Posts Table Pro v2.4 – INSTANT TABLES OF YOUR WORDPRESS CONTENT


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Posts Table Pro liệt kê các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, trường tùy chỉnh, phân loại và hơn thế nữa. Tất cả dễ dàng, tất cả đều tự động.

Link Demo: https://barn2.com/wordpress-plugins/posts-table-pro/

XÂY DỰNG CÁC BẢNG LỌC MẠNH MẼ, CÓ THỂ LỌC

Hiển thị các bài đăng, trang, âm thanh, video và tài liệu của bạn với các bảng hoàn toàn có thể tùy chỉnh

TÌM KIẾM NGAY LẬP TỨC, BỘ LỌC SẮP XẾP

 

  • Tự động tạo bảng liệt kê các bài đăng, sản phẩm WordPress hoặc bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào
  • Người dùng có thể tìm kiếm bài đăng theo từ khóa, cột có thể sắp xếp hoặc bộ lọc
  • Liệt kê nội dung bảng theo danh mục, thẻ, ID, loại bài đăng, tác giả hoặc giá trị trường tùy chỉnh khác

 

DANH SÁCH BẤT KỲ NỘI DUNG WORDPRESS nào

 

  • Hiển thị danh mục, trường tùy chỉnh và nội dung đa phương tiện – bao gồm tài liệu, video và âm thanh – trong một hoặc nhiều bảng
  • Tạo  thư viện tài liệu , thư mục thành viên, thư viện âm thanh hoặc liệt kê các sự kiện sắp tới – và hơn thế nữa
  • Bảng WordPress của bạn cập nhật tự động khi nội dung khác được thêm vào hoặc thay đổi

 

ĐƠN GIẢN ĐỂ THIẾT LẬP VÀ TÙY CHỈNH

  • Dễ dàng tạo bảng của bạn – và hiển thị các trường tùy chỉnh, nội dung đa phương tiện hoặc phân loại
  • Chèn bảng của bạn vào bất kỳ đâu trong WordPress bằng một mã ngắn đơn giản với 50 tùy chọn
  • Bật tải chậm AJAX để liệt kê số lượng lớn nội dung – mà không làm giảm hiệu suất

 

 

TẠO BẢNG NGAY TRONG WORDPRESS

Posts Table Pro, không có mục nhập dữ liệu. Hoàn hảo cho thư viện tài liệu, thư mục, sách, nhạc, video, sự kiện … và hơn thế nữa!

DANH SÁCH CÁC TRANG, CÁC LOẠI BÀI ĐĂNG TÙY CHỈNH

Sử dụng shortcode bảng WordPress của chúng tôi để tạo bảng liệt kê các bài đăng, trang, sản phẩm hoặc bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào.

LĨNH VỰC HẢI QUAN VÀ THUẾ

Hiển thị các trường tùy chỉnh và phân loại trong bảng bài đăng WordPress mà không cần bí quyết kỹ thuật.

HIỆU SUẤT CAO NHANH CHÓNG ĐỂ TẢI

Hiển thị số lượng lớn bài đăng hoặc loại bài đăng tùy chỉnh mà không làm giảm hiệu suất, sử dụng AJAX lazy loading.

TÌM KIẾM NHANH, BỘ LỌC SẮP XẾP

Mọi người có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin bằng cách sử dụng tìm kiếm từ khóa tức thì, các cột có thể sắp xếp hoặc trình đơn thả xuống bộ lọc động.

VIDEO ÂM THANH ĐƯỢC KẾT NỐI

Hiển thị nội dung đa phương tiện trực tiếp trong bảng, bao gồm hình ảnh, tệp âm thanh nhúng, trình phát video và danh sách phát đa phương tiện.

KIỂM SOÁT ĐẦY ĐỦ

Chọn nội dung và cột để hiển thị; sắp xếp bất kỳ cột nào; lọc theo danh mục, thẻ hoặc phân loại.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Posts Table Pro v2.4 – INSTANT TABLES OF YOUR WORDPRESS CONTENT nulled changelog
Posts Table Pro
2.4
Release date 16 November 2021

Tested up to WordPress 5.8.2.
Updated DataTables library to 1.11.3.
Fix: An issue using special characters in the \'cf\' custom field option.
Fix: A PHP warning when the image file for post featured image is not found.
Dev: Use webpack for script bundling.
Dev: Replace wp_localize_script with wp_add_inline_script.
2.3.4
Release date 5 March 2021

Fix: Fixed a bug with the \'term\' option for post tables using complex queries involving several taxonomies.
Fix: Fixed a bug which caused accidental display of the responsive child row when opening the featured image lightbox.
Fix: Improved loading of icon font to prevent render blocking.
Tested up to WordPress 5.7.
2.3.3
Release date 25 February 2021

Fix: Fixed a bug with the post totals message in certain scenarios.
Tweak: Minor changes to the plugin settings page and internal code library.
2.3.2
Release date 13 January 2021

New: Added new settings to customize the table design.
New: Added an \'exclude_term\' shortcode option to exclude posts belonging to one or more custom taxonomy terms.
Prevent accidental use \'category\' option when specifying custom taxonomy terms.
Minor improvements to dropdown filters.
Updated all language translations.
Dev: Updated DataTables to version 1.10.23.
Dev: Added hook \'posts_table_enable_select2\' to enable or disable the Select2 library.
2.3.1
Release date 18 November 2020

Fix: Bug introduced in version 2.3 which caused non-Latin characters to be removed from column and filter headings.
Fix: Bug with post totals message when using lazy load.
Dev: Improve code for overriding post totals messages.
2.3
Release date 13 November 2020

Dropdown filters now display relevant items only depending on current results, and update automatically after making a selection (excludes lazy load).
Various filter improvements: option to set custom filter headings (placeholder), added search box to filters, removed the \'Filter:\' label, use select2 library.
Better handling for ACF date fields, and remove the need to specify ACF dates in date_columns option.
Better post totals message based on the selected post type, and use singular form when showing 1 result.
Added right-to-left (RTL) language support.
Changed the default for the position of the page length dropdown (below the table), and pagination type (numbers only).
Minor improvements to settings page.
Tested up to WordPress 5.5.3.
Fix: Prevent conflicts with responsive column display when column name contains a reserved keyword (e.g. \"mobile\").
Fix: Column class filter posts_table_columnclass[column] now applies to all rows in table, not just headings.
Dev: Replaced FontAwesome with custom font based on IcoMoon Free icon pack (GPL license).
Dev: Updated DataTables to 1.10.22.
2.2.1
Release date 23 September 2020

Fix: Add backwards compatibility for sites running PHP 5.6 (temporary).
2.2
Release date 9 September 2020

New: Added a \'date_modified\' column to display the post\'s last modified date.
New: Added a \'button\' column which links to the single post page. A new \'button_text\' option is also available which allows you to set the text for the button.
Added button text option and made other minor improvements to the settings page.
Fix: A missing jQuery dependency was causing Javascript errors on some sites.
Fix: The \'post_limit\' setting was incorrectly applied to lazy loaded tables. It now applies to lazy load only when explicitly set in the shortcode.
Fix: Minor CSS issue with the + and - responsive row icons.
Dev: Refactored code to use new architecture and plugin license system.
Dev: Updated DataTables and Photoswipe libraries.
Dev: Removed old web font formats which are no longer required.
Dev: Added Composer support.
2.1.5
Release date 23 January 2020

Fix a bug with the sort_by option when sorting by custom taxonomy with a slug ending in \"_category\".
Combine CSS and JS assets to reduce the number of HTTP requests.
Update DataTables library to version 1.10.20.
Tested up to WordPress 5.3.2.
2.1.4
Release date 30 October 2019

Tested up to WordPress 5.3.
Fix a bug with several table options where setting in the main settings was not applied correctly.
Update Russian translations.
Refactored code to use updated plugin library.
2.1.3
Release date 7 March 2019

Fix: Formatting and sorting of date custom fields in EU/AU date format (dd/mm/yyyy or dd/mm/yy).
Fix: Ensure sorting for date custom field works correctly when 1 or more posts is missing custom field data.
Fix: Ensure custom taxonomies used as dates are correctly formatted when using the \'date_format\' option.
Fix: Totals and pagination were wrong after deleting search term, when an initial \'search_term\' was set and using lazy load.
Dev: New filters for date formatting.
2.1.2
Release date 14 November 2018

Added Russian translation.
Fix: Bug with \'links\' option when using more than one value (e.g. links=\"title,image\").
Fix: Prevent private post types being viewed if user doesn\'t have required capability.
Fix: Bug with \'search on click\' feature.
Tweak: Improve validation of shortcode options.
2.1.1
Release date 19 September 2018

Fix: Bug with lazy load caching which caused incorrect post totals.
Fix: Bug with table columns being set incorrectly when not using the \'post\' post type.
Fix: Bug with lazy load which prevented cache being loaded when sorting by date.
Fix: Improve generation of table IDs to avoid clashes.
Fix: Ensure initial search term is restored when resetting table.
Fix: Improve validation of columns and search term shortcode options.
Tweak: Image column no longer links to single product page by default.
Dev: Improve table caching code.
Dev: New filter to adjust minimum search term length.
2.1
Release date 31 August 2018

Fix: Fix date conversion for custom fields in dd/mm/yy format, to ensure date columns are sorted correctly.
Fix: Ensure private posts & pages are hidden if current user doesn\'t have permission to view them.
Fix: CSS issue which prevented FontAwesome icons displaying correctly.
Tweak: Update \'post_status\' shortcode option to \'status\', and add backwards-compatibility for old name.
Tweak: Remove extra database call to get posts total when using lazy load.
Dev: Improvements to Posts_Data_Table class - get_table and get_data methods now allow 4 possible return types.
Dev: Removed inline script for table config and instead use data-config and data-filters attributes on table element.
Dev: Replace \'self\' with CLASS in callable references to static methods.
2.0.3
Release date 4 June 2018

Fix: Ensure wpautop always runs before do_shortcode in \'content\' column to prevent incorrect formatting.
Fix: Prevent table hooks being registered multiple times when there are several tables on one page.
2.0.2
Release date 29 May 2018

Fix: Potential bug with totals when using lazy load.
Fix: Potential infinite loop when there are posts tables within post tables.
Fix: Bug with display of shortcodes in \'content\' column.
Fix: Bug with custom taxonomies used as date columns.
Fix: Display of audio and video shortcodes in responsive child row.
Fix: Potential bug when using posts table in archive template and settings were updated.
Fix: Bug with categories filter when the \'category\' shortcode option was set.
Tweak: Ordering now correctly reset when table is reset.
Tweak: Added WPML config file.
Tweak: Update license code.
Dev: Moved shortcode processing to abstract data class.
Dev: Made $data_table and $hooks properties public in Posts_Data_Table.
Dev: Made $args property public in various classes to allow easier customization.
Dev: Re-added add_above() and add_below() functions to data table class.
Dev: New hooks \'posts_table_hooks_before_register\' and \'posts_table_hooks_after_register\'.
Dev: Tested up to WP 4.9.6.
2.0.1
Release date 15 May 2018

Fix: Bug with row attributes and classes when using lazy load.
Fix: Bug when using table with one column and column heading is blank.
Tweak: Improve table reset.
Tweak: Typo on settings page.
2.0
Release date 14 May 2018

New: New plugin options added to the settings page (Settings > Posts Table Pro). Use these to set table options and shortcode defaults.
New: Image lightbox feature - open post images in a lightbox when using the \'image\' column.
New: Table caching added to improve performance. Disabled by default - enable from the settings page or use the \'cache\' option in shortcode.
New: Categories and custom taxonomy filters now display in correct hierarchy (Parent -> Child -> Grandchild) structure.
New: \'search_term\' shortcode option to set the initial table search.
New: Search filters now search by \'slug\' to improve accuracy and avoid name clashes.
New: Toolbar button available in Edit Post/Page screen to insert the posts table shortcode.
New: Add support for Time Picker fields in Advanced Custom Fields.
Fix: Search filters (e.g. Categories filter) now show the correct results when a parent category/term is selected (i.e. posts which have a child category of the selected category are now included in the results).
Fix: Bug with lazy load which caused pagination to be set incorrectly when resetting table.
Fix: Bug when selecting posts by custom field in ACF and field value is stored as an array.
Tweak: Icons replaced with FontAwesome.
Tweak: Posts limit now ignored when using lazy load.
Tweak: Improved cross-browser support and theme compatibility.
Dev: All plugin translation now handled by gettext functions. Old JSON translation files have been deprecated.
Dev: Complete code restructure and new data classes added.
Dev: Updated DataTables library to 1.10.16.
Dev: New filters: posts_table_after_get_data, posts_table_after_get_table, posts_table_custom_tabledata, posts_table_optimize_table_query.
Dev: Deprecated filters: posts_table_supported_languages, posts_table_get_data, post_table_get_table, posts_table_celldata.
Dev: Re-added the posts table wrapper div.
Dev: Various other code fixes and improvements.
1.6
Release date 15 December 2017

You can now pass just the custom field key to the \"cf\" option to retrieve posts which have that custom field (regardless of value).
Code restructure and performance improvements.
Portuguese translation.
Tested in latest version of WordPress (4.9.1).
Fix: Allow ACF fields which store multiple values (e.g. checkbox fields) to be used as selectors with the \"cf\" option.
Fix: Bug when using column names containing a dot \".\" with lazy load enabled.
Tweak: Additional CSS classes and post ID now added to each row in table.
Tweak: Added \'posts_table_open_posts_in_new_tab\' filter.
Tweak: Changed DataTables error reporting.
Tweak: New hooks for post table tax query and meta query.
Tweak: Removed additional wrapper div so simplify HTML structure.
1.5.5
Release date 1 October 2017

New: Add support for ACF date_time_picker field.
Fix: Ensure videos are always responsive on smaller screens.
Fix: Prevent bug when using two of the same column in table.
Fix: Potential PHP error when handling date_picker fields in ACF.
1.5.4
Release date 5 September 2017

New: Changed names of all shortcode options beginning \'display_\'. Old options still supported for backwards compatibility.
Fix: Warning generated on post type validation.
Fix: Bug with tax query when using \'+\' indicator in \'term\' option.
Tweak: Added post type and post ID as CSS classes to each row, and added \'posts_table_row_classes\' and \'posts_table_row_attributes\' filters.
Tweak: Update documentation links and other minor changes.
1.5.3
Release date 22 August 2017

Added \'numeric_terms\' option - set to true if you use categories/terms which have numeric slugs.
Fix: Allow shortcodes to work in all custom field columns.
Fix: Bug with formatting of date custom fields.
Fix: Support for custom field date columns held as UNIX timestamps.
Fix: Selecting by custom field (using \'cf\' option) wasn\'t working when used for Events Calendar events.
Fix: Conflict with Hero Knowledge Base plugin.
Tweak: Added hook to allow ordering to be enabled/disabled for specific columns.
Tweak: Update DataTables to 1.10.15.
1.5.2
Release date 16 April 2017

New: Added support for ACF Repeater fields.
New: Added template tags ptp_product_table and ptp_the_product_table for easier use in theme templates.
Fix: Ensure width of image column matches the image size used.
Fix: Compatibility with date picker fields ACF Pro.
Fix: Bug with custom column names appearing in search filter drop-downs.
Tweak: Update DataTables to 1.10.13
Tweak: Removed $html parameter from \'posts_table_shortcode_output\' filter.
Tweak: Added filters for separator used in item lists (e.g. post categories).
1.5.1
Release date 23 February 2017

Fix: Bug with search filters and search on click when using lazy load option.
Fix: Intermittent bug with boolean shortcode options.
Fix: Bug with search filters which prevented first search term in table being added to list.
Tweak: Ensure shortcode doesn\'t run in admin.
Tweak: Ensure shortcode doesn\'t run on search results page.
1.5
Release date 13 February 2017

Fix: Bug with responsive display functions (responsive_display=\"modal\" or \"child_row_visible\").
Fix: Hidden columns are no loner shown in modal child row display.
Fix: Bug with date format for date custom fields.
Fix: Search filters for hidden columns.
Fix: Bug with license code.
Tweak: Restructure Javascript array functions to prevent issues with other frameworks.
Tweak: Added filter \'posts_table_acf_value\' for ACF custom field values.
Tweak: Added filter \'posts_table_inline_config\' to modify table config.
Tweak: Replaced ID with Posts_Data_Table object in filter hooks.
1.4.9
Release date 8 February 2017

Fix: If search filter is present as column in table, use column data as items for drop-down.
Fix: Bug with custom taxonomy column heading.
Tweak: Change inline table config code.
Tweak: Added filter \'posts_table_shortcode_output\' to filter the table shortcode HTML.
1.4.8
Release date 1 February 2017

New: Added \'display_reset_button\' option to show or hide the reset button above the table.
New: Added column classes to every row in table to allow easier styling of table contents.
New: Deactivate license button on plugin settings page to make it easier to switch sites or move from development to production.
Fix: Change ACF code to ensure any theme hooks run.
Fix: Bug with select, text area and WYSIWYG fields in ACF.
Fix: Bug with display of search filters on mobile.
Fix: Name of Polish translation file for datatables.
Fix: Bug when selecting posts from several categories with \'+\' (AND) operator.
Fix: Restrict search filters to show only child terms when \'category\', \'tag\' or \'term\' option specified.
Tweak: Ability to set a blank column heading. Use \"blank\" after column name, e.g. columns=\"price:blank\".
Tweak: Added \'posts_table_search_label\', \'posts_table_filter_label\' and \'posts_table_reset_button\' filter to allow those elements to be customised.
Tweak: Added various filters to filter all data in the table (price, add to cart, variations, attributes, etc.)
Tweak: Format URL custom fields as links.
Tweak: Adjust table styles to enable easier theme customisation.
Tweak: Improved support for ACF fields.
Tweak: Changed custom field filter to \'posts_table_data_custom_field\' (old filter still valid but deprecated).
Tweak: Moved inline table config directly below table element.
1.4.7
Release date 19 January 2017

Fix: Bug with when sorting custom field date columns in the format \"May 2016\".
Fix: Bug with custom field dates stored in European format (d/m/y).
Fix: Bug with \'tags\' column which prevented tags from being displayed.
Tweak: Add dashicons dependency for plugin stylesheet.
1.4.6
Release date 18 January 2017

New: The \'filters\' option is now much more flexible - you can include categories, tags or any custom taxonomy, even if they are not displayed as a column in your table. For example, filters=\"categories,tax:staff_location\" or filters=\"true\".
New: Search filters are now supported for lazy loaded tables.
New: Custom fields or taxonomies which represent dates can now be sorted in correct date order. Use new option \"date_columns\" to specify which additional columns should be treated as dates, e.g. date_columns=\"cf:start_date,tax:staff_date\".
New: \'term\' option accepts one taxonomy as well as multiple taxonomies in a single list, e.g. term=\"product_tag:cool,awesome,great\" or term=\"product_tag:cool,staff_location:london\".
New: Polish translation (credit: Marcin Wasilewski).
Fix: Fixed table layout issue when displaying videos in table.
Fix: Bug with media shortcodes when using lazy_load option.
Fix: Format of date picker fields in Advanced Custom Fields. Will use \'date_format\' option if specified, otherwise the display format in ACF.
Fix: Prevent first column from hiding on smaller screens when using responsive_control=\"inline\".
Fix: Bug with drop-down filter selection.
Fix: Bug with sort_by option for custom fields.
Tweak: Table now scrolls to top when clicking a category, tag, author, etc. in the table and search_on_click=\"true\".
Tweak: Added filter \'posts_table_custom_field_value\' to filter custom field values in table.
Tweak: Add filter for column header class - \'posts_table_columnclass \' + the column name.
Tweak: Added table ID to most filters to allow more specific filtering.
Tweak: Updated license activation code.
Tweak: Re-structure Javacript code.
Tweak: Change styling and location of reset button, and other minor styling improvements.
1.4.5
Release date 25 November 2016

Added fitVids.js to enable responsive video for tables displaying media files.
Fix bug with CSS table layout.
Tested with WordPress 4.7.
1.4.4
Release date 24 November 2016

Added support for search filters (drop-down lists) to filter table by category, tag, author and custom taxonomy columns. Use filters=\"true\" to enable.
Added Reset button next to search box to clear the current table search.
New option \'shortcodes\' to allow shortcode content to be displayed in the table (content and excerpt columns).
Added support for WordPress embeds using[video] , [audio] , and [playlist] shortcodes. Use shortcodes=\"true\" to enable.
Added four new options to show or hide the page length drop-down, search box, results totals and pagination. Options are \'display_page_length\', \'display_search_box\', \'display_totals\' and \'display_pagination\' and each can be set to either \'top\', \'bottom\', \'both\' or \'false\' to hide the element.
Fix bug with \'search on click\' feature for categories, tags, etc. Search is now restricted to the column clicked on.
Fix compatibility issue with WordPress versions below 4.5.
Styling improvements.
1.4.2
Release date 8 November 2016

Added \'exclude_category\' option to allow entire post categories to be excluded from table. Use category slugs or IDs.
Added \'include\' option to display only the posts specified by their IDs
Added \'author\' option to restrict posts in table to a specific author (or list of authors).
Added \'post_limit\' option to limit the total number of posts displayed in the table.
Added \'auto_width\' option to enable or disable the automatic column width calculations (default: true)
Added \'paging_type\' option to allow control over pagination style used - see documentation for details
The \'category\', \'tag\' and \'term\' options now accept IDs as as well as slugs.
Fixed bug with custom fields which have mixed case or uppercase keys.
Added Italian translation (credit: Libri Ehret).
1.4.1
Release date 3 November 2016

Added $post object as parameter to \'posts_table_custom_data\' filter
Bug fix with sort_by option
1.4
Release date 3 November 2016

Added new \'excerpt\' column to show the post excerpt. New option \'excerpt_length\' sets the number of words to use for the excerpt.
Table can now be sorted by the following: menu_order (use \'order\' option set for page/post), id (sort by post ID), comment_count, modified (last modified date), rand (random ordering), author, name (order by post slug), and type (order by post type).
Allow custom columns to be added to table - use filter \'posts_table_customdata\' to populate custom columns
Allow image_size to be set using one number for both width and height (e.g. image_size=50)
Added new responsive options - responsive_control, responsive_display, and column_breakpoints. These allow more control over the display when viewed on smaller screens. See documentation for details.
Changed default table columns if not viewing posts
Allow featured image column to link to the relevant post or page (use links=\"image\" or links=\"all\")
Allow categories or tags to be used in links option
The \'Show entries\' drop-down now includes an \'All\' option to display all rows
The \'Show entries\' drop-down above table now defaults to the \'rows_per_page\' setting in the shortcode
Renamed \'ajax\' option to \'lazy_load\'. ajax option is still supported for backwards-compatibility.
Improved the table styling
Fixed bug with Advanced Custom Field values for date_picker, wysiwyg and text_area fields
Added documentation and contact support links to settings page
Updated license validation code
Other code improvements and bug fixes
1.3.1
Release date 23 September 2016

Add support for all Relational fields in ACF (i.e Page Link, Post Object, Relationship, Taxonomy and User fields)
Added Dutch translation (credit: Alex Van Haren)
Fix bug for non-standard date formats for Date Picker fields in ACF
Fix bug in license key activation
1.3
Release date 10 September 2016

Added full support for Advanced Custom Fields plugin
Added new shortcode options \'no_posts_message\' and \'no_posts_filtered_message\' to allow custom messages when no posts are found (English language only)
Added new shortcode option \'date_format\' to allow custom date format to be used - see documentation for examples
Allow image_size to use format \"50x50\" as well as \"50,50\"
Allow column widths to be specified in pixels as well as a percentage
Updated EDD Updater which handles the plugin updates
Updated license key code
Fixed conflict with Hide Featured Image plugin
Update language files
New filters added and other minor tweaks
1.2.1
Release date 17 August 2016

Fix bug with widths attribute that was preventing custom column widths being set
1.2
Release date 11 August 2016

Allow custom headings to be set for columns (see documentation for examples)
Allow all post/page content to be shown in the table. To enable this, set content_length to \'-1\'
Update to version 1.10.12 of DataTables
Changed text domain and fixed loading of translation files
Add settings link to Plugins page
Fix: javascript bug with \'search on click\' feature
Fix: bug preventing featured images working when AJAX enabled
Fix: removed use filter_input() for server variables as not always reliable
1.1
Release date 23 May 2016

Added support for featured images and new \'image_size\' attribute.
1.0
Release date 20 May 2016

Initial release.
Tải Miễn Phí Posts Table Pro v2.4 – INSTANT TABLES OF YOUR WORDPRESS CONTENT :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup