Plugin Wordpress

YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18 :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

 Với YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled, bạn có thể cung cấp các đánh giá của mình bằng cách tiếp xúc bổ sung đó sẽ giúp chúng hiển thị thêm và tăng doanh số bán hàng của bạn

Link Demo : https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-advanced-reviews/

  Có thể bạn quan tâm :
 • Bạn sẽ có thể tăng đáng kể số lượng đánh giá về thương mại điện tử của mình (77% người dùng tham khảo các bài đánh giá trước khi mua hàng);
 • Bạn sẽ có thể tạo một phần đánh giá bằng cách làm cho nó trở nên hấp dẫn và thậm chí có thể sử dụng và dễ dàng hơn để duyệt qua;
 • Bạn sẽ có thể quản lý hoàn toàn các bài đánh giá bằng cách chọn, ví dụ: những bài đánh giá để đánh dấu hoặc cho phép người dùng lọc chúng và xem những bài đánh giá quan trọng nhấtYITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled

Các tính năng của YITH WooCommerce Advanced Reviews Nulled :

Tóm tắt bài đánh giá với một tiêu đề : Người dùng có thể thêm tiêu đề để tóm tắt ngắn gọn nội dung đánh giá

Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Thêm tệp đính kèm vào bài đánh giá : Người dùng có thể đính kèm tệp (ví dụ: hình ảnh) vào bài đánh giá của họ

Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Tùy chỉnh màu sắc : Bạn có thể đặt bảng màu phù hợp nhất cho bố cục của mình để đưa các bài đánh giá vào trang web một cách tốt nhấtFree Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Trình bày các đánh giá sản phẩm của bạn bằng đồ thị : Bạn có thể trình bày rõ ràng phản hồi của khách hàng bằng phần trăm và biểu đồ thanh

Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Bỏ phiếu một hoặc nhiều bài đánh giá : Người dùng có thể đánh dấu các bài đánh giá là hữu ích hay không.

Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Đặt số lượng bài đánh giá để hiển thị :Bạn có thể quyết định có bao nhiêu bài đánh giá hiển thị trên trang. Những cái khác sẽ được tải qua AJAX khi bạn nhấp vào nút ‘Tải thêm’Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18Bật reCaptcha cho các bài đánh giá: Đảm bảo không có rô bốt nào đang gửi hoặc trả lời các bài đánh giáFree Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Quản lý các câu trả lời đánh giá một cách tự do :Đối với mỗi sản phẩm, bạn có thể cho phép người dùng trả lời hoặc không

Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Phê duyệt các bài đánh giá theo cách thủ công : Trước khi chúng được hiển thị cho mọi người và tránh mọi đánh giá không phù hợp có thể hiển thị mà không có sự chấp thuận của bạnFree Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Quyết định người dùng nào có thể bỏ phiếu trên trang web của bạn :Người dùng đã đăng ký hay chưa đăng ký, tùy thuộc vào bạn! Bạn muốn bình chọn ai trong cửa hàng của bạn?Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Xác định các bài đánh giá không phù hợp : Người dùng của bạn có thể tham gia vào việc cải tiến trang web của bạn: tìm các đánh giá không phù hợp và ẩn chúng

Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Hãy chú ý đến những đánh giá xứng đáng : Chúng sẽ có kiểu dáng hơi khác một chút và mọi người sẽ dễ dàng ghi nhận chúngFree Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Giám sát tất cả các bài đánh giá trong một trang duy nhất : Nhờ loại bài đăng tùy chỉnh Đánh giá, bạn sẽ có mọi chi tiết trong tầm tayFree Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Phân tích sản phẩm của bạn một cách sâu sắc : Khám phá xem có bao nhiêu bài đánh giá và cách mọi người bình chọn chúngFree Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Chỉ cho phép một bài đánh giá : Người dùng của bạn sẽ chỉ được viết một bài đánh giá miễn phí cho mỗi sản phẩm đã muaFree Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Bật chỉnh sửa bài đánh giá : Sau khi được viết, người dùng sẽ có thể chỉnh sửa đánh giá của họ.Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Lọc các bài đánh giá theo tỷ lệ : Nhấp vào một tỷ lệ duy nhất và bạn sẽ chỉ thấy các bài đánh giá và xếp hạng có cùng giá trị trong một cửa sổ phương thức (ví dụ: chỉ hiển thị tỷ lệ năm sao)Free Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Tương tác với các đoạn trích đánh giá của Google :Để hiển thị xếp hạng sản phẩm cũng trên các trang tìm kiếm của GoogleFree Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Tận dụng khả năng tương thích của WPML :Bạn có thể dễ dàng dịch plugin bằng công cụ WPML mạnh mẽFree Download YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.18

Các tính năng cao cấp :

 • Tất cả các tính năng của phiên bản miễn phí
 • Nhấp vào thanh để lọc các bài đánh giá theo xếp hạng
 • Cho phép người dùng đánh giá từng bài đánh giá là hữu ích hay không
 • Cho phép người dùng chưa đăng ký bình chọn các bài đánh giá
 • Hiển thị tóm tắt đánh giá cho đánh giá cá nhân
 • Cho phép tất cả người dùng hoặc chỉ những người đã đăng ký bỏ phiếu đánh giá
 • Mở các bài đánh giá đã lọc trong một cửa sổ phương thức
 • Khả năng đặt các bài đánh giá hiển thị trong các khối gồm một lượng yếu tố nhất định để tải lên thông qua chức năng “Tải thêm”
 • Lọc các bài đánh giá theo “gần đây nhất” hoặc “hữu ích nhất”
 • Cho phép trả lời bài đánh giá
 • Chọn những người dùng có thể trả lời bài đánh giá (không ai, tất cả, chỉ dành cho quản trị viên)
 • Chỉ tắt các câu trả lời trên một bài đánh giá
 • Phê duyệt thủ công các đánh giá
 • Người dùng có thể báo cáo một bài đánh giá là không phù hợp
 • Các bài đánh giá sẽ tự động bị ẩn nếu chúng được báo cáo là không phù hợp nhiều hơn một số lần đặt trước
 • Đánh dấu một hoặc nhiều bài đánh giá
 • Chọn xem người dùng có thể thêm một hoặc nhiều bài đánh giá hay không
 • Recaptcha
 • Hiển thị danh sách các bài đánh giá ở bất cứ đâu bạn muốn bằng cách sử dụng shortcode Mới
 • Người dùng có thể chỉnh sửa đánh giá
 • Tích hợp với các đoạn trích đánh giá của Google: xếp hạng sản phẩm cũng hiển thị trên các trang tìm kiếm của Google

YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled Changelog :

= YITH WOOCOMMERCE ADVANCED REVIEWS Nulled 1.6.17 - Released on 27 November 2020 =

* New: Support for WooCommerce 4.8
* Update: plugin framework
* Fix: avoid showing not approved reviews on shortcode
* Dev: removed the .ready method from jQuery
* Dev: including a different upload folder for the reviews attached files
* Dev: added change to avoid possible XSS issues
* Dev: added a prevent default on edit button click
* Dev: added a stopImmediatePropagation on edit button click
* Dev: added a stopImmediatePropagation on reply button click
* Dev: avoid include unnecessary parameters in urls

Xem Thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!