Pet World v2.3 NULLED – Dog Care & Pet Shop


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 302

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Pet World là một chủ đề WordPress dành cho thú cưng dành cho trang web bán thú cưng tốt nhất. Chủ đề kinh doanh thú cưng này thông qua người bán thú cưng, dịch vụ chăm sóc thú cưng, người trông giữ thú cưng, chải chuốt thú cưng, trung tâm nhận nuôi thú cưng, bác sĩ thú y, tình nguyện viên dịch vụ chéo màu xanh, người huấn luyện thú cưng, trung tâm huấn luyện thú cưng và tất cả các dịch vụ và kinh doanh liên quan đến thú cưng khác

Link Demo: https://themeforest.net/item/pet-world-pet-sitter-and-pet-shop-animal-care-wordpress-theme/18600982

Chủ đề dịch vụ thú cưng là một người trông nom thú cưng hoàn chỉnh, chủ đề WordPress thư mục công việc với thông tin chăm sóc thú cưng, đăng tuyển dụng và tìm việc làm cho thú cưng, các trang Dịch vụ thú cưng, Người trông nom thú cưng và thú cưng

Tạo trang web cho thú cưng WordPress, blog thú cưng, cửa hàng thú cưng, khách sạn thú cưng, cửa hàng thú cưng, cửa hàng thú cưng WordPress, trung tâm thú cưng, phòng khám thú cưng, câu lạc bộ thú cưng, chăm sóc động vật, ngồi cho thú cưng, xe dắt chó đi dạo, cũi, dắt chó đi dạo, chải lông cho thú cưng, thú y.

 

Các tính năng của Pet World

  • Trang cửa hàng thú cưng
  • Trang người chăm sóc thú cưng
  • Trang chủ thú cưng
  • Rất nhiều mã ngắn duy nhất
  • Trang chi tiết về thú cưng
  • Trang người chăm sóc thú cưng
  • Mẫu hẹn
  • Tìm kiếm vật nuôi
  • Tìm kiếm thú cưng

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Pet World v2.3 NULLED – Dog Care & Pet Shop nulled changelog
2021.08.22 – version 2.3

* Compatible with wordpress 5.8

2021.01.28 – version 2.2

* Lightbox script update

2021.01.25 – version 2.1

* Compatible with wordpress 5.6
* Some design issues updated
* Updated: All premium plugins

2020.12.14 – version 2.0

* Latest jQuery fixes updated
* Updated: All premium plugins

2020.08.14 – version 1.9

* Compatible with wordpress 5.5

2020.07.31 – version 1.8

* Updated: Envato Theme check
* Updated: sanitize_text_field added
* Updated: All wordpress theme standards
* Updated: All premium plugins

2020.06.23 – version 1.7

* Compatible with wordpress 5.4.2
* Updated: All premium plugins
* Updated: All wordpress theme standards
* Updated: Privacy and Cookies concept
* Updated: Gutenberg editor support for custom post types

* Fixed: Google Analytics issue
* Fixed: Mailchimp email client issue
* Fixed: Privacy Button Issue
* Fixed: Gutenberg check for old wordpress version

* Improved: Tags taxonomy added for portfolio
* Improved: Single product breadcrumb section
* Improved: Revisions options added for all custom posts

2019.06.13 – version 1.6

* Gutenberg Latest update compatible
* Fixed - GDPR Product single page comment box issue
* Updated wpml xml file
* Updated latest version of all third party plugins
* Updated - language pot files
* Some design tweaks

2018.12.26 – version 1.5

* Latest wordpress version 5.0.2 compatible
* Updated latest version of all third party plugins
* Updated documentation

Change Log : 2018.09.29 – version 1.4

* Fix - Updated Plugin files included
* Fix - PO File updated.
* GDPR update
* Compatible with WordPress 4.9.8

Changelog : 2018.07.07 – version 1.3

* Fix - Bulk plugins install issue
* Fix - Woocommerce outdated files
* Fix - Iphone sidebar issue
* Fix - Updated the no link menu issue
* Fix - Add target attribute for social media
* Fix - Unyson Page Bilder Conflict
* Fix - Nav Menu Role Plugin compatible.
* Fix - Added the smile fonts folder
* Fix - Updated theme options save issue
* Fix - Woocommerce custom sidebar issue
* Fix - Event category text added
* Updated all third party plugins
* Updated designthemes core features plugin
* Fix - Buddypress issue
* Fix - youtube and vimeo video issue in https
* Fix - Color picker conflicts with rev slider
* Fix - Twitter feeds links issue
* Fix - All theme functions updated for child theme support
* Fix - unyson preview link updated
* Updated Documentation
* Fix - Mobile Menu Issue
* Fix - Some design Tweaks
* Fix - Mailchimp Integration

2017.05.09 – version 1.2

* Compatible with wordpress version 4.7.4
* Updated documentation
* Updated font awesome icons - 4.7.0
* Fixed child theme issue
* Fixed Pricing table icon and active issue

2016.11.14 – version 1.1

* Dummy data updated
* Dummy revolution slider added

2016.11.01 – version 1.0

* First release!
Tải Miễn Phí Pet World v2.3 NULLED – Dog Care & Pet Shop :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup