Plugin Wordpress

Advanced Custom Fields Pro Null – Plugin Wordpress

Free Download Advanced Custom Fields Pro Null – Plugin Wordpress :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Advanced Custom Fields Pro là một plugin WordPress cho phép bạn thêm các trường nội dung bổ sung vào màn hình chỉnh sửa WordPress của mình. Các trường nội dung bổ sung này thường được gọi là Trường tùy chỉnh và có thể cho phép bạn xây dựng trang web nhanh hơn và đào tạo khách hàng của bạn nhanh hơn.

Mô tả về Advanced Custom Fields :

Advanced Custom Fields Sử dụng plugin Trường tùy chỉnh nâng cao để kiểm soát toàn bộ màn hình chỉnh sửa WordPress và dữ liệu trường tùy chỉnh của bạn.

Có thể bạn quan tâm :
Advanced Custom Fields Pro Null
Advanced Custom Fields PRO Null

Advanced Custom Fields thêm trường theo yêu cầu. Trình tạo trường của chúng tôi cho phép bạn thêm các trường vào màn hình chỉnh sửa WP một cách nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một vài nút bấm!

Thêm chúng vào bất cứ đâu. Các trường có thể được thêm trên tất cả WP bao gồm bài đăng, người dùng, thuật ngữ phân loại, phương tiện, nhận xét và thậm chí cả các trang tùy chọn!

Hiển thị chúng ở khắp mọi nơi. Tải và hiển thị các giá trị trường tùy chỉnh của bạn trong bất kỳ tệp mẫu chủ đề nào với các chức năng thân thiện với nhà phát triển miễn phí rắc rối của chúng tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!