Plugin Wordpress

All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled

Free Download All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled  là plugin giúp bạn xuất trang web WordPress của bạn bao gồm cơ sở dữ liệu, tệp phương tiện, plugin và chủ đề mà không cần kiến thức kỹ thuật.
Tải trang web của bạn lên một vị trí khác bằng cách kéo và thả vào WordPress.
Có một tùy chọn để áp dụng số lượng không giới hạn các thao tác tìm và thay thế trên cơ sở dữ liệu của bạn trong quá trình xuất. Plugin cũng sẽ khắc phục mọi sự cố tuần tự hóa xảy ra trong quá trình tìm / thay thế.

Có thể bạn quan tâm :
sự cố tuần tự hóa xảy ra trong quá trình tìm / thay thế.

Demo : https://servmask.com/products/google-drive-extension

Các tính năng chính của All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled:

  • Xuất và nhập đến và từ Google Drive
  • Hoàn toàn tương thích với Google One
  • Sử dụng trên bất kỳ số lượng trang web nào mà bạn sở hữu
  • Lập lịch sao lưu với các tùy chọn hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần
  • Tiện ích mở rộng không giới hạn bao gồm
  • Lệnh WP CLI
  • Hỗ trợ cao cấp

All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled

All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled Changelog :

All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled 2.65

02/09/2021

Fixed:

Remove deprecated jQuery methods


All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled 2.64

02/23/2021

Added:

Improved cURL requests processing


All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled 2.63

01/18/2021

Added:

Improved account link


All-in-One WP Migration Google Drive Extension Nulled 2.62

12/14/2020

Added:

Upgraded nodejs to 14.15
Xem Thêm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!