Oxygen v4.0 alpha NULLED – The Ultimate Visual Site Builder for WordPress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Sử dụng sức mạnh, tính linh hoạt và mã trọng lượng nhẹ chưa được viết của Oxygen để thiết kế trực quan trang web WordPress hoặc WooCommerce của bạn một cách dễ dàng.

Liên kết Demo: https://oxygenbuilder.com/

Chỉnh sửa trực quan mạnh mẽ cho toàn bộ trang web của bạn bằng Oxygen :

Kéo và thả Chỉnh sửa

Kéo các cạnh của phần tử để đặt khoảng cách hoặc kéo và thả để sắp xếp lại.

WooCommerce

Kiểm soát trực quan mọi phần của cửa hàng WooCommerce của bạn.

Trình tạo tiêu đề

Tạo tiêu đề trang web tùy chỉnh một cách trực quan, bao gồm tiêu đề cố định và lớp phủ.

Màu sắc toàn cầu

Chỉnh sửa màu sắc ở một nơi. Các thay đổi có hiệu lực ở mọi nơi mà màu đã được sử dụng.

Thân thiện với nhà phát triển

Xây dựng với các phần tử HTML cơ bản. Viết PHP, CSS và JS trực tiếp.

Chức năng nâng cao

Các yếu tố xây dựng linh hoạt. Dữ liệu động với bộ lặp và vòng lặp. Và nhiều hơn nữa.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Oxygen v4.0 alpha NULLED – The Ultimate Visual Site Builder for WordPress nulled changelog
## 2021/12/27
## Oxygen 4.0 Alpha 1 Changelog
-----------------------------

MAJOR CHANGE: Oxygen now uses JSON instead of shortcodes to store its designs. Please resign shortcodes after upgrading to ensure all JSON is generated (#3843)
MAJOR CHANGE: Repeaters no longer have duplicate IDs. You will have to regenerate CSS after upgrading to ensure Repeaters are styled properly (#4004)

New: Builder UI overhaul

Enhancement: Inherited values from larger breakpoints are now shown in Properties Pane fields (#3665)
Enhancement: Modals now animate out using the same AOS animation they animate in with (#3550)
Enhancement: You can now upload custom screenshots for design set pages, blocks, and individual Sections (#3574)
Enhancement: You can now double click an element's name in the Properties Pane to rename it (#3547)
Enhancement: Added visual indication for whether a Properties Pane field is styled via class or id (#3548)
Enhancement: Added search field for Selectors Pane (#4037)
Enhancement: Added keyboard shortcuts for duplicate, save, delete, copy, paste (#3951)

Tweak: Updated Oxygen to AngularJS 1.8.2, the latest supported version (#4031)
Tweak: Removed duplicate SVG icons in the builder
Tweak: Oxygen is now compatible with PHP 8.0 (#4012)
Tải Miễn Phí Oxygen v4.0 alpha NULLED – The Ultimate Visual Site Builder for WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup