PrivateContent v7.4.6 NULLED – Multilevel Content Plugin

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Related Posts
1 của 93

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

PrivateContent là một giải pháp mạnh mẽ, nhưng dễ dàng, để thúc đẩy wordpress, biến nó thành một nền tảng thành viên đa cấp thực sự .

Link Demo : https://codecanyon.net/item/privatecontent-multilevel-content-plugin/1467885

Quản lý người dùng hoàn chỉnh, khung biểu mẫu hiện đại và một công cụ duy nhất để hạn chế bất kỳ phần nào trên trang web của bạn . Mọi thứ không có kỹ năng viết mã!

Nó cũng tuân thủ GDPR !

PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin PrivateContent - Multilevel Content Plugin

Danh sách tính năng của PrivateContent – Multilevel Content Plugin :

 • Tư cách thành viên của người dùng:
  • Không giới hạn cấp độ người dùng
  • Chỉ định cấp không giới hạn cho mỗi người dùng
  • Chèn thủ công dành cho quản trị viên
  • Hình thức đăng ký không giới hạn và linh hoạt
  • Quản lý danh sách nhanh chóng và trực quan
  • Sắp xếp và tìm kiếm đơn giản + nâng cao
  • Nhiều trạng thái: đang hoạt động / bị vô hiệu hóa / đang chờ phê duyệt
  • Tích hợp Google Analytics theo dõi hành động của người dùng
  • Hệ thống xuất nhập khẩu
  • Nhập hàng loạt người dùng WordPress trực tiếp
 • Hệ thống hạn chế nội dung: (dựa trên danh mục người dùng + tùy chỉnh thông qua API)
  • Mã ngắn PrivateContet với hộp cảnh báo tùy chọn chứa các nút đăng nhập / đăng ký
  • Thuật sĩ hạn chế nâng cao + trình trợ giúp hạn chế được bao gồm trong bất kỳ loại bài đăng công khai hoặc phân loại nào
   • Trang / bài đăng / loại bài đăng tùy chỉnh / danh mục / phân loại tùy chỉnh hoàn toàn hạn chế thông qua chuyển hướng
   • Trang / bài đăng / loại bài đăng tùy chỉnh thay thế nội dung bằng hộp cảnh báo hoặc đoạn trích hoặc không có gì
   • Biểu mẫu nhận xét ẩn
   • Hộp đèn theo phương thức liên tục khi mở trang để buộc người dùng tương tác
  • Hạn chế tùy chỉnh (dựa trên URL) với hỗ trợ biểu thức chính quy
  • Các mục menu
  • Vật dụng
  • Hoàn thành, 1 cú nhấp chuột, khóa trang web (tùy chọn để menu hiển thị)
 • Khung biểu mẫu:
  • Cấu trúc trường linh hoạt
  • Các trang biểu mẫu để chia các trường thành các phần
  • Xác thực phía máy khách HTML5
  • Khối văn bản
  • Chỉ định danh mục tùy chỉnh (thông qua mã ngắn)
  • Chuyển hướng tùy chỉnh (thông qua mã ngắn)
  • Thiết lập độ mạnh mật khẩu
  • Hệ thống chống thư rác: honey-pot hoặc reCAPTCHA vô hình
  • Hai bố cục: một cột / chất lỏng
  • Ba kiểu đặt trước + trình tạo da tùy chỉnh
  • Biểu tượng trường và nút + trình giữ chỗ trường
  • Đường viền dưới cùng + kiểu trường không có nhãn
  • Căn chỉnh biểu mẫu đăng ký và đăng nhập
 • Công cụ hộp đèn hiển thị các biểu mẫu (hoặc bất kỳ nội dung nào) khi nhấp vào bất kỳ phần tử nào của trang web
 • Biểu mẫu đăng nhập và nút đăng xuất với chuyển hướng tùy chỉnh
 • Hộp tự xóa của người dùng
 • Người dùng dành riêng khu vực với nội dung đặt trước và nhận xét riêng tư
 • Người dùng WP đồng bộ hóa để cho phép sử dụng hệ thống dựa trên WP + trình mô phỏng vai trò WP
 • Đăng ký và quản lý giao diện người dùng thông qua bất kỳ biểu mẫu nào (sử dụng đồng bộ hóa người dùng WP)
 • Native Visual Composer, Elementor và tích hợp nền tảng
 • Tin nhắn có thể tùy chỉnh
 • Có thể dịch 100% + 23 ngôn ngữ giao diện người dùng sẵn sàng sử dụng + WPML hoặc Polylang sẵn sàng
 • Cấu trúc API thân thiện với nhà phát triển + móc
 • Tuân thủ GDPR
 • Cấu trúc mô-đun ( kiểm tra tiện ích bổ sung )

PrivateContent – Multilevel Content Plugin Changelog:

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.4.3 - release date 26/07/2021
 
 - fixed: user pvt page management with Elementor

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.4.2 - release date 23/07/2021
 
 - fixed: users list search and category filter

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.4.1 - release date 22/07/2021
 
 - fixed: minor v7.4.0 glitches

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.4.0 - release date 21/07/2021
 
 - users list commands interface redesigned
 - added: compatiblity codes for WP 5.8
 - added: Gutenberg support for user private pages
 - added: columns sorting and hiding system in users list page
 - fixed: user cookie not renewing on each pageview
 - fixed: custom checkbox check/uncheck/recheck
 - fixed: WP-forms psw changes not tracked for synced users 
 - fixed: forms refreshing system ignoring dynamic URL changes

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.3.8 - release date 05/06/2021
 
 - fixed: WP-synced users login/logout on each page, causing nonces malfunction


PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.3.7 - release date 26/05/2021
 
 - fixed: bulk usser list commands not executed


PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.3.6 - release date 21/05/2021
 
 - fixed: HTML tags not kept in settings fields


PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.3.5.1 - release date 20/05/2021
 
 - fixed: missing dropdown style in settings


PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.3.5 - release date 19/05/2021
 
 - fixed: conditional fields in settings


PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.3.4 - release date 16/05/2021
 
 - fixed: custom URL restrictions - data saving


PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.3.3 - release date 08/05/2021
 
 - code refactoring to adhere new Codecanyon standards

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.32 - release date 16/08/2020
 
 - removed PHP session login to avoid WordPress 5.5 nuisances
 - fixed: custom message for users not having reserver area
 - fixed: widget restriction field disappearing on save

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.312 - release date 23/07/2020
 
 - fixed: user private page contents override conflicting with some systems (eg. Yoast)
 - fixed: further login form redirect bug

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.311 - release date 21/07/2020
 
 - fixed: login form redirect bug


PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.31 - release date 20/07/2020
 
 - Google Recaptcha v2 upgraded to v3
 - private settings hidden if system is disabled
 - helper added into import screen for fresh installations

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.3 - release date 17/07/2020
 
 - added: user-category-based registration redirect
 - better check for login form "small" texts width
 - dynamic CSS enqueued using cache ID, avoiding troubles with optimizers
 - redirect restrictions are now skipped while editing in Elementor

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.24 - release date 13/03/2020

- fixed: registration forms builder - stored texts not shown
- fixed: widgets integration interfering with Elementor
- minor CSS form improvements

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.23 - release date 01/03/2020

- added: typography control for forms
- fixed: WP user sync when logged user updates its password

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.221 - release date 27/11/2019

- fixed: WP user query condition specifying categories and other parameters

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.22 - release date 23/11/2019

- added: native Gutenberg integration

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v7.21 - release date 19/10/2019

- updated pc_custom_field_type filter structure to allow Files Manager add-on systems

v7.201 - release date 06/09/2019

- fixed: require_once() path in import/export page (issue started in v7.2)

v7.2 - release date 04/09/2019

- restyled user dashboard page
- new users list action buttons
- individual WP roles emulation now remind about globally emulated roles
- fixed: users list pagination buttons

v7.141 - release date 14/08/2019

- fixed: incompatibility with Polylang menu language switcher

v7.14 - release date 12/08/2019

- fixed: bulk WP-to-pvtContent user sync behaviors when errors were found

v7.131 - release date 05/07/2019

- fixed: on v7.13 a PHP debugger was mistakenly left enabled

v7.13 - release date 29/06/2019

- added: partial Bulgarian translation
- fixed: private pages format when managed through Elementor
- fixed: Elementor integration > category assignment in registration form

v7.12 - release date 08/05/2019

- fixed: false positive issue detected by WP 5.2

v7.11 - release date 18/10/2018

- fixed: incompatibility with polylang menu lang switch
- fixed: clear_auth_cookie logout redirect happening on certain sites
- new online documentation

v7.1 - release date 30/08/2018

- Major redirect restrictions cache performance improvement

v7.03 - release date 17/08/2018

- Visual Composer styles applied to user private pages
- Better password sync between pvtContent and WP users

v7.022 - release date 06/06/2018

- fixed: users self-deletion with WP user sync enabled

v7.021 - release date 30/05/2018

- removed old code about pvtcontent role selection in WP users page

v7.02 - release date 29/05/2018

- added: functions forcing Yoast SEO to ignore user private pages

v7.014 - release date 25/05/2018

- fixed: get_current_screen() function not found

v7.013 - release date 20/05/2018

- fixed: password sync on existing user update

v7.012 - release date 16/05/2018

- fixed: manual database update trigger

v7.011 - release date 16/05/2018

- fixed: password check in user deletion box

v7.01 - release date 15/05/2018

- fixed: database migration automation from v6

v7.0 - release date 14/05/2018

Coming from previous versions, a database backup is strongly suggested!
- GDPR comply
- passwords hasing changed, using WP's one
- synced users are now totally invisible in WP users list

- added: users deletion box (shortcode)
- added: system to import single WP user directly
- added: system to bulk import WP users by role
- added: system to sync registered frontend WP users into pvtContent
- added: system to edit custom WP user fields in "edit user" page
- added: option to add page exceptions to the complete lock system
- added: greek translation
- fixed: HTML5 validation when forms were included in a section HTML tag

v6.231 - release date 05/04/2018

- fixed: single quotes usage into javascript in "add user" page
- fixed: missing spanish translations

v6.23 - release date 04/04/2018

- added username check to comply with WordPress format. Alphanumeric chars allowed plus: _, space, ., -, *, and @

v6.221 - release date 16/03/2018

- added retrocompatibility for wp_doing_ajax function

v6.22 - release date 12/03/2018

- user private pages excluded from WP admin queries

v6.211 - release date 04/03/2018

- fixed: restrictions wizard layout in taxonomies

v6.21 - release date 02/03/2018

- added: pc_export_form action

v6.2 - release date 28/02/2018

- User Private Pages are now manageable through Visual Composer and Elementor
- added: Elementor's native support for PrivateContent shortcodes
- fixed: restrictions saving in widgets

v6.103 - release date 23/02/2018

- fixed: meta values saving (in case of single and double quotes)

v6.102 - release date 22/02/2018

- fixed: user meta database setup (issue started on v6.1)

v6.101 - release date 20/02/2018

- fixed: old recaptcha file required in registration handler

v6.1 - release date 19/02/2018

- new recaptcha system (please check again settings)
- "remember me" now checked also clicking on its label
- database structure improvements

- added: option to disable menu restriction along with complete site lock
- added: option to not use login cookies

- fixed: roles emulation in WP user sync
- fixed: textarea line breaks saving in forms

v6.063 - release date 22/12/2017

- minified frontend javascript file used (saving 8KB)
- fixed: textarea line breaks saving in forms

v6.062 - release date 14/11/2017

- fixed: users deletion from "edit user" page

v6.061 - release date 11/10/2017

- fixed: HTML5 validation for disclaimers and multi-checkboxes

v6.06 - release date 08/10/2017

- fixed: login redirect using WP forms

v6.05 - release date 07/10/2017

- added: excerpt + custom contents in Contents Hiding
- fixed: HTML5 validation for dropdown fields

v6.042 - release date 19/09/2017

- fixed: "Remember me" custom checkbox usage in lightbox

v6.041 - release date 15/09/2017

- fixed: "Remember me" custom checkbox usage

v6.04 - release date 29/08/2017

- PC_LOGOUT url attribute now removed after usage, to avoid interferences
- fixed: dropdown overlapped by other elements in menu restrictions wizard
- fixed: cookies setup on logins performed through WP forms
- fixed: restrictions helper legend width on Edge
- fixed: widgets restrictions wizard

v6.032 - release date 15/08/2017

- fixed: variable typo in redirect_engine.php

v6.031 - release date 04/08/2017

- fixed: php bug in analytics class

v6.03 - release date 31/07/2017

- pc_reg_form_builder_ignore_fields filter replaced by pc_no_wizard_indexes
- better wpautop margins management in lightbox

v6.025 - release date 21/07/2017

- fixed: shortcode wizard usage in Mail Actions
- fixed: errors collection in settings (on certain servers)

v6.024 - release date 18/07/2017

- fixed: user geolocalization in Analytics

v6.023 - release date 15/07/2017

- fixed: custom checkbox usage (issue started on v6.022)
- fixed: WPML integration in API redirects check

v6.022 - release date 14/07/2017

- fixed: javascript handlers not seeing elements loaded asynchronously

v6.021 - release date 12/07/2017

- fixed: shortcode wizard usage in Mail actions add-on settings
- fixed: lightbox-on-opening flashing

v6.02 - release date 08/07/2017

- improved password fields management in settings engine
- updated: dutch translation

v6.01 - release date 28/06/2017

- added: partial Estonian translation
- fixed: lightbox max-width
- fixed: single select not initialized
- fixed: WP synced user not detaching on non-multisite installations

v6.0 - release date 24/06/2017

- brand new restriction engine with improved restriction's helper
- is now possible to just hide pages content
- users can now login also using their e-mails
- new fom fields design option: no-label and bottom-border
- new form messages design
- new warning box design
- improved forms CSS
- new (modular) shortcode wizard engine
- new logout button HTML structure - to be used with WP editor alignments
- is now possible to import multiple multiple-value fields (use a comma to split values)
- new settings engine
- each dropdown is now rendered through JS plugin to uniform its aspect
- checkboxes are now rendered through JS plugin to uniform their aspect
- top margin removed from all forms
- specific post' "logged user's redirect" option removed - now manged globally in settings
- specific post comments "show warning" option removed - now manged globally in settings
- plugin updater now notifies even if not enabled

- added: Google Analytics integration to track user activities
- added: lightbox engine usable through class attribute - allowing any content within
- added: contents "hiding" through persistent lightbox
- added: registration button in warning box
- added: contents hiding options - excerpt / excerpt + warning box / warning box / custom content
- added: forms paginator to split fields into sections
- added: forms HTML5 validation with tooltips
- added: forms alignment shortcode parameter
- added: icon and placeholder options for default fields
- added: icon option for form buttons
- added: placeholder color and buttons font size options
- added: option to set specific fields vertical and horizontal padding
- added: specific login message for disabled users
- added: polylang integration
- added: users category ID column in cats management page

- updated: german translation
- fixed: "48yrs ago" last access
- fixed: "smalls" line height in login form
- fixed: WP synced users deletion on WPMU

- new filters: pc_setting_errors, pc_settings_tabs, pc_before_save_setting, pc_set_mail_required
- new actions: pc_settings_extra_code, pc_inline_css, pc_addons_menu_ready, pc_user_added_by_admin

- removed filters: pc_settings_validations
- removed actions: pc_settings_tabs_list, pc_cust_style_setting_opts, pc_settings_messages, pc_settings_tabs_body

- pc_tinymce_tabs_list and pc_tinymce_tab_contents actions become pc_tinymce_tabs filter
- pc_form_valid_errors filter changed - now must pass array

v5.33 - release date 23/05/2017

- fixed: PC-HIDE taxonomies implementation

v5.32 - release date 07/04/2017

- fixed: custom login message showing in WP forms

v5.31 - release date 15/01/2017

- added: norwegian translation
- fixed: warning box displaying with visual composer

v5.302 - release date 30/11/2016

- fixed: posts restriction cache WPML compatibility
- fixed: posts restriction cache - terms static cache

v5.301 - release date 26/11/2016

- fixed: user allowance check if no user is logged

v5.3 - release date 23/11/2016

- new forms loader
- better login session/cookie management

- added: static posts restriction cache increasing performances
- added: restriction helper also in post lists
- added: logged user's cache on permissions check
- added: pc_posts_restr filter to manage posts query filtering

- fixed: shortlinks to pending users
- removed: pc_terms_wp_query_filter and pc_pages_wp_query_filter filters

v5.232 - release date 16/11/2016

- fixed: url restriction - strip parameters
- fixed: cornerstone implementation

v5.231 - release date 04/10/2016

- added: partial argentine translation
- fixed: custom unlogged-user-restriction page's URL finder

v5.23 - release date 03/10/2016

- fixed: restriction engine if a WP page is restricted for an unlogged user
- fixed: URL-based restriction setup on multi-options choice

v5.222 - release date 26/09/2016

- fixed: users list whe only simple search is used

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v5.221 - release date 24/09/2016

- fixed: users list pagination when category/search filters were used

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v5.22 - release date 22/09/2016

- fixed: URL-based restriction not detecting URL/regexp

v5.21 - release date 18/09/2016

- users list improved on searches, showing respective user counts for each status and maintaining parameters switching status

- added: global admin variable to know if logged WP user can edit users $pc_cuc_edit
- added: pc_bulk_cat_assign_done action
- added: pc_bulk_user_del action
- added: pc_user_staus_changed

- fixed: users sorting on complex queries

v5.2 - release date 02/08/2016

- pc_custom_restriction filter now supports regular expressions
- plugin now tries to purge WP-super-cache and Fastest Cache to avoid issues

- added: visual composer and cornerstone native integration
- added: custom restrictions wizard (url-based + regex support)
- added: pc_user_session_checked action to safely operate after user session management
- added: body class flagging if user is logged or not

- fixed: plugin CSS disabling

v5.13 - release date 25/06/2016

- added: clear_auth_cookie integration code to avoid logout on psw change
- fixed: bulk users activation

v5.12 - release date 10/06/2016

- added: finnish translation
- added: auto plugin updater system

v5.11 - release date 20/04/2016

- security fix about bad meta data saving in database (please follow update instructions)

v5.1 - release date 12/03/2016

- settings now keep selected tab through savings
- avoid browser fields autopopulation in add user page
- improved custom taxonomies and post type restriction management
- users list badges now on two columns
- ligther WP loop integration
- improved restriction helper in edit post and posts list

- fixed: get_users query bug on searching only with meta
- fixed: possible menu builder integration
- fixed: WP synced flag on manual user addition
- fixed: password update without repeat check in "edit user" page
- fixed: default private page content saving in settings
- fixed: wrong code composition in shortcode yellow warning

- new action: pc_cust_style_setting_opts to add custom styling options
- new filter: pc_custom_redirect_url to manage used redirects
- new filter: pc_custom_field_type to create custom field types
- new filter: pc_pages_wp_query_filter to manage WP_query's excluded pages
- new filter: pc_terms_wp_query_filter to manage WP_query's excluded terms
- new filter: pc_forced_page_restriction to force pages restriction
- new filter: pc_forced_term_restriction to force terms restriction
- new filter: pc_reg_form_custom_valid to add custom validation in registration forms
- new filter: pc_affected_pt to manage integrated custom post types
- new filter: pc_affected_tax to manage integrated taxonomies
- new_filter: pc_extra_user_check to perform extra checks on cat-based acceptance
- new filter: pc_user_cat_dd_opts to add custom options in restriction dropdown
- new filter: pc_reg_form_builder_ignore_fields to remove fields to be used in form builder
- new filter: pc_forbidden_field_indexes to add field indexes that must not be used in add-ons

v5.061 - release date 23/01/2016

- frontend spanish translation completed
- fixed: data_to_human method while managing categories from passed data

v5.06 - release date 18/01/2016

- better registration form button position to avoid misunderstandings
- new admin icon
- improved compatibility with Layers builder
- fixed: users private page preview
- fixed: redirects management

v5.056 - release date 14/01/2016

- fixed: category redirect if login through WP form
- fixed: users private page live preview
- minor bugfixes

v5.055 - release date 08/01/2016

- fixed: change_status query (occurring with PHP < 5.4)

v5.054 - release date 07/01/2016

- improved multi-option fields validation for certain servers

v5.053 - release date 06/01/2016

- fixed: get_users query with PHP < 5.4 o status change
- minor code fixes

v5.052 - release date 30/12/2015

- improved compatibility with WP logins using ajax
- fixed: "remember me" cookie setup
- fixed: logout for WP synced users

v5.051 - release date 27/12/2015

- fixed: error message if login data are from deactivated user
- fixed: remember-me cookie system

v5.05 - release date 24/12/2015

- added: romanian frontend translation
- fixed: WP-synced user deletion on pvtContent user deletion
- fixed: password check error during import

v5.04 - release date 19/12/2015

- new password encryption system avoiding mcrypt functions
- improved menu restriction wizard integration
- fixed: password strength error report

v5.032 - release date 18/12/2015

- fixed: registration category check

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v5.031 - release date 18/12/2015

- fixed: glitch in login form messages
- fixed: user permissions check

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v5.03 - release date 18/12/2015

- improved logout system and cookie management
- improved private page comments support for themes

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v5.021 - release date 17/12/2015

- fixed: widget glitch affecting few themes
- fixed: private page container behavior with "only original content" option
- fixed: private page editor - minor textual issues with WP 4.4

v5.02 - release date 17/12/2015

- added: Slvak (partial) frontend translation
- fixed: custom messages usage
- fixed: private page preview link

v5.011 - release date 15/12/2015

- added: initial check for required encryption functions
- fixed: categories check error during registration
- fixed: redirect loop when using complete site lock

v5.01 - release date 14/12/2015

- fixed: menu restriction
- fixed: menu restriction wizard issue on some old installations
- fixed: testing mode check for WP logged users
- fixed: user data get in login/logout functions

v5.0 - release date 14/12/2015

- complete code redesign with new optimized engine.
- code is now dev-oriented and full of hooks to extend it
- passwords are now encrypted in a proper way and not visible anymore in admin panel for security reasons
- plugin prefix is now pc instead of old pg (with settings exception for retrocompatibility)
- users meta table added into database
- deleted users are now definitively deleted from database (with custom data associated) to be lighter
- comments in private pages are now of of beta phase and should work on any theme

- added: unlimited registration form builder
- added: text block for registration forms
- added: widget restriction module
- added: comment restrictions (require WP-user-sync enabled)
- added: advanced users search in users list
- added: bulk categories assignment in users list
- added: custom roles simulation for WP-synced users
- added: ability to set let user select multiple categories during registration
- added: specific redirect if page is restricted for unlogged users
- added: custom category field label in registration forms
- added: name-surname / first-last name switch
- added: user status and private page controls in "edit user" page
- added: labels sie control in form style manager
- added: polish translation

- updated: localization files
- updated: WP menu integration to avoid incompatibilities

- fixed: user session in WP if pvtContent still exists
- fixed: long labels display in login form

v4.044 - release date 09/12/2015

- Fixed issue with Private Pages editing in WP 4.4

v4.043 - release date 28/08/2015

- blocked WP e-mail if synced user is updated

v4.042 - release date 18/08/2015

- updated: widget code to be compatible with WP 4.3

v4.041 - release date 04/06/2015

- updated: svedish translation
- fixed: "Last login date" heading during export

v4.04 - release date 21/05/2015

- added: partial czech traslation
- Complete site lock now compatible with WPML
- better javascript management for old browser flag
- fixed: ?pg_logout logout system

v4.031 - release date 26/02/2015

- LC switch implemented, replacing old iPhone checks
- WPML support for categories name - now translatable through String translation add-on
- Users private page support for wordpress

failed to embed.

shortcode
- improved password strength variable type check in settings

v4.03 - release date 19/01/2015

- added: proper Woocommerce category restriction
- added: honeypot security in login form
- fixed: topbar visiblity if new pending users exist
- fixed: form sending with "enter" key press

v4.021 - release date 07/12/2014

- added fix for User Data shortcode by Mail Actions add-on

v4.02 - release date 03/12/2014

- compatibility with User Data add-on v1.4
- better checkbox validation with allowed values
- integer numbers maxlength validation

v4.013 - release date 19/11/2014

- fixed: further issue with logout. Now immune to WP actions after logout

v4.012 - release date 19/11/2014

- fixed: logout system conflicting with restriction one
- updated: spanish translation (thanks to pbrandao)

v4.011 - release date 19/11/2014

- fixed: user access check bug in case of "unlogged" + WP synced user
- updated: LC update notifier

v4.01 - release date 13/11/2014

- improved category restriction system
- fixed: last access date management with PHP <5.3 v4.0 - release date 09/11/2014 - added: sync with WP users system -- option to enable comments in user private page for synced users -- option to require sync during regisrtation - added: forms custom skin builder - added: password strength options (now minimum length is 4 characters) - added: elastic registration form layout - added: "remember me" ption for login - added: disclaimer field for registration form - added: honeypot antispam system as default alternative to recaptcha - added: users sorting in list - added: user last login date in users list - added: user categories option to set visibility in registration form - added: user categories option to set custom redirect after login - added: user's private page preview - added: specific class for each form field's wrapper - added: status flag in "edit user" page - added: option to detach website from user's private page system - added: system to logout users adding ?type=pc_logout to page's URL - added: import system - option to abort if duplicated user is found - added: croatian and georgian localizations - added: pvt content shortcode - blocked user categories (also in php API) - added: custom registration category in registration form shortcode (also in php API) - added: custom redirect in login/logout shortcodes (also in php API) - login system improved with sessions + cookie usage - users list restyled and improved - import system -> file type check improved
- recaptcha structure restyled and 100% responsive

- updated: forms loading animation
- updated: translation templates and localization files
- updated: user_logged() API, checking in real time disabled/deleted users

- fixed: users search on certain servers

v3.261 - release date 12/06/2014

- fixed: frontend javascrip file

v3.26 - release date 11/06/2014

- added: option to control successful login message
- added: Mail Actions implementation on users import
- updated: LC update notifier

v3.25 - release date 19/04/2014

- fixed: shortcode wizard on WP 3.9

v3.24 - release date 15/04/2014

- added allowed mimetype for CSV importing
- added: afrikaan translation
- updated: LC update notifier
- updated: chosen.js script

v3.232 - release date 15/03/2014

- fixed: php declarator issue with PHP5 strict mode

v3.231 - release date 12/03/2014

- fixed: update notifier get_plugin_data() issue

v3.23 - release date 11/03/2014

- added: LCweb update notifier system
- added: minimum WP role to manage users
- added: security nonces

v3.22 - release date 13/12/2013

- admin styles refreshed for better WP 3.8 compatibility
- added missing strings in the admin translation template
- custom redirects now translatable with WPML
- categories hidden in WP category widget
- export buffer control to improve compatibility
- fixed: redirect exception for PCMA landing page
- fixed: WP nav menu management with strict PHP

v3.21 - release date 18/10/2013

- shortcode wizard now usable in settings and Mail Actions pages
- fixed: admin translation template
- fixed: submenu restriction

v3.2 - release date 06/10/2013

- added: restriction option to show contents only to unlogged users
- added: one click website lock
- added: style selector and two new form styles
- added: redirect to the latest restricted page after login
- added: helper in posts/pages restriction metabox
- added: custom CSS field to help quick fixes and customizations

- backend and frontend completely translatable (WPML certified)
- Restrict pages/posts now are hidden on any WP query
- Restriction fields and boxes restyled
- Main redirect target ignored by restriction to avoid wrong settings
- Documentation walkthrough reviewed and updated

- fixed: WP user roles restriction for plugin menu and private pages management
- fixed: exporting issue with headers and non latin characters

v3.16 - release date 06/08/2013

- fixed: pending user notifier fix for WP 3.6

v3.15 - release date 02/08/2013

- added: spanish translation
- updated: update-notifier now compatible with WP 3.6
- pending users data now are visible
- fixed: pending users pagination

v3.14 - release date 22/05/2013

- fixed: registration form bug when a custom field having non-latin chars is used
- fixed: custom forms handler bug

v3.13 - release date 08/05/2013

- added: german and danish translations
- shortcode wizard rebuild
- registration and login forms now can be used with the ENTER key
- login form fields protected from iOS autocorrect and autocapitalize
- brazilian translation updated to the latest version
- fixed: export system bug with non-latin characters
- fixed: little weakness on the metabox

v3.12 - release date 17/02/2013

- changed the reCAPTCHA javascript code position to avoid IE issues on few themes

v3.11 - release date 01/02/2013

- fixed: custom redirect (for login and logout) bug on frontend
- fixed: custom redirect option glitch in the settings
- Chosen and Iphone Checks plugins updated

v3.1 - release date 20/01/2013

- added: category fields for the registation field
- added: French translation
- added: Persian translation
- javascript fixes for jQuery 1.9 compatibility

v3.01 - release date 12/12/2012

- fixed: WP 3.5 compatibility issues

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v3.0 - release date 07/12/2012

- added: import system from CSV file
- added: custom url feature for redirects
- added: wizard to extend restrictions also to CPT and custom taxonomies
- added: minimum WP role to manage users
- added: preset text to display before or after users private page content
- added: "test mode" to test restrictions without logging out
- added: "mail actions" add-on predisposition
- added: turkish translation
- fixed: accented letters bug on input fields
- fixed: accented letters bug on input fields
- fixed: reCAPTCHA validation bug
- basic CSS improvements to avoid interferences
- global code cleanup

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v2.33 - release date 17/09/2012

- fixed: bug on user private page on WP 3.4.2
- added: CSS code to avoid dropdown issues

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v2.32 - release date 23/08/2012

- Plugin paths fixed to work also with WP renamed folder structure
- Hook changed for the redirect to avoid issues on certain websites

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v2.31 - release date 27/05/2012

- fixed: bug related to the password in the add-user page

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v2.3 - release date 23/05/2012

- added: sortable fields for the registration form
- added: redirect for logged users after logout
- basic CSS improved
- compatibility improved
- minor bugfixes

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v2.21 - release date 23/03/2012

- fixed: registration form builder bug

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v2.2 - release date 16/03/2012

- added: localization support for the frontend elements
- added: redirects for logged and registered users
- added: default private page content for new users
- added: enable/disable by default the private page for new registered users
- admin UI restyled
- javascript code improvement

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v2.1 - release date 26/02/2012

- fixed: visibility bug with different users levels
- fixed: menu items visibility bug for children elements

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v2.0 - release date 10/02/2012

- Registration form implemented
- Redirect system implemented
- Menù item visibility implemented
- add "pending" status for users
- Settings page restyled
- minor bugfix

PrivateContent - Multilevel Content Plugin Nulled Free Download v1.0 - release date 31/01/2012
[/read]

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Free Download PrivateContent v7.4.6 NULLED – Multilevel Content Plugin :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

×
Combo Bản Quyền
×
Combo Bản Quyền
© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress