Real Spaces v2.9.1 – WordPress Properties Directory Theme


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 300

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Real Spaces là một Chủ đề WordPress mạnh mẽ được thiết kế và phát triển cho các trang web về bất động sản, đại lý bất động sản và rất tiện dụng cho các trang web của doanh nghiệp hoặc công ty.

Link Demo : https://themeforest.net/item/real-spaces-wordpress-real-estate-theme/8219779

Để kiểm tra Thêm Thuộc tính, Trang Chỉnh sửa Hồ sơ Đại lý và Trang Thuộc tính Đại lý sử dụng tên người dùng: demo và mật khẩu: demo

Đặc trưng của Real Spaces

 1. Twitter Bootstrap
 2. Plugin Revolution Slider (Trị giá $ 26)
 3. Retina sẵn sàng & phản hồi hoàn toàn
 4. Chế độ xem thuộc tính danh sách / lưới
 5. Nhiều bố cục blog
 6. Nhiều bố cục thư viện
 7. Nhiều mẫu trang
 8. Trang gửi thuộc tính giao diện người dùng
 9. Quản lý hồ sơ đại lý giao diện người dùng
 10. 10 bảng màu dựng sẵn & tùy chọn màu không giới hạn
 11. Biểu mẫu liên hệ làm việc
 12. Đóng hộp & bố cục rộng
 13. Phòng trưng bày Isotope (giá trị $ 25)
 14. Biểu tượng Phông chữ Web Phông chữ Tuyệt vời
 15. Hỗ trợ Phông chữ của Google
 16. Tối ưu hóa SEO
 17. bản đồ Google
 18. Hỗ trợ chạm / vuốt cho thanh trượt
 19. Retina sẵn sàng & phản hồi hoàn toàn
 20. Được lập hồ sơ tốt để dễ dàng cài đặt
 21. Tương thích với tất cả các trình duyệt mới nhất
 22. Tiện ích Twitter Nguồn cấp dữ liệu Mới nhất

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Real Spaces v2.9.1 – WordPress Properties Directory Theme nulled changelog
v2.9.1 – January 15, 2022
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
v2.9 – August 12, 2021
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
FIXED! Some styling bugs
v2.8.2 – May 24, 2021
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
FIXED! Some styling bugs
v2.8.1 – March 26, 2021
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
v2.8 – February 06, 2021
IMPROVED! Mobile menu functionality
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
v2.7.4 – January 07, 2021
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
FIXED! Search box not showing for Windows 7 Firefox & Edge users
v2.7.3 – September 19, 2020
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
v2.7.2.2 – September 10, 2020
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
v2.7.2.1 – August 26, 2020
FIXED! A bug with the carousel script in init.js file
FIXED! Map in the header is not filling the whole screen width
v2.7.2 – August 22, 2020
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! Favorite Properties Plugin
UPDATED! Property Payments Plugin
FIXED! Media upload button not working
v2.7.1 – August 13, 2020
UPDATE! Compatibility with WP version 5.5
UPDATED! Revolution Slider Plugin
FIXED! Custom JS from Theme Options not working
FIXED! 404 errors searching for retina images
v2.7 – April 20, 2020
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
FIXED! Some text strings not translatable
FIXED! Problem with search form numerical values
FIXED! Some styling bugs
v2.6.2 – August 18, 2019
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
v2.6.1 – July 04, 2019
UPDATED! RealSpaces Core Plugin
UPDATED! Demo data
FIXED! A problem with theme options not working for some users
FIXED! A bug with agents page template
FIXED! Fixed admin tabs not showing for some users after login
FIXED! Taxonomies registration bug
v2.6 – May 20, 2019
NEW! Real Spaces Core plugin to add theme functionality in a separate plugin as per new WP standards
UPDATED! Demo Importer
UPDATED! Revolution Slider Plugin
FIXED! Search not working with province
FIXED! Theme not getting activated for some users
FIXED! Price fields not showing correct search results
FIXED! Some styling bugs
FIXED! Widgets to support PHP version 7+
v2.5.1 – November 15, 2018
FIXED! Missing files for shortcode generator
FIXED! Map generator in property add page in the backend not working
FIXED! Global imic_options variable not working in some templates
v2.5 – October 04, 2018
NEW! Real Spaces Dashboard added for users to see all things in a single place
NEW! HTML Template added (Worth $18)
NEW! Option to add custom property ID
UPDATED! Demo importer for more seamless one click import
UPDATED! js conditional loading to improve site speed
UPDATED! Theme file structure to load all assets from a single location/folder
UPDATED! Language .pot file UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! Metabox plugins
UPDATED! Meta boxes to support conditional show hide using official plugin
UPDATED! Demo data
UPDATED! Replaced placeholder images in demo data with real images
UPDATED! Custom widgets to support latest version of PHP
FIXED! Some RTL language stylings
FIXED! Some styling bugs
v2.4.1 – March 30, 2018
UPDATED! Revolution Slider plugin
FIXED! Single property page map location bug
v2.4 – February 06, 2018
NEW! Option to hide home page search form in mobile devices
UPDATED! Revolution Slider to latest version
UPDATED! Ajax city listing in search form
FIXED! A bug with TGM class while updating/activating bulk plugins
FIXED! Styling issue with the demo importer
v2.3.2 – June 22, 2017
UPDATED! Revolution Slider plugin
UPDATED! Demo importer to support PHP 7.0
UPDATED! Theme custom widgets to support PHP 7.0
v2.3.1 – April 21, 2017
UPDATED! Demo data
UPDATED! Currency options list
UPDATED! Paid property imithemes plugin
FIXED! Some styling bugs
FIXED! Map on single property page not displaying for some users
v2.3 – April 01, 2017
NEW! Option to add comma in property values from theme Options > Property Options
NEW! Success message for front end profile update
NEW! Ajax city list as per the state/province selected
UPDATED! Revolution Slider plugin to latest version
UPDATED! Registration form to secure it from spam registration
FIXED! LinkedIn URL field in profile page not updating
v2.2 – January 28, 2017
NEW! List property shortcode
v2.1 – January 14, 2017
NEW! Website, Youtube, Fax fields for user profile
FIXED! Google Map API not working for back end add property page
FIXED! Add amenities not working for back end add property page
v2.0.1 – January 07, 2017
Security Update for PHP mail function
UPDATED! Revolution Slider to latest version
v2.0 – September 13, 2016
NEW! Redefined Theme Options panel
NEW! Page design options
NEW! Option to set default map zoom level for single property pages
NEW! Option to set default height for inside page banners
NEW! Option to set a pricing plan popular/highlighted in the pricing table
NEW! Option to set default sidebar for property single pages
NEW! Option to add Contact Form 7 form in place of built in form in Contact page template
UPDATED! Demo content
UPDATED! Redux Framework
UPDATED! Metabox plugin
UPDATED! Slider Revolution Plugin
UPDATED! Language .pot file
UPDATED! Paid property imithemes plugin
UPDATED! Favorite property plugin
FIXED! Payment payment return page showing error in transaction ID
FIXED! Amenities block in full width single property page shows always even if no amenity selected
FIXED! Profile picture change in front end user profile page not working
FIXED! Testimonial slider responsive function
v1.9.3 – July 16, 2016
FIXED! Issue with amenities not getting selecting while adding new property from the backend
FIXED! Agent name and description not getting saved and showing on Agent profile
FIXED! newly added Google map API field not working for some parts of theme
FIXED! State/City list not getting generated in the add new property page in the WP Dashboard
v1.9.2 – July 15, 2016
NEW! Option to add Google Map API Key at Theme Options
UPDATED! Revolution Slider to latest version
UPDATED! favourite property and paid property plugins
UPDATED! Font Awesome icons to latest version
UPDATED! Redux framework to latest version
UPDATED! TGM Plugin Class
FIXED! Layout problem with related property listing
v1.9.1 – April 26, 2016
NEW! Thank you message for Newsletter subscript form widget
UPDATED! Revolution Slider to latest version
UPDATED! Redux Framework to latest version
UPDATED! Font Awesome Icons to latest version
UPDATED! Meta Box plugin
FIXED! Grid/List view toggle URLs not working for listing templates
FIXED! Some styling bugs
v1.9 – November 20, 2015
NEW! Link on property details page for the agents all property
NEW! Option to change all the notification messages like favorite property etc.
NEW! Option to change the currency symbol position before or after the price
NEW! Option to add user/agent position which displays at various pages where you see the agent/user name
NEW! Support for Watermark plugin
UPDATED! Search filters will use the taxonomy slug now instead of name
UPDATED! On single property page id property sights are available then featured images will not be shown
UPDATED! Search functionality
UPDATED! Unique class added for contract type badges which can be styled with custom css
UPDATED! Revolution Slider to latest version 5.1.2
UPDATED! Revolution Slider will now install as a plugin instead of including as a part of theme
FIXED! Property ID bug on property post update
v1.8 – June 26, 2015
NEW! Option to enable property submission for buyers as well
NEW! Option to set 0 beds, 0 baths, 0 parking on front end listing form page
NEW! One Click Demo Install feature
NEW! Google Font Options at Theme Options
NEW! Default Image for agent added
NEW! LinkedIn Icon for Agent Profile
NEW! Option to add banner image on single agent pages
NEW! Option to set auto scroll for testimonial slider shortcode
UPDATED! Some search form functions
UPDATED! Email when set a property as favorite
FIXED! prettyPhoto XSS fix
FIXED! Home Latest Properties grid structure
FIXED! Wrong spellings of Spain/States/Cities
FIXED! Search widgets field options at Theme Options
FIXED! Single property page image size
FIXED! Property payment plans were not working when there is space in the Plan name
FIXED! Single property page showing State when there is no state is selected
FIXED! Amenities tab is like fw template
FIXED! Some loops bugs ADDED! text group field of Redux framework
FIXED! Popular agents shortcode orderby bug
FIXED! Page content missing from home page template 2
FIXED! Owl carousel arrows bug on single property page
FIXED! Agent Information not getting disabled on Full Width Property page
FIXED! Few text strings were not getting translated
FIXED! Theme Options menu position conflicting with some plugins
FIXED! Some fixes for author.php
FIXED! Comments strings not getting translated
FIXED! Forgot password link not working
FIXED! Comments form not working as no send button was there
v1.7.1 – April 28, 2015
XSS vulnerability Update
v1.7 – February 27, 2015
NEW! Custom Messages/Mails options in Theme Options
NEW! Remove thumbnail of property from front end
NEW! Enable/Disable & Required/not required options for fields of submit property in Theme Options
NEW! Set price range option for search form
FIXED! Strings of js was not translated while using po file
FIXED! Menu hides when scrolled on touch devices
v1.6 – February 03, 2015
NEW! Post/page/property share buttons
NEW! Option to change header info columns title and icons
FIXED! Styling bug when top user dropdown is disabled via Theme Options
ADDED! Jamaican and Pakistan currency at Theme Options currency selection field
ADDED! Default agent avatar for slider with property
UPDATED! functions.php file for some small bugs
UPDATED! Paid properties plugin for currency
FIXED! Styling bug on third level dropdown menu
FIXED! Bug on homepage version 1 which shows all property button over carousel next/prev nav
FIXED! Styling bug with home page search form
v1.5 – January 20, 2015
NEW! Testimonial shortcode now allows to show testimonials as carousel
FIXED! Agent template pagination was not showing all agents
NEW! Top Menu or login dropdown selection
FIXED! removed static text in pricing tables
FIXED! Agent Template Profile template
FIXED! Profile for dealers not showing correct number of properties
FIXED! Agent’s recent properties permalink
IMPROVED! Home page search form
FIXED! Search result page showing no properties when no filter has any value selected
FIXED! No image for popular agent
FIXED! Yoast SEO fields not showing for pages
IMPROVED! State and city fields list are now interconnected
v1.4 – December 10, 2014
FIXED! Responsive issues with home search form
v1.3.0.2 – November 22, 2014
FIXED! Issue with assigning post thumbnails
FIXED! Bug with updating user profiles
v1.3.0.1 – November 15, 2014
FIXED! dxIDXPress Plugin styling bugs
v1.3 – November 15, 2014
NEW! Revolution Slider added for Homepage
NEW! Paid property listing with paypal payments
NEW! Option to set if the new added properties will be listed directly or saved as draft
NEW! Option to assign zoom level for map of each property
NEW! Ability to make a listing private
NEW! Administrator ability to change any property’s agent/author
NEW! Administrator ability to add/change any agent’s profile photo
NEW! Option to change property IDs wording
NEW! Option to hide property IDs from listing and grid
NEW! Ability to change agent’s name while quick editing any property
NEW! Option to choose RTL language support at Theme Options
NEW! Added 15 new pattern images for boxed layout
FIXED! Some style bugs on single property and home page
FIXED! problem while setting masonry layout blog page as posts page
FIXED! Property Details not showing dynamic Amenities
FIXED! Map not working on some servers
v1.2 – September 11, 2014
NEW!Custom city and area option
NEW! Property comparison
NEW!Custom images/banners slider for homepage
NEW! Option to show/hide top bar login button, drop down
NEW! Option to add favicon at Theme Options
NEW! option to hide/show agent details on property page
NEW! Change header, footer backgrounds from Theme Options
NEW! 18 Layered PSD files added
NEW! Search filters on search results page
NEW! ability to make properties private
NEW! Option to choose multiple countries at Theme Options
NEW! Option to choose map zoom level for each property
NEW! Add custom amenities from theme options or manage default ones
UPDATED! now map will be set as default property banner
UPDATED! All search fields option added for search form widget with option to add/remove fields and drag drop positioning
UPDATED! Agent details can be edited from wp-admin as well
UPDATED! manage/add amenities to property from wp-admin
FIXED! Small styling issues
FIXED! Performance enhancement for smart phones
FIXED! Colombian Pesos currency symbol problem
v1.1 – August 9th, 2014
NEW!Option to choose user type at Register page
NEW!Add to favourite option for properties
NEW!Save search for future reference
NEW! Enable/Disable search form fields for home page search form
NEW! Email notification to users when they add property to favorites
NEW!Agent contact form on single property page for easy inquiry
NEW!Added option to search property by property id, postal code, address
NEW! Modal popup box on add property page after submission
UPDATED! Removed image dimension restriction from add property page
UPDATED! Removed image dimension restriction from agent profile page
UPDATED! Changed wording draft to pending review on agent properties page
UPDATED! Agent details editing for admin from wp-admin
FIXED! agent logged out after registering, now ill be logged in
FIXED! Bug for zoom map on single property page
FIXED! Boxed version with patterns
v1.0.1 – July 29th, 2014
UPDATED! Countries and States List for Theme Option and Property Addition
v1 – July 19th, 2014
Initial Release
Tải Miễn Phí Real Spaces v2.9.1 – WordPress Properties Directory Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup