Product Filters for WooCommerce v1.3.1


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Product Filters for WooCommerce là công cụ tạo bộ lọc sản phẩm ajax giúp quá trình tìm kiếm sản phẩm trong cửa hàng của bạn trở nên đơn giản và nhanh chóng.

 

Link Demo : https://woocommerce.com/products/product-filters/

Tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng với Product Filters for WooCommerce

Khả năng sàng lọc sản phẩm trong các cửa hàng ngày nay là một điều cần thiết giúp cho việc tìm kiếm hàng hóa hiệu quả hơn. Người dùng đã quen với việc sử dụng công cụ này và việc không cung cấp nó có thể gây hại cho cửa hàng của bạn. Giải pháp: Bộ lọc Sản phẩm.

Thống kê cho thấy 75% người dùng rời khỏi trang web nếu họ không tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm trong 15 giây. Làm cho quá trình tìm kiếm sản phẩm đơn giản và nhanh chóng với Bộ lọc sản phẩm. Giữ khách hàng tiềm năng.

Đặc trưng của Product Filters for WooCommerce :

  • Lọc nhanh các sản phẩm bằng công nghệ AJAX
  • Lọc theo danh mục, thuộc tính, thẻ, phân loại, giá cả, tình trạng còn hàng
  • Đánh số trang và sắp xếp mà không cần tải lại trang
  • Các yếu tố: thanh trượt giá, danh sách hộp kiểm, danh sách radio, danh sách thả xuống, danh sách màu, danh sách hộp, danh sách văn bản và những thứ khác
  • Tiện ích con “Bộ lọc sản phẩm” và “Ghi chú cho bộ lọc sản phẩm”
  • Mã ngắn và tích hợp với mã ngắn sản phẩm
  • Các tùy chọn bộ lọc thích ứng và số lượng sản phẩm
  • Hình thu nhỏ của sản phẩm thích ứng

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Product Filters for WooCommerce v1.3.1 nulled changelog
*** Product Filters for WooCommerce Changelog ***

2022-03-29 - version 1.3.0
* Fix - Prevent error on PHP 8+ from improper return value to `uasort()`.
* Tweak - Bump minimum PHP version to 7+.
* Tweak - Bump minimum WooCommerce version to 3.9+.

2022-03-16 - version 1.2.9
* Dev - Add .nvmrc file.
* Dev - Update JS minification process for better compatibility with various versions of Node/NPM.
* Fix - use more specific CSS classes to prevent conflicts with other plugins and themes.

2022-01-14 - version 1.2.8
* Fix - Unify `.github/**.md` files with other repos.
* Tweak - WC 6.1 compatibility.

2021-12-27 - version 1.2.7
* Fix - Minified files access

2021-12-22 - version 1.2.6
* Tweak - Changed min/max price inputs to flexbox for TwentyTwenty themes.
* Tweak - WC 6.0 compatibility.
* Tweak - WP 5.9 compatibility.

2021-02-04 - version 1.2.5
* Fix - Let page display rule use rule's value.
* Tweak - WC 5.0 compatibility.

2020-12-01 - version 1.2.4
* Fix - Ensure the display rules match the correct category/term.
* Tweak - WC 4.7 compatibility.
* Tweak - WordPress 5.6 compatibility.

2020-10-08 - version 1.2.3
* Tweak - WC 4.5 compatibility.
* Tweak - Automatic translations.

2020-08-19 - version 1.2.2
* Fix - Replace deprecated jQuery method.
* Tweak - WordPress 5.5 compatibility.

2020-06-10 - version 1.2.1
* Fix - Code standards cleanup.
* Tweak - WC 4.2 compatibility.

2020-05-07 - version 1.2.0
* Fix - Use version when loading assets.
* Fix - Deprecate filter wcpf_product_counts_in_stock_statuses_clauses.
* Tweak - WC 4.1 compatibility.

2019-10-01 - version 1.1.16
* Added support for woocommerce 3.7.0
* Fixed adaptation of price range in taxonomy archive
* Fixed bug with sorting by number in title

2019-05-09 - version 1.1.15
* Fixed bug with "replace_editor" hook in wordpress version 5.2

2019-04-20 - version 1.1.14
* Fixed bug if woocommerce activated for network
* Fixed bug with intersection "select2" library in admin panel

2019-03-06 - version 1.1.13
* Added "Scroll Top" option
* Added "Order by" option
* Added a drop-down style switch WooCommerce/Default
* Added support for plugin "WC Photography Products"

2019-02-18 - version 1.1.12
* Fixed a bug with "stock status" query in database if you use a non-standard prefix for tables
* Fixed bug with duplicate posts ids when calculating number of posts in statuses

2019-02-15 - version 1.1.11
* Added html attribute "title" to colors
* Fixed bug with missing parameters when calling "widget_title" hook

2019-02-11 - version 1.1.10
* Added ability to filter by "stock status"
* Added "Product count policy" option
* Added support for plugin "YITH Infinite Scrolling"
* Added support for theme The7

2019-02-04 - version 1.1.9
* Added ability to check variation products in stock
* Added support for plugin "Woo Search Box" by Guaven Labs
* Fixed bug with counting number of available products on search page

2019-01-30 - version 1.1.8
* Added "Display rules" option
* Adaptive change of price range for element "Price Slider" in categories archive and other taxonomy archives
* Renamed "Title reset" option to "Show all" text
* Removed "Show reset" option

2019-01-24 - version 1.1.7
* Fixed bug not working reset in color piker
* Fixed bug not working presets in color picker
* Fixed bug with toggle content in Simple Box

2019-01-24 - version 1.1.6
* Changed color editor
* Added support for plugin Load More Products for WooCommerce by BeRocket
* Fixed bug with display options when root category is selected in category option
* Fixed bug with display filter elements when content is hidden by default until if window is not fully loaded

2019-01-20 - version 1.1.5
* Fixed bug when searching for selector if pagination template is empty
* Added support lazy load image from jetpack
* Fixed bug with ignore option "Multiple containers" when searching for a product container

2019-01-19 - version 1.1.4
* Added search for a products container with a non-standard woocommerce selector
* Added search for pagination selector, sorting selector and number of products selector in override woocommerce templates in theme

2019-01-18 - version 1.1.3
* Added scrollbar and "more" button for Radio List and CheckBox List elements
* Added "Clear Cache" button on filters page
* Added ability to update multiple html elements if multiple values are specified in selector options, separated by commas
* Fixed bug with "undefined" string in url if there is an empty attribute

2019-01-12 - version 1.1.2
* Added support for plugin Elementor
* Added support for plugin WPML
* Added hierarchy collapse feature for Radio List and CheckBox List elements
* Added "Script after update" option

2019-01-09 - version 1.1.1
* Fixed bug filtering if only categories are displayed in shop page
* Fixed bug infinite loop in theme that do not support woocommerce
* Fixed bug if old version of mixitup library use in theme

2018-12-18 - version 1.1.0
* Fixed bug with PHP version 5.6.3

2018-12-18 - version 1.0.9
* Added adaptive thumbnails
* Added support for plugin Polylang
* Added translation files

2018-12-10 - version 1.0.8
* Fixed problem with 'Only Select' option on category page
* Added update breadcrumbs when filtering

2018-12-09 - version 1.0.7
* Fixed display of child categories in category page

2018-12-09 - version 1.0.6
* Added support for theme Mr. Tailor
* Added clear cache tools
* Display number of products on active options
* Added tree view in text list element
* Fixed marker style in checkbox and color list

2018-12-07 - version 1.0.5
* Added support for woocommerce 3.5.2
* Changed default settings in list elements
* Fixed issue with display child categories in category archive
* Fixed issue on unicode chars in pagination urls

2018-11-29 - version 1.0.4
* Fixed bug with empty options are not hidden if any option is active
* Fixed bug on selected option cannot be disabled if "Multi select" is disabled
* Added ability to hide out of stock products if any product filter options are active

2018-11-27 - version 1.0.3
* Added support for theme Shopkeeper
* Fixed issue with auto reset price in price slider
* Added ability touch move to price slider
* Added role checks when loading options in admin panel

2018-11-19 - version 1.0.2
* Fixed issue with display of currency symbol
* Fixed issue rewrite templates
* Added min and max inputs to price slider

2018-11-07 - version 1.0.1
* Fixed issue with display product image after ajax update in safari browser
* Fixed issue with display of options tree in combination with option 'only selected' or 'except selected'
* Fixed issue with counting number of products for nested terms

2018-11-02 - version 1.0.0
* Initial release
Tải Miễn Phí Product Filters for WooCommerce v1.3.1 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup