Page Builder Framework Premium Addon v2.8.0.1 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Page Builder Framework Premium Addon là một chủ đề hiện đại, nhanh chóng và tối giản được thiết kế cho Kỷ nguyên WordPress mới.

Link Demo : https://wp-pagebuilderframework.com/

Các tính năng của Page Builder Framework Premium Addon :

Siêu nhẹ Trọng tâm chính của chúng tôi là hiệu suất. Chủ đề có dung lượng dưới 50kb trên giao diện người dùng và tải siêu nhanh.

Uyển chuyển Xây dựng bất kỳ loại trang web nào với các tùy chọn tùy chỉnh vô tận trực tiếp trong tùy biến WordPress.

Tuân thủ GDPR Khung trình tạo trang tuân thủ 100% GDPR. Ví dụ: chúng tôi phân phối Google Fonts cục bộ cũng giúp tăng hiệu suất.

Sẵn sàng cho WooCommerce Page Builder Framework tích hợp hoàn toàn với WooCommerce và cung cấp vô số tùy chọn tùy chỉnh.

Dành cho người tạo trang Page Builder Framework là lời khen tặng hoàn hảo cho Trình tạo trang WordPress yêu thích của bạn.

100% phản hồi trên thiết bị di động Page Builder Framework đáp ứng 100% trên thiết bị di động và làm cho trang web của bạn trông tuyệt vời trên mọi thiết bị.

Thân thiện với SEO Chủ đề đã sẵn sàng trên schema.org và tuân theo tất cả các tiêu chuẩn hỗ trợ và web mới nhất.

Hỗ trợ Gutenberg Page Builder Framework hỗ trợ và tích hợp với trình chỉnh sửa khối WordPress mới.

Bản dịch đã sẵn sàng Chủ đề đã sẵn sàng dịch và tương thích 100% với các plugin đa ngôn ngữ như WPML & Polylang & Weglot .

Khả năng tiếp cận đã sẵn sàng Khung trình tạo trang có thể truy cập 100% và tuân theo các tiêu chuẩn mới nhất và các phương pháp hay nhất.

Thân thiện với nhà phát triển Dễ dàng mở rộng trang web của bạn thông qua hook & bộ lọc và sử dụng Gulp, Sass và BrowserSync để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn.

Được lưu trữ trên GitHub Page Builder Framework được lưu trữ công khai trên GitHub và 100% mã nguồn mở.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Page Builder Framework Premium Addon v2.8.0.1 NULLED nulled changelog
Version 2.8.0.1 – March, 28 2022
Fix: Rare fatal error if an older version of the theme is installed & social icons are used on the frontend
Version 2.8 – March, 18 2022
New: Post Layout settings
New: Option to add a different bag icon to the WooCommerce menu item
New: Transparent Header & Sticky Navigation width settings
New: Sub Menu typography settings
Tweak: Close full-screen menu on overlay click
Tweak: Prevent customizer settings from loading if theme runs below 2.8
Version 2.7.12 – February, 04 2022
New: EDD menu item dropdown
Tweak: Updated translations
Fixed: Some translations were not properly loaded
Version 2.7.11 – December, 08 2021
Fixed: Custom Fonts are not rendered properly on the frontend (requires Page Builder Framework 2.8.3)
Version 2.7.10 – December, 07 2021
Fixed: Controls are rendered in the wrong order under WooCommerce Shop Page section (requires Page Builder Framework 2.8.2)
Version 2.7.9 – December, 01 2021
Fixed: Widget Footer functionality
Version 2.7.8 – November, 28 2021
New: Widget Footer width setting
Fixed: Footer Widgets select field not saving properly
Version 2.7.7 – November, 26 2021
Minor tweaks & improvements
Version 2.7.6.2 – October, 26 2021
Fixed: Remove sub-menu indicators from mega menus
Version 2.7.6.1 – October, 26 2021
Fixed: Issue where arrows were shown when Navigation Hover Effect was selected
Version 2.7.6 – October, 26 2021
New: Performance setting to switch between icon font & SVG’s
Minor tweaks & fixes
Version 2.7.5 – September, 27 2021
Fixed: Add-to-cart Popup issue if ajax add-to-cart is enabled on product pages
Version 2.7.4 – August, 13 2021
Updated en_AU translation
Undo: Remove our custom wrappers from WooCommerce product loop in Custom Sections
Version 2.7.3 – July 31, 2021
New: Added Dribbble, Tumblr, TikTok & Patreon to social media icons
Tweak: Remove our custom wrappers from WooCommerce product loop in Custom Sections
Fixed: Mega Menu custom width default value (400px) is not applied
Fixed: Warning & Fatal error when location is assigned but display rule is not in Custom Sections
Version 2.7.2 – July 20, 2021
Fixed: Looping through wp_nav_menu caused issues with the WordPress loop
Version 2.7.1 – July 14, 2021
Fixed: Content of mobile menu is missing
Version 2.7 – July 13, 2021
New: Visual mega menu interface
New: Custom width setting for mega menus
New: Allow for 6 columns inside mega menus
Tweak: Mega menus now adapt to parent container width by default
Fixed: WooCommerce menu item dropdown doesn’t work with tab navigation
Version 2.6.13 – June 8, 2021
New: WooCommerce menu item shortcode ([wpbf-woo-menu-item])
Version 2.6.12 – May 28, 2021
New: Set header to transparent from the post quick-edit menu
Tweak: Updated translation files + German & Dutch translations
Tweak: Yoast support in [wpbf-breadcrumbs] shortcode. We now check specifically if breadcrumbs are enabled in Yoast before rendering
Fixed: Javascript error if Transparent Header is disabled on mobile devices
Fixed: Sub menu animations stopped working if sticky navigation is enabled
Fixed: Sticky navigation didn’t work instantly inside the customizer when turned on
Version 2.6.11 – May 15, 2021
New: GenerateBlocks support for Custom Sections
New: Option to rename WooCommerce cart menu item text
Fixed: Notice/error in backwards compatibility if wpbf_settings is empty
Fixed: Default tab wasn’t shown if theme settings were accessed
Version 2.6.10 – May 03, 2021
Fixed: Error with Brizy & Custom Sections
Version 2.6.9 – May 03, 2021
Tweak: Featured images are now disabled globally for pages by default
Version 2.6.8 – May 03, 2021
New: Global settings to disable featured images
Version 2.6.7 – April 30, 2021
New: Brizy support for Custom Sections
Tweak: WooCommerce form fields width is now 100% on mobiles
Tweak: Further improvements to the WooCommerce quick view feature
Tweak: Close full-screen navigation if menu item links to an anchor
Fixed: If WooCommerce styles are disabled on non-shop pages, the quick view modal is visible in the footer
Version 2.6.6 – March 04, 2021
Fixed: Revert additional is_admin() checking introduced in 2.6.4. This was causing issues on sites where the license key check fails or transients aren’t handled properly because of caching
Version 2.6.5 – February 28, 2021
Fixed: Revert is_admin() checking introduced in 2.6.4. This seems to be causing issues on some installations and prevents Premium Add-On from executing
Version 2.6.4 – February 27, 2021
Tweak: Simplified postMessage scripts for newly converted customizer controls
Fixed: API call loop if license key check fails
Fixed: Off canvas mobile menu padding
Version 2.6.3 – February 19, 2021
Fixed: Rare fatal error on WooCommerce powered sites
Version 2.6.2 – February 17, 2021
Fixed: Added backwards compatibility for long deprecated customizer settings that caused issues after converting controls in 2.6
Version 2.6.1 – February 17, 2021
Maintenance release
Version 2.6 – February 17, 2021
New: Performance setting to store & serve Gravatars locally
New: “Compile Inline CSS” feature is now fully supported on WordPress multisites
New: Added remove icon to WooCommerce cart menu item dropdown
New: WPML support for Custom Sections
Tweak: Refactored WooCommere quick view modal
Tweak: Refactored [social] shortcode & added title attribute
Version 2.5.13 – January 04, 2021
Fixed: WooCommerce infinite scroll doesn’t work on taxonomy archives
Fixed: WooCommerce infinite scroll loader position
Version 2.5.12 – December 05, 2020
WordPress 5.6 compatibility
Minor tweaks & improvements
Version 2.5.11 – November 26, 2020
New: Revamped theme settings page
New: Option to upload custom logo to appear on the theme settings page
Tweak: Improved white label & multisite logic
Tweak: Prefixing Custom Section wrapper class with wpbf-custom-section-{post name}
Tweak: Updated EDD plugin updater
Fixed: WooCommerce dropdown checkout button
Version 2.5.10 – November 09, 2020
New: Added hooks to WooCommerce quick view modal
Tweak: Updated & enhanced Elementor Pro integration
Tweak: Remove Compile inline CSS setting if we’re on a multisite installation
Fixed: Wrong textdomains
Version 2.5.9 – September 29, 2020
New: LifterLMS hooks are now available in Custom Sections
New: WooCommerce hooks are now available in Custom Sections
Tweak: Improved Elementor line-height fix
Fixed: Gutenberg color palette colors won’t apply to cover block
Version 2.5.8.1 – September 21, 2020
Fixed: Fatal error that was caused in some cases by the 2.5.8 release
Version 2.5.8 – September 21, 2020
Tweak: Renamed Global Colors to Theme Colors to prevent confusion with the Global Color Palette feature
Tweak: Improved output of Global Template & Blog Layout settings on the Theme Settings page
Version 2.5.7 – September 10, 2020
New: Option to disable sticky navigation for mobile devices
New: wpbf_woo_off_canvas_sidebar_open & wpbf_woo_off_canvas_sidebar_close hooks
Tweak: Updated Custom Section Hooks
Fixed: Gutenberg color palette colors are not rendering on the frontend (background color)
Version 2.5.6 – August 6, 2020
Fixed: RGBA color picker styles on theme settings page
Fixed: Gutenberg color palette colors are not rendering on the frontend (text color)
Version 2.5.5 – July 30, 2020
Fixed: Stacking & flickering issue with isotope & infinite-scroll in Safari
Version 2.5.4 – July 29, 2020
Fixed: Swapped output of base color & base color secondary
Fixed: Conditions for loading infinite-scroll.js
Version 2.5.3 – July 28, 2020
New: [wpbf-breadcrumbs] shortcode
New: Infinite scroll on archives & custom post type archives
New: RSS, GitHub, Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat & Xing social icons
Tweak: Load isotope conditionally for better performance
Fixed: Added missing wpbf_before_logo & wpbf_after_logo hooks to Custom Sections
Fixed: Rare issue where WooCommerce infinite scroll loader breaks layout
Version 2.5.2 – July 17, 2020
New: Disable sticky navigation on mobile devices
New: Available hooks in custom sections can now be filtered & extended (wpbf_custom_section_hooks)
Tweak: Updated German translation
Fixed: “Advanced” toggles on theme settings page
Fixed: Color picker issues with upcoming WordPress 5.5 release
Version 2.5.1 – July 13, 2020
Fixed: Global color palette controls won’t show up
Version 2.5 – July 13, 2020
New: We’re now using CSS variables
New: Global theme color settings
New: Global color palette
New: Font size control for off canvas hamburger icon
New: Shrink effect for sticky navigation
New: Add post slug class to custom sections
Fixed: Rare bug where the customizer won’t load
Fixed: Elementor custom sections FOUC
Fixed: H1 font-size settings affects body text
Fixed: Bug where anchor links won’t close mobile off canvas menu
Version 2.4.4 – June 6, 2020
Fixed: GDPR mode for wpbf-responsive-video is broken
Fixed: Sub menu animation duration is not respected
Fixed: “Hide on Scroll” effect is buggy
Version 2.4.2 – May 27, 2020
Fixed: jQuery transit wasn’t loaded
Version 2.4.1 – May 26, 2020
Fixed: jQuery error when header is disabled
Version 2.4 – May 25, 2020
Please clear your cache after this update!
Tweak: Added partial refresh & postMessage functionality to customizer controls
Tweak: Combined existing JS files into a single file to save 1 http request
Tweak: Prevent default values for customizer settings to create custom CSS
Tweak: Refactored Navigation Hover Effects (please clear your cache!)
Tweak: Allow for 1 widget area in the newly released widget footer
Tweak: Turned typography font size controls into input slider controls
Fixed: Sanitization for custom customizer controls
Fixed: Custom Sections won’t work with Categories & Tags & Post Archives
Fixed: Undefined variable PHP notice
Fixed: Theme button font color styles don’t affect WooCommerce cart menu item dropdown
Version 2.3.1 – March 23, 2020
New: Footer widget areas
New: Performance setting to remove WooCommerce scripts & styles from non-shop pages
Fixed: Hide link to documentation from the license page if theme/plugin is white labeled
Version 2.3 – March 19, 2020
New: Add assotiated Categories, Tags & Archives to display conditions for Custom Post Types in Custom Sections
New: Custom Sections can now be restricted to breakpoints
New: Filter (wpbf_woocommerce_scripts) to remove WooCommerce scripts
New: Setting to hide White Label section
Tweak: Customizer Links on the Theme Settings page can now be extended or removed (Hooks: wpbf_customizer_links, wpbf_before_customizer_links, wpbf_after_customizer_links)
Fixed: Custom Sections display conditions for tags don’t work
Fixed: Multisite support
Version 2.2.2 – March 02, 2020
New: Custom Sections now supports Elementor (free)
Fixed: Advanced Global Transparent Header settings won’t save
Version 2.2.1 – February 17, 2020
Reverted: We now automatically enable Custom Sections post type for Beaver Builder, Elementor & Divi
Version 2.2 – February 17, 2020
New: Theme settings page design
New: Divi support for Custom Sections
New: We now automatically enable Custom Sections post type for Beaver Builder, Elementor & Divi
New: Added Shop page to Custom Sections include rules
New: Filter to change level of access for Custom Sections (wpbf_custom_sections_capability – default: manage_options)
Fixed: id was called incorrectly. Product properties should not be accessed directly.
Fixed: The WC_Product::get_gallery_attachment_ids function is deprecated since version 3.0. Replace with WC_Product::get_gallery_image_ids.
Version 2.1.6 – January 22, 2020
Minor tweaks & improvements
New: Added support for Customizer Reset – Export & Import plugin
Tweak: Removed “Your license key will expire in x days” admin notice
Fixed: Call to Action button CSS
Fixed: Previewing other themes throws fatal error
Version 2.1.5 – December 07, 2019
New: Custom color options for [social] shortcode
Tweak: Further improved license key handling
Fixed: Issue with grid blog layout (Masonry) in Safari
Version 2.1.4 – December 05, 2019
Updated translations
Improved license key handling
Improved Custom Sections User Access functionality (option to show Custom Section only to logged-in users or visitors)
Tweak: Custom Sections now respect per post/page settings (disable header/disable footer)
Tweak: Add px as default value for responsive font size fields
Fixed: Error when previewing other themes
Version 2.1.3 – November 11, 2019
Fixed: Blog/Archive headline fields are missing in the customizer
Version 2.1.2 – October 21, 2019
Fixed: Sticky navigation now respects custom mobile logo
Version 2.1.1.1 – October 11, 2019
Fixed: Empty space at the beginning of a file
Version 2.1.1 – October 11, 2019
Maintenance release
Tweak: Hooks is now the default location for Custom Sections
Fixed: Wrong textdomains
Version 2.1.0.2 – September 13, 2019
Tweak: Renamed Typekit to Adobe Fonts
Tweak: Added Blog Layouts link to Documentation
Fixed: Bug that caused infinite scroll to load when disabled
Version 2.1.0.1 – August 28, 2019
Fixed: Beaver Themer compatibility issue
Version 2.1 – August 28, 2019
New: WooCommerce Cart Popup
New: WooCommerce Infinite Scroll
New: WooCommerce Off Canvas Sidebar
New: WooCommerce Distraction Free Checkout
New: Display WooCommerce gallery images on quick view modal
New: Gutenberg Support for Custom Sections
New: „is user logged in“ display condition for Custom Sections
Tweak: Make branding settings apply to subsites on multisite networks
Tweak: added font-display: swap; to Custom Fonts
Fixed: Previewing other themes doesn’t work
Fixed: Navigation Hover Effect & CTA Button conflict
Removed: Header/Footer Elementor (https://wordpress.org/plugins/header-footer-elementor/) support – now available in the free version
Version 2.0.5.1 – July 25, 2019
Fixed: race condition issue where stylesheets were loaded in the wrong order
Version 2.0.5 – June 18, 2019
New: added spotify, behance & reddit to [social] shortcode
Version 2.0.4 – June 3, 2019
New: option to add Call to Action Button to mobile navigation
New: text logo & tagline color options for sticky navigation and transparent header
New: added hooks to Custom Sections
Tweak: reorganized Social Media Icon settings
Fixed: broken [social] shortcode
Version 2.0.3 – May 14, 2019
New: Added performance setting to compile inline CSS to external stylesheet
Fixed: Transparent Header settings aren’t saved properly
Version 2.0.2 – May 10, 2019
Fixed: bug that causes an error during license key activation on fresh installs with version 2.0.1
Version 2.0.1 – May 6, 2019
Tweak: Updated plugin header
Tweak: Removed “Load Google Fonts asynchronously” option. Google Fonts will be hosted locally by default with the next theme release
Fixed: CSS output for letter spacing & line-height
Version 2.0 – April 10, 2019
New: Grid Blog Layout
New: Masonry Effect for Grid Blog Layout
Fixed: Wrong logo size breakpoint on sticky navigation (Tablet)
Version 1.12.2 – April 1, 2019
Tweak: Remove hover effect from CTA button
Fixed: CTA Button styles on transparent header navigation
Version 1.12.1 – April 1, 2019
Fixed: Sidebar settings don’t work on category blog layout settings
Fixed: CTA Button styles on sticky navigation
Updated German translation
Version 1.12 – March 27, 2019
All Features from 1.12 – Beta-1
Tweak: added wpbf_before_post_links & wpbf_after_post_links hooks to Custom Sections
Version 1.12 – Beta-1 – March 4, 2019
New: global Blog Layout settings
New: option to add Pre-Header to Sticky Navigation
New: customizable Call to Action button
New: added „Blog Page“ display rule to Custom Sections
New: Footer Theme Author settings
New: major accessibility improvements (tab navigation, screen reader text, aria markup)
Tweak: major code & performance improvements
Tweak: refactored sticky navigation logo size control
Tweak: targeting is_home() instead of is_front_page() if „Blog Page“ is selected in global transparent header settings
Tweak: moved menu font size setting to Page Builder Framework
Tweak: moved Footer settings to Page Builder Framework
Tweak: refined Elementor & Elementor Pro integration (using elementor’s built-in action hooks instead of checking if plugins are active)
Fixed: letter spacing cannot be set back to 0
Fixed: override Elementor line-height settings properly
Fixed: removed comments from dynamic CSS file that caused W3C validation error
Deprecated: [credit] shortcode
Removed: deprecated page template (Transparent Header)
Removed: Hooks (wpbf_before_off_canvas_menu, wpbf_after_off_canvas_menu, wpbf_before_full_screen_menu, wpbf_after_full_screen_menu)
Version 1.11.1 – January 23, 2019
Fixed: Head Code (Scripts & Styles -> Header) doesn’t fire
Fixed: Theme Settings Styles & Scripts weren’t loaded properly
Fixed: bug where Beaver Themer Footer wasn’t properly removed if Footer is disabled
Version 1.11 – January 9, 2019
New: White Label Premium Add-On for Page Builder Framework
New: global Transparent Header settings
Tweak: clean up and proper code documentation
Tweak: optimized theme settings page layout
Fixed: bug where Beaver Themer Footer wasn’t properly removed if Footer is disabled
Version 1.10.3 – December 6, 2018
New: search icon for Off Canvas (right) & Full Screen navigation
New: filter to disable “Display Hooks” node
New: Disable Beaver Themer Header/Footer if disabled in theme
New: Transparent Header nav item (search & hamburger icon) color controls for mobiles & desktops
Fixed: theme button styles don’t apply to buttons in the WooCommerce menu item dropdown
Version 1.10.2 – November 29, 2018
Fixed: PAnD was called too late
Version 1.10.1 – November 28, 2018
Fixed: admin notice is not dismissable
Version 1.10 – November 22, 2018
New: Custom Sections
New: custom breakpoint for mobile devices
Updated translations
New: Italian translation
New: Croatian translation
Tweak: added nofollow attribute to footer link ([credit] Shortcode)
Tweak: make WooCommerce menu item text filter (wpbf_woo_menu_item_label) also apply to button in the dropdown menu
Fixed: Issue with long titles in WooCommerce menu item dropdown
Fixed: make sure Custom Fonts are enabled before CSS output
Fixed: undefined variable: checked in options.php
Fixed: wrong default value for woocommerce_loop_image_flip
Fixed: fatal error: call to a member function issue caused by get_gallery_image_ids()
Version 1.9.1 – September 13, 2018
Tweak: prepend quick view modal only to the closest .woocommerce element
Fixed: table styling in WooCommerce menu item
Fixed: make column styling for side-by-side checkout layout only apply to checkout page
Fixed: layout in quick view if no preview images has been selected
Version 1.9 – August 30, 2018
New: Custom Fonts Integration
New: Beaver Builder & Elementor integration for Typekit & Custom Fonts
Tweak: Removed border radius & border from WooCommerce menu item if determined
Fixed: WooCommerce quick view on Elementor-built shop pages
Fixed: js error if sticky navigation is used but header is disabled
Minor tweaks & improvements
Version 1.8.1 – August 7, 2018
Fixed: No fonts showing up if Typekit is deactivated
Version 1.8 – August 7, 2018
New: Advanced WooCommerce Integration
Fixed: Typekit implementation (Please check your Typekit settings!)
Version 1.7.4 – July 9, 2018
Tweak: changed custom footer shortcode field display conditions
Version 1.7.3 – 07/02/2018
New: off canvas menu overlays (mobile & desktop)
Version 1.7.2 – 06/19/2018
Fixed: wrong custom responsive breakpoint for grid component
Fixed: error in wpbf-responsive-video shortcode
Fixed: navigation hover effect (underline/slide) caused an issue with the second level submenu-arrow
Version 1.7.1 – 05/21/2018
New: opt_out option for wpbf-responsive-video shortcode
New: off-canvas mobile menu closes if anchor links (# or /#) are being used
New: wpbf_has_responsive_breakpoints() function
Version 1.7 – 05/11/2018
New: Sticky Navigation effect (Hide on Scroll)
New: Hebrew translation (thanks Dan Lavie)
New: Portuguese (Brazil) translation (thanks Chagas Silva)
New: Dutch translation (thanks CROOZEmaster)
Tweak: replaced FontAwesome with custom font (social icons)
Version 1.6.1 – 04/24/2018
Updated: plugin updater
Fixed: headers already sent
Version 1.6 – 04/24/2018
Maintenance release
New: hamburger icon color option for off-canvas menu’s
New: hamburger icon color option for sticky navigation (mobile & off-canvas menu’s)
New: submenu arrow color setting for off-canvas menu’s
Tweak: hide license activation notice from subsites on multisite networks
Fixed: yelp social icon color
Fixed: branding settings
Fixed: transparent header font color settings affect sub-menu’s
Version 1.5 – 04/10/2018
New: Elementor Pro 2.0 integration
Tweak: partially replaced FontAwesome icons with custom font
Fixed: off-canvas mobile menu logic
Version 1.4.2 – 04/05/2018
Maintenance Release
Version 1.4.1 – 04/01/2018
New: replace 404 page with your custom layout (General -> 404 Layout)
Version 1.4 Beta – 03/22/2018
New: transparent header setting
New: sub menu effects (fade, slide down, slide up, zoom in, zoom out)
New: custom sticky navigation & sub menu animation duration
Tweak: added a body class for each responsive breakpoint to grab values via jQuery
Tweak: removed responsive breakpoint px value restriction – you can now enter the breakpoint either with or without the px suffix
Tweak: re-arrange Premium Add-On menu settings in the customizer
Fixed: line-height live preview for headlines aren’t working
Fixed: when custom breakpoints are set, pre header and footer don’t display properly on mobile devices
Deprecated: transparent header template
Version 1.3.11 – 03/02/2018
Fixed: Typekit script is not loading properly
Version 1.3.10 – 02/18/2018
New: admin notice if license key has not been entered and activated
Fixed: sub-menu font-color also applies to sticky navigation sub-menu’s
Fixed: sticky navigation font color changes apply to mobile menu
Version 1.3.9 – 02/12/2018
Tweak: updated FontAwesome references to version 5
Version 1.3.8 – 01/31/2018
New: option to remove logo from sticky navigation for centered menu
Tweak: added mega-menu compatibility for the new collapsible sub-menus
Fixed: conditional logic for menu hover effects
Version 1.3.7.1 – 01/12/2018
Fixed: removed test setting that has accidently been published
Version 1.3.7 – 01/09/2018
Fixed: minor theme incompatibility issues
Version 1.3.6 – 01/09/2018
New: loading Google fonts asynchronously is now optional (Theme Settings -> Performance Settings)
Tweak: rewrite of theme options page to get rid of cmb2 (saves almost 3mb in file size)
Fixed: descriptions are shown in raw html
Version 1.3.5.2 – 01/04/2018
Fixed: settings are missing based on wrong conditional logic
Version 1.3.5.1 – 12/23/2017
New: global template settings for all post types
Tweak: updatet German translation
Fixed: removed superfluous CSS from responsive.php
Version 1.3.5 – 12/18/2017
New: Beaver Builder menu integration
Added: compatibility for the custom sidebar size if responsive breakpoints are set
Added: body class (wpbf-responsive-breakpoints) if custom responsive breakpoints are set
Tweak: changed the name of the Elementor menu to Custom Menu to also allow Beaver Builder menus
Tweak: current version number is now displayed under Appearance -> Premium License
Fixed: minor security fixes
Fixed: WooCommerce responsive styles are being added even if WooCommerce is not running (if custom responsive breakpoints are set)
Fixed: license activation button shows up, even after license key has been removed
Fixed: Custom Footer code field is missing when Divi Builder is active
Version 1.3.4 – 11/26/2017
Updated Plugin Header Information
Version 1.3.3 – 11/26/2017
Fixed: underline effect for current menu item
Version 1.3.2 – 10/30/2017
New: Header Footer Elementor Support
Version 1.3.1 – 10/12/2017
New: global full-width & remove title settings for posts
Fixed: global template settings for pages apply to posts
Fixed: wysiwyg editor for stacked advanced menu was missing
Tweak: improved Premium Addon integration for customizer settings
Tweak: moved cmb2 from the theme into the premium addon
Version 1.3 – 10/05/2017
New: customizable responsive breakpoints
Fixed: current menu item look for Navigation Hover Effect (grow)
Fixed: Fatal error: call to undefined function is_plugin_active()
Version 1.2.1 – 09/21/2017
Fixed: Typekit integration
Version 1.2 – 09/18/2017
New: Navigation Hover Effects (refactured)
New: Elementor Nav Menu Integration
Updated: German translation
Version 1.1 – 09/11/2017
New: Advanced Stacked Navigation with left, center, right alignment
New: German translation
Tweak: hide mega menu from off-canvas menus
Fixed: mega menu display issues
Fixed: mega menu support for off-canvas mobile menu
Fixed: hide mega menu arrows on mobiles
Fixed: typography line-heights don’t apply on Elementor headlines
Version 1.0.3 – 09/07/2017
Fixed: Typekit integration (Parse error)
Version 1.0.2 – 09/05/2017
New: added theme tags to white label settings
Fixed: “This is a child theme of the Page Builder Framework” notice when main theme has been rebranded.
Version 1.0.1 – 09/01/2017
Fixed: The plugin generated 3 characters of unexpected output during activation
Version 1.0 – 08/29/2017
Initial Premium Addon Release
New: Off-Canvas mobile menu
New: Typekit Integration
Tweak: Improved mobile Hamburger menu
Tải Miễn Phí Page Builder Framework Premium Addon v2.8.0.1 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup