Plugin Wordpress

WhizzChat v1.3 NULLED – A Universal WordPress Chat Plugin

Free Download WhizzChat v1.3 NULLED – A Universal WordPress Chat Plugin :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

WhizzChat Premium Nulled là một Plugin trò chuyện WordPress phổ biến có thể cho phép người dùng của bạn trò chuyện với nhau trên trang web của bạn hoặc có thể với Quản trị viên.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/whizzchat-a-universal-wordpress-chat-plugin/27539562

Plugin whizzChat có thể hoạt động với bất kỳ chủ đề nào từ ThemeForest. Nó có thể hoạt động với bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào. WhizzChat là một plugin WordPress giúp bạn giao tiếp với khách hàng của mình thông qua hệ thống trò chuyện.

Có thể bạn quan tâm :

Tiết kiệm thời gian và sử dụng phần mềm bạn đã biết và yêu thích. Giao tiếp trực tiếp với khách hàng của bạn.

WhizzChat Nulled

Các tính năng của WhizzChat Nulled :

 • Chatbot quản trị viên
 • Có thể làm việc với bất kỳ chủ đề nào
 • Có thể làm việc với bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào (bưu điện việc làm, phân quyền xe ô tô, danh sách thư mục, phân loại, thị trường, nhiều nhà cung cấp, v.v.)
 • Biểu tượng cảm xúc đẹp
 • Chia sẻ hình ảnh qua trò chuyện
 • Chia sẽ vị trí
 • Chia sẻ tệp
 • Quản trị viên trò chuyện với khách hàng
 • Trò chuyện giữa khách hàng với người bán
 • Nhiều nữa

Free Download WhizzChat v1.3 NULLED - A Universal WordPress Chat Plugin Free Download WhizzChat v1.3 NULLED - A Universal WordPress Chat Plugin Free Download WhizzChat v1.3 NULLED - A Universal WordPress Chat Plugin Free Download WhizzChat v1.3 NULLED - A Universal WordPress Chat Plugin Free Download WhizzChat v1.3 NULLED - A Universal WordPress Chat Plugin Free Download WhizzChat v1.3 NULLED - A Universal WordPress Chat PluginFree

WhizzChat Nulled Changelog :

Release: WhizzChat Nulled v 1.3.0  13th April, 2021
Please clear your cache after the update.

1: Network connectivity issue in case of real time chat


Release:WhizzChat Nulled  v 1.2.0  2nd April, 2021
Please clear your cache after the update.

1: Style Improved
2: Small FIxesRelease: v 1.1.0  3rd March, 2021
Please clear your cache after the update.

1: Speed optimized
2: Button click chat open added
3: click enter to send message added
4: hide show chat list added
5: chat minimized on page load
6: can turn off auto chat pop up
7: other minor bug fixes 
8: Help for Developers to add in any theme added


Release: WhizzChat Nulled v 1.0.5  23rd October, 2020
Please clear your cache after the update.

 => Performance improvements  


Release:WhizzChat Nulled v 1.0.4  26th August, 2020
Please clear your cache after the update.

 => Dashboard Color Selection Added
 => Fxed Header Already Send Issue
 => Cron Job Issue Fixed
 => Mobile Resposnive Fixed
 => Style Issue Fixed 


Release:WhizzChat Nulled v 1.0.3  24th August, 2020
Please clear your cache after update.

 => add new page template for user chat messenger
 => add an option to add sidebar in the user chat messenger.


Release: v 1.0.2  12th August, 2020
Please clear your cache after update.

 => Compatibility With The Latest Wordpress 5.5


Release: v 1.0.1  12th August, 2020
Please clear your cache after update.

=> Initial Release
=> Style Issue Fixed             
=> Improved Security & Bug Fixes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!