Tải Miễn Phí PW WooCommerce Bulk Edit Pro v2.294

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 của 139

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

PW WooCommerce Bulk Edit Pro Dễ dàng chỉnh sửa hàng loạt toàn bộ danh mục sản phẩm WooCommerce của bạn.

Liên kết Demo: https://www.pimwick.com/pw-bulk-edit/

PW WooCommerce Bulk Edit Pro  cho phép bạn làm được nhiều hơn thế:

 • Chỉnh sửa  Danh mụcGiá ưu đãiThuộc tính và nhiều lĩnh vực khác! (Xem danh sách đầy đủ bên dưới)
 • Thay đổi hàng loạt  Giá bán  dựa trên  Giá thông thường
 • Xóa hàng loạt  sản phẩm và biến thể
 •  Tự động tạo các biến thể mới 
 • Các  tùy chọn lọc bổ sung như “Đang trống” và “Không trống”
 • Lưu và tải các bộ lọc tùy chỉnh của bạn 
 • Sử dụng sức mạnh của  Biểu thức  chính quy để tìm kiếm và thay thế các giá trị văn bản
 • Tương thích với  Dokan Multivendor Marketplace
 • Hỗ trợ nhiều plugin và theme của bên thứ ba như  FlatsomeWooCommerce Brands và  YITH Multi Vendor

Trực quan và phản hồi nhanh, ngay cả với danh mục sản phẩm WooCommerce lớn. Trải nghiệm cách mới để chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trong cửa hàng WooCommerce của bạn!

Giảm giá hàng loạt sản phẩm của bạn. Thay đổi giá bán cho hàng nghìn sản phẩm. Cập nhật hàng tồn kho nhanh chóng. Chuyển đổi danh mục.

Được xây dựng với mục đích dễ sử dụng, PW WooCommerce Bulk Edit cực kỳ trực quan. Các thay đổi được hiển thị và chỉ được áp dụng khi bạn đã sẵn sàng. Lưu bộ lọc của bạn để thực hiện các cập nhật trong tương lai trong tích tắc.

Trực quan và phản hồi nhanh, ngay cả với một danh mục sản phẩm lớn. Một cách cực kỳ hiệu quả để cập nhật danh mục sản phẩm WooCommerce của bạn.

Cuối cùng, không còn tẻ nhạt khi nhấp qua vô số trang để thực hiện cùng một thay đổi cho tất cả các sản phẩm!

Ảnh chụp màn hình của PW WooCommerce Bulk Edit Pro

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Đặt hoặc xóa hàng loạt hình ảnh sản phẩm và biến thể.

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Xem trước tất cả các thay đổi trước khi lưu. Giảm giá được tô màu đỏ để bạn tự tin vào những thay đổi của mình!

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Chỉnh sửa nội tuyến, với điều hướng bàn phím.

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Tính năng lọc phức tạp đã được đơn giản hóa để mang lại cho bạn sự linh hoạt và khả năng kiểm soát tối ưu.

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Chỉnh sửa hàng loạt mạnh mẽ cho các sản phẩm WooCommerce.

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Các tính năng ở cấp độ chuyên nghiệp chỉ bằng một phần nhỏ so với giá của đối thủ cạnh tranh.

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Lọc bằng cách sử dụng các thuộc tính CỦA BẠN để chọn các biến thể cụ thể (ví dụ: thuộc tính Màu).

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Chỉnh sửa các Biến thể riêng lẻ hoặc hàng loạt.

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Điều chỉnh các thuộc tính có sẵn cho Sản phẩm có thể thay đổi.

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Even bulk edit the Default Form Values for Variable Products!

 

PW WooCommerce Bulk Edit Pro

Relax! You’re in control of your WooCommerce product catalog with the power of PW WooCommerce Bulk Edit.

Filters – Find products with PW WooCommerce Bulk Edit’s intuitive filter using the following fields: 

 • Product name
 • Product type
 • Description
 • Short description
 • Variation description
 • Categories
 • Tags
 • Custom attributes (Size, Color, etc)
 • Regular price
 • Sale price
 • Status
 • Stock status
 • Stock quantity
 • Shipping class
 • SKU
 • Slug
 • Product / Variation image
 • Vendor (if you have Dokan or YITH Multi Vendor installed)
 • Brand (if you have YITH WooCommerce Brands Add-On or the WooCommerce Brands plugin installed)
 • Tax status
 • Tax class
 • Manage stock
Modify a variety of product fields: 

 • Product Name
 • Product image
 • Variation image
 • Product Type
 • Regular Price
 • Sale Price
 • Sale Start Date
 • Sale End Date
 • All of your custom Attributes
 • Default values for Variable products
 • Attribute Visibility
 • Product Description
 • Short Description
 • Variation Description
 • SKU
 • Categories
 • Tags
 • Tax Status
 • Tax Class
 • Weight
 • Length
 • Width
 • Height
 • Shipping Class
 • Manage Stock
 • Stock Quantity
 • Allow Backorders
 • Stock Status
 • Sold Individually
 • External/Affiliate Product URL
 • External/Affiliate Button Text
 • Virtual
 • Downloadable
 • Download Limit
 • Download Expiry
 • Download URL
 • Download Name
 • Purchase Note
 • Enable Reviews
 • Slug
 • Menu Order
 • Published on
 • Last edited on
 • Catalog Visibility
 • Featured
 • Status
 • Cross-sells and Up-sells (enable the “Linked Products” option in Settings)
Fields from certain third-party plugins and themes: 

Don’t see a field listed that you need to edit? 

With PW Bulk Edit Pro you can add Custom Fields. Follow the instructions in our guide: https://www.pimwick.com/pw-faq/custom-fields/

Other features include:

 • Easily add Variations to products
 • See what you’re about to change before you hit save – No more surprises!
 • Inline editing in addition to bulk editing
 • Safety net: you can undo changes before saving
 • Use the power of Regular Expressions for searching and replacing text values
 • Edit Variations just as quickly as simple products
 • Change prices by a specific amount or a percentage
 • Chỉ định độ chính xác làm tròn khi thay đổi giá theo phần trăm
 • Thay đổi giá ưu đãi dựa trên giá thông thường
 • Lưu và tải bộ lọc
 • Thêm / xóa danh mục
 • Tìm kiếm / thay thế văn bản, nối thêm, thêm trước hoặc thay đổi cách viết hoa
 • Tìm kiếm ký tự đại diện
 • Điều hướng bàn phím

PW WooCommerce Bulk Edit rất dễ sử dụng!

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Tải Miễn Phí PW WooCommerce Bulk Edit Pro v2.294 :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 30K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress