Plugin Wordpress

Asset CleanUp Pro NULLED v1.1.9.3 – Page Speed Booster Plugin

Free Download Asset CleanUp Pro NULLED v1.1.9.3 – Page Speed Booster Plugin :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Asset CleanUp Pro là một plugin nâng cao tốc độ trang cao cấp cho WordPress. Nó ko phải là 1 plugin bộ nhớ đệm, nhưng nó có thể hoạt động với bất kỳ plugin bộ nhớ đệm nào để khiến cho trang web WordPress của bạn nhanh hơn. Plugin này giúp bạn giảm bắt buộc HTTP bằng cách xóa các tệp CSS & JavaScript không tiêu dùng khỏi các trang web của bạn. Ví như bạn cần tốc độ vận tải rẻ hơn, thì bạn cũng nên sử dụng plugin bộ nhớ đệm như WP Rocket sở hữu plugin Asset Clean Pro. Nó cũng sở hữu thể hoạt động chuẩn xác sở hữu bộ nhớ đệm lưu trữ tích hợp sẵn như WPEngine, Kinsta và phổ thông dòng khác. Nó không xung đột với bất kỳ plugin hiệu suất nào khác. Phiên bản nhỏ gọn của plugin này với các tính năng hạn chế cũng có sẵn miễn phí trong kho lưu trữ WordPress.

Link Demo : https://www.gabelivan.com/items/wp-asset-cleanup-pro/

Asset CleanUp Pro có thể dỡ bỏ CSS & JavaScripts vô ích trong khoảng phần nhiều những trang, bao gồm 404, tác giả, kiếm tìm, lưu trữ ngày tháng và phổ thông trang tùy chỉnh khác. Nó cũng cung cấp một tùy chọn để vận tải trước các tệp cụ thể để tậu nạp nhanh các tệp được sử dụng phổ quát nhất. Bạn cũng mang thể thay đổi vị trí (Head hoặc Body) của những tệp JavaScript và CSS bằng cách thức dùng plugin này. Asset CleanUp Pro cũng cho phép sử dụng các tính chất hoãn và không đồng bộ cho các tệp JavaScript đã tải. Điều quan trọng nhất bạn không cần biết về bất kỳ ngôn ngữ mã hóa nào để dùng plugin này. Nhìn chung, plugin Asset CleanUp Pro cắt bỏ lượng mỡ thừa ra khỏi các trang trên trang web của bạn để sở hữu tốc độ vận tải rẻ hơn và ít buộc phải HTTP hơn.

Có thể bạn quan tâm :

Link Demo : https://www.gabelivan.com/items/wp-asset-cleanup-pro/

 

Asset CleanUp Pro NULLED Free Download Asset CleanUp Pro NULLED v1.1.9.3 - Page Speed Booster Plugin Free Download Asset CleanUp Pro NULLED v1.1.9.3 - Page Speed Booster Plugin Asset CleanUp Pro NULLED

Các tính năng chính của Asset CleanUp Pro NULLED  :

Quản lý các tệp CSS & JavaScript xếp hàng trên Trang chủ, Bài đăng, Trang & Loại bài đăng tùy chỉnh (ví dụ: các trang sản phẩm WooCommerce, các mục tải xuống Easy Digital Downloads)
Tải hàng loạt: Mọi nơi (Toàn trang), Trên các Trang & Loại bài đăng cụ thể, Thêm ngoại lệ tải
Quản lý các tệp CSS & JavaScript trong Trang tổng quan (mặc định) và chế độ xem Giao diện người dùng (cuối trang) nếu được chọn
Bật “Chế độ kiểm tra” để chỉ áp dụng các thay đổi của plugin cho quản trị viên đã đăng nhập nhằm mục đích gỡ lỗi
Giảm thiểu các tệp CSS & JavaScript được tải còn lại (với tùy chọn thêm ngoại lệ)
Kết hợp các tệp CSS & JavaScript đã tải còn lại thành ít tệp hơn từ mỗi vị trí <HEAD> và <BODY> (với tùy chọn thêm ngoại lệ)
Xóa các phần tử không sử dụng khỏi <HEAD> và <BODY> bao gồm các thẻ liên kết sau: Khám phá thực sự đơn giản (RSD), Windows Live Writer, REST API, Liên kết ngắn bài đăng / trang, Mối quan hệ của bài đăng, Trình tạo WordPress (cũng tốt cho bảo mật), RSS Liên kết nguồn cấp dữ liệu. Các nhận xét HTML hợp lệ cũng bị loại bỏ (có thể thêm ngoại lệ) trong khi các nhận xét Internet Explorer có điều kiện vẫn được giữ nguyên.
Dỡ toàn trang cho các phần tử phổ biến thường không được sử dụng như: WordPress Emojis, jQuery Migrate, Comment Reply (nếu không sử dụng WP làm blog)
Tắt hỗ trợ giao thức XML-RPC một phần hoặc toàn bộ
Tệp CSS nội tuyến * Đọc thêm
Tệp JavaScript nội tuyến * Đọc thêm ❌
Hướng dẫn trình duyệt tải xuống tệp CSS / JS dựa trên kích thước màn hình của khách truy cập (ví dụ: tải xuống trên thiết bị máy tính để bàn chứ không phải trên thiết bị di động) ❌
Trì hoãn CSS được tải trong <BODY> để giảm tài nguyên chặn hiển thị ❌
Quản lý tệp CSS & JavaScript trên Danh mục, Thẻ, trang Phân loại tùy chỉnh, Trang lưu trữ ngày và tác giả, Kết quả tìm kiếm & 404 trang Không tìm thấy ❌
Quản lý các tệp CSS & JavaScript được mã hóa cứng (không xếp hàng) ❌
Di chuyển các tệp CSS & JavaScript từ <HEAD> sang <BODY> (để giảm chặn hiển thị) hoặc ngược lại (để kích hoạt rất sớm) ❌
Áp dụng thuộc tính “async” và “defer” cho các tệp JavaScript đã tải ❌
Ưu tiên phát hành các tính năng mới và các cải tiến khác (các bản cập nhật dành cho cả plugin Lite và Pro lần đầu tiên được phát hành cho người dùng Pro) ❌
Hỗ trợ khách hàng ưu tiên

Xem thêm : FlyingPress Nulled v3.0.7 – Cache Plugin WordPress

Elementor Pro Nulled v3.2.1FlyingPress Nulled v3.0.7 – Cache Plugin WordPress

Asset CleanUp Pro NULLED Changelog :

 

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.9.3 - 25 April 2021
* Option to manage critical CSS (in "CSS & JS Manager" » "Manage Critical CSS") from the Dashboard (add/update/delete), while keeping the option to use the "wpacu_critical_css" hook for custom/singular pages
* Improvement: Make sure "&display=" is added (if enabled) to Google Fonts links if their URL is changed to fit in JSON formats or JavaScript variables
* Fix: Make sure managing CSS/JS for taxonomies from the Dashboard (e.g. when editing a category) works 100%
* Fix: Clearing load exceptions from "Overview" didn't work for all pages of a certain post type

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.9.2 - 16 April 2021
* Divi builder edit mode: Allow Asset CleanUp Pro to trigger plugin & CSS/JS unload rules when the page editor is on to make the editor load faster via define('WPACU_LOAD_ON_DIVI_BUILDER_EDIT', true); that can be set in wp-config.php / read more: https://www.assetcleanup.com/docs/?p=1260
* Cache Enabler (compatibility with older versions): Make sure the deprecated "cache_enabler_before_store" hook is in use
* Unload "photoswipe" fix: If WooCommerce's PhotoSwipe was unloaded, empty dots were printed at the bottom of the page from unused/unneeded HTML (hide it by marking the DIV with the "pswp" class as hidden)
* Improvement: Only use 'type="text/css"' when it's needed (e.g. an older theme is used that doesn't support HTML5)
* Improvement: Make SweetAlert2 independent (styling, functionality) from other SweetAlert scripts that might be loaded from other plugins/themes (e.g. "WooCommerce Quickbooks Connector" export in an edit product page was not working)
* Fix: Better detection for the homepage (e.g. the latest posts page was mistaken with the homepage in the front-end view of the CSS/JS manager)
* Fix: Better detection for the singular page; Make sure the latest posts page such as the "Blog" one is also checked)
* Fix: Make sure the license deactivation works even if the license is not valid so that it could be replaced with a valid one (e.g. a null version was initially used)

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.9.1 - 1 April 2021
* Minify CSS/JS improvement: From now on, the minification can be either applied to files, inline JS code, or both (before, the files minification had to be enabled to files first and then to inline JS code; sometimes, users just wanted to minify inline code and leave the files untouched)
* Fix: On some WordPress installations, the plugin's menu icon from the Dashboard's sidebar was not showing properly (the height was too large)
* Fix: If there are too many assets/plugins unloaded, when showing up in the top admin bar menu, the list was not scrollable (e.g. only 20 out of 40 assets were shown because the height of the browser's window wasn't large enough which can not be expanded on smaller devices)
* Fix: If the current theme supports HTML5, the 'type="text/javascript"' attribute is not added any more to altered SCRIPT tags by Asset CleanUp, thus avoiding any errors from W3C validators
* Fix: When "Move All SCRIPT tags From HEAD to BODY" was enabled, all SCRIPT tags got moved including those with the "type" attribute having values such as "application/ld+json" (these ones should stay within the HEAD tag)

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.9.0 - 16 March 2021
* The layout of a CSS/JS area is changed on the make exception area & a new option was added to make an exception from any unload rule on pages belonging to a specific post type (e.g. unload site-wide, but keep the asset loaded on all WooCommerce 'product' pages)
* Oxygen plugin edit mode: Allow Asset CleanUp Pro to trigger plugin & CSS/JS unload rules when the page editor is on to make the editor load faster via define('WPACU_LOAD_ON_OXYGEN_BUILDER_EDIT', true); that can be set in wp-config.php (read more: https://www.assetcleanup.com/docs/?p=1200)
* In specific DIVI powered websites, the "PageSpeed" parameter is appended to the URL from the client-side, thus make sure to only check for "et_fb" when detecting if the DIVI builder is on to avoid loading Asset CleanUp Pro there
* Fix: Make sure that for languages such as Arabic where the Dashboard's menu is shown on the right side, the plugin's icon is not misaligned

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.9 - 6 March 2021
* Fix: Make sure WP Rocket is fully triggered when the assets are fetched via Asset CleanUp, as the "Uncode" theme is calling get_rocket_option() without checking if the function exists
* Fix: Added nonce checks to AJAX calls made by Asset CleanUp for extra security

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.8 - 4 February 2021
* Improved the caching mechanism: The most recently created files are never deleted in case HTML pages that weren't cleared for weeks or more would still load them successfully; Once "ver" is updated, then the now old file will be cleared in a couple of days (e.g. at least one day + the number of days set in "Settings" -> "Plugin Usage Preferences" -> "Clear previously cached CSS/JS files older than (x) days")
* Set a higher priority of the order in which the plugin's menu shows up in the top admin bar to make room for the notice related to the unloaded assets; Changed the notification icon from the menu (from exclamation to filter sign)
* Make sure the textarea for RegEx rules within CSS/JS Manager is adaptive based on its content (for easier reading of all the rules)
* Cleanup the value (strip any empty extra lines) from the RegEx textarea when it's updated for any unload/load exception rule to avoid invalid RegEx rules & make sure the delimiters are automatically added to the rules in case they were missed
* CSS Minifier Update: Better detection and minification for CSS related to math functions such as min(), max(), calc() and clamp(); Fix broken CSS (rare situations) that uses nested calc()
* Combine JS Update: Make sure the inline "translations" associated with a JS file is appended to the combined JS files, as this would also avoid possible errors such as "Uncaught ReferenceError: wp is not defined"
* Make sure preg_qoute() is used in CleanUp.php when clearing LINK/SCRIPT tags to avoid any errors such as unknown modifier
* Make sure jQuery Chosen is not beautifying the SELECT drop-down if "Input Fields Style" is set to "Standard" in the plugin's settings, so that anyone using a screen reader software (e.g. people with disabilities) will not have any problems using the drop-down
* Fallback: Added Internet Explorer compatibility (11 and below) for the deferred CSS that is loaded from the BODY
* Improved the way the file paths from "Inline CSS" and "Inline JS" areas are matched to make sure regular expressions can also be used for a match, not just the relative path to the file
* The super admin will always be able to access the plugin's settings for security reasons
* Fix: Make sure the unloading feature works for the WooCommerce Shop Page and it's not taken as a product archive page since it's connected to a page ID
* Fix: PHP Warning - array_merge() - Expected parameter 1 to be an array, null given - within the method alterWpStylesScriptsObj()
* Fix: Sometimes, due to the fact there were no line breaks on specific code shown in the hardcoded list, the left-side meta box had its width increased so much that it was hiding or partially showing the right-side meta boxes area that was only visible by using "View" -> "Zoom Out" in Google Chrome
* Fix: Hide the following area from the edit taxonomy page if the user is not an admin to avoid any confusion: "Asset CleanUp Pro: CSS & JavaScript Manager"

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.7 - 15 January 2021
* Improvement: Make it more clear where the admin is applying the plugin unload rules (frontend or /wp-admin/) in "Plugins Manager" by renaming the text related to the rules as well as the submit button
* Improvement: Alert the admin in case he/she might be in the wrong tab for plugin unload in "Plugins Manager" when the "wp-admin" string is added to the RegEx rules and the admin is within the "IN FRONTEND VIEW (your visitors)" tab
* Make sure only the Asset CleanUp Pro plugin is loading when its own AJAX calls are made to /wp-admin/admin-ajax.php for faster processing (no point of loading other plugins) except the request when the caching is cleared (e.g. due to WP hooks that are used by other performance plugins)
* For easier debugging, the top admin bar menu now has the list of all the unloaded plugins and CSS/JS files within the currently viewed page
* Prevent Asset CleanUp Pro from triggering when REST /wp-json/ calls are made due to conflicts with other plugins (e.g. Thrive Ovation for testimonials)
* Added a note below the textarea where the RegEx rule can be added (for unloading & load exceptions) that multiple RegExes are allowed one per line to make the admin aware of this option
* If an unload exception is chosen (after an existing unload rule has already been chosen), mark it with a green font to easily distinguish it when going through the CSS/JS manager
* Cache Enabler: Clear plugin's caching right after Asset CleanUp Pro's caching is cleared to avoid references in the old cached HTML pages to files from Asset CleanUp Pro that might be missing or not relevant anymore
* Cache Enabler: Fix - PHP Deprecated: "cache_enabler_before_store" (the new filter is "cache_enabler_page_contents_before_store")
* Fix: Sometimes, admins are mistakenly moving the CSS/JS manager to the right side of the edit post/page area; It gets moved back where it belongs within the edit post/page area
* Fix: Update for 'Compatibility with "WordPress Admin Theme - WPShapere" plugin' - make sure it applies to any admin page, not just the options page from WPShapere

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.6 - 4 January 2021
* New Feature: Unload plugins within the Dashboard /wp-admin/ (useful for pages that are too slow and, in rare cases, to fix any conflicts between two plugins loaded on the same admin page)
* Fix: Inline CSS for specified files was not working anymore if the CSS file was cached
* Added option to prevent CSS/JS from being optimized on page load by Asset CleanUp Pro via query string for debugging purposes: (/?wpacu_no_optimize_css /?wpacu_no_inline_css /?wpacu_no_optimize_js)

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.5 - 18 December 2020
* Replaced jQuery deprecated code with a new one (e.g. reported by "Enable jQuery Migrate Helper" plugin)
* Download file based on the browser's screen size feature addition: Show the option also for CSS files that are "parents" and have "children" under them, alerting the admin to be careful when a rule is set for the file as it could affect the way its "children" are loaded
* Debugging option: If the admin uses /?wpacu_only_load_plugins=[list_here_comma_separated] while he/she's logged-in, then Asset CleanUp's MU plugin file will only load the mentioned plugins (all the other active plugins will not load at all on the targeted page)

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.4 - 1 December 2020
* New Setting: Restrict access for administrators on the "CSS & JS Manager" area, thus decluttering the posts/pages whenever they edit them; Very useful if there are admins (e.g. store managers that don't have to mix with Asset CleanUp's assets list for various reasons) that should not view the meta boxes from edit post/page, the CSS/JS list from the front-end view (if enabled), etc.
* Improvement: Extra checks are made to detect if the page is an AMP one and if it is, no changes would be made to the HTML source (e.g. no SCRIPT tags in the HEAD section of the page)

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.3 - 22 November 2020
* Changed the "Plugins Manager" area to have the same feeling as the "CSS & JS Manager"; Removed the "Always load it (default)" option as it's redundant since all the plugins are loaded by default unless there are unload rules set there; The load exceptions are now showing in green font to stand out in case they overwrite any unload rule.
* Added extra alters to notify the admin in case something is not right with some of the rules set. These include: adding the full URI to the RegEx input areas when only the URI (relative path) is needed; Enabling both "Unload it if the user is logged in" and "Always load it if the user is logged in" which ends up in the cancellation of each other
* Added "Unload it if the user is logged in" option to "Plugins Manager" (e.g. you have a plugin that has Google Analytics and you want to trigger it only for your guests, not for yourself)
* Added debugging option to load all plugins (no filtered list in case there are any rules in "Plugins Manager"): /?wpacu_no_plugin_unload
* Make sure all the "if kept loaded" areas are blurred if any unload rule is chosen as those areas become irrelevant
* New option in "Settings" -> "Combine loaded JS (JavaScript) into fewer files" -> "Wrap each JavaScript file included in the combined group in its own try {} catch(e) {} statement in case it has an error and it would affect the execution of the other included files"
* Clear caching once a day via WP Cron in the case over 24 hours have passed since the last clearance (e.g. in case the admin hasn't cleared the caching in a long time or hasn't touched the Dashboard for days)
* Deactivate the appending of the inline CSS/JS code (extra, before or after) to the combined CSS/JS files if all the files' size is over 700 MB as this often suggest the inline code is not unique (e.g. having WordPress nonces that often change)
* Check if a directory is empty before using rmdir() to avoid certain debugging plugins to report errors (even though they are harmless)
* Make sure the following work fine if the plugin is marked as unloaded site-wide with exceptions: upload file within the front-end, download attachments from the Dashboard
* Fix: Basic preloading was not taking place anymore
* Fix: "PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given" is generating if the current media query load list is empty
* Fix: Make sure /wp-content/cache/asset-cleanup/(css|js) directories are re-created if necessary, in case they were removed (e.g. for being empty or by mistake)
* Fix: The list of the hardcoded assets wasn't wrapped correctly and not contracted properly on request
* Fix: The AJAX call meant for fetching the hardcoded list in the front-end view was also triggering within the Dashboard outside the plugin's pages and used extra resources that were not necessary
* Fix: Prevent the meta boxes from showing up in the edit post/page area (thus, decluttering the edit area) if the user's role is not "administrator" (e.g. it was showing it to editors without any CSS/JS to manage which was often confusing)

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.2 - 16 October 2020
* New Feature: Instruct the browser to download a CSS/JS file only when a certain media query matches (e.g. you might have a certain CSS file that is needed only in the desktop view, but not on mobile view)
* Prevent the plugin from triggering when the "Lumise" plugin is used in edit mode
* Improvement: In the front-end view (when "Manage in the front-end" is enabled), the hardcoded assets are retrieved via an AJAX call for higher accuracy especially when certain plugins are using various techniques to list their assets (e.g. "Smart Slider 3")
* Oxygen Builder Fix: Make sure the file /wp-content/uploads/css/universal.css is taken into consideration for minification as it's among the files that aren't minified by default

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.1 - 29 September 2020
* Combine Google Fonts: The plugin checks if the option is enabled before using specific functions related to it, thus reducing the usage of more resources (on some shared hosting packages, the page returned 503 error)
* Combine JS: Skip adding inline JS with WordPress Nonces as they are not unique and add up to the disk space (better accuracy in detecting them)
* Added notification to the plugin's top right area if "Test Mode" is enabled (for extra awareness)
* Fix: In some environments, the plugin's custom functions to detect if the user is logged-in were triggering errors
* Fix: Do not alter the "ver" value to the default WordPress version (as it used to be) as some scripts should be loaded without query strings especially if "ver" was set to null on purpose

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.8.0 - 21 September 2020
* Made sure a directory exists before attempting to delete it (for old directories) to avoid any error reports (harmless, but annoying) from plugins such as "Fatal Error Notify Pro"
* Updated notification related to HTTP/2 from Combine CSS/JS tabs within "Settings"
* If the total files from the caching directory generated by the combined CSS/JS files occupy over 1 GB in disk space, deactivate automatically the appending of the inline CSS/JS code associated with the tags to the generated combined CSS/JS files as that's usually the culprit for having so many redundant files in the caching directory, leading to unnecessary disk space
* Older caching files are by default set to be cleared after 4 days (the new default value) instead of 7
* Updated "Help" page
* Show more information about the caching directory in "Tools" -> "Storage Info" (each directory with CSS/JS files is shown along with the total size of the assets within it)
* WP Rocket 3.7+ compatibility fix: "Minify HTML" is removed (read more: https://github.com/wp-media/wp-rocket/issues/2682), thus, make sure this gets verified (for compatibility reasons) as well in Asset CleanUp Pro
* Shorten the file name of the combined CSS/JS to avoid possible duplicates
* Fix possible errors (400 Bad Request) when AJAX calls are made by Asset CleanUp Pro
* Check if Cloudflare is used and notify the user about whether it's needed to enable "CDN: Rewrite assets URLs" (read more: https://assetcleanup.com/docs/?p=957)

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.7.9 - 5 September 2020
* Improvement: Save resources and do not check anything for optimization when the feed URL (e.g. /feed/) is loaded (the plugin should be inactive for these kinds of requests)
* Improvement: Do not trigger the plugin when WooCommerce makes AJAX calls (no point in using extra resources from Asset CleanUp)
* Improvement: When Google Fonts are marked for removal, nullify other related settings, leading to the usage of fewer resources
* The strings "/cart/" and "/checkout/" are added to the exclusion list where Asset CleanUp Pro is not triggered if the pattern is matched (read more: https://assetcleanup.com/docs/?p=488); These kinds of pages usually do not need optimization and if the admin decides to do some, he/she can remove the exclusion
* Fix (writing files to cache directory): If the handle name contained forward-slash (/), make sure that the final file name gets sanitized (including slash removal) to avoid errors related to file_put_contents() such as trying to write to directories that are non-existent
* Fix (unnecessary cached files): The plugin was caching CSS/JS files that did not need to be cached (e.g. already minified JS), leading to unnecessary extra disk space
* The Pro version won't deactivate the Lite one automatically (if it's enabled) as it can be kept active for full compatibility with plugins such as "WP Cloudflare Super Page Cache"
* "WP-Optimize" minify is not triggering anymore when /?wpacu_clean_load is used for debugging purposes
* Do not strip inline CSS/JS associated with the handle if the original file is empty as there's a high chance the inline code is needed

Asset CleanUp Pro NULLED 1.1.7.8 - 27 August 2020
* CSS/JS unloading and other optimization options are now available for `Custom Post Type Archive Pages` (not just the singular pages belonging to the custom post type)
* Fix: Sometimes, "Fatal error: Cannot use object of type WP_Error as array" PHP error is logged when the assets are retrieved via "WP Remote Post"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!