Pages by User Role for WordPress v1.6.0.98592 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Bạn đã bao giờ muốn không hiển thị Trang, Bài đăng hoặc Danh mục trong menu chưa? Hoặc muốn hạn chế quyền truy cập vào nội dung nhất định trên trang web của bạn? Với Pages by User Role, bạn có thể thêm Access Control vào những thứ sau đây trong WordPress dựa trên Role mà người dùng có.

 • Các trang
 • Bài viết
 • Thể loại
 • Các loại bài đăng tùy chỉnh được bổ sung bởi các plugin của bên thứ ba
 • Phân loại tùy chỉnh (được bổ sung bởi các plugin của bên thứ ba
 • WooCommerce (Sản phẩm và Cửa hàng)

Link Demo : https://codecanyon.net/item/pages-by-user-role-for-wordpress/136020

Chúng tôi đã thực hiện điều này rất dễ dàng với Pages by User Roles cho WordPress.

Plugin cũng xóa Trang, Bài đăng, Loại bài đăng tùy chỉnh, Danh mục hoặc Phân loại tùy chỉnh khỏi kết quả tìm kiếm và cuộn blog. Bạn có thể ẩn Trang và Danh mục khỏi menu khi người dùng chưa đăng nhập. Bạn cũng có thể đặt URL chuyển hướng cụ thể cho những người dùng không có Vai trò Người dùng được yêu cầu.

Nó cũng hoạt động nếu bạn đang sử dụng tính năng menu tùy chỉnh được tích hợp trong WordPress. Nó sẽ ẩn các mục menu đã chỉ định Vai trò người dùng khi người dùng chưa đăng nhập.

Danh sách các tính năng của Pages by User Role for WordPress

Bạn sẽ tìm thấy Bảng điều khiển tùy chọn vai trò người dùng Pages trong menu Cài đặt WordPress

Tùy chọn

 • Đặt URL chuyển hướng mặc định cho người dùng không có quyền truy cập vào Trang, Bài đăng hoặc Loại bài đăng tùy chỉnh.
 • Bật tính năng lọc nhận xét
 • Chuyển hướng để đăng nhập
 • Hỗ trợ cho vai trò người dùng WordPress
 • Hỗ trợ cho vai trò người dùng tùy chỉnh
 • Tùy chọn hoảng sợ nếu bạn hạn chế mình xem Loại bài đăng tùy chỉnh
 • Bật Kiểm soát truy cập cho các loại bài đăng tùy chỉnh
 • Hạn chế quyền truy cập vào Các loại bài đăng tùy chỉnh trong Giao diện người dùng theo vai trò của người dùng
 • Hạn chế quyền truy cập vào Metabox Kiểm soát Truy cập theo Vai trò của Người dùng trên Trang, Bài đăng và Loại bài đăng tùy chỉnh.
 • Hạn chế quyền truy cập vào WooCommerce (Sản phẩm)
 • Hoàn nguyên hành vi của Trang theo Vai trò người dùng về phần phụ trợ thay vì giao diện người dùng ban đầu.

Trang, bài đăng và loại bài đăng tùy chỉnh

 • Tổng quan nhanh về Quyền truy cập vai trò của người dùng trên các loại trang, bài đăng và bài đăng tùy chỉnh
 • Đặt Kiểm soát truy cập cho Người đăng ký, Người đóng góp, Tác giả, Người biên tập và Quản trị viên
 • Đặt Kiểm soát truy cập cho Vai trò người dùng tùy chỉnh (bạn cần Xây dựng thương hiệu Nhãn trắng để tạo Vai trò người dùng tùy chỉnh)
 • Đặt Kiểm soát Truy cập cho Danh mục
 • Đặt URL chuyển hướng riêng cho từng loại Trang, Bài đăng và Bài đăng tùy chỉnh khi Vai trò người dùng không có quyền truy cập.
 • Ẩn các Trang riêng lẻ tạo thành menu
 • Ẩn danh mục khỏi menu
 • Ẩn các Trang, Bài đăng, Loại và Danh mục bài đăng tùy chỉnh khỏi kết quả tìm kiếm và cuộn blog
 • Hạn chế quyền truy cập vào nội dung bằng cách sử dụng Mã ngắn. Quyền truy cập do Vai trò người dùng kiểm soát pur_restricted pur_restricted_alt pur_not_logged_in

Tất cả hỗ trợ được xử lý thông qua Trò chuyện trực tuyến và Cơ sở kiến ​​thức của chúng tôi.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Pages by User Role for WordPress v1.6.0.98592 NULLED nulled changelog
Version 1.6.0.98592 – February 26, 2021
New Feature: Added new React based Options Panel to the plugin.
Update: Converted all old features from Options Panel to new React based Options Panel
Update: Used “strict mode” for all Javascript.
Update: Removed empty folders
New: Added new updated .pot file for translation (English)
New: Added support for custom redirect Url when using Forced Login.
New: Added support for using wildcard /* in Forced Login white list.
Version 1.5.1.98183 – November 27, 2020
Bug Fixed: Forced Login was causing the user to enter password twice.
Version 1.5.0.97742 – August 20, 2020
New Feature: Forced Login. Make your website completely private
New Feature: White-list Pages, Posts, and Custom Post Types (Always Visible) even though you have enabled the Forced Login feature
New Feature: White-list URLs. This is useful if you want to white-list e.g. archives and categories when the Forced Login feature is enabled.
New Feature: Added support for settings a specific front-page for users not logged in and a front-page for users logged in. This feature can be used with or independently of the Forced Login feature.
Bug Fixed: Block access to a Taxonomy term archive page
Version 1.4.6.96327 – February 6, 2020
Update: Added support for restricting access to Pages added to WooCommerce > My Account when using the WooCommerce Account Pages plugin (https://iconicwp.com/products/woocommerce-account-pages/)
Version 1.4.5.86663 – December 14, 2018
Update: Styling improvements in Options Panel
Version 1.4.4.83225 – April 20, 2018
Bug Fixed: PHP warning in the frontend
Bug Fixed: PHP warning on IIS server
Version 1.4.3.82846 – February 7, 2018
Compatibility Fix: Pages by User Role caused the content of blog posts on some websites to be hidden when using WordPress Notification plugin and Pages by User Role.
Version 1.4.2.82096 – November 11, 2017
Bug Fixed: When blocking access to a Page for one specific User Role and allowing users that are not logged in to access the page, the remaining user roles were blocked. This was related to the new feature we just introduced.
Version 1.4.1.82080 – November 10, 2017
New Feature: Added feature for handling users that are not logged in (General Settings)
Version 1.4.0.81397 – September 13, 2017
Update: Added language folder and US English .po file
Version 1.3.9.80977 – August 3, 2017
Version 1.3.8.80492 – June 21, 2017
Bug Fixed: The Post Type Archive option is not blocking access to post type archive pages in the frontend
Version 1.3.7.79512 – May 12, 2017
Bug Fixed: Ajax adding terms (missed control for column’s content)
Version 1.3.6.78455 – April 12, 2017
Bug Fixed: Term restrictions wasn’t working properly
Bug Fixed: Issue with text when content restricted
Version 1.3.5.77856 – March 25, 2017
Compatibility Fix: In some sites, a higher user roles got unchecked in the Access Control Box if lower user role edits the Post, Page or Custom Post Type
Version 1.3.4.76510 – January 30, 2017
Bug Fixed: Default Redirect URL not working
New Feature: Added support for Allowing or Blocking access to Posts assigned to specific Terms based on User Role
Version: 1.3.3.76125 – January 13, 2017
Bug Fixed: Restrict content shortcodes broken after recent update
Version 1.3.2.75839 – December 29, 2016
Bug Fixed: Restricting access to WooCommerce Shop page didn’t work properly
Update: Added link to Help Center in Help tab
Version 1.3.1.75264 – November 17, 2016
Bug Fixed: Restrictions for users not logged in
Bug Fixed: Access Control column overwrites Taxonomy Images column
Bug Fixed: Access Control not working properly for Topic in BBPress
Version 1.3.0.75207 – November 15, 2016
New Feature: Added support for Custom Taxonomies
Version 1.2.9.69262 – April 9, 2016
New Feature: Added support for BuddyPress
New Feature: Added support for BBPress
VERSION 1.2.8.69096 – MARCH 31, 2016
Update: Changed order of Option Panel tabs
Bug Fixed: post_type_enabled fixed getting post_type name
Compatibility Fix: Added check for WooCommerce Shop, Cart, My Account and Checkout) to avoid PHP warning.
VERSION 1.2.7.68965 – MARCH 26, 2016
Compatibility Fix: Change classes where the constructor has the same name as the class to __construct (PHP 7 compatibility).
New Feature: Allow restricting access to WooCommerce pages Shop, Cart, My Account and Checkout (restrictions for WooCommerce Custom Post Type archive page)
VERSION 1.2.6.67786 – FEBRUARY 11, 2016
Compatibility Fix: An undetermined third party plugin is causing a PHP warning
New Feature: Added option to include filtering in the Ajax (Usage: Javascript loaded posts that use wp-admin/admin-ajax.php in the front end).
VERSION 1.2.5.58443 – APRIL 24, 2015
Improvement: Replaced add_query_arg() due to an XSS vulnerability issue that affects many WordPress plugins and themes. Please observe that before the function could be accessed the user had to be an Administrator, meaning that the potential issue was not available to the public.
VERSION 1.2.4.55151 – JANUARY 6, 2015
Bug Fixed: When blocked post id?s make the query result empty, the blocked posts are not blocked at all.
VERSION 1.2.3.54781 – NOVEMBER 19, 2014
Compatibility Fix: BBpress topic not shown, replies show when put is active
VERSION 1.2.2.54690 – NOVEMBER 8, 2014
New Feature: Advanced option to out a custom HTML/Javascript when a page is restricted to the user
New Feature: Restrict Post Type Archive by User Role, which allows you to restrict access to Post Type Archives by User Role and set an independent redirect URL for it
Bug Fixed: Disappearing Options Tab
Bug Fixed: When using inverted PUR the edit post link in the toolbar was still visible, and the user can actually bypass the restriction and edit the post.
Bug Fixed: Undesired redirect on Calendarize it! Events
Compatibility Update: WooCommerce product pages
VERSION 1.2.1 REV47835 – MARCH 17, 2014
Bug Fixed: Handle a situation where under some buggy conditions, output have been already sent by the site, before it should, and thus breaking redirection.
Bug Fixed: Removed php warnings
New Feature: Added a setting to restrict what user roles will be able to view the ?Access Control? Metabox.
New Feature: Experimental Inverted PUR functionality
VERSION 1.2.0 REV22604 – MARCH 6, 2012
New Feature: pur_not_logged_in shortcode for showing content only
to visitors NOT logged in.
New Feature: Enable Administrator to allow or block access to
user roles (previously was only allow)
New Feature: Show in menu when restricted post type
New Feature: In the list of posts, in the Access Control column
show if PUR is Allowing or Denying access to listed roles
New Feature: Show Allow as Green and Deny as Red.
Bug Fixed: Avoid a crash with Options Panel version 2
VERSION 1.1.8 REV14552 – DECEMBER 19, 2011
Update: Enabled WordPress 3.3 functionality
VERSION 1.1.7 REV11497 – DECEMBER 10, 2011
Bug Fixed: pur_restricted Shortcode was not rendering Shortcodes in the content
New Feature: pur_restricted Shortcode now allow alternative text with HTML.
VERSION 1.1.6 REV9091 – SEPTEMBER 26, 2011
New Feature: No Access behavior customization. Admin can specify if a restricted
page should redirect to login or to redirect URL.
Bug Fixed: Adjust the redirect URL field in the metabox
Bug Fixed: Added missing registration service library
VERSION 1.1.5 REV7652 – AUGUST 8, 2011
New Feature: Built-in Shortcode pur_restricted to restrict access to certain sections
of the content by capability; defaults to view_restricted-content but any capability
Update: Options Panel updated
New Feature: No access behavior customization. Admin can specify if a restricted page should
redirect to login or to redirect URL.
New Feature: Custom Post Types by User Role. This only shows if there are custom post types. This is a mini-plugin itself that adds the following functionality:
In the tab option it shows a list of custom post types and checkboxes of all the existing
user roles for each custom post type. By checking a user role for a custom post type you are
restricting admin access to that post type only to the checked user role.
VERY IMPORTANT: Always check the Administrator. Note we do not do it by default, thus maybe the Administrator changed the administrator user role, so we don’t really know what the administrator role is. In the case of incorrectly setting the administrator user role, there is an option on the same tab to disable this feature and recover access to the custom post types.
VERSION 1.1.4 REV4375 – MAY 7, 2011
Bug Fixed: After setting user roles in Category and removing all, all roles where denied access afterwards.
VERSION 1.1.3 REV 2526 – MARCH 24, 2011
New feature: added comment filtering to comments fetch with the wp method get_comments (recent comments widget)
VERSION 1.1.2 REV 1863 – MARCH 1, 2011
Update: Changed the procedure for redirect; 1) the custom url 2) the default url 3) the login page 4) if you are logged in and do not have access, an error message is shown.
VERSION 1.1.1 – FEBRUARY 8, 2011
Bug Fixed: Fixed broken default redirect URL
Bug Fixed: Fixed Pages and Post redirect URL
VERSION 1.1.0 – FEBRUARY 2, 2011
New Feature: Added support for non standard WordPress table pre-fix
New Feature: Added support for access control to Categories
New Feature: Categories with access control are not searchable (unless you have access)
New Feature: Restrict access to Post by using the Posts ID.
New Feature: Category will not show in the menu if restricted access
VERSION 1.0.0 – NOVEMBER 3, 2010
First release
Tải Miễn Phí Pages by User Role for WordPress v1.6.0.98592 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup