Plugin Wordpress

WP Fastest Cache Premium 1.6.0 Nulled

Free Download WP Fastest Cache Premium 1.6.0 Nulled :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

WP Fastest Cache Premium Nulled là plugin addon cho WP Fastest Cache. Nó là một trong những plugin cache, tăng tốc cho website wordpress tốt nhất hiện nay.

Link Demo : https://www.wpfastestcache.com/

WP Fastest Cache Premium Nulled

Có thể bạn quan tâm :

Các tính năng của WP Fastest Cache Premium :

 • Desktop Cache
 • Mobile Cache
 • Widget Cache
 • Minify HTML
 • Minify HTML Plus
 • Minify CSS
 • Minify CSS Plus
 • Combine CSS
 • Minify JS
 • Combine JS
 • Combine JS Plus
 • Render Blocking JS
 • GZIP
 • Browser Caching
 • Image Optimization
 • Convert WebP
 • Cache Statistics
 • Delete Cache Logs
 • Database Cleanup
 • Google Fonts Async
 • Lazy Load
 • Mod_Rewrite là phương pháp nhanh nhất được sử dụng trong plugin này
 • Tất cả các tệp bộ nhớ cache sẽ bị xóa khi một bài đăng hoặc trang được xuất bản
 • Quản trị viên có thể xóa tất cả các tệp đã lưu trong bộ nhớ cache khỏi trang tùy chọn
 • Quản trị viên có thể xóa các tệp css và js đã rút gọn khỏi trang tùy chọn
 • Chặn bộ nhớ cache cho trang hoặc bài đăng cụ thể bằng Mã ngắn
 • Cache Timeout – Tất cả các tệp đã lưu trong bộ nhớ cache sẽ bị xóa vào thời điểm xác định
 • Cache Timeout cho các trang cụ thể
 • Bật / Tắt tùy chọn bộ nhớ cache cho thiết bị di động
 • Bật / Tắt tùy chọn bộ nhớ cache cho người dùng đã đăng nhập
 • Hỗ trợ SSL
 • Hỗ trợ CDN
 • Hỗ trợ Cloudflare
 • Preload Cache – Tự động tạo bộ nhớ cache của tất cả các trang web
 • Loại trừ các trang và tác nhân người dùng
 • Xóa bộ nhớ cache WP-CLI

WP Fastest Cache Premium Nulled Changelog:

WP Fastest Cache Premium Nulled 1.6.0

to remove new line from css selectors with comma for minify css plus feature

to add St. Petersburg (Russia) located server for image optimization

to fix PHP Warning: finfo_file() failed to open stream: No such file or directory in image.php on line 1379

to add Custom Placeholder feature

to fix Microsoft Defender SmartScreen Blocks Unsafe Content on the Edge Browsers

to add LazyLoad for video tag

to add Las Vegas (Nevada) located server for image optimization

Xem Thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!