Plugin Wordpress

Chat – Support Board v3.2.9 NULLED – WordPress Chat Plugin

Free Download Chat – Support Board v3.2.9 NULLED – WordPress Chat Plugin :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Support Board NULLED là plugin wordpress giúp website của bạn tạo cuộc trò chuyện tự động với khách hàng. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo và cuộc trò chuyện đã được tạo sẵn từ trước.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/support-board-help-desk-and-chat/20359943

Support Board NULLED

Có thể bạn quan tâm :

Các tính năng của Support Board NULLED:

 • Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
 • Đã thử nghiệm với các phiên bản mới nhất
 • Khả năng tương thích đa ngôn ngữ
 • Hoạt động với Multisite
 • Tự động đồng bộ hóa người dùng và tác nhân
 • Phát hiện trạng thái đăng nhập
 • Nhập người dùng hiện có
 • Đồng bộ hóa biểu mẫu đăng nhập
 • Quyền truy cập trực tiếp của quản trị viên
 • Ứng dụng web tiến bộ
 • Ngăn chặn các tác nhân đăng nhập vào WordPress
 • Nhận dữ liệu từ trang web của bạn
 • Hiểu các loại bài đăng
 • Sản phẩm hiểu biết
 • Nhiều hơn nữa sẽ sớm ra mắt

Free Download Chat - Support Board v3.2.9 NULLED - WordPress Chat Plugin Free Download Chat - Support Board v3.2.9 NULLED - WordPress Chat Plugin Free Download Chat - Support Board v3.2.9 NULLED - WordPress Chat Plugin Free Download Chat - Support Board v3.2.9 NULLED - WordPress Chat Plugin Free Download Chat - Support Board v3.2.9 NULLED - WordPress Chat Plugin

Support Board NULLED Changelog:

 Fixed security bug that was allowing a user to become a Support Board admin or agent. Please check Users > Admin & Agents to verify that there are no unauthorized agents or admins. This bug does not allow an attacker to insert any malicious software into your server or create any damage to your server.

Fixed bug related to Dialogflow human takeover double email notification.

Fixed bug related to conversations status when Dialogflow human takeover request is active.

Fixed bug related to email piping encoding.

Fixed bug related to articles deletion.

Fixed bug related to WordPress users synchronization.

Option to open the WordPress edit user page of an user from the right panel.

Automations option to send a message instead of the pop-up if the chat is open.

Support for WordPress user avatars.

Option to adjust the chat button position.

Profile edit box now includes custom user details.

Added close button in the chat conversation panel on mobile devices.

Removed red label for new messages in admin area.

New argument for the JS API function 'SBF.cookie()', .

New JS API function 'SBF.UTC()'.
Xem Thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!