Plugin Wordpress

YellowPencil Nulled v7.4.6 – Visual CSS Style Editor

YellowPencil Nulled là plugin chỉnh sửa CSS Wordpress ( WordPress CSS style editor plugin ). Nó cho phép bạn sửa chữa, thiết kế website của bạn trong thời gian thực.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/yellow-pencil-visual-css-style-editor/11322180

Plugin cho phép bạn tùy chỉnh bất kỳ trang và chủ đề nào mà không cần mã hóa . Nhấp vào một phần tử và bắt đầu chỉnh sửa trực quan. Điều chỉnh màu sắc , phông chữ , kích thước , vị trí và hơn thế nữa. Kiểm soát hoàn toàn thiết kế trang web của bạn với hơn 60 thuộc tính kiểu.

Có thể bạn quan tâm :

YellowPencil Nulled

Các tính năng chính của YellowPencil Nulled :

 • Tùy chỉnh bất kỳ trang nào, bất kỳ phần tử nào
 • Tùy chỉnh trang đăng nhập WordPress
 • Bộ chọn CSS tự động
 • Hơn 60 thuộc tính CSS
 • Kéo và thả trực quan
 • Chỉnh sửa lề & phần đệm trực quan
 • Trình chỉnh sửa CSS trực tiếp
 • Xem trước trực tiếp
 • Quản lý các thay đổi
 • Hoàn tác / Làm lại lịch sử
 • Xuất tệp biểu định kiểu

Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 - Visual CSS Style Editor Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 - Visual CSS Style Editor Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 - Visual CSS Style Editor Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 - Visual CSS Style Editor Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 - Visual CSS Style Editor Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 - Visual CSS Style Editor Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 - Visual CSS Style Editor Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 - Visual CSS Style Editor Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 - Visual CSS Style Editor

YellowPencil Nulled Changelog :

YellowPencil Nulled version 7.4.4
12 April 2021
FIXEDFixed incorrect blue border position
FIXEDFixed a bug that redirects the page when trying to select an element
FIXEDFixed editor not loading bug at PHP 8 servers
FIXEDFixed a bug at the background-clip property
FIXEDFixed a bug in the responsive tool
UPDATEDThe live drag feature has been modernized. (anymore using transform:translate property)

Xem Thêm

Free Download YellowPencil Nulled v7.4.6 – Visual CSS Style Editor :


Decryption key : dWyISvrdpv_KENgTV1vMKW2wZuFKvb8wA7b98_RXgKU

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!