Real Estate Pro v2.0.2 – WordPress Plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Real Estate Pro - Plugin WordPress - 4 Real Estate Pro - Plugin WordPress - 5

Nhà nhập khẩu CSV

Real Estate Pro - Plugin WordPress - 6

Đặc trưng của Real Estate Pro

 • Cổng thanh toán
  • a) Paypal [Thanh toán nhanh]
  • b) Stripe [Đồng bộ hóa hoàn toàn với Stripe Plan]
 • Mailchimp để lưu trữ Email cho người đăng ký mới
 • WPML
 • 13 tệp ngôn ngữ bên trong plugin
 • Tích hợp với Visual Composer
 • Plugin danh sách bất động sản
  • 1) Thêm / Chỉnh sửa danh sách từ giao diện người dùng “Tài khoản của tôi”
  • 2) Mục yêu thích của tôi
  • 6) Đặt số tiền giá thầu bắt đầu
  • 7) Lịch sử thanh toán của tôi
  • 8) Ai quan tâm đến danh sách của tôi
  • 9) Danh sách xác nhận quyền sở hữu
  • 10) Chủ sở hữu danh sách liên hệ
  • 11) Thanh trượt Cảm ứng đáp ứng
  • 12) Cơ sở vật chất công cộng
  • 13) Sơ đồ tầng
  • 14) Ưu đãi / Thỏa thuận
  • 15) Quyền truy cập Đọc / Ghi danh sách theo vai trò người dùng
  • 16) Quản trị viên có thể thêm các trường mới
  • 17) Cài đặt hình ảnh Đánh dấu bản đồ danh mục
  • 18) Khả năng xuất bản danh sách người dùng hoặc đang chờ phê duyệt
  • 19) Tìm kiếm vị trí địa lý theo KM và Mile
  • 20) Tiện ích tìm kiếm
  • 21) Mã ngắn tìm kiếm Slider Revolution
 • Loại thành viên của plugin Bất động sản
  • a) Tài khoản miễn phí
  • b) Thanh toán một lần
  • c) Thanh toán định kỳ
  • d) Dùng thử miễn phí
  • e) Dùng thử trả phí
  • e) Gói thanh toán thay đổi
 • 7 Bảng định giá
 • 2 kiểu đăng ký
 • Tài khoản của tôi
  • Thiết lập người dùng
  • Hồ sơ xã hội của người dùng
  • Cài đặt quyền riêng tư của người dùng
  • Người dùng thay đổi mật khẩu
  • Người dùng Tất cả bài đăng
  • Bài đăng của người dùng: Các trường tùy chỉnh
  • Người dùng Chèn bài đăng
  • Người dùng chỉnh sửa bài đăng
  • Nâng cấp đăng ký
  • Hạ cấp đăng ký
  • Hủy đăng ký
  • Menu tài khoản Mu Hiển thị / Ẩn
 • Phiếu giảm giá đăng ký
  • Phiếu giảm giá theo gói
  • Đặt giới hạn phiếu thưởng
  • Đặt ngày hết hạn của Phiếu thưởng
 • Tạo vai trò người dùng theo gói
 • Ghi đè các mẫu plugin Bất động sản
 • Chuyển hướng trang
  • Chuyển hướng trang hồ sơ công khai của đại lý
  • Tác nhân Chuyển hướng trang tài khoản của tôi
  • Chuyển hướng trang đăng ký đại lý
 • Cài đặt trang
 • 11 Mẫu Email
  • Mẫu email chào mừng người dùng
  • Mẫu email người dùng quên mật khẩu
  • Mẫu email đặt hàng của người dùng
  • Mẫu email đặt hàng của quản trị viên
  • Danh sách liên hệ Mẫu email
  • Danh sách liên hệ Mẫu email dành cho quản trị viên CC [Cài đặt quản trị]
  • Yêu cầu mẫu Email
  • Mẫu email giao dịch: Chủ sở hữu danh sách + Người mua
  • Mẫu email lời nhắc đăng ký
 • Hồ sơ công khai của đại lý
 • Lịch sử thanh toán
 • Báo cáo
  • Biểu đồ 3D Pic
  • Biểu đồ đường
 • Chuyển hướng trang hồ sơ công cộng của người dùng:
  • Ẩn thanh quản trị
 • 2 loại thư mục người dùng
 • Và rất nhiều cài đặt khác ..

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Real Estate Pro v2.0.2 – WordPress Plugin nulled changelog
Version 2.0.2 – 21-September-2021

- Vulnerability update
Version 2.0.1 – 15-September-2021

- -Added reCAPTCHA V3
Version 2.0.0 – 07-September-2021

- -Speed optimization
Version 1.9.9 – 03-August-2021

- -Update csv importer
Version 1.9.8 – 31-July-2021

- -update https issue
1.9.7– 3rd- June-2021

--Update sort issue
1.9.5– 17- April-2021

--Added Price European 1.200.000 & US format 1,200,000
Price Format Setting

--Added Lsting detail on popup for all style and shortcodes.
Popup Demo : Popup Demo
Popup Settings

1.9.4– 19- March-2021
--Added New lising archive page A to Z filter
Added New Listing Style
1.9.3– 28- February -2021

--Update public profile
1.9.2– 09- February -2021

--Update search and elementor issue
1.9.1– 13- January-2021

--Update for WordPress 5.6
1.9.0– 22- November-2020

--Bug fixed in CSV import "local Area" issue
1.8.8– 03- November-2020

--Added new Listing style : Grid with Faceted search
--Added new Listing style : Grid with Left Filter
Demo : http://real.eplug-ins.com/grid-view-left-filter/

Demo : http://real.eplug-ins.com/grid-view-left-faceted-search/

1.8.7– 06- October-2020

--Update basic role access
1.8.6– 01- October-2020

--Bug fixed for multiple filter shortcode
1.8.5– 30- September -2020
--Added Sort Order
1.8.3– 22- September -2020

--Update 'Undefine' text
1.8.2– 20- September -2020

--Update web link
1.8.1– 16- September -2020

--Bug fixed on stripe Upgrade section
1.8.0– 21- August-2020

--Add: Facet Property type
1.7.9– 24- July-2020

--Add: Mulit Categories from front-end
--Bug fixed: Listing Sort price
1.7.8– 18- June-2020

--Bug fixed: Home page listing shortcode action link
1.7.7– 10- June-2020

--Add Woocommerce Payment gateways
1.7.6– 8- June-2020

-Bug fixed on payment settings
1.7.5– 2- June-2020
-Update stripe API
1.7.4– 28- May-2020

Added 3rd party contact form option
1.7.3– 27- May-2020
Bug Fixed
1.7.2– 20- May-2020

Add colorbox modal
1.7.1– 17- May-2020
Security Update
1.7.0– 20- April-2020
Bug fixed
1.6.9– 11- April-2020

Update rent text and detail section.
1.6.8– 9- April-2020

Update listing message error
1.6.7– 8- April-2020

City duplicate value fixed for Grid view search.
1.6.6– 1- April-2020

Added single listing page layour
Update categories & tags link on single listing page
1.6.5– 26- March-2020

Fixed Overriding templates issue
1.6.4– 08- March-2020
Added icon change option
1.6.3– 02- February -2020

Added Font changing option
1.6.2– 30- January -2020

Update image responsive issue
1.6.1– 29- January -2020

Update public profile
1.6.0– 13- December-2019

Added powerful CSV importer (Full ajax) . You can uplooad images by the CSV file.
Added listing notification for add new listing
1.5.9– 11- December-2019

Added: Mortgage calculator
1.5.8– 6- December-2019
Added: One-click demo importer
1.5.7– 28- November-2019
Bug fixed
1.5.6– 14- November-2019

Added: New Listing style: List View : http://e-plugin.com/re/property/
1.5.5– 17- September-2019

Update : Single page Agent profile image
Update : Add/edit listing JS file
1.5.4– 10- September-2019

Update : Single page show/hide option
1.5.3– 9- September-2019
Bugfix : Stripe Plan Issue
1.5.2– 28- August -2019

Bugfix : on the contact form name and Widget slider rent period issue
1.5.1– 27- August -2019

Added: Rent period type
1.5.0– 21- August -2019

Update: languages string issue
1.4.9– 3- August -2019
Added : Listing feature (show on top) option on package section
1.4.8– 31- July -2019

Added : Cities shortcode for home page
Update: Categories design update for home page
Update: Slider seach design update for home page
Update: Carousel slider design update for home page
1.4.7– 22- July -2019

Added : Bug fixed on the image gallery.
1.4.6– 20- July -2019
Added : Bug fixed on map zoom.
1.4.5– 18- July -2019
Added : New Design for listing archive page
Added : New Design for listing single page
Added : custom post type "property" change option
Added : New slider
Added : New filter shortcode
Added : Listing Feature setting option
Added : "Load More" ajax paging
Added : Review Module
Added : New Ajax filter option on listing archive page
Delete: Bidding
1.4.4– 24-April -2019

Update user setting
1.4.3– 31-March -2019

Bug fixed : SSL issue
1.4.2– 18-November -2018

Add Metabox : admin can add/edit listing with all fields from dashboard
1.4.1– 11-September -2018
Add new shortcode : [listing_filter property-type="For Rent" category="test" dir_city="test" zipcode="10001" beds="2" baths="2" min_price="10000" area="1500" property-type="For Rent" ]
Update MailChimp API
1.4.0– 31-August -2018
Bug Fix
Bug Fix
1.3.8– 03-April -2018
Update help file
Update front end map API issue for add/edit listing
1.3.6– 28-June -2017
Bug fix for WordPress 4.8
1.3.5– 31-Mar -2017
Update Search option
1.3.4– 20-Mar -2017
Added single page element control option.
1.3.3– 09-Mar -2017
Add map zoom option
1.3.2– 24-Feb -2017
Bug fix on search form z-index
1.3.1– 16-Feb -2017
Bug Fix on Search options
Bug Fix on Search options
Add Search options
Add option: popup show/hide for single page
Add autocomplete on search form
Bug Fix
Added "Sold" option for the property.
1.2.6– 22-August -2016
Bug fix : Listing image same size on archive page
1.2.5– 16-May -2016
Bug fix : Map cluster image missing issue
1.2.4– 5-May -2016
Bug fix : WordPress 4.5.1
1.2.3– 19-April -2016
Bug fix : User Directory
1.2.2– 16-April -2016
Bug fix : Ajax Popup share link
1.2.1– 7-April -2016
Bug fix : Page redirect
1.2.0– 8-February -2016
Add : Show/ Hide Map, search bar, agent and claim
1.1.9– 4-February -2016
Add : Missing words for languages
1.1.8– 17-january -2016
Bug Fix : User Payment history save data
1.1.7– 5-january -2016
Bug Fix : WPML Post issue : wpml_update_translatable_content
1.1.6– 20-December -2015
Bug Fix : Search
1.1.5– 10-December -2015
Bug Fix : WordPress 4.4 issue fixed
1.1.4– 30-November -2015
Bug Fix : Contact Us email setting
1.1.3– 3-November -2015
Added : Widget listing with option
Added : Widget Slider with option
1.1.2– 17-October -2015
Added : Revolution Sliders Search ShortCode
1.2.7– 18-Nov -2016
Tải Miễn Phí Real Estate Pro v2.0.2 – WordPress Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress