PanelPal for Elementor v1.1 NULLED – Manage Widgets and Categories


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

PanelPal for Elementor lấy tất cả các widget mà bạn có sẵn thông qua các plugin và chủ đề đã cài đặt của bạn và đặt chúng vào một vị trí dễ quản lý, cho phép bạn thêm các widget yêu thích, ẩn / sắp xếp các danh mục và ẩn các widget trong bảng trình soạn thảo Elementor .

Link Demo : https://codecanyon.net/item/panelpal-for-elementor-manage-widgets-and-categories/27282024

Đặc trưng PanelPal for Elementor

  • Thêm tiện ích yêu thích
  • Ẩn danh mục
  • Sắp xếp hạng mục
  • Ẩn tiện ích con
  • Đã thử nghiệm với Chủ đề & Plugin WordPress hàng đầu sử dụng Elementor
  • Sẵn sàng dịch (bao gồm tệp PO)

PanelPal for Elementor - Manage Widgets and Categories

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download PanelPal for Elementor v1.1 NULLED – Manage Widgets and Categories nulled changelog
Version 1.1 – October 23, 2020
////////////////////////////////////////////////////////////
Version 1.1 (10-23-20)
////////////////////////////////////////////////////////////

IMPROVED: Disable Text selecting when sort/dragging categories

BUGFIX: Plugin conflict with below plugins
- Piotnet Addons For Elementor
- Dynamic Content for Elementor (PRO)
- AnyWhere Elementor Pro

Version 1.0 – June 5, 2020
////////////////////////////////////////////////////////////
Version 1.0 (5-15-20)
////////////////////////////////////////////////////////////

++ RELEASED ++
Tải Miễn Phí PanelPal for Elementor v1.1 NULLED – Manage Widgets and Categories :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup