Plugin Wordpress

Admin Columns Pro Null – Plugin Wordpress

Free Download Admin Columns Pro Null – Plugin Wordpress :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Các tính năng của admin columns pro :

Lọc thông minh tìm nội dung :

Chúng tôi biết nó diễn ra như thế nào: bạn càng thêm nhiều nội dung, càng khó tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Lọc giúp bạn thu hẹp kết quả tìm kiếm, chỉ hiển thị những gì bạn cần xem. Một tính năng không thể thiếu nếu bạn muốn tìm và lọc nội dung của mình một cách hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm :
Bộ lọc thông minh hoạt động trên tất cả các loại bài đăng, người dùng và các trường tùy chỉnh.

admin colums pro null
admin colums pro null

Sửa nhanh nội dung của bài viết :

Sửa bài viết của bạn, những người dùng hay bài viết tùy ý mà không cần mở nó. Với tính năng chỉnh sửa ở trong  dòng, bạn có thể chỉnh sửa nội dung trực tiếp từ trong bảng danh sách. Thay đổi hình ảnh nổi bật, thêm thẻ hoặc thay đổi giá trị trường tùy chỉnh. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể chỉnh sửa gần như tất cả các trường của mình nhanh hơn bạn có thể nói “Admin columns”.

Free Download Admin Columns Pro Null - Plugin Wordpress

Chỉnh sửa hàng loạt nhiều mục cùng một lúc:

Cần cập nhật cùng một phần thông tin trên nhiều bài viết hoặc người dùng? Sau đó, không cần tìm đâu xa vì Chỉnh sửa hàng loạt cho các Cột quản trị là tất cả những gì bạn cần. Chỉ cần cập nhật các bài đăng, trang hoặc người dùng cụ thể? Sử dụng bộ lọc thông minh của chúng tôi để chỉ nhắm mục tiêu những người đó và cập nhật tất cả chúng cùng một lúc.

Free Download Admin Columns Pro Null - Plugin WordpressSắp xếp theo bất kỳ cột nào trên bảng danh sách :

Tính năng sắp xếp của Cột quản trị sắp xếp bất kỳ cột nào trên bất kỳ bảng danh sách WordPress nào. Nó đặt nội dung của bạn theo một thứ tự có ý nghĩa và bạn có thể sắp xếp theo bất kỳ loại nội dung nào. Cho dù đó là văn bản, ngày tháng, số hay văn bản và số được kết hợp, chúng tôi đảm bảo kết quả đạt được như bạn mong đợi.

Free Download Admin Columns Pro Null - Plugin Wordpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!