.)
 • Chế độ xem phố & chế độ xem vệ tinh
 • Cuộn gián điệp
 • Và hơn thế nữa! Danh sách này thậm chí không hoàn chỉnh!

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Realtyspace NULLED v1.4.30 – Real estate WordPress Theme nulled changelog
[1.4.17]
--------------
- Many performance and update
- Updated ACF plugin
- Updated Visual Composer plugin
- Updated Slider Revolution
- Customizer error fixes

[1.4.16]
--------------
- [Updated] Plugins to the latest version: Revolution slider, Visual composer
- [New] Gutenberg compatibility
- [Fixed] IE cross-browser issue in submit form
- [Updated] WPML string translations
- [Fixed] Property featured image on frontend submit
- [Fixed] Responsiveness of "Contact agent widget"
- [Fixed] Hero unit on property details page

[1.4.15]
--------------
- Improved map's UI, and mobile compatibility
- Mobile search map in hero section
- Added new customizing options
- Updated ACF plugin
- Updated Visual Composer plugin
- Updated Slider Revolution

[1.4.14]
--------------
- Notable performance improvements
- GPDR compliance additions
- Updated currency converter
- Updated ACF plugin
- Updated Visual Composer plugin
- Updated Slider Revolution
- Hardened security for user submitted data

[1.4.13]
--------------
- Updated currency converter
- Fixed WPML compatibility
- Updated ACF plugin
- Updated Visual Composer plugin
- Updated Slider Revolution

[1.4.12]
---------------------
- [UPDATE] Visual Composer 5.4.3
- [UPDATE] Slider Revolution 5.4.6.3.1

[1.4.11]
---------------------
- [UPDATE] Video player for posts
- [UPDATE] Area switcher
- [UPDATE] Reenabled showing all gallery items for post
- [UPDATE] Featured post images alt attribute
- [UPDATE] Added map performance improvements
- [UPDATE] Deps and Premium plugins
- [UPDATE] Currency module
- [UPDATE] Show Author post in blogpost

[1.4.10]
--------------------
- [Fixed] Kirki version 3.0.9 compatibility

[1.4.9.2]
--------------------
- [FIXED] Map tooltip issue

[1.4.9.1]
--------------------
- [UPDATE] Fixed dropdown menu link behavior on Ipad
- [ADD] New property tags field type
- [UPDATE] Significant performance improvements related to various pages and sections
- [UPDATE] Added new translation strings
- [UPDATED] Updated bundled plugin versions
- [UPDATED] Updated internal libraries to the latest version
- [UPDATE] Added profile translatable fields
- [UPDATE] iHomefinder property gallery
- [UPDATE] Fixed location field issue

[1.4.8]
--------------------
- [UPDATE] Fixed gallery popup
- [ADD] Map search results feature
- [UPDATE] Search input style option
- [UPDATE] Added excerpt support for product list
- [UPDATE] Remove positive security validation constraint as unnecessary
- [UPDATE] Fixed agent email detection

[1.4.7]
--------------------
- [ADD] Print version
- [UPDATE] Fixed "featured" field value
- [UPDATE] Added alt value for agent grid
- [UPDATE] Fixed iHomefinder multi-select
- [UPDATE] Fixed comment's icon on mobile
- [UPDATE] Updated docs
- [ADD] Alt attribute for logo
- [UPDATE] Fixed section counter on mobile
- [ADD] Property Slider Section options
- [UPDATE] Fixed text in register popup
- [UPDATE] Added ribon status on my properties
- [UPDATE] iHomefinder v3.7.1 compatibility

[1.4.6]
--------------------
- [ADD] Listing shortcode
- [UPDATE] Improved ACF taxonomy field configuration
- [UPDATE] Improved WPML integration and translation process
- [UPDATE] Added urlencode for the redirect url
- [UPDATE] Fix WPML widget compatibility
- [UPDATE] Fix widget post dates
- [UPDATE] Show a different contact form title when the property submitter is not an agent
- [UPDATE] Removed deprecated option
- [UPDATE] Fixed land size display
- [UPDATE] Fixed agent pagination issue
- [UPDATE] Fixed field type for copyright text
- [UPDATE] Fixed default iHomeFinder page
- [UPDATE] Menu order fix for WordPress 4.7
- [UPDATE] Updated dependencies
- [UPDATE] Updated Visual Composer, ACF and Slider Revolution plugins
- [UPDATE] Fixed multiselect reset

1.4.5
-----
- [UPDATE] Improve the image generation for social sharing
- [UPDATE] Set featured image to full width
- [UPDATE] Improve original image display
- [UPDATE] Fixed new line handling on the contact page
- [UPDATE] Changed permalink flush logic
- [UPDATE] Disable formatting for year field
- [UPDATE] Potential fix for pagination trailing slash issue
- [UPDATE] Updated Visual Composer to version 5
- [FIXED] Preloader option on property area switcher

1.4.4
-----
- [ADD] new separate from/to field for bedrooms, area and price
- [ADD] autocomplete fields intead of choice dropdowns for contract type, location, etc
- [UPDATE] iHomefinder v3.6.0 compatibility
- [UPDATE] Advanced Custom Fields version

1.4.3
-----
- [FIXED] Banner subpage squished on iphone
- [FIXED] Scheme colors LightBlue Beige
- [FIXED] Error when showing only panorama or map
- [FIXED] Optimized PhotoSwipe popup for origianl photos
- [FIXED] Remove trailing slash in pagination
- [ADD] Advanced customization of property gallery photos
- [FIXED] Disabled abbreviations for range slider year field
- [FIXED] contact form 7 regression
- [FIXED] agent name escaping issue
- [ADD] target blank for social links
- [ADD] Updated Slider Revolution to latest version
- [ADD] Custom map marker
- [ADD] Edit footer copyright text

1.4.2
-----
- Photoswipe gallery accept original photos size
- [FIXED] iHomfinder multiselect in form
- [ADDED] "Counter Up" customization options
- [FIXED] Set default position for marker on autocomplete map
- Added missing instruction for icons

1.4.1
-----
- Pagination improvement
- Improvemed color scheme switcher
- Added link to the agent profile from the property page
- Increased preview text size for the agent bio
- Added Polylang compatibility
- FIXED ihomefinder chart statistics
- FIXED agent profile show more info on mobile

1.4.0
-----
- [MAJOR] Added advanced ReatyPress support for Canadian CREA DDF
- [MAJOR] Added multiple iHomeFinder improvements
- Added custom color scheme builder
- Added option to disable numeric abbreviations
- Reworked widget system
- Improved language switcher integration with Google translate
- Added "Featured" field option to submit form
- Added acre support to land area
- Added virtual page support
- Added standalone auth pages
- Added more options for partner section
- Added default view mode
- Improved pluging compatibility
- Fixed opegraph and twitter image tags
- Improved ACF map integration
- Updated translations
- Updated Visual Composer version
- Updated ACF5 version

1.3.3
-----
- Fixed rangeslider search small bug
- Added view mode customization
- Added property tag support

1.3.2
-----
- Added basic ReatyPress support for Canadian CREA DDF
- Fixed countup decimal handling
- Fixed testimonials title escaping

1.3.1
-----
- Fixed some missing translation
- Added redirect after login feature
- Fix invalid property card
- Added fixed menu timeout and color customization
- Added possibility to hide agent properties
- Improved contact form choice list
- Improved related algorhytm
- Disabled double escaping for amenities
- Updated dependencies

1.3
---

- MAJOR FEATURE: Added advanced iHomeFinder support
- Added support for dsIDXpress in sections
- Multiple dsIDXpress improvements
- Enable template autoreload
- Fixed breadcrumb plugin detection
- Fixed area unit escaping
- Fixed title escaping
- Improved secondary currency separator logic
- Added currency decimals separator

1.2.10
------

- Fix sidebar on pages
- Add unlimited number of properties to the map
- Added "Scroll down to expore" option
- Enforce string return type for terms
- Fixed missing "bedroom" property in item cards
- Enabled slider autostart
- Fixed loading textdomain from child theme
- Added loading similar properties by feature criteria
- Added posibility to disabled the preloader
- Documentation improvements for translation
- Added notes for translators regarding "slug" translation

1.2.9
-----

- Added possibility to replace plugin views
- Updated plugin version
- Added Envato Market to the list of recommended plugins
- BREAKING CHANGE: In some cases hero header may get disabled, please reenable by editing the page and selecting
Force header style / Style 1
- Added example functions.php in child theme
- Fixed map zoom issue on property page
- Added property card exceprt control
- Fixed tab issue with non-lating string
- Removed editor stylesheet
- Hide comment form when comments not allowed
- Added menu color control
- Updated importer version
- Fixed header meta
- Fixed showing property description instead of agent description

1.2.8
-----

- Better query handling
- Improved "user as agent" photo display
- Updated ACF plugin version
- Improved old PHP version handling
- Improved demo content
- Added recommended plugin
- Fixed Property Type field saving from frontened
- Allow adding taxonomy relations by subscribers

1.2.7
-----

- Fixed select dropdown in property submit
- Updated demo data

1.2.6
-----

- Fixed missing translations
- Fix link to google API in customizer
- Temporary fix for ACF5 pro Google Maps issue
- Fixed issue when some users were unable to upgrade ACF5

1.2.5
-----

- Fix empty ACF5 repeater
- Do not show amenities section, when its empty
- Hide descrption section when its empty
- Fixed post-submission edge-case

1.2.4
-----

- Show empty property types and contracts in the submit page

1.2.3
-----

- Fixed widget import file

1.2.2
-----

- Added possibility to switch color schemes from public get param
- Fixed issue of "... ago" for some locales
- Added Social Login support

1.2.1
-----

- Minor i18n fixes
- Better message while updating theme
- Added WordPress Social Login plugin support

1.2.0
-----

- Fixed front-end submit when images are missing
- Added possibility to specify autocompletion region for maps
- Added possibility to set custom Google Maps API key
- Improved property search field naming
- Added new search field: SKU
- Fixed SKU visibilty in property details
- Added property SKU visibility in cards
- Added possibility to add contact form into hero section
- Added possibility to toggle login dropdown visibility
- Fixed "fixed menu" option
- Added possibility to set specific header style on each page
- Fixed background pattern label escaping
- Added support for Custom css & js in Customizer
- Fixed escaping issue with features item text
- Fixed color scheme chaning
- Added option to hide price box, amenities, description and the space section
- Added search field custom labels
- Improved i18n
- Updated WPML translations

1.1
---

- Updated plugins
- Added full Visual Composer support
- Fixed translation domain typo
- Updated pot files
- Updated vendor dependecies
- Fixed unstranslatable strings
- Fixed various RTL issues
- Updated ACF plugin version
- Added theme icons to Visual Composer
- Added plugin version check logic
Tải Miễn Phí Realtyspace NULLED v1.4.30 – Real estate WordPress Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup