Plugin Wordpress

Social Auto Poster Nulled v4.0.11

Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11 :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Social Auto Poster Nulled là plugin chất lượng giúp các bạn có thể tự động đăng các bài viết, trang của website Wordpress của mình lên các trang mạng xã hội như :  Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, BufferApp, YouTube, Google My Business, Reddit, Telegram, Medium, WordPress và Pinterest.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/social-auto-poster-wordpress-plugin/5754169

Các lợi ích của Plugin này là gì?

Có thể bạn quan tâm :
  • Đó là cách tiết kiệm thời gian – Tự động chia sẻ Bài đăng / Trang / Loại bài đăng tùy chỉnh của bạn lên tất cả các Nền tảng truyền thông xã hội chính (Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, BufferApp, YouTube, Google Doanh nghiệp của tôi, Reddit, Telegram, Phương tiện, WordPress và Pinterest).
  • Nó cải thiện SEO cho trang web của bạn bằng cách có nhiều liên kết trở lại từ Mạng xã hội.
  • Nó trở thành Trình quản lý truyền thông xã hội của riêng bạn và tiết kiệm tiền của bạn.
  • Đó là cách nhanh nhất để tạo thêm lưu lượng truy cập cho trang web của bạn.
  • Đây là cách dễ nhất để quản lý, lên lịch và chia sẻ các bản cập nhật cho các mạng xã hội đã định cấu hình của bạn.
  • Đó là giải pháp tốt nhất dưới dạng Plugin cho Tiếp thị truyền thông xã hội tự động. .

Social Auto Poster Nulled

Các tính năng của Social Auto Poster Nulled:

 

Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11

Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11

Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11 Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11 Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11 Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11 Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11 Free Download Social Auto Poster Nulled v4.0.11

Social Auto Poster Nulled Changelog:

*** Social Auto Poster Nulled Changelog ***

=Social Auto Poster Nulled  Version 4.0.10 (2021-05-21) = 

* [*] Fix: Fixed updater screen gets blank issue. 

=Social Auto Poster Nulled  Version 4.0.9 (2021-04-14) = 

* [*] Fix: fixed session warning issue

=Social Auto Poster Nulled  Version 4.0.8 (2021-01-29) =

* [*] Fix: Fixed an issue of invalid redirect URI for Reddit.
Xem Thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!