Plugin Wordpress

Elementor Pro Nulled v3.3.0 – The Most Advanced Website Builder Plugin For WordPress

Free Download Elementor Pro Nulled v3.3.0 – The Most Advanced Website Builder Plugin For WordPress :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Elementor Pro Nulled là phần mở rộng của Elementor. Elementor là 1 theme builder được đánh giá rất cao hiện nay. Đây là một trình xây dựng wordpress cho phép nhà thiết kế thoải mái sáng tạo để tạo ra website của mình.

Có thể bạn quan tâm :

Elementor hoạt động  với hầu hết mọi theme và plugin WordPress, vì vậy bạn có thể tiếp tục sử dụng các công cụ yêu thích của mình và đưa công việc của bạn lên một tầm cao mới.

Link mua plugin này : https://elementor.com/pro/

Các tính năng nổi bật trong Elementor Pro Nulled || Page builder for wordpress:

Kiểm soát toàn bộ trang web của bạn từ một nơi:

Thuận tiện thiết kế, tùy chỉnh và quản lý các yếu tố cần thiết cho trang web của bạn trong Trình tạo chủ đề của Elementor: Đầu trang, chân trang, trang 404, một bài đăng, một trang, kho lưu trữ và trang sản phẩm WooCommerce và kho lưu trữ sản phẩm.

Truy cập hơn 50 Widget Pro mạnh mẽ :

Nâng cao thiết kế của bạn và tạo nội dung trang web nâng cao với các tiện ích Pro mang tính cách mạng của Elementor: Tiện ích truyền thông cao cấp, tiện ích truyền thông xã hội, tiện ích menu, tiện ích bài đăng, tiện ích tiếp thị, v.v.Elementor Pro Nulled

Tùy chỉnh trang web với nội dung động:

Tạo nội dung trang web linh hoạt dựa trên khách truy cập của bạn. Cá nhân hóa trải nghiệm bằng cách sử dụng các trang đích duy nhất hoặc xác định một thiết kế cho nhiều trang, chẳng hạn như blog.

Chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng:

Đạt được mục tiêu tiếp thị của bạn với nội dung hấp dẫn. Xây dựng các trang đích chuyển đổi cao, tích hợp biểu mẫu nhiều bước và tạo cửa sổ bật lên tùy chỉnh mà không cần mã hóa.

Xây dựng trang thương mại điện tử:

Xây dựng và tùy chỉnh trực quan mọi phần trong cửa hàng của bạn, chẳng hạn như danh mục sản phẩm, các trang sản phẩm đơn lẻ và trải nghiệm thêm vào giỏ hàng. Quảng cáo cửa hàng của bạn với các trang đích, cửa sổ bật lên do nhà thiết kế tạo, v.v.

Elementor Pro Changelog:

Elementor Pro Nulled 3.2.2 - 2021-05-05
* Tweak: Added support for Expert tier templates in Templates Library
* Tweak: Updated compatibility tag to support Elementor v3.2.x 
* Tweak: Added compatibility for future Library improvements
* Fix: Toolset image dynamic field is not working with Gallery widget

Elementor Pro Nulled 3.2.1 - 2021-03-21
* Tweak: Added strings context in PayPal button and Price Table widgets
* Tweak: Added support for future Import / Export Kit feature
* Fix: Submissions with over than 191 characters weren't indexed properly

Elementor Pro Nulled 3.2.0 - 2021-03-14
* New: PayPal Button widget - Collect PayPal payments directly from your site
* Experiment: Submissions - Save all of your form submissions in one place ([#1686](https://github.com/elementor/elementor/issues/1686))
* Tweak: Added Stay In Column option to Inner Section element ([#7956](https://github.com/elementor/elementor/issues/7956))
* Tweak: Adjusted 'Max Height' control range in Table of Contents widget
* Tweak: Changed descriptive text in Create Custom Code screen
* Tweak: Added support for dynamic capabilities in Code Highlight widget
* Tweak: Added support for future load on demand for `share-link` library
* Tweak: Added support for future load on demand for `dialog` library in Popup
* Tweak: Allow overwriting the assets URL when using a mirror domain
* Fix: Animation was triggered multiple times when accessing the viewport in certain cases in Animated Headline widget ([#13951](https://github.com/elementor/elementor/issues/13951))
* Fix: Location is not being updated after a Custom Code snippet is published ([#13971](https://github.com/elementor/elementor/issues/13971))
* Fix: Custom Fonts CSS files were not updated after regenerating CSS files
* Fix: Conditions modal is not responsive in Custom Code
* Fix: Empty order buttons are displayed in Custom Fonts screen
* Fix: Typo in 'Reply To' Email action after submit placeholder in Forms widget
* Fix: Unnecessary Save Draft button in Custom Code
* Fix: RTL glitches in Custom Code
* Fix: Sanitized options in the editor to enforce better security policies
* Deprecated: See all deprecations to this version in our ([Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-2-planned-deprecations/))

Elementor Pro Nulled 3.1.1 - 2021-02-23
* Tweak: Adjusted 'Max Height' control range in Table of Contents widget
* Fix: Popup event handler is undefined ([https://github.com/elementor/elementor/issues/11475](#11475), [https://github.com/elementor/elementor/issues/10690](#10690))
* Fix: Conditions modal is not responsive in Custom Code
* Fix: RTL glitches in Code Highlight widget
* Fix: Minor UI glitches in Code Highlight widget
* Fix: Users can't get Pro Developer Edition version updates
Xem Thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!