Product Sales Report Pro v2.2.17 NULLED – WooCommerce Plugins


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Product Sales Report Pro – WooCommerce Plugins giúp nhanh chóng xây dựng các báo cáo bán hàng hiệu quả cho cửa hàng WooCommerce của bạn. Nhận các chỉ số bạn cần để lập kế hoạch tốt hơn và đưa ra quyết định thông minh. Thiết lập số lượng báo cáo không giới hạn, lưu chúng dưới dạng mẫu và truy cập chúng bằng một cú nhấp chuột. Báo cáo tốt là điều cần thiết để theo dõi hoạt động bán sản phẩm, hoạch định chiến lược bán hàng hiệu quả, dự báo bán hàng tốt hơn, kế toán chính xác, quản lý hàng tồn kho và duy trì hoặc giảm chu kỳ bán hàng của bạn.

Link demo : https://aspengrovestudios.com/product/product-sales-report-pro-for-woocommerce/

Tính năng báo cáo và lợi ích của Product Sales Report Pro – WooCommerce Plugins

 • Tạo và chia sẻ bằng một cú nhấp chuột – tải xu ống báo cáo của bạn bằng một cú nhấp chuột hoặc gửi chúng dưới dạng email cho bất kỳ ai
 • Tạo giá trị đặt trước – lưu cài đặt báo cáo tùy chỉnh của bạn, tạo báo cáo nhanh hơn và di chuyển giá trị đặt trước sang các trang web khác
 • Sắp xếp theo phạm vi ngày – với các giá trị đặt trước hoặc ngày bắt đầu và ngày kết thúc tùy chỉnh
 • Sắp xếp trạng thái đơn đặt hàng – bao gồm hoặc loại trừ thanh toán đang chờ xử lý, đang xử lý, tạm dừng, đã hoàn thành, đã hủy, đã hoàn lại và không thành công
 • Đối với các vai trò người dùng cụ thể – bao gồm các vai trò tích hợp sẵn trong WordPress, các vai trò do WooCommerce thêm vào và các vai trò tùy chỉnh
 • Đơn đặt hàng từ khách hàng với một lĩnh vực cụ thể
 • Bao gồm các sản phẩm cụ thể – dựa trên danh mục sản phẩm, id sản phẩm, thẻ, sản phẩm với một trường cụ thể và biến thể sản phẩm
 • Phân nhóm – đưa trường báo cáo bổ sung vào hỗn hợp
 • Sắp xếp – chọn trường bạn muốn báo cáo được sắp xếp theo thứ tự mà báo cáo sẽ hiển thị
 • Đặt các trường để bao gồm – thêm, xóa và kéo và thả thứ tự
 • Định dạng báo cáo của bạn – tiêu đề với các trường động, bao gồm tiêu đề và hàng tổng, và các tùy chọn định dạng tệp
 • Tạo kiểu nâng cao – tạo kiểu cho các báo cáo của bạn bằng CSS và nhãn hiệu tùy chỉnh

Tải xuống và chia sẻ bằng một cú nhấp chuột

Chọn một trong các mẫu của bạn hoặc sử dụng trình tạo báo cáo để nhanh chóng tạo báo cáo tùy chỉnh, nhấp vào “Tải xuống báo cáo” và báo cáo tùy chỉnh của bạn sẽ được tạo và tải xuống. Hoặc gửi báo cáo của bạn đến bất kỳ địa chỉ email nào. Thêm địa chỉ email và nhấp vào Báo cáo email.

Tạo và chia sẻ cài đặt trước báo cáo

Thiết lập các báo cáo của bạn một lần và sử dụng chúng nhiều lần. Sau khi bạn xây dựng báo cáo của mình, hãy lưu nó dưới dạng cài đặt trước có thể được sử dụng để phân tích tăng trưởng so sánh. Hoặc xuất các cài đặt trước của bạn và sử dụng chúng trên tất cả các cửa hàng WooCommerce mà bạn quản lý.

Phân loại hạt để xác định điều gì là quan trọng

Báo cáo Bán hàng Sản phẩm cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát chi tiết và các tùy chọn phân loại mạnh mẽ. Xem những sản phẩm nào đang hoạt động tốt nhất dựa trên số lượng hoặc tổng doanh thu để giúp tinh chỉnh chiến lược bán hàng trực tuyến của bạn. Sắp xếp theo phạm vi ngày, trạng thái đơn hàng, mặt hàng, thẻ, danh mục, trường, kiểu người dùng, nhóm, SKU… bạn đặt tên cho nó, chúng tôi đã thêm nó.

