Plugin Wordpress

Bookly Pro Nulled v19.5 + Addons – Appointment Booking and Scheduling Software System

Free Download Bookly Pro Nulled v19.5 + Addons – Appointment Booking and Scheduling Software System :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Bookly Pro Nulled giúp lập lịch & đặt phòng trực tuyến tự động cho WordPress: biểu mẫu đặt phòng hoàn toàn có thể tùy chỉnh với thanh toán trực tuyến, thông báo và đồng bộ hóa Lịch Google.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/bookly-booking-plugin-responsive-appointment-booking-and-scheduling/7226091

Tiện ích bổ sung Bookly Pro cho phép các tính năng nâng cao của plugin lập lịch cuộc hẹn trực tuyến Bookly. Với Bookly Pro, bạn có thể loại bỏ tất cả các hạn chế của phiên bản miễn phí của plugin đặt phòng Bookly WordPress.

Có thể bạn quan tâm :

Bookly Pro Nulled

Các tính năng của Bookly Pro Nulled :

 • Mẫu đặt phòng hoàn toàn có thể tùy chỉnh có thể được sử dụng trên mọi thiết bị;
 • Danh sách đặt phòng có thể lọc, sắp xếp và có thể tìm kiếm mà bạn có thể in hoặc xuất sang CSV;
 • Không giới hạn số lượng Nhân viên với lịch làm việc cá nhân, giá cả và khả năng quản lý hồ sơ và lịch đặt phòng trực tuyến của họ;
 • Số lượng Dịch vụ không giới hạn mà bạn có thể nhóm thành các danh mục và đặt các màu độc đáo để xem dễ dàng hơn trong Lịch sách;
 • Cơ sở khách hàng có thể nhập và xuất với danh sách khách hàng không giới hạn, hiển thị số liệu thống kê thanh toán và ghi chú nội bộ về khách hàng;
 • Các mẫu khác nhau cho các thông báo Email và SMS có thể tùy chỉnh;
 • Đồng bộ hóa 2 chiều giữa Lịch Sách và Lịch Google, tự động phản ánh tất cả các cập nhật trong Sách trong Lịch Google của bạn;
 • Tích hợp với PayPal Express Checkout (lưu ý rằng phương thức này không được chấp nhận kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 và không còn được PayPal phục vụ cho khách hàng mới), danh sách các khoản thanh toán đã hoàn tất và đang chờ xử lý;
 • Phân tích tích hợp với thống kê đặt phòng;
 • Khả năng tương thích với WooCommerce;
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ – bao gồm 12 ngôn ngữ;
 • Sáu tháng hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7.

Free Download Bookly Pro Nulled v19.5 + Addons - Appointment Booking and Scheduling Software System Free Download Bookly Pro Nulled v19.5 + Addons - Appointment Booking and Scheduling Software System Free Download Bookly Pro Nulled v19.5 + Addons - Appointment Booking and Scheduling Software System Free Download Bookly Pro Nulled v19.5 + Addons - Appointment Booking and Scheduling Software System Free Download Bookly Pro Nulled v19.5 + Addons - Appointment Booking and Scheduling Software System Free Download Bookly Pro Nulled v19.5 + Addons - Appointment Booking and Scheduling Software System

Bookly Pro Nulled ChangeLog:

Bookly Pro Nulled 19.7

Please note that Bookly core (free) plugin should be updated together with Bookly Pro (Add-on) and other Bookly items.
Added ability to use {internal_note} code in notifications

Fixed an issue with incorrect work of the {service_price} in booking form

Fixed an issue with blank calendar on iOS 10

Fixed an issue with auto scroll when the 1st step was hidden in booking form

Xem Thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!