Plugin Wordpress

WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11

Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

WordPress Real Media Library Nulled  giúp bạn quản lý phương tiện. Sắp xếp hàng nghìn tệp đã tải lên vào các thư mục, bộ sưu tập và phòng trưng bày. Một trình quản lý tệp thực sự cho phép bạn quản lý một lượng lớn tệp như hình ảnh, video hoặc tài liệu trong WordPress. 

Link Demo : https://codecanyon.net/item/wordpress-real-media-library-media-categories-folders/13155134

WordPress Real Media Library Nulled

Có thể bạn quan tâm :

Các tính năng chính của WordPress Real Media Library Nulled:

Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11 Free Download WordPress Real Media Library Nulled v4.13.11

WordPress Real Media Library Nulled Changelog:

WordPress Real Media Library Nulled4.13.10 (2021-05-25)

chore

migarte loose mode to compiler assumptions

polyfill setimmediate only if needed (CU-jh3czf)

revert update of [email protected] as it does not support monorepos yet
upgrade dependencies to latest minor version
ci
move type check to validate stage
fix
do not rely on install_plugins capability, instead use activate_plugins so GIT-synced WP instances work too (CU-k599a2)
test
make window.fetch stubbable (CU-jh3cza)
Xem Thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!