Bảng tính có thể tải xuống và các tùy chọn định dạng khác

Tải xuống báo cáo của bạn bằng một cú nhấp chuột hoặc gửi dưới dạng email để phân tích thêm trong phần mềm bảng tính yêu thích của bạn. Bao gồm CSV, XLSX, XLS, HTML, HTML nâng cao.

Logic có điều kiện và phạm vi báo cáo động

Sử dụng các trường WordPress và WooCommerce mặc định cũng như các trường tùy chỉnh được tạo bởi các plugin của bên thứ ba. Đặt logic có điều kiện (nghĩa là bằng, không bằng, nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, giữa, không tồn tại) và phạm vi ngày động.

Các trường báo cáo được bao gồm

 • ID sản phẩm
 • Dòng sản phẩm
 • tên sản phẩm
 • Số lượng bán
 • Danh mục sản phẩm
 • Giá sản phẩm hiện tại
 • Giá sản phẩm hiện tại (Bao gồm thuế)
 • Số lượng hàng tồn kho hiện tại
 • Tổng số tiền được hoàn lại (Không bao gồm thuế)
 • Tổng số tiền được hoàn lại (Bao gồm thuế)
 • Ngày / giờ xuất bản sản phẩm
 • ID biến thể
 • SKU biến thể
 • Thuộc tính biến thể
 • Tổng doanh thu
 • Tổng doanh thu (Sau chiết khấu)
 • Tổng số tiền chiết khấu
 • Thuế
 • Tổng doanh thu bao gồm thuế
 • Số lượng được hoàn lại
 • Đã hoàn thuế
 • Các trường meta tùy chỉnh khác được liên kết với một sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Product Sales Report Pro v2.2.17 NULLED – WooCommerce Plugins nulled changelog
Version 2.2.17, November 3, 2021:

Fix: The Display & Format > Products number setting may not work correctly, and may result in inaccurate output
Fix: When enabling the Don't group by products/variations setting, a non-existent item may be selected in the Report Fields > Add Field dropdown (additional fix)
Fix: The Product Filtering > Product Variations > Report on each variation separately option may cause the reporting query to fail on some database platforms
Version 2.2.16, October 28, 2021:

Fix: The Product Filtering > Product Variations > Report on each variation separately option may cause the reporting query to fail on some database platforms
Version 2.2.15, October 15, 2021:

Fix: Unnecessary error when temporary file creating fails in default PHP temporary directory
Version 2.2.14, October 13, 2021:

Add product taxonomies to the Only Products With Field setting in the Product Filtering tab
Version 2.2.13, October 9, 2021:

Security fix: If temporary directory creation fails, the plugin may have reverted to an insecure temporary directory location
Version 2.2.12, September 14, 2021:

Change site URL in updater for Divi Space product version
Version 2.2.11 August 9, 2021

Fix: When a product with no sales is included in the report, there may be a PHP notice and warning if the Current Product Price field is used, and the field does not work
Performance improvement: don't autoload reporting settings option
Version 2.2.10 July 21, 2021

Fix: Refund-related fields are incorrectly set to zero if the option to include line-item refunds is not enabled
Fix: When refunds are included in the report, the report may contain an empty line
Version 2.2.9 July 16th, 2021

Fix: Incorrect information in help text below the Include line-item refunds setting; see text for corrected info
Add explanation of the refund-related fields to the Report Fields tab
Fix: When creating a new preset, some settings (e.g. CSV formatting settings) may have unwanted backslashes
Version 2.2.8 July 4th, 2021

Fix PHP notice when used with Frontend Reports
Version 2.2.7 May 13th, 2021

automatically create line-item refunds when the status of an order is set to Refunded, so this setting and other line-item refund related functionality should reflect both line-item refunds entered manually and generated automatically on order status change (if order filtering conditions are met).
Version 2.2.6 May 4th, 2021

Added clarification about WooCommerce behavior regarding line item refunds and Refunded order status: WooCommerce 2.4+ should automatically create line-item refunds when the status of an order is set to Refunded, so this setting and other line-item refund related functionality should reflect both line-item refunds entered manually and generated automatically on order status change (if order filtering conditions are met).
Version 2.2.5, April 30th, 2021

Feature: Add a second order field filtering setting
Feature (experimental): Add option to disable grouping by product
Version 2.2.4, April 15th, 2021

Add option: Advanced > Use WordPress date formatting functionality for dynamic date values (may be helpful if you are filtering date values that are in the same language as your WordPress installation, rather than in English)
Version 2.2.3, April 9th, 2021

Fix: Time values displayed in the title and filename merge fields may be incorrect if the order period is not a custom date range
Time values displayed in the title and filename merge fields are now both inclusive regardless of the Order Period setting
Version 2.2.2, March 31, 2021

Security fix: Report files may be stored in the system's temporary directory when the built-in email functionality is used to send a report; use a directory within the WordPress installation instead for security reasons in shared environments
Security fix: Report files may be stored in the system's temporary directory when XLSX formats are generated; use a directory within the WordPress installation instead for security reasons in shared environments (note: this may also have affected the XLS format generation in older versions)
Fix: XLSX format generation may result in an empty file in some hosting environments
Version 2.2.1, March 22, 2021

Fix: potential PHP error when an XLSX export is triggered
Version 2.2.0, March 22, 2021

Replaced PHPExcel with PHP_XLSXWriter to address PHP 8 compatibility issue
Removed support for generating XLS format files (existing presets should be automatically updated to use XLSX)
Fix: PHP 8 deprecation notice
Version 2.1.34, March 15, 2021

Add two additional Group By field options in the Grouping & Sorting tab, allowing a up to three Group By fields to be selected
Add order item field filtering options in the Order Filtering tab, allowing up to two order item meta filtering conditions to be specified
Version 2.1.33, February 17, 2021

Fix: The totals row values for "Order Item" fields may be incorrectly doubled
Version 2.1.32, February 15, 2021

Security fix: Improve browser caching disabling headers
Version 2.1.31 - February 11, 2021

Security fix: Send headers to disable browser caching during report viewing/downloading
Added addons tab
Version 2.1.30 - February 2, 2021

Add hm_psr_row_value filter to allow for additional processing of the values in report rows
Security improvements
Version 2.1.29 - January 26, 2021

Fix: The Product Menu Order field is not populated for zero-sales products
Update the "Current Product Price" field to use the WooCommerce method for retrieving price instead of retrieving from post meta for zero-sales products (this change was already previously made for non-zero-sales products)
Version 2.1.28 - January 25, 2021

Show disabled product variations with no sales in the report when "Include products with no sales...", "Include unpublished products", and "Report on each variation separately" are enabled (Note: The "Include unpublished products" setting should have no effect on including/excluding disabled variations from the report if they have sales and the product is published)
Version 2.1.27 - January 22, 2021

Add "Product Menu Order" built-in field
Fix: "Total" checkboxes in the field list were not automatically appearing when the totals row was enabled
Add message about field re-ordering to the Report Fields tab
Version 2.1.26 - November 27, 2020

Fix: Prevent problems when loading PHPExcel if PHPExcel is already loaded (for example, when used with Scheduled Email Reports or Frontend Reports with another reporting plugin in the same email or page, in certain cases)
Avoid outputting errors during XLS/XLSX format generation to avoid file corruption
Version 2.1.25 - November 20, 2020

Add Product Description and Product Description Excerpt fields
Version 2.1.24 - September 30, 2020

Security fix: Temporary report files may have been generated in the publicly-accessible wp-content directory (or another directory specified by WP_TEMP_DIR) and/or temporary directories that could be accessible by other web server users. The location would have been determined by the get_temp_dir() function in WordPress. In most cases these temporary files would have been deleted quickly but in some cases, such as when using the Scheduled Email Reports addon plugin or when automatic deletion failed, these temporary files may not have been deleted automatically by the plugins in question. This update changes the plugin's temporary directory to a fixed location below wp-content and uses randomized subdirectories to help prevent unauthorized access on a properly configured web server (an update to Scheduled Email Reports also addresses the deletion issue). Existing temporary report files may remain present on the server after update.
Version 2.1.23 - July 29, 2020

Fix: The dynamic date option for custom date ranges in the Order Period setting (Order Filtering tab) was incorrectly overriding the time field (this issue was visible in the report settings)
Fix: The dynamic date field in the Only Orders With Field setting (Order Filtering tab) was visible even when the dynamic date feature was not in use
Version 2.1.21 - July 13, 2020

Updated Plugin Author
UI improvements: new admin area
Added license key protection
For custom fields added via the hm_psr_addon_fields hook, the field callback now has an additional argument that provides the variation ID for product variations with zero sales (i.e. where $type is 'nil'). See line 636 of hm-product-sales-report-pro.php (comment above the getAddonFields() function).
Fix PHP notices on the admin page
Fix form fields width on small screens
Version 2.1.20 - July 3, 2020

Add option to filter reported products by a product field that matches the current user ID (or meets another comparison such as does not match, etc.)
Version 2.1.19 - June 26, 2020

Fix: Grouping & Sorting > Sort By option is not respected in the HTML (enhanced) output format
Version 2.1.18 - June 20, 2020

Fix: Certain character(s) may not display correctly in the Variation Attributes field
Version 2.1.17 - June 5, 2020

Fix: Line item refunds may be inaccurately deducted when the "Include line-item refunds" setting is enabled and the Group By setting is used
Add "Line Item Count" field to report the number of line items reflected by each report row
Add additional information/warnings regarding the Group By setting to the admin UI
Changed the join type for various joins in the report query to LEFT JOIN
Version 2.1.16 - March 26, 2020

Feature: The Only Orders With Field setting now supports automatically updated (dynamic) date and/or time values for filtering
Fix: Inconsistency in the reporting query for shipping data (order field filtering); may affect shipping-related information in reports if the "Only Orders With Field" setting is enabled and a numeric value is used for the filtering condition (first value if using BETWEEN) in that setting
Only treat customer and order field filtering values in a BETWEEN condition as numeric if both values are numeric
Version 2.1.15 - March 11, 2020

Fix CSRF security vulnerability
Version 2.1.14 - February 13, 2020

Fix: SQL injection vulnerability in a certain report setting, could be taken advantage of by users with permission to edit report settings
Allow the use of fields with names containing spaces and/or dashes in the Group By setting (Grouping & Sorting tab)
Version 2.1.13 - January 22, 2020

Added an option to set the database sort buffer size in the Advanced tab; set to 512K by default
Version 2.1.12 - December 17, 2019

Fix: The "Only Orders with Field" setting was not showing the "does not exist" filtering condition as selected in the dropdown when that condition had been selected and saved (in a preset or last used settings)
Fix: Disable WooCommerce report data caching which may cause inaccuracies in report output in certain instances
Version 2.1.11 - December 13, 2019

Not needed on this site
Version 2.1.10 - December 4 2019

Fix: line item refunds are not reported if there are no sales (product line item refunds are not reported if there are no product sales; shipping line item refunds are not reported if there are no shipping sales)
Version 2.1.9

After saving an existing preset, it no longer needs to be re-selected or updated in Scheduled Email Reports or Frontend Reports
The names of deleted products are now displayed from order line item data

Fixed an issue with deactivated or invalid license keys not deactivating
Version 2.1.8

Added option to only include orders placed by customer users matching specified user meta filtering criteria
Version 2.1.7

Implemented performance improvement for sites with many orders
Added an option to help address a certain type of plugin conflict
Fixed a bug related to certain fields associated with refunds (e.g. the "Quantity Refunded" field, etc.)
Version 2.1.6

Fixed issue related to the "group by" functionality
Version 2.1.5

Fixed reporting on products with no matching sales
Version 2.1.4

Fixed issue with additional character(s) being added to certain report settings values on preset save
Version 2.1.3

CSV format options now allow for no delimiter, no surrounding character, and/or no escape character
Version 2.1.2

Added ability to sort by any field in the report
Replaced field checkboxes with remove buttons on the Report Fields tab
Added CSV format options (delimiting, surrounding, and escape characters)
Version 2.1.1

Fixed potential bug when including line-item refunds in the report
Version 2.1.0

Added "dynamic date" feature for the order period dates
Added option to add a title at the top of the report
Added field to set the report filename
Added field to set the CSS for HTML reports (depending on user permissions)
Added debug option (displays SQL for primary report queries, etc.)
Added field for setting the execution time limit (where supported)
Added option to disable WordPress object caching during report body generation
Changed license from GPLv2+ to GPLv3+
Version 2.0.11

Added order date related group by fields
Fixed issue with shipping tax in WC 3.0+
Added "does not exist" option for order meta filtering
Version 2.0.10

Fixed bug affecting certain integration(s) (e.g. Scheduled Email Reports)
Version 2.0.9

Fixed bug with saving product category filtering settings in presets
Fixed database query that was generating an error in some instances
Allowed for no date range override when generating a report programmatically (e.g. using Scheduled Email Reports)
Version 2.0.8

Fixed issue with line-item refunds and order status filtering
Version 2.0.7

Fixed order field filtering for field names containing spaces
Fixed order field filtering and customer user role filtering for line item refunds
Fixed potential security issue
Updated the plugin updater
Version 2.0.6

Critical bugfix: Fixed incorrect date ranges when using the "Last 7 days", "Last 30 days", "Next 7 days", or "Next 30 days" options
Added improved preset management interface
Added calendar month based order period options
Added option to enable or disable totals for certain fields
Version 2.0.5

Fixed "Include unpublished products" setting
Version 2.0.4

Fixed bugs related to numeric values in order and product field filtering
Version 2.0.3

Fixed potential incompatibility with order status plugin(s)
Version 2.0.2

Fixed incompatibility with older PHP versions resulting in a fatal error on activation
Minor improvements
Version 2.0.1

Fixed error when including zero-sales products
Version 2.0.0

Added tabs to admin interface
Added grouping
Added product tag filtering
Miscellaneous bug fixes
Tải Miễn Phí Product Sales Report Pro v2.2.17 NULLED – WooCommerce Plugins :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup