Piotnet Grid Builder v1.1.5


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Piotnet Grid Builder  dễ dàng lập lưới, lọc các bài đăng, điều khoản và mọi thứ của bạn theo những cách trực quan.

Link Demo : https://piotnetgrid.com/

Piotnet Grid Builder v1.1.5

Các tính năng của Piotnet Grid Builder :

Tự do tạo kiểu thẻ của bạn

Các công cụ và điều khiển khác nhau cho phép bạn dễ dàng kéo và thả các thẻ tốt nhất của mình

Giải phóng trí tưởng tượng lưới của bạn

Chúng tôi không cung cấp cho bạn cách bố trí lưới điện cố định, chúng tôi cung cấp cho bạn sức mạnh để biến lưới điện khốc liệt nhất của bạn thành hiện thực.

Lọc ánh sáng

Bộ lọc tốc độ ánh sáng – cho kết quả ngay lập tức trong 40ms nhanh nhất bằng kỹ thuật bộ nhớ đệm.Piotnet Grid Builder v1.1.5

Lọc nâng cao

Ngọn hải đăng trong bão – nhiều loại bộ lọc nâng cao giúp bạn hiển thị chính xác những gì mong muốn.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Piotnet Grid Builder v1.1.5 nulled changelog
1.1.5 (2022/03/26)
Add hide children taxonomy facet option.
Fix the license gets an incorrect expired date with old PHP versions.
1.1.4 (2022/03/10)
New Feature: Show more/Show less button for Facet
Fix Facet Issues
Fix Font Bricks Theme Issue
Fix Light Box not working after Ajax
Fix Toggle Oxygen Issue
1.1.3 (2022/03/07)
Fix show update for version v1.1.0
Fix woocommerce variation facet with oxygen.
1.1.0 (2022/03/07)
The new license dashboard (experiment) is out now. Now you can manage your activated websites at here.
1.0.28 (2022/02/08)
Fix Dynamic Background Image
Fix Cache Plugins Conflict
1.0.27 (2022/01/21)
New Feature: JetEngine Integration with Facet
Fix Metabox Conflict
Fix Bricks Theme Conflict
1.0.26 (2022/01/19)
Fix Metabox CPT not showing
Fix Metabox Facet for Oxygen
Fix Beaver Builder Conflict
1.0.25 (2022/01/18)
Fix the Facet for Oxygen issue
1.0.24 (2022/01/15)
New Feature: Result Counts Facet (Facet Action > Load, Loading Type > Result Counts)
New Widget: Video widget for Card
New Oxygen Element: Dynamic Image (Use this element instead of Oxygen Image to fix the facet filter issue)
Generate a new facet name when duplicate the facet widget
Exclude hidden woocommerce products for the facet
Fix Slider Facet not working with ACF and Metabox
Fix Slider Facet prefix
Fix Search Custom Field on the Editor
Add Dynamic option for Shortcode widget
1.0.23 (2021/12/24)
New Feature: Live preview when editing a card ( Please click the Gear Icon > Preview Card Settings > Select a Post to Preview )
Integrate Metabox for Facet
Fix Beaver Conflict, Bricks Conflict
Fix Photoswipe issue
Fix Masonry issue
1.0.22 (2021/12/06)
Fix Load more facet for Oxygen
1.0.21 (2021/12/04)
New Feature: Gallery Widget ( Get dynamic data from ACF Gallery, Metabox, Pods, Toolset, JetEngine, Woocommerce, Carousel )
Fix Facet for Oxygen issues
Fix Grid Masonry issue
1.0.18 (2021/12/01)
Fix Facet for Oxygen Issue. Please change the Cache option setting (No>Yes or Yes>No) > Save and then change the Cache option to the first setting > Save
1.0.17 (2021/11/22)
Filter Oxygen elements ( Repeater, Easy Posts, Woocommerce Product List ) with Piotnetgrid Facet https://piotnetgrid.com/docs/facet-for-oxygen/
1.0.16 (2021/11/03)
Fix variation swatches widget with variation name has spacing
Fix query issue with post type ‘any’ on the backend
1.0.15 (2021/10/27)
New Feature: A-Z Facet
Fix Masonry Grid issue with Imageless Card
Fix Text widget with URL color
1.0.14 (2021/10/25)
Fix an issue of Add to Cart.
Fix an issue of Color Picker.
1.0.13 (2021/10/22)
Fix the Grid Carousel conflict with PAFE Conditional logic.
1.0.12 (2021/10/08)
New Feature: Add post classes option for the card ( You can enable this option on Grid Settings )
New Feature: Add Post Modified Time dynamic tags
Fix session issue with Site Health
Fix custom query with php function issue
Fix Copy & Paste style
Fix add to cart and mini cart issue
1.0.11 (2021/10/07)
New Feature: Add exclude taxonomy terms option for facet
New Feature: Add “All” option (Facet Placeholder) for facet
1.0.10 (2021/09/29)
New Feature: Editor Navigator ( Structure )
New Feature: Infinite Scroll Load More ( You can enable this option on Facet Load More Settings )
1.0.9 (2021/09/28)
Integration ACF with Facet Custom Field
Fix Reset button not working with Apply Facets button
1.0.8 (2021/09/25)
Fix Import Demos Issue
Fix Archive Template for Woocommerce Shop Page
1.0.5 ( 2021/09/23)
Fix Add to Cart issue, align
Trigger the Woocommerce minicart after adding to cart
Fix View Cart settings tab
Fix Apply Facets
Add new Template demo
1.0.4 ( 2021/09/22 )
Toolset Integration
1.0.3 ( 2021/09/22 )
Remove license email from Setting Page.
1.0.2 ( 2021/09/21 )
Fix Variation Swatches add to cart.
1.0.1 ( 2021/09/21 )
Fix a Metabox issue.
Fix Variation Swatches align issue.
1.0.0 ( 2021/09/20 )
Release Piotnet Grid.
Tải Miễn Phí Piotnet Grid Builder v1.1.5 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup