Plugin Wordpress

FlyingPress Nulled v3.0.7 – Cache Plugin Wordpress

Free Download FlyingPress Nulled v3.0.7 – Cache Plugin Wordpress :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

FlyingPress Nulled là plugin cache tăng tốc độ cho website Wordpress ,  nó được tạo ra để cạnh tranh với các cache plugin nổi tiếng khác như : WP-Rocket, Fastes cahe, Litespeed cache ….

Link Demo : https://flying-press.com/

Các tính năng chính của flying press nulled :

Có thể bạn quan tâm :

Tối ưu hóa CSS :

– Tạo CSS quan trọng và được sử dụng

– Tải CSS không đồng bộ / tương tác không sử dụng

Tối ưu hóa phông chữ ( font) :

– Tự lưu trữ, nội dòng và kết hợp Google Fonts

– Thêm phông chữ dự phòng trong khi tải (hoán đổi hiển thị)

– Tải trước phông chữ

Xem thêm : Flatsome Nulled v3.13.3 – The #1 Best selling WooCommerce & Business theme

Trang Cache :

– Tạo các trang HTML tĩnh

– Tải trước bộ nhớ cache

– Định cấu hình Nginx / Apache / LiteSpeed để phục vụ bộ nhớ đệm

– Tải trước các trang trong trình duyệt khi di chuột

– Tích hợp vecni

Tối ưu hóa Hình ảnh :

– Thêm các thuộc tính chiều cao và chiều rộng bị thiếu

– Tải trước hình ảnh quan trọng

Trì hoãn JavaScript ( Defer JavaScript )

– Loại bỏ các JavaScripts chặn hiển thị

– Trì hoãn tập lệnh cho đến khi người dùng tương tác

– Sửa lỗi các tập lệnh jQuery chặn hiển thị

Lazy loading ( tải chậm ) 

– Tải hình ảnh & iFrames lười biếng

– Tải bản gốc hoặc JavaScript lười biếng

– Loại trừ hình ảnh trong màn hình đầu tiên

– Tải một cách lười biếng bất kỳ hình nền nào

Giảm thiểu CSS và JavaScript :

– Giảm thiểu các tệp CSS & JS trong máy chủ hoặc thông qua Trình dọn dẹp cơ sở dữ liệu CDN

– Xóa các mục không cần thiết và tối ưu hóa bảng

flyingpress nulled

Flying CND ( Addon):

Độ trễ toàn cầu <30ms
– Hơn 40 PoP trên toàn thế giới
– Mạng cấp 1 với 18Tbit + đường trục
– Máy chủ hỗ trợ NVMe + SSD

Sao chép tệp toàn cầu
– Tự động sao chép tệp qua các vùng khác nhau
– Hiệu suất vô song khi truy cập các tệp chưa được lưu trữ

Giảm thiểu CSS & JS một cách nhanh chóng
– Giảm tải giảm tải từ máy chủ của bạn
Nén hình ảnh & WebP
– Nén hình ảnh khi đang bay
– Chuyển đổi WebP nhanh chóng
– Phân phối WebP có điều kiện

Tên miền tùy chỉnh & thanh lọc
– Miền tùy chỉnh kết nối
– Xóa bộ nhớ cache CDN trong một cú nhấp chuột

Thay đổi kích thước hình ảnh cho máy tính để bàn & thiết bị di động
– Cung cấp hình ảnh thay đổi kích thước tùy thuộc vào thiết bị

FlyingPress Nulled Changelog :

FlyingPress Nulled 3.1.3 - 26 April, 2021

Improvement: Better error messages when connecting custom subdomain fails in FlyingCDN

Fix: Generate Critical & Used CSS for unknown post types

Fix: Prevent self-hosting 404 Google Fonts

Fix: Remove invalid whitespaces in Lazy Render selectors

FlyingPress Nulled  3.1.2 - 11 April, 2021

Fix: Prevent fixing render-blocking jQuery scripts when defer is disabled

FlyingPress Nulled 3.1.1 - 08 April, 2021

Fix: Exclude featured image from lazy loading

FlyingPress Nulled  3.1.0 - 31 Mar, 2021

New: Lazy Render! Skip rendering of elements until needed

FlyingPress Nulled 3.0.7 - 26 Mar, 2021

Improvement: Added user-agent \"FlyingPress\" while preloading

Fix: Add width and height to images not uploaded using Media

Fix: Add width and height to SVGs

Fix: Fatal errors while installing in PHP 8

FlyingPress Nulled 3.0.6 - 20 Mar, 2021

Improvement: Refresh license information from dashboard

3.0.5 - 17 Mar, 2021

Improvement: Add missing height of image with respect to existing width if found

Fix: PHP 8 compatibility for self-hosting Google Fonts

Fix: Duplicate UTF-8 meta tags

FlyingPress Nulled 3.0.4 - 15 Mar, 2021

Fix: Purge and preload posts only when post status is published

3.0.3 - 14 Mar, 2021

Fix: HTML entity decoding issues with new parser

FlyingPress Nulled 3.0.2 - 11 Mar, 2021

Fix: Encoding of non-english characters and many other bug fixes in new parser engine

Fix: Warnings generated from Preload.php

FlyingPress Nulled 3.0.1 - 06 Mar, 2021

Fix: Patched many bugs with new parser engine

Fix: Enforce CDN rewriting only to static files

Fix: Prevented some warnings while preloading pages

Improvement: Lazy loading background images now include id attribute

Improvement: Added touch move and mouse wheel events to load on user interaction

FlyingPress Nulled 3.0.0 - 01 Mar, 2021

New: New HTML parsing engine!

Improvement: 2x cache preload time

Improvement: 5x-10x lower server resource usage

Improvement: Notifications after saving settings now floats above all

Tweak: Enable adding width and height attributes by default

Tweak: Added common list of 3rd party scripts to load on user interaction

Fix: Use WP_CONTENT_URL and WP_CONTENT_DIR constants instead of hard-coded values

Fix: Prevent base64 images from preloading

Fix: Preload only first feature image

Fix: Lazy loading iFrames added using Thrive Architect

Fix: Overwrite existing font-display to enable swap when fallback font enabled

FlyingPress Nulled 2.13.1 - 17 Feb, 2021

Tweak: Increased user interaction timeout to 10s

Fix: Prevent preloading cache after saving settings when cache is disabled

Fix: Prevent self-hosting Google Fonts when there is an error in response

Fix: Remove preconnects to fonts.gstatic.com when self-hosting Google Fonts

Fix: Prevent base64 images from preload

FlyingPress Nulled 2.13.0 - 08 Feb, 2021

Tweak: Remove self-hosting internal CSS

Fix: Add gzip when not enabled in server

Fix: Prevent parsing of HTML twice

FlyingPress Nulled 2.12.0 - 05 Feb, 2021

New: Auto purge Varnish cache

New: Added hooks after purging cache (for 3rd party integrations)

Tweak: Default settings - switched lazy loading to Browser Native

Tweak: Default settings - disabled exclude jQuery from defer

Tweak: Default settings - enabled fix render-blocking jQuery Scripts

Tweak: Generate Critical & Used CSS only when CSS Minify is enabled

FlyingPress Nulled 2.11.0 - 04 Feb, 2021

New: Support for Multisites

FlyingPress Nulled 2.10.0 - 31 Jan, 2021

New: Auto preload images excluded from lazy loading

Tweak: Disable WordPress inbuilt lazy loading

Fix: Incorrect icon in Cache settings

FlyingPress Nulled 2.9.5 - 29 Jan, 2021

Fix: Some fonts are not delivered from CDN

FlyingPress Nulled 2.9.4 - 25 Jan, 2021

Tweak: Updated cookie list for bypassing cache

Tweak: Improved WPML compatibility

FlyingPress Nulled 2.9.3 - 25 Jan, 2021

Tweak: Improved performance of purging cache

Fix: Convert URLs from relative to absolute in CSS imports

FlyingPress Nulled 2.9.2 - 23 Jan, 2021

New: Cache lifespan of 2 hours

Fix: License expiry date showing as invalid in Safari browser

Fix: Adding incorrect hash to JS files ending with .min.js

FlyingPress Nulled 2.9.1 - 22 Jan, 2021

Tweak: Generate only hash for .min.js files instead of minifying (?ver=hash)

Fix: Error in minified CSS files containing SVG background images

FlyingPress Nulled 2.9.0 - 21 Jan, 2021

New: Auto change hash of minified files when CDN is enabled/disabled

New: Minify JS files having .min.js extension

2.8.3 - 17 Jan, 2021

Fix: Mixed content error when using SSL from proxy

2.8.2 - 16 Jan, 2021

Fix: Converting relative urls to absolute urls

2.8.1 - 15 Jan, 2021

Fix: Not rewriting to CDN in preload tag

2.8.0 - 07 Jan, 2021

New: Force include CSS selectors in Critical & Used CSS

New: Added UTF-8 encoding for cached pages

Fix: Empty imagesrcset and imagesizes on preload tag

Fix: Exclude images not respecting background images

Tweak: UI improvements

2.7.7 - 25 Dec, 2020

Fix: PHP 8 compatibility

2.7.6 - 18 Dec, 2020

Fix: Process smaller inline styles for critical/used css

2.7.5 - 18 Dec, 2020

Fix: Remove unwanted style tag after adding used css

2.7.4 - 12 Dec, 2020

Fix: Process JS files while generating critical/used css

2.7.3 - 11 Dec, 2020

Fix: Removed Jilt cookie for bypassing cache

2.7.2 - 11 Dec, 2020

Fix: Exclude mobile specific stylesheets from critical/used css

Tweak: Increase user interaction timeout from 5s to 6s

Tweak: Minor UI improvements

2.7.1 - 07 Dec, 2020

Fix: Add cache-control headers while serving cached pages (to prevent any browser caching)

Tweak: Added \'Save and Optimize Now\' button in Database Cleaner

Tweak: Prevent Amex Cards from subscribing to FlyingCDN (not supported by payment gateway)

2.7.0 - 04 Dec, 2020

New: Database Cleaner

Tweak: Minor UI improvements

Fix: Detect dynamic classes from delayed JS files

Fix: Continue serving page on parsing failure

2.6.6 - 23 Nov, 2020

Fix: Fallback to \"/sitemap.xml\" when no comptabile sitemap/seo plugins are found

Tweak: Form validation while subscribing to FlyingCDN

Tweak: Minor copy updates

2.6.5 - 18 Nov, 2020

Fix: Purge shop & category pages on adding/updating productsKEY : B5E0B5F8DD8689E6ACA49DD6E6E1A930

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!