Plugin Wordpress

WooCommerce Zapier Nulled v2.2.0

Free Download WooCommerce Zapier Nulled v2.2.0 :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

WooCommerce Zapier Nulled là plugin addon của Woocommerce giúp bạn tự động kết nối trang thương mại điện tử với các ứng dụng đám mây ( Cloud Apps) của bạn như google account, Zoho, Excel….

Link Demo : https://woocommerce.com/products/woocommerce-zapier/

Woocommerce Zapier Nulled

Có thể bạn quan tâm :

Các tính năng của Woocommerce Zapier Nulled :

Tích hợp với hàng nghìn ứng dụng đám mây

Zapier cho phép bạn kết nối cửa hàng WooCommerce của mình để tích hợp hai chiều với hàng nghìn ứng dụng đám mây – một vài ví dụ phổ biến:

 • Trang tính : Google Trang tính, Trang tính Zoho, Excel
 • Email : Gmail, Office 365, Mailparser
 • Bán hàng & CRM : HubSpot, MailChimp, AWeber, SalesForce, Active Campaign
 • Hỗ trợ : Slack, Zendesk, Freshdesk, Help Scout
 • Kế toán : QuickBooks, Xero, Freshbooks
 • Điện thoại & SMS : Twilio, ClickSend SMS, SimpleTexting
 • Dự án : Trello, Asana, Basecamp
 • Xã hội : Twitter, Facebook, Instagram
 • Nội dung & Tệp : Google Tài liệu, Google Drive, Dropbox

Tự động hóa cửa hàng WooCommerce của bạn

Tự động hóa hai chiều cho:

 • Đơn hàng
 • Phiếu giảm giá
 • Khách hàng
 • Các sản phẩm
 • Đăng ký

Tự động hóa một cách cho:

 • Đặt chỗ

Kích hoạt bạn có thể hành động

 • Đơn hàng : đã tạo, đã xóa, đã thanh toán, đã khôi phục, trạng thái đã thay đổi, đã cập nhật
 • Phiếu thưởng : tạo, xóa, khôi phục, cập nhật
 • Khách hàng : đã tạo, đã xóa, đã cập nhật
 • Sản phẩm : tạo, xóa, khôi phục, cập nhật
 • Đặt chỗ : đã tạo, đặt hàng, thay đổi trạng thái, cập nhật, hủy bỏ, xóa, khôi phục
 • Đăng ký : đã tạo, đã xóa, không gia hạn được, được gia hạn, trạng thái đã thay đổi, đã chuyển đổi, đã cập nhật

Các hành động bạn có thể thực hiện

 • Phiếu giảm giá : tạo, tìm, cập nhật
 • Khách hàng : tạo, tìm, cập nhật
 • Đơn hàng: tạo, tìm, cập nhật
 • Sản phẩm: tạo, tìm, cập nhật
 • Đăng ký: tạo, tìm, cập nhật

Khả năng tương thích

Core WooCommerce với tất cả các loại tiền tệ WooCommerce, phương thức vận chuyển và cổng thanh toán.

Các tiện ích mở rộng được hỗ trợ :

 • Đặt chỗ trên WooCommerce
 • Đăng ký WooCommerce
 • Nhóm WooCommerce
 • WooCommerce Gravity Forms Product Add-Ons
 • Phần bổ trợ Sản phẩm WooCommerce
 • WooCommerce Checkout Field Editor
 • WooCommerce Sequential Order Numbers Pro
 • Đơn đặt hàng trước của WooCommerce
 • Trình quản lý trạng thái đơn hàng
 • Và nhiều hơn nữa

Bảo mật : dữ liệu WooCommerce của bạn luôn được gửi đến Zapier qua kết nối được mã hóa

Có thể điều chỉnh : thông báo zap có thể được lọc cho người dùng, nhóm hoặc đội cụ thể

Free Download WooCommerce Zapier Nulled v2.2.0 Free Download WooCommerce Zapier Nulled v2.2.0 Free Download WooCommerce Zapier Nulled v2.2.0

WooCommerce Zapier Nulled Changelog:

=== WooCommerce Zapier Changelog ===

2021-05-26 - WooCommerce Zapier Nulled 2.2.0
* Full details: https://om4.io/?p=20075
* New: Added WooCommerce Bookings support. The minimum required WooCommerce Bookings WooCommerce Zapier Nulled is 1.15.35. PR #413
* Change: Marked as compatible with WooCommerce 5.3. PR #448

2021-05-11 - WooCommerce Zapier Nulled 2.1.0
* Full details: https://om4.io/?p=20063
* New: Add support for the newly released WooCommerce Subscriptions v3.1. #426, #431
* Fix: Avoid a PHP fatal error that occurs with WooCommerce Subscriptions v3.1 (which introduces a v3 subscriptions REST API endpoint). PR #425
* Fix: Ensure Subscriptions webhooks are created with the REST API v1 WooCommerce Zapier Nulled, to improve compatibility with WooCommerce Subscriptions WooCommerce Zapier Nulled 3.1. #431
* Fix: Performance Improvement: ensure resources are initialised only once (not twice). PR #411.
* Change: Remove unused REST API endpoint routes and methods. #412
* Change: Minimum required PHP WooCommerce Zapier Nulled is now 7.0. No longer supporting PHP 5.6.x. #423
* Change: Minimum required WordPress WooCommerce Zapier Nulled is 4.9.0. #423
* Change: Minimum required WooCommerce WooCommerce Zapier Nulled is 3.7.0. #213, #423
* Change: Marked as compatible with WooCommerce 5.2. PR #417, PR #428
* Change: Update documentation links to new doc.om4.io site. PR #439
* Dev: Refactor resource definitions #422

Xem Thêm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!