Order Delivery Date Pro for WooCommerce v9.30.0


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Trải nghiệm của khách hàng sau khi mua hàng cũng quan trọng như quá trình mua lại. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã xây dựng plugin Order Delivery Date Pro. Nó giúp bạn  cải thiện dịch vụ khách hàng của mình  bằng cách giao các đơn đặt hàng dựa trên lựa chọn ngày và giờ giao hàng của khách hàng.

Plugin cho phép khách hàng của bạn lựa chọn ngày và giờ giao hàng trên trang thanh toán và giỏ hàng. Điều này làm giảm  50%  việc bỏ qua giỏ hàng, khiến nó trở thành một công cụ quản lý thời gian giao hàng của đơn hàng WooCommerce cực kỳ mạnh mẽ!

Liên kết Demo: https://www.tychesoftwares.com/store/premium-plugins/order-delivery-date-for-woocommerce-pro-21

Lên lịch Giao hàng & Nhận hàng tại địa phương trong WooCommerce


Cho phép khách hàng của bạn  chọn Ngày & Giờ Giao hàng!  Bạn có thể tạo  các khoản phí giao hàng khác nhau  cho các Ngày trong tuần và  đồng bộ hóa chúng với Lịch Google trong thời gian thực .

Đặc trưng:

TÍNH NĂNG

Chọn ngày giao hàng & thời gian giao hàng

TÍNH NĂNG

Đặt các khoản phí giao hàng khác nhau cho mỗi ngày trong tuần

TÍNH NĂNG

Lịch nghỉ lễ định kỳ hoặc các khoảng thời gian đóng cửa

TÍNH NĂNG

Đặt giao hàng trong ngày và ngày hôm sau với thời gian giới hạn

TÍNH NĂNG

Gửi email nhắc nhở trước khi giao hàng

TÍNH NĂNG

Mã màu lịch giao hàng

Đặt  Ngày làm việc & Ngày giao hàng riêng biệt

Tạo  địa điểm đón tại địa phương

 Lịch ngày giao hàng đa ngôn ngữ

Đặt Số lượng giao hàng tối đa mỗi ngày theo  Đơn đặt hàng hoặc Số lượng Sản phẩm

Khách hàng hoặc quản trị viên có thể  lên lịch  giao hàng cho đơn hàng

Khách hàng có thể chọn giao hàng “Sớm nhất có thể”

Giao hàng hai chiều đồng bộ hóa  với Lịch Google

Ghi lại Ngày & Giờ Giao hàng trên trang Giỏ hàng hoặc các trang Thanh toán

Nắm bắt thời gian giao hàng theo khoảng thời gian hoặc thời gian giao hàng cụ thể

Đặt nhãn trường linh hoạt và vị trí trường trên trang thanh toán

Create Delivery Schedules from WooCommerce USPS Shipping Method Plugin

Create Delivery Schedules from WooCommerce Table Rate Shipping Plugin

Create Delivery Schedules by Product Categories

Create Delivery Schedules by Shipping Zones & Shipping Classes

Set a minimum delivery interval between the order and the first delivery available

Auto-populate first available delivery date

View upcoming deliveries in the Delivery Calendar

Set specific delivery dates instead of weekdays

The WooCommerce Subscriptions Plugin (Addon) automatically updates delivery dates for renweal orders

Post-delivery customer reviews (Addon)

Add pickup date option with a delivery date (Addon)

Các ngày giao hàng khác nhau khi sử dụng WooCommerce Vận chuyển nhiều địa chỉ

Gửi lời nhắc  trước khi giao hàng

Lợi ích:

 • Cải thiện dịch vụ khách hàng của bạn bằng cách giao hàng vào ngày và giờ họ đã chọn
 • Giảm điểm số từ bỏ
 • Không cần gọi thêm, khách hàng để lại tất cả các thông tin cần thiết trong quá trình thanh toán
 • Tránh vắng mặt khi giao đơn đặt hàng
 • Tự động hóa 100% quy trình lập lịch giao hàng của bạn

Các plugin mà plugin WooCommerce Delivery Date tương thích với:

 • Đăng ký WooCommerce
 • Plugin Zapier
 • Plugin Xuất CSV cho Khách hàng / Đơn đặt hàng WooCommerce
 • WooCommerce PDF Hóa đơn & Phiếu đóng gói
 • WooCommerce In hóa đơn & Phiếu giao hàng
 • Cổng nâng cao WooCommerce Amazon Payments

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Order Delivery Date Pro for WooCommerce v9.30.0 nulled changelog
Version 9.27.4 (Release date: December 21 2021)


Enhancement: Added a filter 'woocommerce_email_before_order_table' to display the delivery details above the order details table in the admin email.

Fix: Calendar language for 'show delivery date in dropdown (yes)' was working only when the site's language was the same as calendar language.

Fix: Time slots were not loaded on checkout when the permalink setting was set to 'Plain'

Fix: The custom settings were not applied when the auto-populate pickup locations settings was enabled.

Fix: Delivery date was not selectable on checkout page when WooCommerce Local Pickup Plus plugin was active.

Fix: The next day cut off time was not working when custom settings were applied.

Fix: The minimum delivery time was not working with time slots when custom settings were applied.

Fix: Errors were displayed on checkout page when time slots were blocked by selecting 'All' in delivery days.

Fix: The location of the timepicker addon file was incorrect when including in the plugin.

Fix: The first available delivery date was not getting auto-populated wiht delivery date dropdown field.

Fix: The delivery calendar on the checkout page was showing 2033 dates rather than the current dates.

Fix: The custom settings were not being applied with WooCommerce Table Rate Shipping plugin.

Fix: The 'As soon as possible' option was not displayed in the time slot dropdown on checkout page.

Fix: The delivery dates from January were not getting selected/updated while placing order.

Fix: The delivery date availability widget was not working & console error was displayed.

Fix: A console error was displayed when the delivery date dropdown field was displayed.

Fix: Warnings were displayed on checkout when weekday settings were enabled and no settings were added.


Version 9.27.3 (Release date: October 05 2021)

Fix: Large number of queries were being run on the shop page.

Fix: When text block was selected in custom settings, an error was displayed while placing order that the date & time fields are mandatory.

Fix: Quote marks were not being properly encapsulated on exported CSV files.

Fix: The time slots for pickup locations based on the Local Pickup Plus plugin were not displayed in the dropdown.

Fix: The 'Delivery date is required' message was displayed on checkout even though the date field was not present.

Fix: The time slot charges label were not being displayed in the time slot dropdown.

Tweak: The delivery date meta box on edit order page will be hidden when text block is enabled for the order.

Fix: Title headings were not translated to other languages in the generated CSV file when a translation plugin was active.

Version 9.27.2 (Release date: September 14 2021)

1. Enhancement: Added a filter 'orddd_get_dates_from_current_week' to return the dates in he calendar from current week only.
2. Fix: Time slot field was not coming on the edit order page on creating a manual order if time slot was only there in custom setting and not in the general settings.
3. Fix: The first specific date was auto-populated in the calendar instead of first available date.
4. Fix: The delivery reminder emails were being sent for orders with pending payment status.
5. Fix: Extra text block field was displayed when the WPML String Translation plugin was active and HTML links were included in the field note text.
6. Fix: The delivery date dropdown was displayed on checkout even though the delivery date was disabled in the custom settings.
7. Fix: Console error was coming on Edit order page when there was no shipping method present in the order.
8. Fix: 'Array' was displayed in the print/csv table when the pickup location field label was set to blank.
9. Fix: The availability was not displayed in the calendar when custom settings were applied with category based settings.
10. Fix: Duplicate queries were running on admin side plugins page when the plugin was active.
11. Fix: Weekdays and Specific Delivery Dates Settings were disabled under Custom Delivery Settings page.
12. Fix: When negative charges were set in the custom settings, no charges were applied on checkout.
13. Fix: Error message 'time intervel is a required field' was displayed on checkout even though no time slots were added for custom settings & the time slot field was set to mandatory.
14. Fix: Wrong availability and duplicated messages were displayed on the checkout page when "Enable Maximum Deliveries based on per product quantity" setting was enabled.
Version 9.27.1 (Release date: August 09 2021)

Fix: Fatal error was coming on the edit order page when WooCommerce Table rate plugin & WooCommerce Advanced Shipping plugin was active.
Version 9.27.0(Release date: August 03 2021)

Dev: Created REST API endpoints to fetch the settings, fetch the time slots for a date based on custom settings.
Enhancement: Removed some ajax calls and used REST API to fetch data and improve performance.
Dev: Removed the hidden input fields and sent the data to JS through wp_localize_script.
Dev: Created template structure for the delivery date & time fields.
Enhancement: Added shipping methods dropdown on the Delivery Calendar page to filter orders based on shipping methods.
Fix: The timepicker in the settings was overridden with the Woodmart theme.
Fix: When custom settings were enabled with category + shipping (different shipping), then both same day & next day were considered for both settings.
Fix: Timeslots were getting duplicated while blocking the timeslots for specific delivery date.
Fix: Unable to select shipping methods when pickup locations were set and auto-populate pickup locations setting was enabled.
Fix: The checkout page was loading continously when there was a '/' in the delivery date labels.
Fix: The number of dates to choose was not working for delivery date dropdown list.
Tweak: Added a Filter button on the admin Delivery Calendar page to filter the deliveries.
Fix: The business hours were not getting exported.
Fix: The selected date was not auto-populated when revisiting the checkout page when using the time slider.
Dev : Added a filter to change the availability validation message on the checkout page.
Version 9.26.2(Release date: July 05 2021)

Fix: Holidays were not applied for the custom settings after updating to v9.26.1
Version 9.26.1(Release date: June 07 2021)Bug fixed: Update notification doesn’t appear for releases beyond v9.25.0 due to changes made in v9.25.0 where a new transient was added during the license key check to avoid an extra API call. This is fixed now.


Version 9.26.0(Release date: June 07 2021)

Enhancement: Allow to filter the orders on WooCommerce Order page for past delivery date.
Enhancement: Added compatibility with with the WooCommerce Germanized plugin.
Enhancement: Added compatibility with the Weglot translation plugin.
Bug fixed: The specific delivery dates were not appearing with the "Show delivery dates in drop-down" setting enabled. This is fixed now.
Bug fixed: The Minimum Delivery Time was not working well with the different time zone. This is fixed now.
Bug fixed: The Minimum Delivery Time was not working well with specific delivery dates and time-slots. This is fixed now.
Bug fixed: A small Language issue. This is fixed now.
Bug fixed: The Minimum Delivery time was not working when the delivery dates were displayed under drop-down box. This is fixed now.
Bug fixed: There was an issue with delivery dates when the shipping method is re-selected on the checkout page. This is fixed now.
Bug fixed: The delivery date was not working fine in Internet Explorer 11. This is fixed now.
Bug fixed: Compatibility with Product Add-on plugin. This is fixed now.
Bug fixed: The next day cut off time was not working when the delivery dates are displayed in drop-down. This is fixed now.
Bug fixed: Fixed some minor errors which were showing in error log.
Version 9.25.0(Release date: May 10 2021)

Enhancement: Set the delivery charges based on the number of days for the delivery date ( Time Settings > Delivery charges based on number of days ).
Enhancement: Added a setting 'Minimum order amount for waiving off delivery charges' to remove the delivery charges if the minimum order total is reached on checkout.
Enhancement: Custom settings can be created for Pickup Location and Product Category combination.
Fix: Wrong timeslots were getting saved in the settings when 12 hours time format was used.
Fix: When adding timeslots in bulk in the custom settings, the time slot charges were not saved.
Fix: Estimated delivery date for text block was not considering the calendar language and was displayed in English.
Fix: The Gcal event was created on a day before the delivery date while syncing the orders manually to google calendar.
Fix: The checkout page went into infinite loop when 2 products were added to cart with custom settings and no common settings were available.
Fix: With the Local Pickup Plus plugin, only the first 5 pickup locations were displayed in the custom settings.
Fix: When 2 products were added to cart with custom settings, and one was deleted from cart the page then all weekdays were enabled in the calendar even though the remaining product didn't have all weekdays enabled.
Tweak: Added a filter 'orddd_custom_date_formats' to add custom date formats.
Fix: The start time in the time slider always started with the current time of WordPress for all the delivery dates.
Fix: Fatal error was coming when trying to activate Order Delivery Date plugin when the WooCommerce plugin was deactivated and PHP version was 8.0
Fix: The delivery charges were not being added when the order was placed with WooCommerce PayPal Payments.
Fix: Past holidays from 1970 were saved when the holidays were typed into the field.
Tweak: Added an action to re-export the Gcal event in the order actions on the Edit order page.
Fix: The selected delivery date was not passed from cart page to checkout page.
Fix: Duplicate API calls are being placed to tychesoftwares.com to check if an update for the plugin is available.
Version 9.24.0(Release date: April 09 2021)

Fix: Dates could be typed into the date field or could be selected through autocomplete.
Fix: 'The selected time slot has expired. Please select another time slot for delivery.' notice was displayed on checkout when timeslot was not selected and not mandatory.
Fix: The custom settings were not loaded on the checkout when the postcode field was either optional or not present at all.
Fix: When the delivery date was disabled for custom setting, the field was hidden but the inline calendar still displayed on checkout.
Fix: When a custom setting was created with a text block and the delivery date was disabled in it, the general settings were applied while placing order and the timestamp was not getting saved.
Fix: The 'Auto-populate the first pickup location:' setting was not working after v9.23.0 update.
Fix: When the custom settings were created with pickup locations with no cutoff (cutoff was set in general settings), the error msg 'Cut-off time for same day delivery has expired. Please select another date for delivery.' was displayed.
Fix: The quantity based lockout was not working when custom settings were created based on categories.
Fix: The selected delivery date for the previous country was getting saved when we change the country and the delivery date for the new country was disabled.
Fix: ORDER_WEBLINK placeholder was not working when the order was being synced manually in Google Calendar.
Fix: Instead of highest MDT, the MDT of the last added product was considered in the case of shipping class.
Fix: The Estimated Delivery Date information from the text block wass not displayed on WooCommerce Order page.
Fix: When the text block was selected in the general settings, the 'Use global maximum orders per day for custom settings' setting was hidden which can be used for custom settings.
Fix: When the last added product in the cart had multiple categories with same custom settings, then the common settings were not applied and instead the last added product's settings were applied.
Tweak: Added a note under Holidays section to specify the 'Use Global Holidays' setting in the custom settings.
Version 9.23.0(Release date: February 15 2021)

Fix: The print/csv button only printed the current month's deliveries and not the active month's.
Fix: When we clicked on view more orders for a particular day in the admin Delivery Calendar, the popup would not display all the orders and filled up the page when scrolling.
Fix: When other pickup locations were selected from the dropdown box,it just defaulted back to the first one.
Fix: Fatal error received on checkout page when WooCommerce Subscriptions plugin by Web Toffee was activated.
Fix: PHP warnings were displayed on checkout page after the 9.22.0 update.
Version 9.22.0(Release date: February 2 2021)

Enhancement: Added a setting to display the delivery calendar inline on cart & checkout page.
Enhancement: Added a setting to display the time slots in a list view.
Enhancement: Added a setting to display the delivery dates in a dropdown instead of calendar on the cart & checkout page.
Enhancement: Added a setting to set the text for the text block settings to be displayed on frontend.
Enhancement: Added a setting to auto-populate the first pickup location in the dropdown.
Tweak: Updated the FullCalendar library, used in the admin delivery calendar, to version 5.5.0
Fix: The date was not getting blocked when all the time slots for a date were blocked through 'Block a time slot' settings.
Fix: The holiday was displayed on the wrong date in the admin delivery calendar when the timezone was set to UTC-5 or UTC-8.
Fix: When multiple category products were added to cart, then the common settings were not applied. Instead the settings of the last added product were applied.
Fix: 'Submitted URI too large!' message was coming when a large number of timeslots were deleted through bulk action.
Fix: " is not available for delivery. Please select a new delivery date." error was displayed on checkout even when the date was available when the settings were created for category + shipping method.
Fix: 'TypeError: Cannot read property 'defaults' of undefined' console error was displayed with some themes.
Fix: The saved shipping method was not populated again when the custom delivery setting was edited when the shipping method was created from WooCommerce Advanced Shipping plugin.
Fix: The day & week view in the admin delivery calendar did not display the orders or time slots.
Fix: When a common timeslot was created for all the weekdays and it was edited for one of the weekdays, the changes applied to all the timeslots for all weekdays.
Fix: The cut-off time of the last added product was considered when 2 products were added to cart which have custom settings of product categories + shipping methods.
Tweak: If 'Enable Maximum Deliveries based on per product quantity:' setting is enabled then the lockout will be reduced based on per product qty if the custom setting is based on categories.
Fix: If an order was placed for a date with category A + shipping method A custom setting, then the lockout was also reduced from other custom setting of category A + shipping method B.
Fix: The 'Enable delivery date' option in the categories settings was not being disabled after updating to v9.21.0
Fix: The minimum delivery time setting was hidden when the text block was enabled.
Version 9.21.1 (Release date: December 01 2020)

Fix: The checkout page was loading continuously when the business hours were not set.
Version 9.21.0 (Release date: December 01 2020)

Enhancement: Calculating the minimum delivery time based on Business hours. You can now set business hours based on which the mimimum delivery time can be calculated.
Enhancement: Delivery details will be displayed in the WooCommerce Mobile App Order notes section.
Tweak: An option to clone the custom settings has been added.
Fix: Checkout page hanged when products of 2 different categories were added to cart.
Fix: Holidays were not getting considered when mixed products were added to the cart from 3 different custom rules created based on categories.
Fix: Error was coming on the Order Received page when payment was made through n-genius payment gateway.
Fix: When a product category is created through REST API, the delivery date for the category will be enabled by default.
Tweak: Added filters 'orddd_get_lowest_same_day' & 'orddd_get_lowest_next_day' to consider the earliest cutoff when multiple category products are added to cart.
Fix: The custom setting for the 'Rest of the World' shipping zone was not applied until the page was refreshed.
Fix: Maximum Order deliveries per time slot was resetting after refund.
Fix: The current date was not getting blocked when 1 time slot had been passed and other was fully booked.
Fix: 'The delivery will take approximately - working days from the shipping days.' string was not translatable.
Fix: Availability was not getting released when we canceled an order placed with a Specific Delivery Date
Fix: Time slot charges were not being added to midnight timeslots.
Fix: 'The selected time slot has expired. Please select another time slot for delivery.' error message was coming on checkout page even though it was available.
Fix: The default variation value was not displayed in the print/csv format.
Fix: For two custom delivery settings created for the same category + 2 different shipping methods, the Minimum Delivery Time set in one custom delivery settings applied for the other custom delivery settings too.
Fix: The time slot updated in an order was displayed in the Edit order meta box of every other order.
Fix: selectWoo() resulted in errors in some themes. Changed it to select2() now.
Fix: Time range selected for an order was not displayed correctly on Edit order page Delivery details meta box.
Fix: Maximum order deliveries per time slot was reset after editing it and saving the settings.
Fix: The delivery time slots were not displayed on the Print Invoice when the labels for time slots were different in the custom settings.
Fix: The order statuses field on the Delivery Calendar page was set to blank when we changed it and refreshed the page.
Version 9.20.1 (Release date: October 21 2020)

This update is for compatibility with WooCommerce Subscriptions Compatibility addon v1.4.0
Version 9.20.0 (Release date: October 08 2020)

Feature: Add time slots in bulk - Time slots can now be added in bulk with the set duration & interval.
Feature: Edit time slots - Time slots settings can be be edited from the table.
Fix - The delivery date was not unblocked when a weekday was fully booked and then specific date was set with time slot.
Fix - The availability calendar widget was not displayed due to a JS error.
Fix - The timeslots of current day delivery were not appearing in the tooltip on hover of the delivery date when 'As soon as possible' option is enabled.
Fix - Fatal error was coming in the admin side with Checkout Field Editor and Manager for WooCommerce plugin.
Fix - The Checkout page became unresponsive when same day/next day cutoff was enabled with only specific dates and all the dates were past dates.
Fix - 'Array' word was showing in the Order Email notification when the time slot label was kept blank.
Fix - The slug of variations & attributes was displayed in the delivery calendar instead of name.
Fix - The delivery date was not getting saved when we clicked the back button in browser from Paypal payment page.
Fix - The previously selected date was not getting auto-populated on checkout page.
Fix- The AM/PM string was not translated in the email.
Fix - Attributes & Variations were not displayed for some products in the admin delivery calendar.
Fix - Error was coming on checkout page when the minimum delivery time was calculated on end time of time slot.
Fix - Order was being placed when delivery date was mandatory and blank with some payment gateways.
Fix - Error was coming when exporting orders through 'Export to Google calendar' button on delivery calendar page.
Tweak - The lockout order note will not be added if the max orders limit is not set.
Fix - "Auto-populate first available delivery time slot:" option was not working on the cart page when the shipping method was not selected and the time slot field was disabled.
Fix - The date was enabled even though the time slot cutoff has passed and no time slots were available.
Fix - Debug log errors were coming with Elementor and Delivery calendar widget.
Fix - Timeslot lockout was not getting saved when the time format was 12 hours.
Fix - A console error was displayed when the number of months in calendar was set to 2.
Fix - 'Cut-off time for the delivery day has expired.' error was displayed on checkout even though the date was not selected and the field was not mandatory.
Fix - A Javascript error was coming when the number of dates was set to 0 or blank.
Fix - Orders with the delivery date were not getting exported to the Google calendar when they were placed with the Nets Easy for WooCommerce payment gateway.
Fix - Current date's orders were not getting exported to Google Calendar when exported through 'Export to Google Calendar' button on delivery calendar page.
Version 9.19.1 (Release date: August 19 2020)

1. Compatibility with WordPress 5.5
2. Fix: The javascript console error coming in the admin side
3. Fix: The open ended time slots displayed '00:00' or '12:00 AM' as the end time in time slot drop-down on checkout page.
Version 9.19.0 (Release date: August 17 2020)

Fix: Days were blocking even when the lockout value was not reached.
Fix: A non-available delivery date was auto-populated when there was a holiday on the next available date.
Fix: Last time slot was getting blocked when Minimum Delivery time was set and the time slot had not passed.
Fix: Date & time were not becoming free when the order was cancelled or failed.
Fix: Negative values were displayed when the product qty in the cart exceeded the available quantity.
Fix: Added new strings in the POT file for translations.
Fix: "Use global maximum orders per day for custom settings:" option was not getting exported/imported from the plugin.
Fix: Time slot availability was not getting reduced when orders were created manually from backend.
Fix: The lockout data saved in the database sometimes had incorrect values for the number of orders for date.
Fix: The Pickup Location field was not displayed on the Subscription modification checkout page.
Fix: An error displayed in the Weekday settings tab.
Fix: A notice was displayed for expired timeslot when 'As soon as possible' option was selected on checkout page.
Fix: A notice was displayed in some cases to enter the delivery date even if the date was selected.
Fix: The AM/PM in the time slot will now be translated.
Fix: The delivery date was not getting updated from the Edit order page.
Fix: The lockout data for past dates was not getting cleared when custom settings based on categories were created.
Fix: Availability of the time slots was not displayed on hover for specific dates
Fix: Global maximum orders value was being applied even when the lockout was set in the custom settings.
Tweak: Changed the placement of the hook 'orddd_before_checkout_delivery_date' on order recieved page so that it executes before the pickup location field.
dev: The lockout will now be updated on the order status change hooks instead of 'woocommerce_checkout_update_order_meta'.
dev: The lockout will be reduced when the order status is on-hold, processing, completed.
Version 9.18.1 (Release date: July 13 2020)

Fix: The error "Cut-off time for the delivery day has expired. Please select another date for delivery." was displayed while placing order on checkout page when minimum delivery time, same day cutoff & next day cutoff were not set.
Version 9.18.0 (Release date: July 13 2020)

Fix: The disabled date was being auto-populated when same day/next day cutoff was enabled with specific dates.
Fix: The availability was being reduced for virtual products when the order contains a virtual product along with other items, even though the delivery was disabled for them.
Fix: Time slots were showing not available when the minimum delivery time was set in custom settings and the selected weekday was disabled in general settings.
Fix: With 2 product categories in cart with different custom settings, the minimum delivery time of last added product was considered instead of the highest minimum delivery time.
Fix: Cart Page was continuously loading when we added mixed products with different custom settings and no common setting between them.
Fix: The selected delivery date & the timestamp saved for an order were different in some cases.
Fix: The delivery fees was not displayed with the PayPal Express payment gateway.
Fix: When the current date is a booked date then the minimum delivery time was not getting calculated on it.
Fix: On multisite, the delivery date for product categories was disabled even if the plugin was deleted & re-installed.
Fix: Even when delivery date was mandatory clients were able to pay without selecting delivery date with WooCommerce PayPal Checkout Gateway.
Fix: The delivery date field was not refreshing on change of the postcode on checkout page.
Fix: Holiday of custom setting was not getting priority if product from some other category is added to cart later.
Fix: The Shipping address placeholders(ADDRESS_SHIP, FULL_ADDRESS_SHIP) were not fetching the shipping address in Google calendar event.
Fix: Orders were not showing up in the admin side delivery calendar if the delivery date label had single/double quotes in between.
Fix: Orders placed with 'As soon as possible" did not display it selected on the Edit order page. And if the time slot was updated to 'As soon as possible' then it displayed as 12:00 AM on Edit Order page.
Tweak: Added a new date format for the delivery calendar - 'dd/mm/yyyy'
Fix: The custom settings were not being displayed on the custom settings page after saving them.
Fix: When a date was auto-populated on checkout page for the first time then the time slots were not being loaded and were disabled.
Tweak: Changed the validation hook from 'woocommerce_checkout_process' to 'woocommerce_after_checkout_validation'.
Fix: The order was placed for a delivery date even if the cut off time had passed.
Enhancement: Accessibility changes - The delivery calendar now works with the screen reader.
Enhancement: Compatibility with WooCommerce One Page Checkout plugin
Enhancement: Compatibility with Tree Table Rate shipping plugin by tablerateshipping.com
Version 9.17.2 (Release date: June 10 2020)

New feature: Added option to filter WooCommerce orders by custom delivery date range
Fix: Variations were not being shown in Print/CSV when there was 1 attribute
Fix: some warnings on Checkout page
Fix: Delivery date not geting populated from cart page to checkout page
Fix: Added some missing strings to be translatable
Version 9.17.1 (Release date: June 04 2020 )

Fix: First available delivery date was shown a day later
Fix: Since v9.14, Custom delivery settings were considered even if they were disabled. This is fixed.
Fix: Warnings appearing in debug.log
Version 9.17.0 (Release date: June 01 2020 )

Fix: The variations were not being displayed in the Print & CSV format and also in the Google calendar.
Fix: The custom settings for Table rate shipping were not being applied on My Account page.
Fix: The delivery calendar wigdet did not load custom settings based on postcodes.
Fix: For open-ended time slots, '00:00' was coming as the end time on the Edit order page > Edit Delivery section.
Fix: The custom settings based on postcodes were not being applied on the cart page.
Fix: The time slider was allowing to capture the time outside the time range.
Fix: The minimum delivery date was being calculated on the specific dates.
Fix: The custom settings for Pickup Location were not getting applied when WooCommerce Checkout Manager plugin was active.
Fix: The minimum delivery time was not working for time slider when the MDT was set in decimals.
Fix: 'Date is unavailable' message was displayed on checkout page when custom settings was set for pickup location and product categories.
Fix: 'Array' was displayed on Order Recieved page & email when the Pickup Location label was set to blank.
Fix: The timeslots availability was not getting released for canceled orders with Mollie payment gateway.
Fix: Fatal error was coming when the plugin was activated with WooCommerce v3.4.5.
Fix: The specific dates lockout was getting reset when the 'orddd_delete_old_lockout_data_action' cron was run,
Fix: With WooCommerce Amazon Pay plugin, the order could be placed without selecting the delivery date even though the date field was mandatory.
Fix: The time slot displayed "12:00 AM" instead of the selected time slot with the WooCommerce Checkout Field Editor plugin.
Fix: Delivery Date was not getting blocked even when all time slots were fully booked.

Tweak: If the time slot lockout is set and Max order Deliveries is also set then 'Max order Deliveries' will take precendence i.e if the number of orders are equal to 'Max Order Deliveries' then the date will get blocked.
Tweak: New placeholders for Google Sync Event Description & Event Location settings.

Feature:
1. A new setting 'Use global Max order deliveried for custom settings' to consider the global Max order deliveries value for all the custom settings.
Version 9.16.0 (Release date: May 05 2020 )

This is an important update to the plugin wherein we've migrated to the Action Scheduler. Moving forward, the plugin will use the Action Scheduler to send reminders, cleanup old data and import events from the Google Calendar.
Version 9.15 (Release date: April 27 2020 )

Fix: HTML code was being displayed on the 'Add to Calendar' button on Order Received page & email and also in the price in Google Calendar event.
Tweak: An option has been added to import the settings when migrating data from lite version to Pro version.
Fix: The variations were not displayed in the print & csv if there were more than 2 variations in the product.
Fix: 'Maximum execution time exceeded' error was coming on edit order page when all weekdays of custom settings were disabled.
Fix: The lockout for specific dates was being reallocated when the date was deleted and added again.
Fix: The specific date was coming as unavailable on checkout even if it was available for the custom settings.
Fix: The time slot lockout was reduced when we canceled the payment from the paypal page.
Fix: Disabled dates were being populated in the date field when 'Auto=populate' setting was enabled due to which orders were coming for disabled dates.
Fix: The highest Minimum delivery time was considered when 2 or more product categories + shipping methods custom settings were created.
Fix: The timeslots were getting blocked even though the time slots were still available or in some cases orders were coming in even when time slot lockout was reached.
Fix: The cut-off time and Minimum delivery time were not working together for custom setting when time slots were set.
Fix: The delivery date calendar displayed wrong availablity when hovered on the dates.
Fix: The maximum orders settings for specific dates in custom settings was not set to blank after saving.
Fix: The delivery date availaiblity was not calculated correctly for the current date.
Fix: Notice displayed on checkout page when the 'To time' was not set.
Fix: Delivery Date was showing as available with 'No time slots available' msg even when all time slots were booked. The date will be blocked now.
Tweak: Changed the label for 'Shipping Days' to 'Business Days'.
Feature: Compatibility with WooCommerce Advanced Shipping Packages.
Version 9.14.2 (Release date: March 18 2020 )

Tweak: Added 2 filters 'orddd_modify_reminder_email_time' & 'orddd_modify_admin_reminder_email_time' to change the reminder email time for custom & admin reminder emails.
Tweak: The text fields which should have numeric values are changed to number fields.
Fix: 'orddd_to_calculate_minimum_hours_for_holidays' was not working if today's date was set as holiday
Tweak: The delivery date field will be disabled until the page is fully loaded.
Fix: The locale for Norwagean language was incorrect.
Fix: 'Maximum Deliveries based on per product quantity' was not working when custom settings for multiple categories was added and the categories had different lockout.
Fix: The 'First day of week' setting was not displayed as per the saved value
Version 9.14.1 (Release date: March 11 2020 )

1. Compatibility with WooCommerce v4.0.0
Version 9.14 (Release date: March 09 2020 )

Enhancement:
1. Minimum delivery time will now work with same day & next day cutoff.

Bug Fixes:
1. Delivery date selected on checkout page does not pass on to the cart page.
2. CSV format did not display all products when viewed in Excel.
3. In translated languages, the 'As soon as possible' displayed "00:00" on order received page & emails.
4. Weekday delivery charges were getting added on checkout page, even if the weekday settings were disabled.
5. Only one product name was displayed in the delivery calendar when there were multiple products in the order.
Version 9.13.1 (Release date: February 13 2020 )

1. Fix: Fatal error was displayed on checkout page when the custom settings were enabled with same day cut off & time slots.
Version 9.13 (Release date: February 10 2020 )

Fix: Fatal error was displayed on cart page when one product's custom setting was enabled and other product's custom settings was disabled.
Tweak: Calendar's z-index is set with respect to the theme's z-index.
Tweak: All the variations in an order will be displayed in the delivery calendar in the backend.
Fix: The calendar will display 1000 days if the 'Number of dates to choose' is set to 0.
Fix: If the holidays were added and minimum delivery time was set then the minimum delivery time was getting calculated on holidays.
Fix: Fatal erros was coming when lockout data was large. Added a cron to delete the past data which will run weekly.
Fix: The Delivery Calendar is not coming at back end for parent subscription order due to a JS error.
Fix: Time slots were not loading for delivery dates with the custom settings.
Fix: Cpmatibility with Advanced Flat rate shipping plugin
Fix: Wrong date was being auto-populated when the products from custom setting were added to cart.
Updated the POT & PO files for translation.
Version 9.12 (Release date: December 02 2019)

Fixes:

1. The price in the google calendar event summary was being displayed with HTML.
2. Custom delivery settings for the product category were not being loaded on the checkout page.
3. 'Do not allow customers to edit the delivery date after the cut off time has passed.' setting is not working for Minimum Preparation Time.
4. Selected time range was not being displayed on order received page & edit order page.
5. Changes related to Subscription Addon.

Tweaks:

Added a filter 'orddd_overwrite_timeslot_lockout' to consider the setting 'Global Maximum Order Deliveries for Time slots' for global time slots too.

Enhancements:

Compatibility with WooCommerce Canada Post Shipping plugin.
Version 9.11.1 (Release date: November 06 2019)

Fixes:

1. Fatal Error was displayed when the checkout page was edited with the Elementor plugin.

2. The calendar was not displayed properly on mobile devices when the number of calendars was set to 2.

3. The delivery calendar was not displayed on the checkout page when the WooCommerce Checkout Manager plugin was activated.
Version 9.11 (Release date: October 18 2019)

Bug Fixes:

1. Fatal Error was displayed when custom settings of multiple categories were applied on checkout page.
2. Select2 class was not applied on the time slot dropdown when custom settings were enabled.
3. Same Day/Next Day settings were not getting saved.
4. Delivery Date mandatory field in the custom settings was not being saved.

Tweak:

1. The QTY in the Google Calendar Event will be displayed on a new line after the product name when the PRODUCT_WITH_QTY tag is used.

Enhancements:

1. Compatibility with Flexible Product Fields Pro
2. Added a setting where the customers won't be allowed to edit date from My Account page if the same day/next day cutoff is reached.
Version 9.10 (Release date: October 03 2019)

Fixes:

1. Minimum Delivery Time was not getting calculated on non-selected Shipping days when the weekday checkbox under Custom Delivery Settings was unchecked.

2. Fixed the layout of the calendar with the MegaShop theme.

3. If the lockout of specific dates was left blank then it was taken as 0 and the date got blocked from the calendar.

4. The Delivery Date was not showing in the selected language of the Appearance tab on the WooCommerce Orders page.

5. The Delivery Date Calendar was not displayed due to JS error on the Multiple Shipping Address page with Multiple shipping Address plugin.

6. The Delivery Days or shipping days were not selected under the settings with the Bakery theme.

7. Orders were added in the All Day Section in the Google Calendar even though timeslots were selected.

8. Custom delivery setting page hanged when time slots were created for specific dates.

9. The labels for extra charges were showing up in the Timeslots dropdown list even though charges value were not set in the settings when the tax was enabled.

10. Time Slots were displayed under the dropdown list even though lockout value had been reached.

11. The availability message was displayed incorrectly on the calendar.

Enhancement:

1. The minimum delivery time will get calculated on the end time of time slot with filter 'orddd_min_delivery_on_last_slot'.

2. Compatibility with the 'Advanced Flat Rate Shipping for Woocommerce Pro' plugin by Multidots.
Version 9.9 (Release date: September 11 2019)

There is 1 enhancement and some bugs fix in this update which is mentioned below:

Enhancement:

Delivery Settings can now be exported from one site and imported to another. An exact replica of delivery settings will be created after importing them.

Bug Fixes:

1. When "Enable Tax calculation for Delivery charges" option is enabled then time slot charges label for 0 amount was not coming in the time slot dropdown. This is fixed now.

2. Minimum Delivery Time for Custom Delivery Schedules set for product categories was not working on the checkout page when the Products are translated into another language.

3. The availability was displayed incorrectly when "Show Partially Booked dates" setting was disabled and "Display availability on a date" setting was enabled. This is fixed now.

4. Incorrect orders were displayed in the reminder emails sent to the admin. This is fixed now.

5. Some errors in debug.log file are fixed.

6. Weekday Settings were not saved with an error in the console. This is fixed now.

7. Pickup locations were not saved with an error in the console. This is fixed now.
Version 9.8.1 (Release date: August 09 2019)

There are 2 bugs fixes in this update which are mentioned below:

1. When the delivery charges are added in the float values, the order was not getting updated when edited from WooCommerce edit order page. This is fixed now.

2. Time slot field on WooCommerce edit order page was not selectable with only General Settings. This is fixed now.
Version 9.8 (Release date: July 31 2019)

There is one hook added and some bugs fixed in this update which are mentioned below:

Hook:

A hook is added to export delivery dates events to the google calendar for the orders with the statuses passed from the hook.

Bug Fixes:

1. Some warnings were displayed on the cart page when the Enable Specific Date checkbox is checked but no specific delivery dates were added. This is fixed now.

2. Some errors in the debug.log file are fixed.

3. If 2 flat rate shipping methods were added with different labels in a single shipping zone, then on View Custom Delivery Settings page it shows original shipping method label, like Flat rate and not the added label. This is fixed now.

4. The shipping method dropdown was shown as a small dropdown while adding settings for product categories in the admin. This is fixed now.

5. A fatal error was shown on the Subscription edit page from the plugin. This is fixed now.

6. Delivery Calendar on the checkout page was not working when the holiday's name has an apostrophe. This is fixed now.

7. A notice was shown on the Custom Delivery Settings page in admin. This is fixed now.

8. A fatal error was shown on the WooCommerce edit order page when the items added in the order is permanently deleted. This is fixed now.

9. Thousand Separator, Decimal Separator and Number of Decimals were not considered while displaying timeslot charges in the timeslot dropdown on the checkout page. This is fixed now.

10. The delivery time slot was replaced with the time slot selected from one of our other plugins Booking & Appointment for WooCommerce. This is fixed now.

11. When the custom delivery schedule was set with the specific delivery dates and minimum delivery preparation time, specific dates were not available on the checkout page. This is fixed now.

12. Checkout was refreshing continuously when the Delivery Date field on Cart page option is checked. This is fixed now.

13. Delivery Calendar was not working on the checkout page in the Internet Explorer browser when the custom delivery schedules were added. This is fixed now.

14. Test Connection for the Google calendar sync was not working with an error in console. This is fixed now.

15. The price shortcode used in the google calendar event was not replaced with the currency symbol along with the price. This is fixed now.
Version 9.7.1 (Release date: July 10 2019)

Bug Fix:
1. The reminder emails were being sent to admins on every page load on the site.
Version 9.7 (Release date: July 09 2019)

Bug Fixes

1. The CLIENT placeholder from Gcal settings was not replaced by real value when the shipping address was disabled.
2. The reminder message in the manual reminder settings was not getting saved when tinyMCE Editor was active.
3. Specific dates were not available if custom delivery setting for product categories was set with minimum delivery time.
4. Custom delievry settings were not being loaded for WooCommerce Fedex shipping plugin.
5. The available delivery slots coming on hover of date were showing the past time slots as well
6. The date range for text block was displayed as per global settings on order recieved page and emails even if custom settings were enabled.
7. The time slots added in 'Blocked time slots' were not getting blocked if the time format was set to 12 hours.
8. WHen updating delievry date from My Account oage, the updated charges were not being reflected in the emails.
6. A few action hooks were missing certain arguments in the email templates.
10. The license for Booking & Apoointments plugins and Order Delivery Date plugin was being activated at the same time.
11. Events were duplicated (added again) when default mode is Orders and when tried to remove one order status and try to add it again, the duplication happens.
12. Calendar was displaying dates with the split diagonal even though lockout value is not set.
13. When we select multiple holidays and select Allow Recurring option and then if we delete one of the holidays then holiday type is changed from "Recurring" to "Current Year" for the rest of the holidays.
14. Delivery field on the cart page was not refreshing when an item is deleted
15. Default sorting of WooCommerce orders to descending is not working when the checkbox for it under Additional Settings link is enabled.
16. Fixed the calendar position for mobile devices.
17. Same day/Next day coming disbaled even if the cut off time for same day/next day was not reached

Tweaks:

1. TIme slot charges label will be displayed even if the charges is set to 0.
2. The delivery date will be displayed in the reminder email subject.
3. The customers won't be able to update the delivery date & time if the order is marked as completed, refunded or cancelled.
4. The active custom settings will now be displayed at the top of the settings page.
5. The gcal options data which is older than 15 days will be removed from the database through cron.
6. An ew hook 'orddd_first_autofil_delivery_date' through which we can auto populate the specific dates in the calendar.
7. Add the delivery count merge tag and a message if there are no deliveries from next day in admin reminder email.
8. The admin reminder email cron time is changed to 7 PM so that more orders for the next day could come.
9. The Order status selected on the felivery calendar page will not get removed after reloading the page
10. The first day of calendar will be applied on all calendars even in the admin settings page.
11. An order note will be added to the order which are automatically exported to google calendar.
12. Add an order note is the orders which are imported to Google calendar using ICS feeds.
13. When 'All' is selected in the time slot settings then the time slot will be added for individual enabled weekdays.
14. The time l=slot lockout will be reduced for overlapping time slots as well.
15. The Shipping method from Woocommerce Advance shipping will be shown along with the Title to avoid confusion.

Features:

1.Compatibility with WooCommerce PDF Invoices Premium plugin to display delivery date & time on their invoices.
2. Added a setting called "Allow free delivery" on the coupons page to remove the delivery charges if the coupon is applied.
3. Compatibility with WooCommerce Local Pickup Plus plugin.
4. Added a setting to set a cron time in minutes for importing Gcal events.
5. Compatibility with Weight Based Shipping for WooCommerce plugin
6. Ability to add maximum orders for specific dates.
Version 9.6 (Release date: May 20 2019)

This release contains 42 commits. We've closed 53 Github issues, added 4 enhancements & 1 tweak via these commits.

New enhancements:

1. Admin can now receive delivery reminder emails 1 day prior. The email will contain all deliveries scheduled for the next day. Emails will be sent out 10 am the day prior. Orders with Processing or Completed status will be included in the email.
2. You can now migrate directly from the Free version of the plugin to the Pro version & still retain the delivery dates of orders placed with the Free version. A migration wizard has been built to help with this.
3. Added an option to re-export all orders to Google calendar. Currently if orders are exported once, they can't be exported again. Clicking on the "Re-export to Google Calendar" button on the Delivery Calendar page will re-export all previously exported orders with their delivery dates. This was asked by a few customers.
4. You can now deactivate a custom delivery schedule. Until v9.5.1, if you wanted to disable a custom delivery setting temporarily, you would need to delete it & then re-add it. This is no longer the case.

Tweaks:
1. The format for Print & CSV has been modified to be shown based on the filter being chosen on the Delivery Calendar page.

Following bugs have been fixed:

1. Fixed issues with timeslot lockout. Earlier the time slots would show up on checkout page even when lockout is reached. This has been fixed along with some other inconsistencies with the time slot lockout.
2. Added RTL stylesheet for plugin settings in admin as the settings weren't displayed appropriately when language is changed to Hebrew or Arabic.
3. Delivery charges are now reflected in the emails after updating through My Account.
4. Fixed the issue of admin not being able to edit delivery date from Edit Order page.
5. Fixed the width of time slot field on My Account page
6. When using WPML, on My Account page, the Delivery Date will be displayed in the language in which order has been placed. Earlier it used to display in English language always.
7. Translate the shipping method strings in admin based on WPML default language.
8. Fix the warnings displayed on Order page due to UPS plugin
9. Fixed errors coming as update_woocommerce_term_meta is deprecated since WooCommerce 3.6.
10. Fixed some errors that were showing when Google calendar sync was disabled.
11. Fixed some issues when Delivery date is enabled on the Cart page. The Delivery calendar will now load the appropriate settings when any item is deleted on the Cart page.
12. Fixed an issue with WooCommerce Order Status Manager plugin where the orders weren't fetched properly for the statuses when sending manual reminders.
13. Fixed an issue so that same day would not show enabled when next day delivery is enabled for 1 custom method & minimum delivery time is enabled for other method (with same day & next day disabled).
14. Fixed an issue where Delivery Date and time was not coming on WooCommerce -> Orders list page, Thank you page, PDF invoice when time slider is enabled.
15. We've done some code refactoring, fixed some debug warnings & also added comments in the code.
Version 9.5.1 (Release date: April 22 2019)

1. Fixed a warning that was appearing for WooCommerce v3.6.
2. Also did some code refactoring.
Version 9.5 (Release date: April 22 2019)

We have fixed over 30 issues in this release along with a few enhancements. We have also made the plugin compatible with latest WooCommerce v3.6.1.

1. Fix debug log errors
2. Removed dequeuing of bootstrap-datetimepicker & fixed Bakery theme error
3. Optimized some queries on checkout page using the wp_cache_* functions
4. Removed unwanted queries on Orders listing page
5. Time slots will now show even for those slots where no lockout is specified
6. Show delivery settings when weekdays or specific dates aren't selected in admin
7. Show Delivery Calendar in same language as selected in our plugin Settings
8. Added condition to dequeue scripts only from Checkout page
9. Fix for same-day deliveries not getting synced with Google calendar
10. Fixing code display in Available Delivery slots for Custom Settings
11. Added ORDER_DATE_TIME shortcode in Event Location field
12. Make initialize-datepicker dependent on jQuery
13. Show "As Soon As Possible" as first option in the Time slots dropdown in admin
14. Order Preview popup in admin will now display all delivery details
15. Fixed label not appearing for time slots with start time prior to 10 AM
16. Removed Google calendar sync running in background when it’s disabled
17. Cleaned up remaining options that weren’t getting removed when plugin is deleted
18. Set default value of Pickup Location field
19. Delivery Calendar in admin will now remember the last view & will always load the calendar in that view when you view it
20. Added message when Update or Update is clicked in Admin
21. Changed Delete to Unblock in Block Time Slots section
22. Added new filter to override specific date charges by any custom code. Two new filters are added for global & custom settings each:

orddd_global_specific_delivery_dates
orddd_custom_specific_delivery_dates

23. Show count of blocked time slots
24. Updating text label in Google calendar
25. Added currency symbol to PRICE shortcode when exporting events to Gcal
26. Orders with same day as delivery date were not getting synced with Google calendar
27. h_deliverydate field was getting value of previously selected date instead of current date
28. Changed loading text when navigating the delivery calendar
29. Available Delivery Slots not coming properly
30. Make GET parameters unique to plugin
31. Updated momentjs library
32. Do not create Google calendar event for Processing to Completed orders
33. Add condition to destroy datetimepicker only if time slider is enabled.
34. Load Timepicker css only if it's enabled
Version 9.4(Release date: February 28 2019)

There is one hook added and some bugs fixed in this update which are mentioned below:

Hook:

A new hook 'ordd_add_to_custom_holiday_str' is added to modify the holidays to be disabled on the checkout page calendar.

Bug Fixes:

1. Custom order meta field value which has the time in it is replacing the time slot meta from the plugin. This is fixed now.

2. For open-ended time slots 00:00 or 12:00 AM was displayed as end time in the checkout page delivery calendar on hover. This is fixed now.

3. There was an error displayed in the console when the delivery date is edited on the WooCommerce edit orders page. This is fixed now.

4. 'Undefined' label was displayed on the edit custom delivery schedules page when the open-ended time slot is added and deleted. This is fixed now.

5. Current date was shown disable on the checkout page when open-ended time slots are added. This is fixed now.

6. Same day cut-off time was not working on the checkout page when Next day setting is enabled and cut-off time is set. This is fixed now.

7. Some errors in the debug.log file are fixed.

8. Delivery Calendar was displayed properly on the checkout page in Mozilla Firefox browser. This is fixed now.

9. Minimum Delivery time in hours was not working on time slots. This is fixed now.

10. Time slot's 'Hours' and 'Minutes' options were not coming proper on the General Settings -> Time slots page when the site language is changed to Hebrew. This is fixed now.

11. Dates of 1970 were coming on the Checkout page for Custom delivery schedules when timezone is set to UTC +1. This is fixed now.

12. Deliveries will now be synced to the Google calendar only when the order status is processing or the order is completed. They will not be synced before that.

13. Double events were getting created in the google calendar when the canceled order is changed to processing. This is fixed now.
Version 9.3(Release date: January 24 2019)

There are some enhancements and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Enhancement:

1. A new hook 'orddd_display_tax_in_timeslot_charges' is added to avoid displaying taxes for the Time slot charges in the Time slot dropdown on the Checkout Page.

2. A new hook 'orddd_time_slider_minute_step' is added to pass the minutes interval for the time sliders shown on the checkout page. The default value for the interval is 5mins.

Bug Fixes:

1. 504 timeout error was coming on the Checkout page when the custom schedules for Product Categories with Shipping methods are added and one of the custom schedules have passed specific dates added. This is fixed now.

2. 'As soon as possible' time slot option was not shown on the Order Received page and on WooCommerce Orders page in admin when the option is chosen by the customers. This is fixed now.

3. Print/CSV export does not export the orders for the last date shown in the delivery calendar. This issue comes only when the current date is not the same as UTC date. This is now fixed.

4. A change in the Delivery Reminder email content was not reflecting in the emails sent to the customers. This is fixed now.

5. Pickup Locations selected for the orders were not exported in the PDF Invoices, Packing Slips and Delivery Notes from the different plugins. This is fixed now.

6. Some strings from the plugin were not present in the .po and .mo files. This is fixed now.

7. 'Add to other calendar' button was not working on 'My account' page. This is fixed now.

8. Fatal error was coming when the checkout page or any post type was edited with Elementor plugin. This is fixed now.

9. Product variations were not shown in the even exported to the google calendar when more then 2 attributes are added for the product. This is fixed now.

10. Delivery charges added for the base subscriptions orders from WooCommerce Subscriptions plugin were not added in the following renewal orders. This is fixed now.

11. Events for the orders were not created again in the google calendar when an order is first marked as canceled and then again it is marked as processing or on-hold. This is fixed now.

12. Delivery Settings on the Order Delivery Date menu in admin were hidden when any of the checkboxes on the page is selected. This was an issue with the WordPress Starter plugin by Siteground. This is fixed now.

13. Some errors in the debug.log file are fixed.

14. The current date is shown available in the calendar even when only Next day cut-off time is set. This issue is only with the General Settings. This is fixed now.

15. Print/CSV exports all the orders for the dates visible on the calendar with Month view on the Delivery Calendar page in admin. However, it should only export the orders for the current month only. This is fixed now.
Version 9.2(Release date: December 19 2018)

There are some enhancements and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Enhancements:

1. Now the events will get automatically imported every day from the ICS feeds saved under Google Calendar Sync tab.

2. A new option for adding minutes for time sliders is added under General Settings -> Time Settings link. Now the time slider's range can be set with the minutes like 9:30 to 18:30.

3. A new hook name 'orddd_first_available_delivery_date' is added. This hook accepts the date in 19-12-2018 (j-n-Y) format and starts the delivery calendar from this date.

4. A new hook name 'orddd_populate_delivery_time' is added to pre select a custom time slot passed from the hook in the time slot dropdown on the checkout page.

Bug Fixes:

1. 'No time slots available' message is coming even when the time slots are available on the checkout page when the current date is set as a holiday. This is fixed now.

2. Estimated delivery date text block was coming on the checkout page even if the delivery is disabled. This is fixed now.

3. Priority was not given to the pickup locations when custom delivery schedules are added for pickup locations as well as product categories. This is fixed now.

4. Delivery Date selected on the cart page was not preselected on the checkout page when the custom delivery schedules are enabled. This is fixed now.

5. Delivery date is coming as 'NaN' when the site is auto-translated. This is fixed now.

6. Spinner keeps loading continuously on the payment section on the checkout page when the custom delivery schedules are added for product categories and no common dates are enabled for multiple product categories added in the cart. This is fixed now.

7. Some errors in debug.log file are fixed.

8. Time slot dropdown was not displayed on the checkout page on change of pickup locations when time slots are for one pickup location and not for others in the custom delivery schedules. This is fixed now.

9. 2 delivery date field was coming on the Print/CSV view when the product name has a comma (,) in it. This is fixed now.

10. Incorrect delivery date was coming on the checkout page with Minimum delivery time and specific delivery dates. This is fixed now.
Version 9.1(Release date: November 29 2018)

There are some bug fixes for compatibility with WordPress development version (5.0-RC1).

1. A syntax error was shown in the console when the Delivery Date field is to be displayed in the Shipping section but the Shipping section is not enabled on the checkout page. This is fixed now.

2. Admin notices added from the plugin was not displayed correctly on the Edit Post and Edit Page pages where the Gutenberg editor is used. This is fixed now.

3. A syntax error was shown in the console with the beta version of WordPress, which is fixed now.
Version 9.0.1(Release date: November 22 2018)

There is one major bug fix in this update which is mentioned below:

All the delivery dates were shown as disabled in the Delivery Calendar on the checkout page when 'Auto-populate first available Delivery date' is disabled and Same day cut-off or Next day cut-off is enabled. This is fixed now.
Version 9.0(Release date: November 21 2018)

There is one enhancement and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Enhancement:

A new checkbox named 'Display availability on date' is added under General Settings -> Additional Settings link which if disabled will not display the availability on hover of the delivery date in the calendar on the checkout page.

Bug Fixes:

1. All the Custom Delivery Schedules added were replaced with the last added schedule when the Maximum Order Deliveries are set and the order placed for the last schedule is canceled/refunded/failed/trash. This is fixed now.

2. Selected delivery date on the cart page is not preselected on the checkout page. This is fixed now.

3. Wrong time slots were shown for the next day on the checkout page when Same day cut-off time was set and it is reached. This is fixed now.

4. A wrong delivery date is preselected on the checkout page when only specific delivery dates are set. This is fixed now.

5. A wrong delivery date is preselected on the checkout page when time slots for the custom delivery schedules added for shipping classes. This is fixed now.

6. Next day remains available even after the cut-off time has passed. And when an order is placed for next day it shows error 'Cut-off time has reached for this date. Please select another date'. This is fixed now.

7. Delivery date & time selected for the order was not coming in the customer notification emails. The issue was coming when the order is placed in different language added from the Polylang plugin. This is fixed now.

8. Delivery date & time selected for the order was not coming in the customer notification emails when the custom delivery settings are added for the product categories. This is fixed now.

9. Delivery date & time for the order was not coming in the customer notification emails when the order is placed for the shipping method of Table Rate. This is fixed now.

10. Extra fields were added to the custom fields meta box when the Delivery Date is edited and the order placed in the different language from the Polylang plugin. This is fixed now.

11. The delivery charges for the selected date and time slots were removed on the cart page when the shipping methods are changed. This is fixed now.

12. An error was shown in the Order Delivery Date settings page in admin with WooComerce version 3.5.1. This is fixed now.

13. Orders were placed for the same delivery date and same time slots in real time even if time slot lockout is set to 1. This is fixed now.

14. Check out page becomes unresponsive when the custom delivery schedules are added for the Pickup locations and Product Categories and the product from the same category is added to the cart. This is fixed now.

15. Order listing page was taking time to load when 'Show on Orders Listing Page' setting is enabled. This is fixed now.

16. Reminder emails for the deliveries were not sent to the customers before the X number of days set. This is fixed now.

17. Default Subject and Email heading were shown in the emails even if edited from WooCommerce Emails page in admin. This is fixed now.

18. Selected delivery time for the orders was not preselected in the calendar on Edit Delivery Date meta box on the WooCommerce edit order page. This is fixed now.

19. Some warnings and notices added in the debug.log file are fixed.

20. The number of dates to choose was not working with specific delivery dates. This is fixed now.

21. The width of the time slot field was not proper on the checkout page with the WooCommerce version 3.5. This is fixed now.
Version 8.9(Release date: November 5 2018)

There are some bug fixes in this update which are mentioned below:

1. Time slots added for the shipping methods in the custom delivery schedules were not shown on the checkout page with an error. This is fixed now.

2. Check out page was unresponsive when the custom delivery schedules are added along with Shipping Weekdays enabled. This is fixed now.

3. Additional charges for last added time slot was considered when same time slot is added for different weekdays and different delivery charges. This is fixed now.

4. Different delivery schedules were loading on the Cart page and Checkout page for same FedEx shipping method added from WooCommerce FedEx Shipping plugin. This is fixed now.

5. The changes in the email template of 'Delivery Date & Time Updated' email was not reflected in the emails sent. This is fixed now.

6. The width of the time slot field was not more on the cart page compare to the delivery date field. This is fixed now.

7. Field placement was not correct on the checkout page on mobile phones. This is fixed now.

8. Newly added pickup locations were getting replaced with the last added location when any of the between location is deleted. This is fixed now.

9. Pickup locations were coming on the Checkout page when custom delivery schedules are set for the pickup locations and the 'Enable Delivery Date:' is disabled General settings -> Date settings link. This is fixed now.

10. Delivery Charges edited from the WooCommerce Edit order page in admin was not getting reflected. This is fixed now.

11. Some strings were missing in the POT files which are now added.

12. Delivery Date field label was not shown on the checkout page with a Flatsome child theme. This is fixed now.
Version 8.8(Release date: October 25 2018)

There are some enhancements and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Enhancements:

1. Added Order Delivery Date->Status page which shows the information of the plugin settings. You can copy the plugin settings and add the same information while contacting the support for the plugin.

2. On activating the plugin, a new page will be displayed allowing the users to enter the license key which will then move forward to the Welcome page.

Bug Fixes:

1. First available next day was coming enabled before the next day cut-off time set even if the current day is disabled for delivery. This is fixed now.

2. Time slots and Delivery charges were not getting updated when edited from WooCommerce -> Orders -> Edit order page. This is fixed now.

3. Same day cut-off time was calculated on the checkout page when Same day cut-off time for one product category and Next day cut-off time is enabled for another product category and products of both categories are added to cart. This is fixed now.

4. Orders were placed when 'No time slots are available' option was selected on the checkout page. This is fixed now.

This can now be possible using a hook 'orddd_allow_orders_for_mandatory_time'.

5. Pickup Locations and Delivery Date columns were not exported correctly in the CSV format. This is fixed now.

6. PHP Session ID was set from the plugin even if it was not necessary. This is fixed now.

7. A wrong delivery date was auto-populated on the checkout page when only specific delivery dates are enabled along with shipping days. This is fixed now.

8. Delivery date was not coming in the customer notification email when the order is placed with shipping method of 'WooCommerce Advanced Shipping' plugin. This is fixed now.

9. Day wise print option was not working on the Delivery calendar page in admin. This is fixed now.
Version 8.7(Release date: October 9 2018)

There are some enhancements and 91 bug fixes in this update which are mentioned below:

Enhancements:

1. An option is added to make the Pickup location field mandatory on the checkout page.

2. The selected pickup locations will now be exported in the CSV file or in the Print Data on the Order Delivery Date -> Delivery Calendar page.

3. A new hook is added which allows customers to add tooltips for the weekdays in the delivery calendar.

Bug Fixes:

1. Some labels are not being translated into another language. They are now being added to the .po and .mo files.

2. The first available date was coming wrong when specific delivery dates are enabled along with weekdays and minimum delivery time is set.

3. Some issues in debug.log file are fixed.

4. Check out page was not working when the delivery is disabled for the shipping class for the product added first in the cart. This is fixed now.

5. Estimated shipping date information was not coming on the Order Received page. This is fixed now.

6. Orders can now be placed without time slot when no time slots are added for weekdays and customer tries to placed with 'No Available Time slots' option on the checkout page.

7. Custom delivery schedules based on locations were not working on the My Account->Orders page. This is fixed now.

8. Check out page was not working when there are no common weekdays for the delivery for the products added in the cart. This is fixed now.

9. Partially booked dates were not shown on the availability calendar widget for the custom delivery schedules added for shipping class and product categories. This is fixed now.

10. Two pickup location fields were shown on the checkout page. This is fixed now.

11. Specific Delivery Dates were not enabled in the delivery calendar when the next day is enabled for the delivery and the weekday for the next date is disabled. This is fixed now.

12. Custom charges added from the custom code or any other plugin was coming preselected on the Edit order page in admin. This is fixed now.

13. Next day was not enabled for delivery even if the cut-off time has not reached when the time slider range is set. This is fixed now.

14. 'No time slots available' option was coming in the time slot dropdown even when the minimum delivery time in hours is not completed. This is fixed now.

15. The delivery calendar was not working on the checkout with a flatsome child theme. This is fixed now.

16. Time slots were not shown on the edit order page when the order is placed with different time slot label and then the label is changed. This is fixed now.

17. Some pages which are built through 'WPBakery Page Builder' plugin are broke when the plugin is activated. This is fixed now.

18. Welcome page was loaded continuously in the admin and no other pages were accessible. This is fixed now.

19. Upon selection of date in the calendar, NaN is shown in the delivery date field on the cart page. This is fixed now.

20. 'Weekday before next day cut-off time' setting was not working on the checkout page for the next day cut-off. This is fixed now.

21. Reminder emails were sent daily to customers instead of 1 email before 'x' days. This is fixed now.

22. Overwriting templates were not working for the Reminder emails. This is fixed now.

23. The same day was enabled on the checkout page even when the cut-off time is over and the custom delivery schedules are added for the product categories along with shipping methods. This is fixed now.

24. The calculated tax was not added in the time slot price displayed in the time slot dropdown. This is fixed now.

25. The first delivery date was not coming properly when the Minimum Delivery time is set along with Time Slider. This is fixed now.

26. Billing postcode was set to blank when the checkout page loads for the logged in user or when the checkout page is reloaded. This is fixed now.

27. Required field messages were coming even if delivery date field and time field are not enabled and WooCommerce Ship to Multiple Address plugin is activated. This is fixed now.

28. Common time slots were not shown in the dropdown when more than two shipping class products are added to the cart. This is fixed now.

29. Additional time slot charges were not added to the final total on the checkout page when the time slot is selected on the cart page and it is preselected on the checkout page. This is fixed now.

30. Time slot 00:01-00:59 was not allowed to be added on the Time Slots link. This is fixed now.

31. Global Minimum Delivery Time in hours is considered on the time slots added for shipping classes or product categories under custom delivery schedules. This is fixed now.

32. Time slots were not allowed to be added for the weekdays under Time slots link when no weekdays are selected under date settings link. This is fixed now.

33. Time sliders were not working on the checkout page when the Flatsome theme is activated. This is fixed now.

34. An incorrect delivery date is auto-populated on the checkout page when the specific dates are enabled and no weekdays are selected for delivery and minimum delivery time in hours is set. This is fixed now.

35. The delivery calendar was not working on the "Set Addresses" page from WooCommerce Ship to Multiple Addresses plugin. This is fixed now.

36. Same day and Next day cut-off were not working correctly when the same day is set as a holiday. This is fixed now.

37. Incorrect dates were shown as booked in the calendar when custom delivery schedules are added for product categories and multiple products are added in the cart. This is fixed now.
Version 8.6.2(Release date: August 27 2018)

Order Delivery Date Pro for WooCommerce - Version 8.6.2:

There is 1 minor bug fix in this update which is mentioned below.

Same day and the Next day delivery cut-off time was not working for the Custom Delivery Schedules. This is fixed now.
Version 8.6.1(Release date: August 16 2018)

Order Delivery Date Pro for WooCommerce - Version 8.6.1:

There is 1 minor bug fix in this update which is mentioned below.

'Number of days for reminder before Delivery Date' text field on Send reminder page in admin was not shown because of an error. This is fixed now.
Version 8.6(Release date: August 16 2018)

There are some new features and some bug fixes in this update which are mentioned below.

New Features:

1. You can now send a delivery reminder to the customers prior to some days. Reminders can be sent automatically before the X number of days set or manually for the deliverable orders.

A new submenu 'Send Reminder' is added under Order Delivery Date menu to set up reminder emails.

2. Availability of the Delivery Date & Time can now be shown to the customers before the checkout page using the 'Delivery Date Availability Calendar' widget.

3. The plugin is made compatible with the WooCommerce Table Rate Shipping by Bolder Elements. You can now add different delivery schedules for different shipping methods added from this plugin.

4. The plugin is made compatible with the Flexible Shipping for WooCommerce by WP Desk. You can now add different delivery schedules for different shipping methods added from this plugin.

5. The plugin is made compatible with the WooCommerce UPS Shipping by WooCommerce. You can now add different delivery schedules for different shipping methods added from this plugin.

Bug Fixes:

1. An order note will be added when the delivery date is edit by the admin from Edit orders page.

2. Custom Delivery Schedules were not updated on the checkout page when the Pickup Locations are set and the shipping method is changed from Local Pickup to any other shipping method. This is fixed now.

3. Delivery Date was not displayed in the customer notification email when the order is placed for the Table rate shipping method from the WooCommerce Table Rate Shipping plugin by WooThemes. This is fixed now.

4. When a custom tax is added in the WooCommerce -> Tax tab, then the tax is not calculated on the Delivery charges. This is fixed now.

5. Some strings were not present in the .pot, .po, .mo files due to which it is not translated to another language. This is fixed now.

6. NA was coming in the time slots dropdown down when 2 Custom Delivery Schedules are added for same shipping method. This is fixed now.
Version 8.5(Release date: July 19 2018)

There are some enhancements and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Enhancements:

1. Holidays will now be shown in the set colour on the admin Delivery Calendar page. So it will be easy for the admin to understand the reason for why the deliveries are not coming for the dates.

2. The added Specific Delivery Dates and Time slots will not be listed in Ascending order on Specific Delivery Dates, Time slots and Custom Delivery Settings listing tables.

Bug Fixes:

1. All Orders were not listed when searched with a delivery date in the WooCommerce->Orders page when different labels are set in the Custom Settings. This is fixed now.

2. Calendar theme was not loading on the checkout page because of the website theme's CSS which was overwriting the plugin CSS. This is fixed now.

3. Same day cut-off time was not working for the disabled delivery days when Shipping Days feature is enabled. This is fixed now.

4. Delivery Date field was displayed on the checkout page even when the delivery is disabled for the product added to the cart. Also, the order was placed even when the Delivery Date field is set as mandatory. This is fixed now.

5. JS and CSS were not loading when Edit link is clicked on the My Account->Subscriptions page due to which the Delivery calendar was not displayed. This is fixed now.

6. Additional delivery charges were not added to the Cart totals on the cart page when set for the Custom delivery schedules. This is fixed now.

7. Selected Delivery Date was not displayed in the email when custom settings were set for the table rate shipping method. This is fixed now.

8. 'Delivery Date' date field label was displayed on the checkout page when the date field label is set to blank for the Custom settings instead the date label which is set in the Appearance tab should be displayed. This is fixed now.

9. Time Slot field was not displayed in the Edit order page when it is set for the custom settings. This is fixed now.

10. The custom delivery schedules were not reflected on the checkout page when it was set for Table rate shipping method which is added for the 'Rest of the world' shipping zone. This is fixed now.
Version 8.4(Release date: June 22 2018)

Order Delivery Date Pro for WooCommerce - Version 8.4:

There are some new features and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:

1. Pickup Locations can now be added from the plugin for the Local Pickup Shipping method. Also, different delivery schedules can be set for different locations.

2. You can now color code your delivery calendar on the checkout page by assigning different colors to holidays, booked dates or the dates disabled after the cut-off time is over.

Bug Fixes:

1. Fatal error was shown on the My account page -> Orders -> View page when 'Allow Customers to edit Delivery Date & Time' checkbox is checked. This is fixed now.

2. Selected Time Slot for the order was not coming on Order Received page, Customer Notification Email and WooCommerce Orders listing page. The issue was coming when there are different labels set in the Custom Delivery Settings. This is fixed now.

3. Some warnings in the debug.log file are fixed.

4. Minimum Delivery Time in hours was not working with time slots when different delivery schedules are set for different shipping methods. This is fixed now.

5. Same day and Next day cut-off time was not working for the custom delivery schedules when the schedules are added for Shipping methods along with a Product Category and the product of that category is added to the cart. This is fixed now.

6. The time slot mandatory error was not coming on the checkout page when a customer tries to place an order without selecting time slot. The issue was coming when the site language is set to Netherlands. This is fixed now.

7. Delivery events were not displayed in the Calendar on the Order Delivery Date -> Delivery Calendar page in the admin dashboard. The issue was coming when WooCommerce Sequential Order Numbers plugin is active. This is fixed now.

8. Deliveries were not freed up when order status is changed to cancel. The issue was coming for the Custom Delivery Schedules. This is fixed now.

9. An error was shown in the console on the Order Received Page. This is fixed now.

10. Next available date is not being disabled in the delivery calendar on the checkout page when the cut-off time is over. This is fixed now.
Version 8.3(Release date: June 5 2018)

There are some bug fixes in this update which are mentioned below:

1. Fatal error was shown when trying to activate the two plugins of TycheSoftwares. This is fixed now.

2. Delivery Date field was not working and even the Delivery Date label was not shown properly on the checkout page when 'Uncode' theme is activated. This is fixed now.

3. CSS of the Delivery calendar on the checkout page was not shown properly when 'OceanWP' theme is activated. This is fixed now.

4. An 'Uncaught TypeError' error was shown in the console on the checkout page. This is fixed now.

5. Some debug log errors are fixed.

6. Delivery Date fields were shown on the checkout page even when the featured product is added to the cart. This is fixed now.

7. Along with all the time slots, 'No time slots are available.' option was shown in the Time slot field in the admin Edit order page. This is fixed now.

8. Custom Delivery Settings were not reflected on the checkout page for the selected shipping class which is assigned to the variation of the variable product. This is fixed now.

9. Wrong time slots were coming on the checkout page when the current day is disabled for delivery. This is fixed now.
Version 8.2(Release date: May 23 2018)

The plugin is now made GDPR Compliant from this version.

Along with it, some new features are added and a bug is fixed which are mentioned below.

GDPR Complaint:

1. A notice is being added to the Google Calendar Sync Settings page which informs the admin to mention about the Custom Data exported to the Google calendar in the Privacy Policies.

2. CSS files for the calendar themes are being added to the plugin instead of using them from an external source.

3. Delivery Date & Time for the orders will now be exported to the User's Personal Data from the Tools -> Export Personal Data menu.

4. Admin can now reset your usage tracking settings, causing it to show the opt-in banner again and not sending any data.

New Features:

1. The plugin is now made compatible with WooCommerce Currency Switcher plugin by realmag777. The additional delivery charges will be converted based on the set rate for the currency selected on the checkout page.

2. You can now export the deliveries in CSV format or Print the deliveries on from the Order Delivery Date -> Delivery Calendar menu. You can filter the data using Order status, Month, Week or Day filters on the calendar.

Bug fixed:

Some warnings are fixed in the debug.log files.
Version 8.1(Release date: May 09 2018)

There are some enhancements and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Enhancements:

1. A new hook 'orddd_google_start_event_date' is added. This hook helps you to add the google calendar event for the date 1 day or X number of days prior to the delivery date.

2. A new FAQ & Support menu is added to Order Delivery Date menu in admin dashboard which lists the top 10 frequently asked questions. This helps you to resolve your queries in a more faster way if they are already been answered or you can simply contact our Support team with the contact details provided.

3. A Welcome page is added which will be shown on installation or updating of the plugin. It explains some exciting features or some new features in brief.

4. A survey is added on deactivation of the plugin which helps us to know why is plugin is being or not used. This helps in improvising the plugin functionalities.

Bug Fixes:

1. Auto updates for the plugin were not working. This is fixed now.

2. Some changes in the Tooltips are made under Order Delivery Date -> Settings menu.

3. Delivery Date & Time mandatory field errors were shown on the checkout page even when the delivery dates are selected for the different shipping addresses from 'WooCommerce Shipping Multiple addresses' plugin. This is fixed now.

4. Some notices in the debug.log file are fixed.

5. Time slot dropdown was not shown properly on the checkout page when the OceanWP theme is active. This is fixed now.

6. Some UI changes are done on the cart page for the Time slot field.

7. Delivery Calendar was not displayed fine on mobile devices when the Number of Months is set to 2. This is fixed now.

8. 'Booked' string was not translated into other languages. This is fixed now.

9. The minimum value of the Maximum Deliveries Per Time slot will be considered when there are multiple products added to the cart with different categories or shipping classes and the custom schedules are added for them.

10. Next weekday was disabled in the delivery calendar on the checkout page even when the Next day cut-off time is not reached. This is fixed now.

11. First available delivery date was coming wrong when current day is disabled for delivery and Next day feature is enabled. This is fixed now.

12. The delivery charges label added for the specific delivery dates in the Custom delivery settings tab was not reflected on the checkout page. This is fixed now.

13. Incorrect delivery date and time were shown for the different shipping messages added from the 'WooCommerce Shipping Multiple addresses' plugin. This is fixed now.
Version 8.0(Release date: April 25 2018)

There are some enhancements and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Enhancements:

1. You can now block the holidays for future years too. A checkbox named 'Allow Recurring' is added which if checked while adding holidays, it will disable the dates for all years in the calendar.

2. Plugin code is being enhanced to increase the performance on the checkout page.

3. UI for the Specific Delivery Dates and Holidays link under General Settings tab is being changed.

4. The PHP files of the plugin will not be able to access directly.

Bugs fixed:

1. A fatal error was shown on the checkout page when 'WooCommerce Shipping Multiple addresses' setting is enabled along with WooCommerce Shipping Multiple addresses plugin active. This is fixed now.

2. Delivery charges added to the general settings are added on the checkout page even when the custom schedules are added for the shipping service from FedEx WooCommerce Shipping with Print Label plugin. This is fixed now.

3. 'As Soon As Possible.' option was not working on the checkout page for the shipping services added from FedEx WooCommerce Shipping with Print Label and WooCommerce USPS plugin.

4. Time slots are not displayed in the time format selected on the Custom Delivery Settings tab in the admin dashboard.
Version 7.9(Release date: April 12 2018)

There are some enhancements and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Enhancements:

1. WordPress Compatibility is added using the readme.txt file.

2. A new option 'As Soon As Possible' is added to the time slot dropdown on the Checkout page. The option will be available to the customers only when the 'Show 'As Soon As Possible' option' checkbox is checked on the General Settings -> Time slots link.

Bugs fixed:

1. Some warnings are fixed in the debug.log file.

2. Access denied error was coming on Delivery Calendar page in admin and the delivery events were not shown on the calendar. This is fixed now.
Version 7.8(Release date: April 5 2018)

This is a major update to the plugin which contains 1 new feature and 19 major bug fixes.

New Feature:

The plugin is made compatible with the FedEx WooCommerce Shipping with Print Label by Xadapter. You can now add different delivery schedules for different shipping services added from this plugin.

Bug Fixes:

1. An error was shown in the developer console when the Same day delivery and Next day delivery both are enabled and also Auto-populate first available delivery date feature is enabled. This is fixed now.

2. Fatal error was shown in the debug.log file when shipping days feature is enabled with no shipping weekdays added. This is fixed now.

3. After editing delivery date on edit order page in the admin dashboard, the delivery date field is not editable. The issue is coming only when the 'orddd_disable_delivery_fields' hook is used. This is fixed now.

4. The delivery date & time fields were shown on the checkout page even when the 'Enable Delivery Dates?' checkbox is not checked for a category. The issue was coming for the variable products. This is fixed now.

5. Specific Delivery charges label was not shown on the checkout page for the charges. This is fixed now.

6. Selected time from time sliders was not auto-populated on the edit order page when custom schedules are added to the product categories. This is fixed now.

7. Weekday field on the Weekday Settings tab is now marked as a mandatory field.

8. Incorrect delivery date and time were shown on the checkout page when only specific dates are enabled and time slots are added for it and the Minimum Delivery Time (in hours) is set. This is fixed now.

9. Common settings were not considered on the checkout page when multiple products were added to the cart with different shipping classes and the custom schedules are added to this shipping classes. This is fixed now.

10. A fatal error was shown on the Weekday Settings tab with WooCommerce v2.3.13. This is fixed now.

11. Some errors in the debug.log file are fixed.

12. Delivery date update notification was not sent to the customers when clicked on Update & Notify button on edit order page. This is fixed now.

13. Existing delivery fees were not getting deleted from the order when the delivery details are changed on the edit order page. This is fixed now.

14. All time slots were not shown on the checkout page when the time slots are added for specific dates and the next day is added as a specific date. This is fixed now.

15. Calendar starts with first specific date added and not with the weekdays when both weekdays and specific dates are enabled. This is fixed now.

16. Instructions to setup automatic google calendar sync are updated based on the new changes in the google console.

17. Some UI changes are done on the Order Delivery Date -> Settings menu in admin.

18. Incorrect time slots were available when the time slots are added for the specific dates and Minimum Delivery Time (in hours) is set.

19. Styling issue for delivery date fields on the checkout page is fixed.
Version 7.7.1(Release date: March 28 2018)

There is 1 major bug fix in this update which is mentioned below:

Fatal error was shown on the checkout page when the current day is disabled for delivery and next day cut-off time has not reached.
Version 7.7(Release date: March 22 2018)

There is 1 tweak and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Tweak:

Product Quantity will now be shown along with the product name in the event on the Delivery calendar in the admin dashboard.

Bug Fixes:

1. Minimum Delivery Time (in hours) added for custom schedules was not calculated based on the Shipping days enabled. This is fixed now.

2. Custom delivery schedules added for product categories were not considered on the checkout page when the product of Product Bundled type is added to the cart. This is fixed now.

3. Time slot field was not coming on the checkout page for the default selected shipping method when the custom delivery schedule is enabled. The issue is coming when the page is refreshed using the refresh button of the browser. This is fixed now.

4. Delivery events were not shown on the Delivery calendar in admin when the time slot label is set to blank. This is fixed now.

5. Custom schedules were not loading for the shipping services added from the 'WooCommerce FedEx Shipping' plugin. This is fixed now.

6. Scripting error was shown on the checkout page when the no delivery days are enabled and specific date is enabled but no dates are added. And along with it the same day or next day delivery is enabled. This is fixed now.

7. Some warnings were shown on the checkout page when custom delivery settings are enabled. This is fixed now.

8. Custom delivery schedules were not shown on the checkout page for the translated shipping classes. This is fixed now.

9. Minimum Delivery Time (in hours) was not able to set in the decimal values like 0.50 (for 30 minutes). You can now add it in 15 minutes interval.

10. Delivery date & time fields were not disabled on the checkout page even when the billing address fields are blank. This issue is coming when 'orddd_disable_delivery_fields' hook is used. It is fixed now.

11. Minimum delivery time (in hours) was calculated from the current time on the first working day even when the current day is marked as Holiday. This is fixed now.

12. Unable to update the order when the negative value fee is added via 'Add Fee' button. This is fixed now.

13. Delivery date was not updated when the Update button is clicked on the add new order page in admin. This is fixed now.

14. The time slot field mandatory error was coming on the checkout page even when it is not checked for the custom settings and enabled for general settings. This is fixed now.

15. Common Settings were not considered on the checkout page when the settings are added for different categories with same shipping method. This is fixed now.

16. Some warnings were shown on the checkout page which is fixed.
Version 7.6.1(Release date: March 15 2018)

There is one minor change in the plugin for the WooCommerce Subscriptions Compatibility Addon version 1.2.
Version 7.6(Release date: February 7 2018)

This is an important update to the plugin continuing along the lines of the last one. It contains major bug fixes for different modules of the plugin along with some tweaks.

Please take a backup of the current copy installed on your website before updating.

In total 73 issues are fixed through 70 commits. Below is a list of some tweaks and major bugs fixed in this updated.

Tweaks:

1. Revamped the process for editing delivery details for existing orders or adding new orders with delivery details by the admin.
a. From now on, the delivery calendar in WooCommerce->Orders->Add/Edit Order->Edit Order Delivery Date and/or Time meta box will display all the days as enabled.
b. The Time Slot dropdown in the same shall display all the time slots present irrespective of them being created in the Custom Delivery Settings or the General Delivery Settings.
c. A new field ‘Delivery Charges’ has been added to WooCommerce->Orders->Add/Edit Order->Edit Order Delivery Date and/or Time meta box.
d. This field will contain the sum of delivery charges applicable to existing orders.
e. In a scenario where the delivery details are modified, the delivery charges will NOT be modified by the plugin. The admin shall have to edit the charges manually.
f. Order notes will be added to any charges that have been modified.

2. Custom Delivery Settings can now be used in the combination of Shipping methods, Product Categories or Shipping classes. You can now add different delivery settings for different options together and the respective settings will be available on the calendar.

Issues Fixed:

1. On a site that uses WPML, if delivery settings have been created for a product category in the primary site language, those settings were not being applied to the translated product category in secondary languages. Fixed the same.

2. Fixed an issue where the delivery dates overflowed from the date picker on the Cart & Checkout pages.

3. Fixed some errors that were visible in the console on the Checkout page when the plugin was active.

4. In a scenario where the delivery details are updated in WooCommerce->Orders->Edit Order by the admin, the new charges applicable were not being added in the custom notification email sent to the end user. Fixed the same.

5. Applied a fixed width to the Delivery date and Time slot field on the Cart page to ensure it is not elongated and displayed.

6. Fixed some JS errors displayed in the console at Checkout when a delivery date is selected.

7. In a scenario where the admin accesses the Edit Order page during delivery hours setup in Order delivery Date->Settings->General Settings->Time Settings the delivery time is displayed incorrectly (as the current time) in WooCommerce->Orders->Edit Order->Edit Order Delivery Date and/or Time. Fixed the same.

8. The checkout page is coming blank when the added specific delivery dates have been passed. This is fixed.

9. 'No time slots are available' is show even when the time slots should be available on the checkout page. This is fixed now.

10. Time slots charges were not added to the cart when the delivery fields are added to the cart page and time slot is pre-selected. This is fixed now.

11. Checkout page loads continuously when there are passed specific dates added for the shipping methods under Custom Delivery Settings. This is fixed now.

12. Delivery date was not disabled on the calendar even if all the time slots are passed for the day. This is fixed now.

13. Default delivery labels are not shown on the checkout page when the labels in the general, as well as custom delivery settings, are blank. This is fixed now.

14. Warnings displayed on the checkout page are fixed.

15. Delivery Date fields were not shown on the checkout page for the translated product categories from WPML. This is fixed now.

16. Two custom delivery date fields were added to the order when the order is placed from the frontend with another language then the based language added from WPML or Polylang plugin and then the date is edited on the Edit order page in admin.

17. Fatal error was shown on the checkout page when the settings are added to Custom Delivery Settings with Weekday delivery method selected but no weekdays are enabled. This is fixed now.

18. Delivery Time was not added to the Google calendar event when added manually using the button. This issue is coming when the settings are added for shipping classes.

19. Next day cut-off time was not calculated on the next working day in the Custom Delivery Settings. This is fixed now.

20. The next day cut-off time set in Time Settings link was not calculated on the checkout page. The issue was coming when the Time option is selected for a weekday in the Weekday Settings tab. This is fixed now.

21. Time Slot field was not shown on the checkout page for the selected shipping method when the page is refreshed in the Firefox browser. This is fixed now.

22. A wrong delivery date was auto-populated in the Delivery Date field. The issue was coming when the time is passed the time set for the sliders and the next day cut-off is passed.

23. A fatal error was shown on the order listing page when WooCommerce FedEx Shipping plugin is activated. This is fixed now.

24. Minimum Delivery Time (in hours) was not working properly on the time slots set. This is fixed now.

25. Time sliders were starting from the current hours for the days other than current day. This is fixed now.
Version 7.5.1(Release date: January 9 2018)

There are 2 bug fixes in this update which are mentioned below:

1. Same Day was not shown as available even when the cut-off time has not been reached. The issue was coming when the time slider setting is set to default 1:00-1:59 and it is not enabled under General Settings -> Time Settings link. This is fixed now.

2. Fatal error was shown in the debug.log file when the PDF Invoice or PDF Packing Slip is downloaded. This is fixed now.
Version 7.5(Release date: December 27 2017)

This is a major update to the Order Delivery Date for WooCommerce. This update contains some major bug fixes.

Please take a backup of the current copy installed on your website before updating.

In total 174 issues are fixed through 120 commits. Below is a list of some major bugs fixed in this updated.

1. Mandatory field errors were shown even when the Enable Delivery Date checkbox is disabled for the product category. This is fixed now.

2. Custom Settings were not loaded for the default selected shipping method when the country, state and Postcode is changed using Calculate shipping on the cart page. This is fixed now.

3. Delivery Date and Time Slot was not shown in the emails if the labels are set to blank in Custom delivery settings. This is fixed now.

4. Cut-off time for next day delivery was not working on the checkout page for the Custom delivery settings for shipping methods. This is fixed now.

5. Time sliders were not coming with the correct time when next day delivery is enabled. This is fixed now.

6. Delivery fields were not shown on the checkout page when 2 products are added to the cart. One product category is disabled for delivery and another product has delivery enabled. This is fixed now.

7. Incorrect time is auto-populated in the field when Same day and Next day is enabled along with Time sliders. This is fixed now.

8. The selected time slot for an order is not auto-populated in the time slot dropdown on Edit order page. This is fixed now.

9. Some Errors in the debug.log file are fixed.

10. There are some user experience changes on the Order Delivery Date -> Settings menu in admin.

11. The date is not getting disabled for delivery when end time set for the slider is less than the cut-off time of the same day delivery. This is fixed now.

12. Fatal error was shown on the checkout page when there are specific dates added and all the recurring weekdays are disabled. This is fixed now.

13. All the past dates will be available on the calendar on the WooCommerce Edit order page.

14. Delivery Date is not getting disabled for further deliveries when all the time slots are booked. This is fixed now.

15. Default delivery date and time field labels will be displayed if the field labels are set to blank in the general as well as custom delivery settings.

16. Incorrect shipping settings were coming when there are settings added to both shipping methods as well as product categories. This is fixed now.

17. The time selected from the time slider was not getting saved when edited from Edit Order page. This is fixed now.

18. Multiple delivery charges were added to the order when the delivery date is changed on the WooCommerce Edit order page. This is fixed now.

19. Settings for shipping class will be enabled on the checkout page when shipping method for which custom settings are not added is selected. This is fixed now.

20. Scripting error was shown on the checkout page only specific dates are enabled for a custom setting and shipping days are enabled. This is fixed now.

21. An incorrect delivery date is auto-populated when the delivery day after the Holiday is disabled for delivery. This is fixed now.

22. Time slot charges were not added in the order when edited from WooCommerce Edit order page. This is fixed now.

23. An incorrect date is auto-populated when the minimum delivery time is set with some weekdays enabled and specific date enabled with no added specific dates. This is fixed now.

24. An incorrect delivery sate is auto-populated when next weekday is disabled for delivery and cut-off time for same day delivery is reached. This is fixed now.

25. Some strings were not added .po and .mo files.

26. Last added setting was replaced with the newly added setting in Weekday Settings tab. This happens everytime a new setting is added. It is fixed now.

27. The tax was not calculated on the delivery charges when the date is edited from the My Account page. This is fixed now.

28. Time slot selected on the cart page was not auto-populated on the checkout page. This is fixed now.

29. The 'ORDER_DATE' shortcode was not working while exporting events to the Google Calendar. This is fixed now.

30. Selected Delivery Date and Time on the cart page will be stored in the session only for 2 hours. It will be then deleted after 2 hours.

31. Events were not shown on the Delivery Calendar in the admin when there are more than 5000 orders with the delivery date. This is fixed now.

32. Delivery Date was not getting blocked on the calendar when the delivery time is not a mandatory field and orders are placed only for the date. This is fixed now.

33. Custom Settings were not coming on the checkout page when the settings are added to the combination of product category and shipping method. This is fixed now.

34. Sorting of the orders was not working on the WooCommerce order listing page. This is fixed now.

35. 'Add to Google Calendar' button was not working in the Outlook email application for windows. This is fixed now.

36. Next day delivery was calculated on the immediate next day even if the next day is disabled for delivery. This is fixed now.

37. Incorrect time slots were enabled for delivery when the minimum delivery time is set and there are some disabled days in between. This is fixed now.

38. Next available delivery date was available for delivery even if the cut-off time limit has been reached. This happens when the current date and next day is disabled for delivery. It is fixed now.

39. Next Day cut-off time was not working on the checkout page when only specific dates are enabled in custom and shipping days are enabled. This is fixed now.

40. Next Day delivery charges were not applied on the weekday before cut-off time set in Weekday settings tab for the current weekday. This is fixed now.

41. You will now not be allowed to choose the to time less than the from time for time sliders in Time settings link.

42. An incorrect delivery date is auto-populated in the field if the specific dates are added and all the specific dates are also added as holidays. This is fixed now.

43. The lockout for the delivery date was freed up even if the failed order, cancelled order or refunded order is moved to trash. This is fixed now.

44. Deliveries were not restored when any failed, cancelled, refunded or trashed orders are restored. This is fixed now.

45. The delivery calendar was not working properly on mobile phones when the number of months is set to 2. This is fixed now.

46. An order was placed for a delivery date which is not available. The issue was coming when a date is selected and a customer places an order after the minimum delivery time is passed. It is fixed now.

47. Minimum Delivery Time in hours was not working when the current weekday is not available for delivery. This is fixed now.

48. Minimum Delivery Time in hours was also calculated on the already booked dates. This is fixed now.

49. Fatal error was displayed on the checkout page when there are 3 settings added for the same shipping method and one of the settings has next day cut-off time enabled. This is fixed now.

50. Custom Setting's date and time field labels were not shown anywhere except on the checkout page when settings are set for shipping classes. This is fixed now.

51. Minimum Delivery Time in hours was not calculated properly when the specific dates are enabled but no specific dates are added. This is fixed now.

52. Fatal error was shown on the checkout page when the custom delivery setting is enabled for only Specific dates and next day and the same day is enabled. This is fixed now.

53. Delivery Charges were added to the order even if weekday wise setting is disabled. This is fixed now.

54. The first available delivery date was disabled for delivery when all the time slots are past the current time but the current time is disabled for delivery. This is fixed now.

55. Delivery date was not disabled for delivery when all time slots are past the current time. This is fixed now.

56. Past minutes were allowed to be selected in the sliders on the checkout page when the time format is set to 12 Hours. This is fixed now.

57. General Settings date lockout was applied on the custom delivery settings too. This is fixed now.

58. An incorrect date is auto-populated in the calendar when weekday after cut-off time is set for next day and when that weekday is disabled in the calendar. This is fixed now.

59. There are some user experience changes on the cart and checkout page for the delivery date and time fields.

60. Minimum Delivery Time in hours was not calculated on the Specific dates. This is fixed now.

61. Past minutes are not allowed for the current date when the selected hour is not same as the current hour. This issue is coming only when the time format is set to 12 Hours. It is fixed now.
Version 7.4.1(Release date: December 7 2017)

There are 2 bug fixes in this update which are mentioned below:

1. Warning displayed in the customer notification email along with ':Array' when the Delivery date and time field labels are blank in Custom Settings as well as General Settings. This is fixed now.

2. Delivery Date & Time fields are disabled on the checkout page when the postcode is changed. This is fixed now.
Version 7.4(Release date: November 27 2017)

There are 10 bug fixes in this update which are mentioned below:

1. Delivery Charges for the selected date was not added to the cart total. The issue was coming when the date is selected on the Cart page. This is fixed now.

2. Next Day Cut-off time set in General Settings -> Time Settings link was not working on the checkout page when the Custom Delivery Settings is enabled and the shipping method for which custom settings are not set is selected. This is fixed now.

3. Delivery Date and Time field labels set in the Custom Delivery Settings were not shown on the Order Received page, My Account page, and WooCommerce Edit order page. This is fixed now.

4. Time set under Custom Delivery Settings tab was not shown in the dropdown on the checkout page. The issue was coming when the Time sliders are enabled for the general settings. This is fixed now.

5. Time sliders were not working on the touchscreen devices. To fix this issue, '+' and '-' buttons are added for the sliders for the devices.

6. Custom Delivery Settings set for the shipping methods were not loading on the WooCommerce Edit order page in admin. This is fixed now.

7. Holidays set for the product categories were not considered while enabling the common dates in the calendar for multiple categories products added in the cart. This is fixed now.

8. Time slot field will not be shown on the checkout page load when custom delivery settings are enabled and the time slot is not enabled for the default selected shipping method.

9. An incorrect date is preselected on the calendar when the shipping days are enabled with custom delivery settings. This is fixed now.

10. Wrong custom delivery settings are enabled on the calendar when the settings are added only for a product category and another with the same category and a shipping method combination. This is fixed now.
Version 7.3.1(Release date: November 2 2017)

There is one bug fix in this update which is mentioned below:

Incorrect days enabled in the calendar when the Minimum Delivery Time is set and all the weekdays are enabled in the calendar. This is fixed now.
Version 7.3(Release date: October 31 2017)

There are one new hook and some bug fixes in this update which is mentioned below:

Hook:

A new hook 'orddd_disable_delivery_fields' is added. If yes is returned from the hook then the Delivery Date fields will be disabled on the checkout page until the Country and Postcode fields are filled in by the customers. This will work for the Custom Delivery Settings.

Bug Fixes:

1. Scripting error was coming on the checkout page when the "Maximum Order Deliveries per day" is set for the Custom Delivery Settings. This is fixed now.

2. Incorrect first date available in the calendar when the current time is greater then the time slot added for a single weekday enabled. This is fixed now.

3. Incorrect delivery date in the calendar when the settings are added for shipping methods under Custom Delivery Settings tab. This is fixed now.

4. Weekday Settings were not saved on the Weekday Settings tab in the admin dashboard. This is fixed now.

5. Delivery Date was not updated when clicked on the 'Update' or 'Update & Notify Customer' button in the WooCommerce->Edit Order page. This is fixed now.

6. When the custom delivery setting checkbox is enabled and no settings are set for any shipping method or product category, the delivery date fields are disabled on the checkout page. This is fixed now.

7. The delivery calendar was refreshing when the shipping method is changed on the checkout page. The issue was coming when the settings are added for the product categories but the shipping methods are not selected for the product categories. This is fixed now.

8. Common Delivery dates are not shown in the delivery calendar when the custom settings are set only for product categories with specific delivery dates. This is fixed now.

9. Maximum Orders per day was calculated on global settings also when the orders placed for a Custom Delivery Setting. This is fixed now.
Version 7.2(Release date: October 05 2017)

There are some new features and some bug fixes in this update which are
mentioned below:

New Features:

1. The plugin is now made compatible with WooCommerce FedEx Shipping plugin. Now it is possible to add different Delivery Settings for different shipping methods added from this plugin.

2. A new hook named "orddd_hide_delivery_on_my_account" is added to hide the selected delivery date and time slot from the My Account->Orders page.

Bug Fixes:

1. Global time slots were loading in the Time Slot field instead of the set custom delivery settings for product categories. This is fixed now.

2. A 502 Gateway was shown on the Delivery Calendar page in admin dashboard when there are approximately 11000 orders and Google Calendar sync setting is disabled. This is fixed now.

3. Warnings shown on the Custom Delivery Settings tab when WooCommerce Advanced Shipping plugin is activated. This is fixed now.

4. Global Settings were loading instead of Custom Delivery Settings for the default selected shipping method which are added from WooCommerce Advanced Shipping plugin. This is fixed now.

5. Past time slots were coming in the Time slot drop down when Enable Delivery Date is disabled for a single shipping method under custom delivery settings and the other shipping method is selected on the checkout page. This is fixed now.

6. Delivery Date information was not displayed in the Packing slips and the Invoices of the freshly installed WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips plugin. This is fixed now.

7. A Fatal error was shown on the cart page when the coupon code was entered and when the WooCommerce version was on lower version (2.6.14). This is fixed now.

8. 'Unexpected end of JSON input' syntax error was shown in the console when delivery time is enabled along with the delivery date. This is fixed now.

9. Some errors were shown in the console when clicked on Delivery date Calendar field. The issue was happening when custom delivery settings are set for product categories only. This is fixed now.

10. Your Order table was refreshing continuously on the checkout page when the plugin is active. This is fixed now.

11. Warning was displayed on the checkout page when next day delivery is enabled and Minimum Delivery time is set to blank for the global settings. This is fixed now.

12. Some errors in the debug.log file are fixed.
Version 7.1(Release date: August 08 2017)

There are some new features and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:

1. Delivery Settings can now be added for shipping methods for different categories from the plugin. Each product category can have different shipping methods for different shipping methods.

2. Time slot charges will now be displayed next to the time slot in the dropdown on the checkout page.

3. Different Delivery Date & Time slot field labels can now be added for different shipping methods, shipping classes or different product categories.

Bug Fixes:

1. When 2 products with different categories were added to the cart for which the different recurring delivery days are set then the common settings were not displayed on the checkout page. This is fixed now.

2. Custom Delivery Settings set for product categories were not coming on the checkout page when the product of the set category is a virtual product. This is fixed now.

3. Some errors in the debug.log file are fixed.

4. Time slot charges were not added when any user visits the site for the first time. This is fixed now.

5. Delivery charges were added even when the coupon code is enabled for 'Allow free shipping' setting. This is fixed now.
Order Delivery Date Pro for WooCommerce - Version 7.0:

There are some new features and some bug fixed in this update which is mentioned below:

New Features:

1. You can add the Delivery Date & Time fields on the WooCommerce Cart page along with the Checkout page. A checkbox is added for this under General Settings -> Appearance link.

2. The Selected Delivery Date & time slot will be retained until the order is placed.

3. A Tomorrow option is added in the Show all Delivery Dates filter on the WooCommerce -> Orders page. Orders with tomorrow's delivery date can now be filtered.

Bug fixes:

1. Edit was not working on the WooCommerce Edit order page when the Enabled Delivery Date checkbox is not checked. This is fixed now.

2. Time slots for Custom Delivery Settings were not freed up when the order is added to the trash. This is fixed now.

3. A 404 error was shown in the console on the checkout page when the website is translated to Chinese language using WPML plugin. This is fixed now.

4. Custom Delivery Settings set for the product categories were not loading on the checkout page when the cart contains variable products. This is fixed now.

5. Common Delivery settings were not loading on the checkout page when more than 3 products with different categories are added to the cart. This is fixed now.
Order Delivery Date Pro for WooCommerce - Version 6.9:

There is one enhancement and one bug fix in this update which is mentioned below:

Enhancement:

New hooks are added for the Post Delivery Product reviews Addon and WooCommerce Subscriptions Compatibility Addon of the plugin.

Bug fix:

Delivery Date and Time fields were not displayed on the Amazon checkout page from WooCommerce Amazon Pay Gateway plugin. This is fixed now.
Version 6.8(Release date: May 17 2017)

There are some new features and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:
1. A new dismissible notice is added in the WordPress admin, which provides an option to allow usage tracking of the non-sensitive data of our plugin from the website. Find out more.
2. A new button Update & Notify is added in Order Delivery Date meta box on the WooCommerce Edit order page. If it is clicked then a notification email with the updated delivery date and time will be sent to the customers.

Bugs Fixed:
1. Event for the new delivery date was not added to the Google calendar when the date is edited for the orders from WooCommerce -> Edit order page. This is fixed now.
2. 1 January 1970 was added as the delivery date in the renewal orders when the subscription order does not have the delivery date selected. This is fixed now.
3. Next day was available on the calendar even if the cut-off time was reached. The issue was coming when the Shipping days is enabled. This is fixed now.
4. An error was shown in the console when the new order is created on WooCommerce -> Orders page in the admin Dashboard. This is fixed now.
5. Some errors in the debug.log file are fixed.
6. A notice was shown on the WooCommerce Edit order page. This is fixed now.
7. Mandatory field errors were coming on the checkout page when the Delivery checkout option is selected as Text Block. This is fixed now.
8. Some notices were displayed on the Custom Delivery Settings tab. They are fixed now.
9. Notices were shown on the checkout page when the WooCommerce Subscriptions setting is enabled. This is fixed now.
10. Minimum Delivery Time (in hours) was not calculated correctly with time slots when it is set to the hours like 0.5, 1.5, 2.5 etc. This is fixed now.
11. Deliveries were not shown on the Delivery Calendar page due to a parse error in the console. This is fixed now.
12. A fatal error was displayed on My Account page. This is fixed now.
Version 6.7(Release date: May 2 2017)

There are some new features, some tweaks, 1 hook and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:
1. From now you can show a text block on the checkout page instead of the Delivery date calendar. The text block will show the estimated shipping date and the delivery days range.
2. The plugin is now made compatible with WooCommerce Subscribe All the things plugin by Prospress Inc. The Delivery Dates will now be available on the calendar as per the subscription period set for all the products on the checkout page.
3. The plugin is now made compatible with Mix and Match Products plugin by Kathy Darling. The Delivery Dates will now be auto updated for the Mix and Match products with the subscription period added from WooCommerce Subscribe All the things plugin.

Tweaks:
1. Shipping Days link under General Settings is now shifted to the Date Settings link.
2. The delivery settings with the maximum "Minimum Delivery Time(in hours)" value for the shipping classes added in Custom delivery settings tab will be loaded on the checkout page when products with different shipping classes are added to the cart.

New Hook:
A new hook named “orddd_disable_delivery_for_user_roles” is added. This hook will allow you to disable delivery date & time on the checkout page for certain user roles like Shop Manager. You can find details about it here: https://www.tychesoftwares.com/order-delivery-date-pro-hooks-and-filters-for-woocommerce/

Bug Fixes:
1. Minimum Delivery time was not calculated correctly when some weekdays were disabled for delivery and when subscription product is added to the cart. This is fixed now.
2. Global Settings were loaded instead of the set custom delivery settings for the default shipping method from Table Rate Shipping plugin. This is fixed now.
3. The wrong delivery date was auto populated in the delivery date field. The issue was coming when the Specific Delivery Dates are added along with the Delivery Weekdays. This is fixed now.
4. The scripting error was shown on the checkout page when only specific delivery dates are added and the same day cut-off time has reached. This is fixed now.
5. An incorrect delivery date was displayed on the Edit order page when the timezone is in daylight saving. This is fixed now.
6. Next day was not getting disabled on the calendar when the next day cut-off time has reached and the next day weekday is not selected in the shipping days. This is fixed now.
7. Next day was not enabled in the calendar when current day is disabled for delivery and Same day feature is enabled in Custom Delivery Settings. This is fixed now.
8. Error notice was not coming on the checkout page when the time slot is added for specific delivery dates and the added quantity is greater than lockout of the time slot. This is fixed now.
9. Warnings were displayed on My account -> Orders page and My account -> View order page. This is fixed now.
Version 6.6(Release date: April 1 2017)

There is one tweak and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Tweak:
1. 'Show Delivery Date in Customer Notification Email' checkbox is removed from the General Settings -> Date Settings link. Delivery Date will be by default attached in the customer notification email.

Bug Fixes:
1. Warnings were displayed on the checkout page when the PHP version is greater than 7.1. This is fixed now.
2. The delivery calendar was not working on the checkout page due to an error in console. The issue was coming when the admin URL is running on HTTPS and the website frontend is running on HTTP. This is fixed now.
3. Customer information was not editable in WooCommerce Subscription orders when WooCommerce Subscriptions checkbox is unchecked under General Settings -> Additional Settings link. This is fixed now.
4. Warnings were displayed on the Order Received page, My Account page and WooCommerce Edit order page with WooCommerce version 3.0.0. This is fixed now.
5. Availability check for the delivery date and time slot was not working on the checkout page when the 'Enable Maximum Deliveries based on per product quantity' is checked. The issue is coming with WooCommerce version 3.0.0. This is fixed now.
6. Time slot charges were not added in the order on the checkout page on page load when the Auto populate first time slot is enabled. This is fixed now.
7. Selected weekdays or specific dates were not getting reset after adding time slots in the Custom delivery setting tab. The issue was coming with WooCommerce version 3.0.0. This is fixed now.
8. A fatal error was coming on the Delivery Calendar menu due to which events were not displayed. This is fixed now.
Version 6.5.1(Release date: March 15 2017)

There is one minor bug fix in this update which is mentioned below:

The current day was not enabled in the calendar on the checkout page. The issue was coming when the end range hour of the time slider was less than the current time and the time setting is disabled. This is fixed now.
Version 6.5(Release date: March 14 2017)

There are some new features and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:
1. The plugin is now made compatible with WooCommerce Sequential Order Numbers Pro plugin. The order numbers on the Delivery Calendar and in the Google Calendar events will be displayed with the Prefix and Suffix added from the plugin.
2. You can now change the recipient email address for the email sent to the admin when the Delivery Date & Time is updated on the My Account Page by the customers. It can changed under WooCommerce -> Settings -> Emails tab.
3. You can now edit the Delivery Date & Time for the Subscription orders from WooCommerce subscriptions plugin. The renewal orders' delivery date will now be updated based on the Subscription order delivery date and not on the parent order.

Bug Fixes:
1. Selected time slot of an order was not auto-populated on WooCommerce Edit Order page in admin. This is fixed now.
2. Delivery Date & Time was updated for an order on Save order button instead of Update button. This is fixed now.
3. Event for the updated Delivery Date & Time is not added to the Google Calendar when it is updated from the WooCommerce Edit order page. This is fixed now.
4. An error was displayed in the console when cart contains only virtual products and Auto-populate first available delivery date checkbox is checked. This is fixed now.
5. An ajax was loading continuously on the Your Order table when the cart contains only virtual products and Custom Delivery Settings are added. This is fixed now.
6. Errors were shown when a renewal order is created from manually added subscription. This is fixed now.
7. Some errors in debug.log files are fixed.
8. An incorrect date was auto-populated in the calendar when some dates are set as holidays and 'orddd_to_calculate_minimum_hours_for_holidays' hook is used. This is fixed now.
9. First available delivery date was not auto-populated in the calendar on the checkout page when Recurring weekdays and enabled along with Specific Delivery Dates. And Specific delivery has past dates added. This is fixed now.
10. Selected time slot for an order was not auto-populated on the My Account -> Orders page. This is fixed now.
11. The time slot was getting added to the renewal order even if it is not enabled. This is fixed now.
12. Incorrect times were selected in the time slider on the checkout page when time slider for custom delivery settings is enabled and the end time of the range is less than the current time. This is fixed now.
13. Selected time from the time sliders was not auto-populated in the calendar on the My Account -> Orders page. This is fixed now.
14. Custom Delivery Settings were not loading on the checkout page when the checkbox 'Ship to a different address?' is unchecked. This is fixed now.
15. Selected time from the time sliders was not auto-populated in the calendar on the WooCommerce Edit order page in admin. This is fixed now.
16. Weekday before next day cut-off time and Weekday after next day cut-off was not working on the checkout page when same day delivery and next day delivery both are enabled. This is fixed now.
Version 6.4.3(Release date: February 24 2017)

There is one minor bug fix in this update which is mentioned below:
Delivery Date field on the checkout page was disabled when the page loads. The issue was coming when Global Settings are enabled and the Custom Delivery Settings are disabled. This is fixed now.
Version 6.4.2(Release date: February 21 2017)

There is one minor bug fix in this update which is mentioned below:
Delivery Date field on the checkout page was disabled on page load when Custom Delivery Settings is enabled with no settings by shipping methods are added. The issue was coming on WordPress Multisite. This is fixed now.
Version 6.4.1(Release date: February 20 2017)

There is one minor bug fix in this update which is mentioned below:
License key for the plugin was not getting activated or deactivated under Order Delivery Date -> License menu. This is fixed now.
Version 6.4(Release date: January 17 2017)

There is one new hook, 1 tweak and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Hook:
A new hook named “orddd_edit_field_for_order_statuses” is added. This hook will allow the customers to edit the Delivery Date & Time on the My account page only for the selected order statuses from this hook. You can find details about it here: https://www.tychesoftwares.com/order-delivery-date-pro-hooks-and-filters-for-woocommerce/

Tweak:
Past dates will now be available in the delivery calendar on the WooCommerce Edit Order page. You can now edit the orders with past delivery dates.

Bug Fixes:
1. Delivery Date is blocked in the calendar even when the number of maximum orders placed for the time slots added for the date is not completed. This is fixed now.
2. Custom Delivery Settings were not loaded on the checkout page when 'Selling Location(s)' setting is set to 'Sell to Specific Countries' under WooCommerce -> Settings menu. This is fixed now.
3. Custom Delivery Settings were not loaded on the checkout page when apostrophe (') mark is used in the Holiday name. An error was displayed in the console for the same. This is fixed now.
4. More orders were allowed to be placed than the set maximum order for the Delivery Date & Time on the checkout page. The issue was coming when the 'Enable Maximum Deliveries based on per product quantity' checkbox is checked. This is fixed now.
5. Same day and Next day was not getting blocked in the calendar even when the cut-off time was reached for the respective days. This is fixed now.
6. The order was not displayed on the WooCommerce Order Listing page in admin when only time slot is edited from the Edit order page. The issue was coming when default sorting for order by delivery date is enabled. This is fixed now.
7. A fatal error was shown on the checkout page when no recurring delivery days are selected and Specific Delivery Dates is checked with specific delivery dates added. This is fixed now.
8. A fatal error was coming on the WooCommerce edit order page when order status is changed. This is fixed now
9. Some errors in debug.log file are fixed.
10. Notice for Same day cut-off is reached was coming on the checkout page even if the cut-off time was not reached. The issue was coming when the General Settings cut-off time is set lower than the cut-off time for a particular weekday. This is fixed now.
11. A scripting error was shown on the checkout page when no recurring delivery days are selected and Specific Delivery Dates is checked with past specific delivery dates added. This is fixed now.
12. Warnings were displayed on the checkout page when the plugin is updated from version 3.3 to 6.3. This is fixed now.
Version 6.3(Release date: January 10 2017)

There are some bug fixes in this update which are mentioned below:
1. Forbidden error was displayed on the checkout page when an order is placed. The issue is coming when the mod_security for Apache is enabled. This is fixed now.
2. The Field Note Text was not displayed correctly on the checkout page when HTML tags were used with double quotes or single quotes. This is fixed now.
Version 6.2(Release date: January 4 2017)

There are some new features and bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:
1. A new option Between Your Order & Payment Section is added for Fields placement on the Checkout page where you can place the Delivery Date & Time fields between your order table and payment section.
2. A new option Custom is added for Fields placement on the Checkout page where you can use any hook to place the Delivery Date & Time fields.
3. Common delivery days will be enabled in the calendar if there are multiple products added to the cart with different delivery settings added for different product categories for the products.

Bug Fixes:
1. When Specific Delivery Dates setting is enabled in the Custom Delivery Settings tab and no dates are added for the shipping method then a 'Uncaught TypeError' is shown in the console. This is fixed now.
2. Same day was coming auto-populated on the checkout page even if it is disabled for delivery. This is fixed now.
3. Minimum Delivery Time (in hours) was not working on the time slots when time slots were added for the Delivery weekdays. This is fixed now.
4. Wrong delivery date was coming auto-populated on the checkout page when only specific dates are added for the shipping methods in Custom Delivery Settings. This is fixed now.
5. Records were getting deleted even when Delete option is not selected in the Bulk Actions option on Specific Delivery Dates, Holidays, Time slots, Block a Time slot and Custom Delivery Settings tab. This is fixed now.
6. A fatal error was shown on the Edit Order page when WooCommerce 2.5.5 version is installed. This is fixed now.
7. Some strings were not translated using the .po files. This is fixed now.
8. Time beyond the set range was coming on the time slider while selecting the delivery date on the checkout page. This is fixed now.
9. Minimum delivery time (in hours) from Weekday Settings tab was not getting applied to the time slots on the checkout page. This is fixed now.
Version 6.1(Release date: December 20 2016)

There are some new features and bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:
1. The plugin is now made compatible with 'WooCommerce USPS Shipping' plugin by Automattic. You can now create different delivery date & time settings for the shipping methods and the services added for USPS Shipping method.
2. The plugin is now made compatible with 'WooCommerce Beanstream Gateway' plugin. Maximum Order Deliveries per order will not be updated when the payment is declined using the incorrect credit card details.

Bug Fixes:
1. Selected time from the time slider was not getting updated when the order is edited from the WooCommerce -> Orders edit order page. This is fixed now.
2. Delivery charges for weekdays were getting applied on the checkout page even if the 'Weekday Settings' checkbox is unchecked under the General Settings->Date Settings link. This is fixed now.
3. Some errors in the debug.log file are fixed.
4. Minimum delivery time (in hours) was applied on the time range even is the Same day or Next day delivery is enabled. This is fixed now.
5 Tabs and Links on the Order Delivery Date -> Settings menu were not displayed correctly with WordPress version 4.7. This is fixed now.
6. A holiday was auto-populated in the Delivery Date field when Same day or Next day is enabled with only Delivery Days on the checkout page. This is fixed now.
7. Time selected from the slider was not displayed on the Order Received page, WooCommerce -> Orders page and Edit order page when a time range is enabled. This is fixed now.
Version 6.0(Release date: December 5 2016)

There are some new features, tweaks and bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:
1. You can now add Additional charges, Additional charges' checkout label, Same day cut-off time, Next day cut-off time and Minimum Delivery Time (in hours) for each weekday. A new tab named 'Weekday Settings' is added under Order Delivery Date -> Settings menu for this feature.
This tab will be visible only when the Weekday Settings checkbox is checked under General Settings -> Date Settings tab.
2. A hook named 'orddd_add_delivery_charges_for_free_coupon_code' is added. This hook allows adding delivery charges for the date even if the coupon code with Free Shipping is used on the checkout page.
3. A hook named 'orddd_common_delivery_days_for_product_category' is added. This hook allows enabling only the common weekdays in the calendar when products from multiple product categories are added to the cart and Custom delivery settings are added for them.

Tweaks:
1. Delivery Days on the General Settings -> Date Settings tab are now being added in the multiple select options. You can choose the weekday in the dropdown for which you want to enable delivery on the checkout page.
2. Additional Charges and Additional Charges' checkout label are now being shifted to the Weekday Settings tab.

Bug Fixes:
1. Delivery Settings like Minimum Delivery Time (in hours), Same day cut-off were not working on the checkout page when the Bakery Custom Post Types plugin is activated. This is fixed now.
2. When holidays are set in the range, then the current date was auto populated in the delivery date field even if the current date is in the holiday range. This is fixed now.
3. Current date was auto populated in the delivery date field even if it is set as a holiday. This is fixed now.
4. Minimum Delivery Time (in hours) was calculated from the current time event if the current date is disabled for delivery or shipping. This is fixed now. It will be counted from the midnight of the first available date in the calendar.
5. Delivery Time was displayed along with the Delivery Date on the Order Received page even if the Time range is disabled under General Settings -> Time settings. Also, the Delivery Date was displayed incorrectly. The issue is coming for the timezone Honolulu. This is fixed now.
Version 5.9(Release date: November 15 2016)

There are some bug fixes in this update which are mentioned below:
1. An incorrect delivery date was coming auto populated in the field on the checkout page. The issue is coming when calculation on shipping days is enabled and the current date is disabled for shipping. This is fixed now.
2. Delivery settings were not updated on the checkout page on change of the shipping methods when the Custom Delivery Settings are added for the table rate shipping classes. This is fixed now.
3. The selected delivery date was getting refreshed with the first available delivery date when the postcode in the shipping form is changed. This happens when only General Settings are enabled. This is fixed now.
4. Minimum delivery time is been applied to the time slider even when the Same day delivery setting is enabled.
5. When apostrophe (') is used in the holiday name, the calendar was not working on the checkout page. This is fixed now.
6. Apostrophe (') was not getting saved in the Holiday name under General Settings -> Holidays section. This is fixed now.
7. A notice was shown on the Custom Delivery Settings tab while editing any setting. This if fixed now.
8. Some errors in the debug.log file are fixed.
9. The Delivery Date field is writable when the checkout page is still loading. So the users can enter any text in the field and place an order with the text. This is fixed now.
Version 5.8(Release date: October 26 2016)

There are some new features and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:
1. Delivery Date & Time fields will now also be available from the WooCommerce API. This will allow the delivery date fields to be used by many external applications.
2. A new language "Hebrew" is added to the calendar. Now you can set your Delivery Calendar in the Hebrew language on the Checkout Page.

Bugs Fixed:
1. Some errors are fixed which were added in debug.log file.
2. Same Delivery Date was updated for all the renewal orders when the Auto update of delivery date for renewal orders setting is checked. This is fixed now.
3. "Date is Mandatory" error was coming on the WooCommerce Edit Order page when the same date is selected again and Update button is clicked. This is fixed now.
4. Blocked Time Slots were not getting deleted once they are created in the 'Block Time Slots' link. This is fixed now.
5. Delivery Date & Time fields were not coming in the CSV exported file from WooCommerce Customer/ Order CSV Export plugin. This is fixed now.
6. Delivery Date & Time fields were disabled on the checkout page when the delivery date is selected first and then the state and postcode are added. This issue is for the guest users. This is fixed now.
Version 5.7.1(Release date: October 15 2016)

Delivery Date calendar was not working on the checkout page when a postcode is already present in the Billing or Shipping postcode field. This was only happening when the tab key is pressed or when the customer clicks on the field and focuses outside of it without editing it. This is fixed now.
Version 5.7(Release date: October 14 2016)

There are some new features and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:
1. Delivery date and time can now be edited by the customers on the My Accounts -> Orders page on the frontend.
An Edit link is added next to the Delivery date on the My Account -> Orders View page. When this link is clicked it will display the Delivery Date and Time fields.
A setting named as "Allow Customers to edit Delivery Date & Time" is added under Additional settings link for this feature.
2. One more setting is added labelled as "Send a notification to the Admin when the Delivery Date & Time is updated by the customers.", if this setting is enabled an email will be sent to the admin once the date is updated by the customers.
3. A Delivery Date column is added after the Order Date column on the My account -> Orders page. The selected delivery date and time slot of an order will be displayed in this column.

Bugs Fixed:
1. Delivery Date was getting blocked in the calendar after one order when multiple time slots are added for specific weekdays along with All option. The issue is coming with the General as well as Custom Delivery Settings. This is fixed now.
2. "Are you sure you want to do this?" error was shown when the license key is activated under Order Delivery Date -> Activate License menu. This is fixed now.
3. The path for log file will be shown in the Test failed message when the Test connection will fail under Order Delivery Date -> Settings -> Google Calendar Sync tab.
4. The calendar was not working in admin WooCommerce edit orders page when time slider is enabled. This is fixed now.
5. When Next Day delivery is enabled with Time sliders and Auto-populate first available Delivery date, the auto-populated time is displaying the current time and not the set start time on the checkout page. This is fixed now.
6. When different time slots are added for different shipping methods for All option and for specific delivery days. Then on the checkout page, if the shipping method which is added first is selected, it will display all the timeslots but if any other shipping method is selected then time slots added for All option was only listed. This is fixed now.
7. Custom Delivery Settings were not loaded for pre-selected shipping method on the checkout page when a guest user visits the website for the first time and then add his address and postcode. This is fixed now.
8. Delivery Date was coming different on the Order receive page and WooCommerce -> Orders page in admin then the Email notification sent to the customers and admin. The issue was coming when the users try to fill the billing form and the delivery date field using the tab key. This is fixed now.
9. Not required weekdays were enabled in the calendar when shipping days are enabled with next day delivery. This is fixed now.
Version 5.6(Release date: September 22 2016)

There is 1 new feature and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Feature:
A new checkbox named as "Enable Auto-update of Delivery Date and Time for the Renewal orders based on the Delivery Date and the renewal period set for the subscription product." is added under General Settings -> Additional settings link. This setting will be available only if the "WooCommerce Subscriptions" checkbox is enabled.

When this checkbox is enabled, the Delivery Date will be updated automatically for the renewal orders from the WooCommerce subscription plugin. The new delivery date for the renewal order will be the date for the initial order plus the subscription period.

Bugs Fixed:
1. Delivery Date was displayed wrong on the Order Received page, WooCommerce -> Orders page when the timezone is set to London. This is fixed now.
2. Minimum Delivery time (in hours) was applied to the time slots even when the Same day or Next Day setting is enabled for the General as well as Custom Delivery Settings. This is fixed now.
3. Time slots added for a specific weekday on the General Settings -> Time slots link was not displayed in the dropdown on the checkout page when the Custom delivery setting is enabled and the shipping method selected does not have the custom delivery settings. This is fixed now.
Version 5.5(Release date: September 2 2016)

There are some bug fixes in this update which are mentioned below:
1. Same day Cut-off time and Next day Cut-off time was not working on the checkout page. The Same and Next day was disabled always even if the cut-off time was not reached. The issue was there with General Settings as well as Custom Delivery Settings. This is fixed now.
2. A fatal error was shown on the checkout page when the plugin is installed on PHP version lower than 5.3. This is fixed now.
3. Minimum delivery time (in hours) was calculated on the Holidays even when the 'orddd_to_calculate_minimum_hours_for_holidays' hook was not used. This is fixed now.
Version 5.4(Release date: August 25 2016)

There is 1 new feature, 1 enhancement and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Feature:
A new section named as "Shipping days" is added under General Settings tab. You can now differentiate between the working days of your own company and your shipping company. Using the Shipping day's option you can set the first available date in the calendar as per your working days.

Enhancement:
.po and .mo files are updated for the dutch language with the missing strings.

Bugs Fixed:
1. Undefined function load_delivery_date was coming in the console on the checkout page when the Custom Delivery Settings is disabled. This is fixed now.
2. Time slot charges were not getting applied on the checkout page if the delivery settings are added for shipping classes under Custom Delivery Settings tab and the product with that shipping class is added to the cart. This is fixed now.
3. The calendar was not working on the checkout page when Field note text has line breaks. There was an error in the console as "Unexpected token". This is fixed now.
4. A warning was displayed in the ajax call when the delivery date is selected on the checkout page. This is fixed now.
5. Warnings added in the debug.log files are fixed.
6. The settings were not shown in the Custom Delivery Settings tab when the WooCommerce FedEx Shipping plugin is activated. A fatal error was displayed on the tab. This is fixed now.
Version 5.3(Release date: August 3 2016)

There are 2 new features, 2 tweaks and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Features:
1. The name of the holiday added under General Settings -> Holidays link or for the Custom Delivery settings will be displayed instead of "Holiday" label on hover of the Holidays on the checkout page.
2. A new hook named “orddd_disable_minimum_delivery_time_slider” is added. This hook will help to disable the calculation of the Minimum Delivery Time (in hours) for the time sliders on the checkout page. You can find details about it here: https://www.tychesoftwares.com/order-delivery-date-pro-hooks-and-filters-for-woocommerce/

Tweaks:
1. A notice will be displayed when the Order Delivery Date Pro plugin is activated but the WooCommerce plugin is deactivated or it is not installed. The plugin will be deactivated automatically.
2. Other shipping methods apart from Legacy shipping methods will not be added in the dropdown on Custom Delivery Settings tab.

For example, the shipping methods Flat Rate, Local Delivery and Free shipping which are used in the shipping zones will not be listed individually without shipping zones in the shipping methods drop down for adding delivery settings. However, if the delivery settings are already added then they will be displayed on the Custom Delivery Settings.

It is recommended to add the delivery settings for the shipping methods for the shipping zones instead of adding settings for them individually.

Also, the Legacy shipping methods will be suffixed with "Legacy" to differentiate the legacy shipping methods.

Bugs Fixed:
1. A notice was displayed on the checkout page when few time slots with All option is deleted in General Settings tab->Time Slots link and then the same time slot is added for the weekdays. This is fixed now.
2. When "Auto-populate first available Delivery date” is enabled and "Enable Delivery Date" is disabled for shipping method, then on placing an order with that shipping method, first available date is displayed on the Order Received page and Customer Notification emails. This is fixed now.
3. A notice was displayed on the Custom Delivery Settings tab when the plugin is updated from version 5.1.1 to version 5.2 above the View settings table. This is fixed now.
4. The Maximum Order deliveries per time slot were not affected for the time slots when the events are imported using ICS feed URL in the admin. The issue is coming when the time format is set to 12 hours in the General Settings -> Appearance tab. This fixed now.
5. Blank orders were created for the past date events when they are imported using ICS feed URL. This is fixed now.
6. Fatal error was coming when the export is set to Automatically and when the imported events from ICS feed URL are trashed under WooCommerce -> Orders page. This is fixed now.
7. When the time format is changed from 24 hours to 12 hours, the time slot on the WooCommerce Orders listing page is not changed to 12 hours. Instead, it is showing in 24 hours format. This is fixed now.
8. Warnings added in the debug.log files are fixed.
Version 5.2(Release date: July 19 2016)

There is 1 new feature, 1 tweak and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New Feature:
A checkbox named as "Use Global Holidays" is added under Holidays section in Add settings link on Custom Delivery Settings tab. If this checkbox is enabled then the holidays added under General Settings -> Holidays link will be considered for that shipping method/shipping class/product category.

Tweak:
The date will now be disabled in the calendar if no time slots are available due to the Minimum Delivery Time (in Hours) value set.

Bugs Fixed:
1. Delivery Dates were not disabled in the calendar when all the time slots are blocked for delivery. The issue was coming when both the Delivery Weekdays and Specific Delivery Dates are enabled and Time slots are added for both of them. This is fixed now.
2. Events were not imported when clicked on the Import Events button under Google Calendar Sync tab. Also, if the ICS feed URL starts with "https://" the events were not imported. This is fixed now.
3. A warning was displayed on the checkout page when the "Enable Delivery Date" checkbox is disabled for some of the shipping methods under Custom Delivery Settings tab. This is fixed now.
4. The delivery charges added for delivery weekdays, specific dates or time slots were not added on the checkout page when the delivery settings are added for table rate shipping zones. The issue is with the latest version of WooCommerce 2.6.x and Table rate shipping plugin version 3.0.1. This is fixed now.

NOTE: You need to recreate the settings for the shipping zones added for the table rate shipping method.
5. Time slots charges were not added on the checkout page when the time slots are added for Specific Dates under General Settings -> Time slots link. This is fixed now.
6. The incorrect specific date is displayed when the time slot is added for a specific date under Custom Delivery Settings -> Add settings link. This is fixed now.
7. Currency Symbol was displayed along with the Time slot charges label when the time slot is added to a specific date in Custom Delivery Settings tab. This is fixed now.
8. Time slots for Specific Dates were not displayed on the checkout page even if they are added under Custom Delivery Settings tab. This is fixed now.
9. Date and Time slots are freed up for delivery on the checkout page even if the Maximum Orders per time slot is reached in the Custom Delivery Settings. The issue is coming when the shipping method/shipping class/product category for which orders are placed is edited from the admin under Custom Delivery Settings. The availability is updated for the timeslots automatically when the settings are edited. This is fixed now.
Version 5.1.1(Release date: July 7 2016)

There is 1 tweak and some bug fixes in this update which are mentioned below:

Tweak:
Now while adding the Time slots under General Settings -> Time slot link, a validation will be performed to check if any of the Delivery Days or Specific Dates are entered in the "Select Delivery Days/Dates" field. If it is empty, the time slot will not be added and a notice will be displayed.

Bugs Fixed:
1. A warning 'Illegal string offset' was displayed on the checkout page. This is fixed now.
2. Time slot added without Delivery Days/Dates was not getting deleted on the General Settings->Time slots link. This is fixed now.
3. There was an extra space added between Delivery Date field and Time slot field on the checkout page with the Flatsome theme. This is fixed now.
Version 5.1(Release date: June 23 2016)

There is 1 new feature and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New feature:

The plugin is now made compatible with default Shipping Zones added from WooCommerce plugin. This feature is added in WooCommerce version 2.6.0.
You can now add delivery date & time settings for the shipping methods added under the new Shipping Zones in WooCommerce.

Bugs Fixed:
1. Delivery charges for Weekdays, Specific Dates, Same day delivery, Next day delivery and the Time slot were not added on the checkout page. The issue was coming when Custom Delivery Settings is disabled and the plugin is updated to the version 5.0.1. And after the update, the Custom Delivery Settings is enabled. This is fixed now.
2. Old time slots added before the version 3.4 were not displayed under the Time slot tab after updating the plugin to the latest version and when the new time slots are added in the latest version. This is fixed now.
3. Old time slots added before the version 3.4 were not deleted under the Time slot tab after updating the plugin to the latest version. This is fixed now.
Version 5.0.1(Release date: June 16 2016)

There is one fix in this update which is mentioned below:

Delivery charges for Weekdays, Specific Dates, Same day delivery, Next day delivery and the Time slot was not added on the checkout page. The issue was coming when Custom Delivery Settings is enabled and the delivery charges were added for default shipping methods. This is fixed now.

The issue was with the latest version 2.6 of the WooCommerce plugin.
Version 5.0(Release date: June 14 2016)

There is one new feature and bug fixes in this update which is mentioned below:

New feature:
The plugin is now made compatible with WooCommerce Subscriptions plugin by Prospress Inc. The Delivery Dates will now be available on the calendar as per the subscription period set for the product on the checkout page.

Bugs Fixed:
1. Custom Delivery Settings were not working on the checkout page when the shipping methods are changed even if the setting is enabled. This is fixed now.
2. Custom Delivery Settings were not loading as per the selected shipping method on the checkout page when the billing postcode or shipping postcode is changed. This is fixed now.
3. With PHP 7, a Fatal error: "Cannot ‘break’ 2 levels" was shown while activating the plugin. This is fixed now.
4. .po and .mo files are updated with the new strings added in the plugin.
Version 4.9(Release date: June 7 2016)

There are some new features, tweaks and bug fixes in this update which are mentioned below:

New features:
1. A new hook named “orddd_remove_delivery_date_if_product_category_no” is added. This hook will help to disable the Delivery fields on the checkout page if any of the product with the category which has Delivery disabled is added to the cart. You can find details about it here: https://www.tychesoftwares.com/order-delivery-date-pro-hooks-and-filters-for-woocommerce/
2. When automated sync is enabled, and if an order is cancelled/refunded/failed/trash, the event shall now be deleted from the respective Google calendar.

Tweaks:
1. A new shortcode FULL_ADDRESS is added for event description, event summary and event location for the Google calendar events in Google Calendar Sync tab. This shortcode will display the full billing/shipping address of the customer.
2. Bulk Action is added to the list tables of Specific Dates, Holidays, Time slots and Custom Delivery Settings. You can now delete multiple records at a time.

Bugs Fixed:
1. The Delivery Date was not getting updated for the orders when they are edited from the WooCommerce Admin Edit order page. This is fixed now.
2. Currency Symbol was displayed in the list table of Specific Dates, Time slots, and Custom Delivery Settings, even if the charges are blank. This is fixed now.
3. The currency symbol was not displayed along with the charges in the Time Slot section in the Custom Delivery Settings tab. This is fixed now.
4. Time slots added for "All" weekdays under Time slot section in General Settings were displayed for the Specific delivery dates, when all the weekdays are disabled under Date settings section and Specific Delivery Date is enabled. This is fixed now.
5. The Same day delivery and Next day delivery charges were added on the checkout page even if the Same Day cut-off and Next Day cut-off is set to 0:00 in the Custom Delivery Settings tab. This is fixed now.
6. Delivery charges were not added on the checkout page when the date is auto populated in the delivery date field when the Same day Delivery and Next day Delivery is enabled along with the recurring weekdays. This is fixed now.
7. Some notices recorded in the debug.log file are fixed.
8. Time slot Charges were not added on the checkout page when all the recurring weekdays are enabled along with the Specific delivery dates and the time slots are added for the All weekdays. This is fixed now.
Version 4.8(Release date: May 20 2016)

There are some new features, tweaks and bug fixes in this update which are mentioned below:

New features:
1. The plugin is now made compatible with WooCommerce Advanced Shipping plugin by Jeroen Sormani. Now it is possible to add different Delivery Settings for different shipping methods added from this plugin.
2. The plugin is now made compatible with WooCommerce Order Status & Action Manager plugin by Actuality Extensions. The Delivery Calendar will also show statuses added from this plugin for filtering.
3. The dynamic strings from the plugin like the field labels, or delivery charge labels, etc. (at the global level) will now be detected for translations in the WPML plugin.

Tweak:
1. For WooCommerce coupons that have 'Allow free shipping' enabled, the Delivery Charges will not be applied on the checkout page.

Bugs Fixed:
1. The ADDRESS shortcode was sent blank in the Google Calendar event when the "Address 2" field is left empty on the checkout page. This is fixed.
2. When time slider is enabled with next day delivery and auto-populate setting on, then the hour slider was starting with the current time when Delivery field is clicked. Instead, this should start with the set Start Time for the time slider range. This is fixed now.
3. There was a javascript error in the console when the plugin is updated from the lower versions like 2.8.5 to the latest version. This is fixed now.
4. For old or custom WooCommerce installations, when shipping methods are displayed in a drop-down on the checkout page, the custom Delivery Settings were not being applied on changing the shipping methods. This is fixed now.
5. When shipping methods are set in the drop-down menu, the first available date was not auto-populated in the field even if the setting is enabled. This is fixed now.
Version 4.7(Release date: April 29 2016)

There are some new features, tweaks and bug fixes in this update which are mentioned below:

New features:
1. The plugin is now made compatible with WooCommerce Shipping Multiple Addresses plugin by WooThemes. Now it is possible to add different Delivery Dates and Time slots for different addresses.
A setting named "WooCommerce Shipping Multiple addresses" is added in Compatibility with Other Plugins section on General Settings -> Additional Settings link. If this setting is enabled, it will add Delivery date & time slot fields on the Shipping addresses page on the frontend.

2. Now it is possible to hide or block time slots for certain dates or weekdays temporarily. So for example, if you want to hide a time slot say 10:00 - 11:00 for the date 1st May 2016, then you can select the date and time slot in the Block a Time slot section and it will disable the time slot for 1st May 2016 in the dropdown.
A new link named "Block Time slots" is added above the Time slots list on the General Settings -> Time slot link which will redirect to the Block a Time slot section.

Tweaks:
1. "Show in time slot field" on the General Settings -> Time slot link is now renamed to "Auto populate first available delivery time slot".
2. "Show in time slot field" radio buttons are changed to a checkbox now.
The default value of the checkbox is disabled for the new installs, but while updating if the "Show in time slot field" had "First available time slot for the selected date" option selected, then the default value will be enabled for the checkbox, else disabled.
3. Now all the dates under Specific Delivery Dates link, Holidays link, Time slot link and Custom Delivery Settings will be displayed in a format MM-DD-YYYY. For example, 01-01-2016.

Bugs Fixed:
1. In the Delivery Calendar, the events for the first date and last date shown in the calendar was not coming even if there were events for those dates. This is fixed now.
2. Old orders with future Delivery Dates which did not have timestamp stored in the database were not exported to the Google Calendar. This is fixed now.
3. Old orders with future Delivery Dates which did not have timestamp stored in the database were not displayed on the Delivery Calendar. This is fixed now.
4. When only Specific Delivery date was enabled and all the weekdays were disabled. Then, on the checkout page, the auto-populated date was coming incorrect. This is fixed now.
5. When some of the weekdays were disabled and next day delivery is enabled, and if the next day is a disabled weekday then also the disabled weekday was auto-populated in the Delivery Date field on the checkout page. This is fixed now.
Version 4.6(Release date: April 18 2016)

There are some new features, tweaks, and bug fixes in this update which are mentioned below:

New features:
1. From now the first available Delivery Date will be Auto-populated in the Delivery Date field on the Checkout Page. You can enable this feature using the setting named "Auto-populate first available Delivery date" in the General Settings -> Additional Settings link.
2. A new hook named "orddd_to_calculate_minimum_hours_for_holidays" is added to enable the calculation of Minimum delivery time (in hours) for holidays on the checkout page. You can find details about it here: https://www.tychesoftwares.com/order-delivery-date-pro-hooks-and-filters-for-woocommerce/

3. The plugin is now made compatible with WooCommerce Amazon Payments Advanced Gateway plugin. A new setting named "WooCommerce Amazon Payments Advanced Gateway" is added in General Settings tab-> Additional Settings link.

When the above checkbox is enabled, then the Delivery Date and/or Time field will be displayed on the Pay with Amazon Checkout page.

Tweaks:
1. Initially, all the records were fetched for all the Delivery Dates on the Order Delivery Date -> Delivery Calendar page to display delivery events.
Now the records will be fetched only for the dates which are displayed on the page in the Calendar.
2. Delivery Date and Time slot will be displayed in the section from which the order is placed on the WooCommerce Edit order page.

For example, if the Delivery Date and Time slot fields are added is the shipping section on the Checkout Page, then it will be displayed in the shipping section on WooCommerce Edit order page.
3. "Delivery Dates" link under General Settings tab is now renamed to "Specific Delivery Dates".
4. Placeholders are added for the Specific Delivery Date fields on the General Settings -> Specific Delivery Dates and Custom Delivery Settings tab. Also, it is added for the Time slot charges field. This is done in order to make the user experience easier.
5. Specific Delivery Date fields are removed as read-only on the General Settings -> Specific Delivery Date link and on the Custom Delivery Settings tab.

Bugs Fixed:
1. When the checkboxes in 'Show on Order Listing page' are enabled and 'Show Filter on Orders Listing Page' checkbox is disabled in Additional Settings, then default sorting based on Delivery Date was not working on the WooCommerce Orders listing page. This is fixed now.
2. The Time slot delivery charges labels were deleted for all the saved time slots when any one time slot is deleted where the label was set. This is fixed now.
3. When a time slot is deleted which has no time slot charges and time slot charges label added, then a notice was displayed while adding another time slot. This is fixed now.
4. Specific Delivery Dates are not deleted when the settings are edited in the Custom Delivery Settings tab. This is fixed now.
5. The Key file for the Google Calendar Automatic Sync is deleted from the desired folder on every update of the plugin. Now the key file will be copied to the wp-content uploads folder.
6. The record for only last weekday was shown in the Time slot list table on the General Settings -> Time slot link when multiple weekdays are selected in "Select Delivery Days/Dates" setting. This is fixed now.
7. Some of the options were not deleted from the options table when the plugin is uninstalled. This is fixed now.
8. A fatal error was thrown due to a conflict with another plugin reported by a customer. This is fixed now.
9. Same day cut-off and Next day cut-off were not working due to the different local timezone set in the php.ini file. This is fixed now. We are now using gmmktime() instead of mktime().
10. A Reference Error was displayed in the console when the Shipping methods are changed on the checkout page. This is fixed now.
Version 4.5(Release date: April 05 2016)

There are some new features and bug fixes in this update which are mentioned below:

New features:
1. A new date format m/d/y, D (example: 03/17/16, Thu) is added in "Date format" setting under Appearance link under Order Delivery Date -> General Settings page.
2. A filter named 'Order Status' is added on Order Delivery Date -> Delivery Calendar menu. Now the events can also be filtered based on the order status. By default, the events are filtered based on the On Hold, Processing, Pending Payment and Completed statuses.

Bugs Fixed:
1. Delivery Date and/or Time Slots were not displayed on the invoice and packing list due to a hook being deprecated from WooCommerce Print Invoices/Packing Lists plugin. This issue is fixed now.
2. Same day delivery and next day delivery was not validated on the checkout page when the customer tries to place an order for a date for which cut-off time is passed. The date is selected before the cut-off time is passed.
3. The old time slot lockout value is not released when the time slot is changed for an order from admin. This is fixed now.
4. Calendar theme was not loading properly on the checkout page for a custom theme. This is fixed now.
5. Two time slot fields are displayed on the checkout page when WooCommerce Checkout Field Editor plugin is active. This is fixed now.
6. A deprecated hook was used to add the Delivery Date and/or Time slot value in customer notification email. This is fixed now.
7. Calendar weekdays were overlapping in the calendar on the checkout page when the "Number of Months" was set to 2. This is fixed now.
Version 4.4.1(Release date: March 16 2016)

There are some bug fixes in this update which are mentioned below:
1. The delivery date format was getting changed in the email notification sent to customer and admin when a new order is placed. Also, the date format was incorrect in Custom Fields meta box.
2. Calendar was not working on the checkout page due to some tags added on the checkout page in the javascript code from the plugin. This is fixed now.
Version 4.4(Release date: March 15 2016)

There are some new features, bug fixes and tweaks in this update which are mentioned below:

New features:
1. When an order is deleted or failed the corresponding date(s) & time slots will become available for further deliveries.
2. A new hook named "orddd_shopping_cart_hook" is added to change the field placement on the checkout page. You can find details about it here: https://www.tychesoftwares.com/order-delivery-date-pro-hooks-and-filters-for-woocommerce/
3. The plugin is now using the jquery libraries available in WordPress core instead of the googleapis.com.

Tweaks:
1. Date Settings, Time settings, Holidays, Delivery Dates, Appearance and Time slots tabs are shifted to a tab named as General Settings into different links.
2. Time Format setting from Time settings and Time slot tab is shifted to the Appearance tab for both the time sliders and time slots.
3. A new link named as "Additional Settings" is added in General settings tab which has some settings shifted from Date settings tab and Appearance tab.
4. Time slot field label is shifted from Time slot link to Appearance link under Field Appearance link.
5. The default list table from WordPress is used for displaying Delivery dates, Holidays and Time slots.

Bugs Fixed:
1. Checkout label for Time slot Delivery charges was not working on the checkout page. It always displays the default label "Time slot charges". This is fixed now.
2. For the Custom Delivery Setting, the shipping method has delivery date and time slider enabled. Also the time slots from the Time slot tab is enabled. On the checkout page, when the shipping method is selected, and if a date is selected other than the current date, the time slider is still starting from the current time. This is fixed.
3. Calendar next and previous arrows were not displayed correctly for the guest users on the checkout page. This is fixed now.
4. The return value from the filter orddd_before_delivery_date_update was not working while updating the delivery date field in the postmeta table. This is fixed now.
5. Availability check for Maximum Deliveries based on per product quantity is not working for date and time slot when the Custom delivery setting is enabled but the selected shipping method or product category does not have settings added under Custom Delivery Settings. This is fixed now.
Version 4.3(Release date: February 29 2016)

There is one new feature and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New feature:

The Delivery Charges can now be added for different time slots along with the additional charges for different weekdays. This feature is useful for websites where there are additional delivery charges for certain time slots or for time slots on certain days or dates.

Bugs Fixed:
1. For the Custom Delivery Settings tab, if the shipping method has time slider enabled, then on the checkout page, when the shipping method is selected, and if a date is selected other than the current date, the time slider is still starting from the current time. This is fixed.
2. French and Dutch .po and .mo files are updated with the missing strings added in the plugin.
3. Duplicate test events were added to the google calendar when a test event is already added and if there are any others changes made to the settings. This is fixed now.
4. Open-ended time slots were not deleted correctly in the Custom Delivery Settings tab. This is fixed.
5. The lockout was not updated for the date and time slots when the "Enable Maximum Deliveries based on per product quantity" checkbox is enabled and the orders are placed from the admin. This is fixed now.
6. Minimum delivery time (in hours) for Custom Delivery Settings was not working on the checkout page. This is fixed now.
Version 4.2(Release date: February 17 2016)

There are some new features, some bug fixes and some tweaks in this update which are mentioned below:

New features:
1. The jQuery Calendar on the checkout page will now appear with a Flat Design. The CSS file for the Flat Design is used from the WP Datepicker Styling plugin on Github: https://github.com/stuttter/wp-datepicker-styling
2. Three new shortcodes ORDER_DATE, ORDER_NUMBER and PRODUCT_WITH_QTY is added for event description and event summary for Google Events in Google Calendar Sync tab.
3. The plugin is now compatible with WordPress Codestyling Localization plugin. The plugin strings can be translated using the .po & .mo files provided with the plugin.

Tweaks:
1. "Show Add to Calendar button on Delivery Calendar page" setting on the Google Calendar Sync tab is shifted from the Sync Manually integration mode to Sync Automatically integration mode in Admin Calendar Sync Settings section.
The setting is to show the Add to Calendar button on the Delivery Calendar page. It is used to Export the orders which have future delivery date and time. All the orders will be exported to the admin's calendar for which Calendar ID is added in Calendar to be used setting.
2. Event Description and Event Summary settings are shifted to the General Settings section from Admin Calendar Sync Settings section as the same event description and event summary are sent to the customers as well as admin as default.
3. A loader is added to the Delivery Calendar page which will be displayed until all the events are loaded in the calendar.

Bugs fixed:
1. The Product name and Product image were coming for the last product if there are multiple products in the order on the Delivery Calendar page. This is fixed now.
2. Forbidden Error on the checkout page while placing an order. The issue was specific with the Enfold Theme. This is fixed now.
3. When settings for different product categories are set in the Custom Delivery Settings tab and if products from both the categories are added to the cart, then the settings for last product in the cart were loaded on the checkout page instead of the first product. This is fixed now.
4. If the time settings are enabled in the global settings and the time zone set is set to Stockholm, Santiago or Toronto then on the checkout page NAN error was coming for the Hours slider for the current date. This is fixed now.
5. When delivery date & time fields are disabled for Virtual & Featured products, then on the checkout page the Delivery Date fields were still being shown when a Virtual product & a Featured product were added together in the cart. This has been fixed.
6. Delivery Date and/or Time Fields were not displayed on the WooCommerce -> Add new Order page in admin when the order is added manually. This is fixed now.
7. The Enable Delivery Date checkbox was enabled by default in Order Delivery Date -> Date settings tab when the plugin is installed for the first time. This is fixed.
8. The calendar was not appearing on the checkout page when clicked on the Delivery Date field in iPad. This issue is specific to the 'Flatsome' theme. This is fixed now.
9. The date was not blocked on the calendar on the checkout page when all the time slots were blocked for further deliveries. This is fixed now.
Version 4.1(Release date: February 9 2016)

There are some new features, some bug fixes and some tweaks in this update which are mentioned below:

New features:
1. Now the availability of the date and/or time can be reduced based on per product per quantity basis. For example, if an order has a product for 2 quantity in the cart, then the availability of a date will be reduced by 2.
If this setting is disabled, then the availability will be reduced by 1.
A setting named "Enable Maximum Deliveries based on per product quantity" is added under Date settings tab to enable the per product per quantity based availability.
2. A Filter is added on the Delivery Calendar page which will allow admin to view the Delivery Calendar based on products or by orders (as is the case currently).

Tweaks:
1. "Lockout date after X orders" setting is renamed to "Maximum Order Deliveries per day (based on per order)" under the Date settings tab and the "Lockout time slot after X orders" setting is renamed to "Maximum Order Deliveries per time slot(based on per order)" under the Time slots tab. Both the settings are also renamed respectively under the Custom Delivery Settings.
2. "Disable the Delivery Date and Time Slot Fields for Virtual Products" setting and "Disable the Delivery Date and Time Slot Fields for Featured Products" setting are merged into a single setting named "Disable the Delivery Date and Time Slot Fields for" on the Appearance tab.

Bugs fixed:
1. With PHP 7, a Fatal error: Cannot 'break' 2 levels was shown while
activating the plugin. This is fixed now.
2. Same holidays were allowed to be added repeatedly in the Custom Delivery Settings tab. This is fixed.
3. The calendar was not working on the checkout page with a syntax error in the console with the child theme of 'Klasik'. This is fixed now.
4. The date was blocked for further deliveries in the calendar on the checkout page if there are two time slots added for the date, one with maximum deliveries set to a value and another with maximum deliveries set as blank and the order is placed for the time slot which has maximum deliveries set. The date should be available for unlimited deliveries. This is fixed now.
5. For the languages other than English the time selected from the time sliders were not displayed on the Order Received Page, Customer email notification and WooCommerce -> Orders page.
6. CLIENT and ADDRESS shortcodes were not replaced with the values in the event description, location and event summary when the shipping is by default set to the billing address only under the WooCommerce -> Settings page.
Version 4.0.1(Release date: February 1 2016)

There is a minor bug fix in this update which is mentioned below:

Warnings were displayed on the Checkout page after updating the plugin to v4.0. This is fixed now.
Version 4.0(Release date: February 1 2016)

This is a major update for the Order Delivery Date PRO for WooCommerce. Some important new features have been added along with a few bug fixes.

New Features:
1. Orders with Delivery Date and/or Time can now be synced to Google Calendar. Also the events from any external calendars can be imported to the delivery calendar using the ICAL feed url. Settings for the Google Calendar Synchronization can be found under Order Delivery Date -> Google Calendar Sync tab.
2. Delivery Date and/or Time can now be exported to the CSV files from “WooCommerce Simply Order Export” plugin.

Bug Fixes:
1. The Same day and Next day is not blocked for deliveries in the calendar on the Checkout page even if the cut off time is set to 0 hours and 01 minutes in the Custom Delivery settings tab. This is fixed now.
2. Settings in the Custom Delivery settings tab were not editable with an error in console 'select2 is not a function' when the 'WooCommerce Order Status & Actions Manager' plugin is active. This is fixed now.
3. Checkout page is blank with fatal error “Out of Memory” due to the extreme data in the lockout option variables from the plugin. A script is added in the plugin which runs once a week and the backdated data will be removed from the option variables.
4. Time sliders on the Checkout page starts with the Hours Set under Time settings tab even if the current time or the Minimum Delivery Time (in hours) option is greater than the Hours set. This is fixed. Now the Minimum Delivery Time (in hours) and the current time will work with the time sliders.
5. Calendar was not working on the checkout page with a Syntax Error in console. This is fixed now.
Version 3.8(Release date: January 6 2016)

There are some new features, some bug fixes and one tweak in this update which are mentioned below:

New features:
1. 'Delivery date in the Shipping Section' setting in the Appearance tab is now renamed to 'Fields placement on the Checkout page'. It will allow the Delivery Date and Time slot fields to be displayed in Billing Section, Shipping Section, before Order notes or after Order notes on the checkout page.
2. Included .po and .mo files for French language. The plugin strings can now be translated to French language using these files.

Bugs fixed:
1. 'No time slots are available' was displayed in the time slot dropdown on the checkout page instead of the time slots that were added for the Specific dates in Custom delivery settings tab. This is fixed now.
2. The cut-off minutes selected for the Same day or Next day in the custom delivery settings tab are not loaded while the setting is edited. This is fixed now.
3. Same day delivery in the Custom delivery settings does not work on the checkout page when the Next day delivery from the "Time settings" tab is enabled. This is fixed now.
4. Time slot field is displayed on the checkout page even if the time slots were not added in the Custom Delivery settings tab for the Shipping methods or Product categories. This is fixed.
5. The product category is not pre loaded on the Custom Delivery Settings tab if any one shipping method is selected in the Shipping methods dropdown while adding the settings. This is fixed.
6. Unwanted ajax call was made on the checkout page on click of the Delivery Date field even if the date is not selected. This is fixed.
7. The time slots created for shipping methods or product categories under Custom delivery settings were not released upon cancelling the order. This is fixed now.
8. Warnings were shown on the My account page when the order is edited from the WooCommerce Edit orders page in admin. This is fixed.
9. The selected Time slider’s time was not loaded for the order on the WooCommerce Edit order page in the Delivery Date field.

Tweak:
1. The delivery settings with the maximum "Minimum Delivery Time(in hours)" value for the product categories added in Custom delivery settings tab will be loaded on the checkout page when products from multiple categories are added in the cart.
Version 3.7(Release date: December 9 2015)

There is one new feature and some bug fixes in this update which are mentioned below:
New feature:
1. You can now create different delivery date & time settings for the default shipping classes added under Products -> Shipping Classes menu. The shipping classes will be available in the shipping methods dropdown on the Custom Delivery Settings page in the plugin's admin dashboard.

Bugs fixed:
1. Events for the orders placed with the old version of the plugin with delivery date format d M, Y are not displayed on the Delivery Calendar. This is fixed now.
2. All the time slots before the current time are not available for delivery on next day if the current date is a holiday and Minimum Delivery Time (in hours) is set to 0. This is fixed.
Version 3.6(Release date: November 30 2015)

There are two new features and bug fixes in this update which are mentioned below:

New features:
1. You can now disable tax calculations on the Delivery charges on checkout page by disabling the setting named "Enable Tax calculation for Delivery charges" in the Date settings tab. By default this checkbox will be enabled as until now, the taxes were being applied on the Delivery charges on the checkout page.
2. Similar to Virtual Products, you can now disable the Delivery Date & Time slot fields for "Featured" products by enabling “Disable the Delivery Date and Time Slot Fields for Featured Products” from Appearance tab.

Bugs fixed:
1. A Warning is displayed on the Custom Delivery Settings tab and Add Custom Delivery Settings link when the WooCommerce Table rate shipping plugin is not installed. This is fixed now.
2. Sorting of orders by Delivery Date was not working on the WooCommerce -> Orders page when the "Enable default sorting of orders (in descending order) by Delivery Date on WooCommerce -> Orders page." checkbox is disabled under Date settings tab. This is fixed now.
3. If the time slot field is not mandatory and if the user places an order without selecting any time slot on the checkout page, it displayed time slot as "select" on the Order Received page, Customer notification email and Edit Order page in admin. Now this will not show anything if a time slot isn't chosen.
Version 3.5(Release date: November 10 2015)

There are some new features, some bug fixes and some tweaks in this update which are mentioned below:

New features:

1. You can now create different delivery date & time settings for the shipping classes added for the shipping zones from Table Rate Shipping plugin. The shipping classes will be added in the shipping methods dropdown along with the default shipping methods on the Custom Delivery Settings.
2. You can now create different time slots for different weekdays & specific dates for the Shipping methods/Product categories under Custom delivery Settings tab.
3. A checkbox is added on the Date settings tab to prevent the default sorting of the orders (in descending order) on the WooCommerce ->Orders page when the Delivery Date field is visible.

Tweaks:

1. Timepicker Addon file in the plugin is updated to the latest version. We use the Timepicker addon from: http://trentrichardson.com/examples/timepicker/
2. The place holder of the Time slot field on the checkout page is now changed to 'Select a time slot'.

Bugs fixed:

1. 2 asterisk (*) signs were displayed on the checkout page when a virtual product is added to the cart when the Custom delivery settings is enabled and the 'Disable the Delivery Date and Time Slot Fields for Virtual Product' checkbox from Appearance tab is disabled. This is fixed.
2. Calendar was not working on the checkout page when the Field note text has double quotes(") added in the note. This is fixed.
Version 3.4(Release date: October 31 2015)

There is one new feature and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New feature:

1. You can now create different delivery date & time settings for different product categories. This can be done from Order Delivery Date -> Custom Delivery Settings. A new option for product categories is added along with the shipping methods.

Bugs fixed:

1. Settings by Shipping methods tab is now changed to Custom Delivery Settings.
2. The timeslot for the order is not loaded in the timeslot dropdown for any existing orders in the WooCommerce -> Orders page. Hence, the timeslot is changed upon any changes made on the Edit order page. This is fixed.
3. Both Specific Days and Weekdays charges are added on the checkout page when there are settings made for the Shipping methods. This is fixed.
4. The Delivery Calendar sub-menu has now been re-ordered above the Settings sub-menu in the Order Delivery Date menu.
5. Minimum Delivery Time (in hours) setting for Shipping methods does not work on the checkout page. This is fixed now.
6. Same day Delivery and Next Day delivery are available in the calendar even if the cut-off time is reached when there are no settings made for shipping methods and Custom delivery checkbox is enabled. This is fixed now.
7. There is a Fatal error upon activation of the plugin when the Shop manager role is deleted using "User Role Editor" plugin. This is fixed.
8. Delivery Date is not displayed on the Order received page and WooCommerce -> Orders page when the date language is different from English.
9. We have included new .po, .pot and .mo files in the plugin with some missing strings like Clear button text in the calendar on the checkout page.
10. Today button in the calendar on the checkout page is now removed as there were conflicts with the same day delivery and next day delivery. It does not serve any purpose for the plugin.
11. Calendar was not working on the checkout page due to some tags added on the checkout page in the javascript code from the plugin.
12. Some tooltips are changed in the Order Delivery Date -> Settings menu to make it more understandable for the users.
Version 3.3(Release date: October 15 2015)

There are some new features and bug fixes in this update which are mentioned below:

New features:

1. You can now add customized "Delivery Charges" label for each Weekday and Specific Dates.
2. A filter is added from the plugin to change the Same Day Delivery Charges and the Next Day Delivery Charges label on the checkout page.
3. Included .po and .mo files for Dutch language. The plugin strings can now be translated to dutch language using these files.

Bugs fixed:

1. The Today option in the filter provided from our plugin under WooCommerce -> Orders page was displaying wrong results when WordPress timezone is changed. This is fixed now.
2. Delivery date and Time slot field on the checkout page were not aligned correctly for "Mystile" theme.
Version 3.2.1(Release date: October 8 2015)

There are some major bug fixes in this update which are mentioned below:

1. The date format selected in the Appearance tab was not working in the calendar on the checkout page when the Shipping based delivery was not enabled. Everytime the date/month/year format would appear on checkout page. This is fixed now.
2. Same day delivery cut-off and Next day delivery cut-off was not applied to the dates on the checkout page for the Global Settings. This is fixed now.
3. Warnings were displayed on the checkout page when Same day delivery is enabled for a shipping method under Settings by shipping methods tab.
Version 3.2(Release date: October 5 2015)

There are some new features and some bug fixes in this update which are mentioned below:

New features:

1. The delivery date and/or time can be added or edited via the WordPress admin dashboard. A meta box named "Edit Order Delivery Date and/or Time" is added on the WooCommerce-> Orders page under the Add New Order page. The delivery date and/or time slot can be edited for any existing orders.
2. When an order is cancelled or refunded the corresponding date(s) & time slots will become available for deliveries.
3. The delivery date selected on the checkout page can now be cleared without refreshing the checkout page.
4. Placeholder for the Delivery Date field on the checkout page can now be changed under Appearance tab.

Bugs Fixed:
1. Two timeslot fields were displayed on the checkout page when the Settings by shipping methods is enabled. This is fixed.
2. Delivery date & time fields were not displayed on the checkout page when the Shipping Display Mode is set to drop down. This is fixed.
3. When time slot field is mandatory under Time slot tab and delivery for a shipping method is disabled under Setting by shipping method tab, then the "Time slot is required" notice is displayed on the checkout page when order is placed.
Version 3.1(Release date: September 25 2015)

There are some minor bug fixes in this update which are mentioned below:

1. Shop Manager was unable to edit the settings under Order Delivery Date menu in admin. This is fixed now.
2. On checkout page, the time sliders are enabled for the shipping methods for which they are set as disabled. This is fixed now.
3. JavaScript error appears in the console on the checkout page when the shipping methods based settings are not added but the Shipping Based delivery checkbox is enabled.
4. Calendar was not working on the checkout page when Shipping based delivery is enabled from the admin for some themes.
5. Calendar was not working on the checkout page when WooCommerce Ship to Multiple address plugin is active with the Order Delivery Date plugin.
6. Invoices and packing slips from WooCommerce PDF Invoices and Packing slips plugin does not display all the fields when the delivery date calendar language is other than English.
7. Calendar was not working on the checkout page for guest users on iPad and iPhones.
8. Calendar was working only when the delivery date field label was clicked on iPad and iPhones.
9. The shipping address section on the checkout page is not hidden from WooCommerce Hide Checkout Shipping Address plugin with the Order Delivery Date plugin. This is fixed now.
Version 3.0(Release date: August 20 2015)

There are some really cool new features and few bug fixes in this update which are mentioned below:

New features:

1. You can now create different delivery date & time settings for different shipping methods. This can be done from Order Delivery Date -> Settings by Shipping methods tab. You can find details about it here.
2. The Time slots & the time selected with the time sliders will be displayed on the WooCommerce > Orders page along with the Delivery dates in the Delivery Date column.
3. A new hook named “orddd_to_calculate_minimum_hours_for_disable_days” is added to enable the calculation of Minimum delivery time (in hours) for disabled weekdays on the checkout page. You can find details about it here.

Bugs Fixed:

1. This version is now compatible with WooCommerce Print Invoices & Packing lists Plugin where the Delivery date and time slot field is added in the invoices and packing slips.
2. Fixed some warnings that were being displayed when an order was placed with WooCommerce 2.4.x. The plugin has now been made compatible with the latest WooCommerce version.
3. The checkout page freezes when the WooCommerce Booking and Appointment Plugin is active along with Order Delivery Date plugin. This is fixed now.
Version 2.8.7(Release date: July 31 2015)

A new calendar view has been created for the delivery dates. You can now view all your order deliveries from a calendar available on Order Delivery Date -> Delivery Calendar page.
Version 2.8.6(Release date: July 15 2015)

There is one new feature and few bug fixes in this update which are mentioned below:

New feature:

1. You can now enable delivery date for specific product categories. By default, the delivery date will be enabled for all the categories. It can be disabled by simply unchecking the checkbox “Enabled Delivery Dates?” on the Product->Categories page.

Bugs Fixed:

1. The time slot field will remain disabled on the checkout page until a delivery date is selected.
2. The datepicker calendar had a css conflict on the Holidays and the Delivery Dates tabs when Duplicator plugin is enabled, this is fixed now.
3. If the ‘Disable the Delivery Date and Time Slot Fields for Virtual Product’ setting is enabled and if a virtual and a non- virtual product is added to the cart, the delivery date field was not displayed on the checkout page. This is fixed and now and the delivery date field will be displayed on the checkout page for the above case.
4. The ‘Disable the Delivery Date and Time Slot Fields for Virtual Product’ setting will be enabled by default.
5. The JavaScript code, .js and .css files were loaded on the checkout page even if the ‘Enable Delivery Date’ setting was disabled.
6. The layout of the checkboxes for Virtual and Downloadable product on the Add Product page was not correct due some conflict from the plugin. This is fixed now.
Version 2.8.5(Release date: June 26 2015)

There is a tweak, a new feature and some bugs fixed in this update which are mentioned below:

Tweak:
1. Minimum Delivery Time (in hours) will now work on the Time slots too. Only those time slots that begin after the Minimum delivery time will be available for delivery.

New feature:
1. We have included .po, .pot and .mo files in the plugin. The plugin strings can now be translated to any language using these files.

Bugs Fixed:
1. Plugin is integrated with WooCommerce Subscriptions plugin. The Delivery date and/or Time slots for the Sign Up (First order) orders were displayed on Order received page, Email and WooCommerce-> Orders page for every subscription renewal order. This is fixed now.
2. Delivery date was displayed as 01/01/1970 when no date is selected on the Checkout page.
3. Until now, only admin user was able to access the Order Delivery Date Settings page. Henceforth, users with the role 'Shop manager' & above will be able to access and edit the Order Delivery Date Settings.
4. Labels added dynamically for Delivery date and Time slot will be displayed accordingly in the integrated plugins like: WooCommerce Customer/ Order CSV Export, WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips, WooCommerce Print Invoice & Delivery Note, WooCommerce Print orders.
Version 2.8.4(Release date: May 26 2015)

There are 2 new features added & few bugs fixed in this version.

New Features:
1. You can set a range of dates as holidays now.
2. You can make time slots without any end time associated to it.

Following bugs have been fixed:
1. The time slots with lockout as blank or ‘0’ should be available for unlimited deliveries. This is fixed now.
2. For some scenarios, the date was getting booked right after a single order was placed using the time slot. This is fixed.
3. The booked dates will be counted in the Number of dates to choose field value range.
4. The disabled weekdays are not considered for Number of dates to choose value.
5. The Calendar was not displayed as per the theme set in the backend.
6. For some WordPress themes, the calendar was coming transparent. This is fixed.
7. If the cut-off for same day & next day delivery is passed, then the Number of dates to choose will be reduced by 2 days.
8. For weekdays with time slots, the time slots were not displayed when the dates selected were same as the Specific delivery dates entered. This is fixed now.
9. If a specific date does not have any delivery charge, then that date was taking the delivery charge from the corresponding recurring weekday. This is fixed.
Version 2.8.3(Release date: May 16 2015)

The plugin options in admin have been restructured. We are now using the WordPress Settings API for all the plugin options in admin.

Some other bugs have been fixed which are listed below:
1. Dates were not getting blocked in the calendar even if all the times are blocked for that date. This was the case for both recurring and specific dates. It is fixed in this version.
2. Minimum delivery time in hours was not counted correctly with the disabled days and holidays. This has been fixed.
3. Time range selected was not displayed in the 3rd party plugins that the Order delivery date plugin is integrated with.
4. For time range if the time format is 12 hours and if a time range after noon was selected, then the time format displayed was 1 AM on order received page and other order related pages.
5. When same day and next day delivery is enabled, the first available date for delivery is calculated from the WordPress time zone and not from the local time zone.
6. The ‘Number of dates to choose’ field was not calculating the number of days as per the entered value. This is fixed now.
7. Warnings were displayed on the admin pages and frontend pages for some cases due to an error in the code.
Version 2.8.2(Release date: April 28 2015)

Fixed the bug for WordPress XSS for the add_query_arg() function.
Version 2.8.1( Release date: April 27 2015)

There is a new update in this version:

We have added new hooks, filters and publicly accessible functions in our plugin which will now allow you to extend the plugin.

Hooks:
Admin Hooks:

1. orddd_add_admin_options_date_settings - Allows you to add new fields in the Date settings tab in admin panel.
2. orddd_add_admin_options_time_settings - Allows you to add new fields in the Time settings tab in admin panel.
3. orddd_add_admin_options_holiday_settings - Allows you to add new fields in the Holidays tab in admin panel.
4. orddd_add_admin_options_appearance_settings - Allows you to add new fields in the Appearance tab in admin panel.
5. orddd_add_admin_options_specific_days_settings - Allows you to add new fields in the Delivery Dates tab in admin panel.
6. orddd_add_admin_options_timeslots_settings - Allows you to add new fields in the Time slot tab in admin panel.
7. orddd_before_saving_admin_settings - Allows you to perform custom action before saving admin panel setting.
8. orddd_after_saving_admin_settings - Allows you to perform custom action after saving the admin panel settings.
9. orddd_include_admin_scripts - Allows you to add custom scripts in the admin panel.
10. orddd_plugin_activate - Allows you to perform custom action when the plugin is activated.
11. orddd_plugin_deactivate - Allows you to perform custom action when the plugin is deleted.

Frontend Hooks:

1. orddd_include_front_scripts - Allows you to add custom scripts on the frontend page.
2. orddd_before_checkout_delivery_date - Allows you to add new fields above Delivery date field.
3. orddd_after_checkout_delivery_date - Allows you to add new fields below Delivery date field.
4. orddd_before_checkout_time_slot - Allows you to add new fields above Time slot field.
5. orddd_after_checkout_time_slot - Allows you to add new fields below Time slot field.
6. orddd_before_date_validation - Allows you to perform custom action before mandatory date field validation.
7. orddd_after_date_validation - Allows you to perform custom action after mandatory date field validation.
8. orddd_before_timeslot_validation - Allows you to perform custom action before mandatory time slot field validation.
9. orddd_after_timeslot_validation - Allows you to perform custom action after mandatory time slot field validation.
10. orddd_after_delivery_date_update - Allows you to perform custom action after delivery date is updated in database.
11. orddd_after_timeslot_update - Allows you to perform custom action after time slot is updated in database.

Filters:

1. orddd_add_delivery_date_fees - Allows you to add additional charges to the delivery charges.
2. orddd_email_before_delivery_date - Allows you to add new fields before Delivery date details in email.
3. orddd_email_after_delivery_details - Allows you to add new fields after Delivery date details in email.
4. orddd_before_delivery_date_update - Allows you to perform custom action before the delivery date is updated in database.
5. orddd_before_timeslot_update - Allows you to perform custom action before the time slot is updated in database.

Functions:

1. orddd_get_order_delivery_date - Allows you to obtain Delivery date for a particular order.
2. orddd_get_order_timeslot - Allows you to obtain Time slot for a particular order.
Version 2.8.0( Release date: April 17 2015)

There is a new update in this version along with a couple of bug fixes:

New Updates :
1.The plugin code has now been re-structured completely and split into smaller files to ensure easy compatibility and readability. This is a major change as opposed to previous versions where everything was coming from a single file majorly.

Bugs fixed:
1. Calendar was not working with few Themes. This is fixed now.
2. Time slots for weekdays were displayed when specific dates selected on the checkout page, even when no time slots were made for specific dates when specific date is enabled along with the Weekdays.
Version 2.7.8( Release date: April 7 2015)

There are some bugs fixed in this update which are mentioned below:

1. The delivery date was not displayed correctly on the WooCommerce> Orders page for some of the date formats. This is fixed now.
2. The Minimum Delivery time (in hours) feature when set to 0 will allow the deliveries from the current time.
3. The time slot field is now integrated with the Zapier plugin.
Version 2.7.7( Release date: April 3 2015)

There is a minor fix where the cursor was displayed an error icon when hovered over the delivery date field.
Version 2.7.6( Release date: March 31 2015)

There are some new feature and bugs fixed in this update which are mentioned below:

New features:
1. From this version, you can use Recurring days and Specific delivery dates simultaneously. Enable the weekdays and then select all the specific dates which you want to be enabled for delivery. Here if the specific dates overlap the recurring days, then the delivery charges of specific date will be considered. You can use this for only date and/ or with time slots too.
2. Enabling "Disable the Delivery Date and Time Slot Fields for Virtual Products" from Appearance tab will hide the delivery date and time slot field for Virtual products, where there is no need for delivery.
3. There are two options available to show the time slots on the checkout page, they are: You can display "Select" text 1st on the time slot drop down OR you can select the 1st available time slot for the selected date. You can find this option under Time Slot tab.

Bug Fixes:
1. Orders were not displayed correctly on the WooCommerce> Orders page for some of the date formats. This is fixed now.
2. For some cases, there was an error displayed on the console which prevented to open the delivery date calendar on the checkout page. This is fixed now.
3. Delivery dates and time slots were not displayed in the pdf attachment from WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips plugin for some languages.
4. The delivery date was not blocked when all the time slots for the date were booked. This is fixed.
5. The Minimum Delivery time (in hours) feature will now be calculating the minimum hours you require starting from the current time.
Version 2.7.5( Release date: February 19 2015)

The plugin is made compatible with WooCommerce v2.3 and above.

There are some bugs fixed in this update which are mentioned below:

Bug Fixes:

1. The fatal errors were thrown when "Required Fields" were ignored and orders were place. This is fixed now.
2. Delivery Date Calendar on Checkout page was not working with some themes, this is fixed now.

Note: Please take a back up before updating this version.
Version 2.7.4( Release date: February 17 2015)

The plugin is made compatible with WooCommerce v2.3 and above.

There are some new features introduced along with some bug fixes in this update.

New Features:

1. The Minimum Delivery time (in days) feature will now be replaced with Minimum Delivery time(in hours) Feature. Here when the plugin will be updated, the value will be multipled with 24 hours, which will keep your setting intact.

Bug Fixes:

1. Plugin is integrated with Woocommerce Print Orders plugin and Woocommerce Print Invoices and Delivery note plugin.
2. The 'Show Delivery Date in Customer Notification Email' setting for sending email will be enabled by default.
3. When an order is placed with different language then the delivery date was not displayed under the Delivery date column on orders page and sorting was not working. This is fixed now.
4. All the orders without the delivery dates were not displayed on WooCommerce-> Orders page. This is fixed now.
5. There were fatal errors thrown when tried to update the database from our plugin with the Woocommerce plugin version below 2.2.
6. The time slot field was not displayed on the checkout page with Woocommerce version 2.3 and above.

Note: Please take a back up before updating this version.
Version 2.7.3( Release date: February 3 2015)

There are few fixes applied in this update, which are as follows:

1. The time slots created will not available for same day if the current time is greater than the from time of the time slot.
2. We integrated our plugin with WooCommerce Customer/Order CSV Export plugin with a checkbox setting.
3. We added a checkbox for integration of our plugin with WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips plugin.
4. The time picker was not working when Woocommerce Poor Guys Swiss Knife plugin is activated.
5. For some cases the selected specific dates and charges were not getting saved.
Version 2.7.2( Release date: January 20 2015)

There are few bug fixes applied in this update, which are as follows:

1. This version is now compatible with Woocommerce Checkout field editor Plugin where previously time slots were not displayed on checkout page when the plugin is active, which is been fixed.
2. This version is now compatible with Woocommerce PDF Invoices/Packing Slips Plugin where the Delivery date and time slot field is added in the invoices send in the email.
3.This version is also compatible with Woocommerce Checkout Manager Plugin where previously the delivery date and time slot fields were not added in email when plugin is active, is now been fixed.
4. There was a bug with Zapier integration. This has been fixed.
5.We have changed our Settings links (Date Settings, Time Setting Apearance etc.,) to Tabs.
Version 2.7.1( Release date: January 13 2015)

There are few bug fixes applied in this update, which are as follows:

1. This version fixes a bug with unlimited bookings when the date lockout and time slot lockout both are set to null.
2. When Time slot is disabled and an earlier order is placed with time slot, the time slot was not displayed correctly on the My Account page. This is fixed now.
Version 2.7( Release date: January 8 2015)

The version has some new features along with few bug fixes, which are as follows:

New features:

1. The delivery date field can now be set to shown in the Shipping section instead of always showing in the Billing section on the checkout page. This can be set from the Appearance tab.
2. You can now add different time slots for different weekdays.
3. The plugin is now compatible with zapier plugin.
4. The "Show Filter on Orders Listing Page" feature will add a new filter (dropdown) on the WooCommerce> Orders page, where the orders can be sorted according to the month of the delivery.
5. The delivery date column will be displayed on the WooCommerce> Orders page only when the "Show on Orders Listing Page" feature on the Date Settings tab is enabled.

Bug Fixes:

1. There was an issue in sorting the orders, which is fixed now.
2. Delivery date was not displayed on My Account > View page, this is fixed now.
3. Delivery time slot was not attached in the customer notification email for some cases.
4. The dates from next year were not getting added for the specific dates.
5. Delivery date field was not displayed on the checkout page for multisite.
6. Fixed a bug where calendar was not displayed when Minimum delivery time is set as 0.
7. Checkout page used to hang when we selected a date, when Time settings is enabled. This is fixed now.
8. When the lockout for timeslot is set as Null, then it would allow unlimited bookings for that time slot.

Also you will need to update the database for sorting the previous orders from the notice displayed after updating the plugin.
Version 2.6.8( Release date: November 21 2014)

This version fixes 1 bug. When the "Enable Delivery Date" option is disabled and the "Mandatory field?" option is enabled, the "Required field" error is shown while placing order. The error will now be shown only if both "Enable Delivery Date" & "Mandatory field?" options are enabled.
Version 2.6.7( Release date: November 19 2014)

Site owners can now set the 1st day of the week on the delivery date calendar. A new field is added on the Appearance tab labelled "First Day Of Week".

Also a couple of other minor issues were fixed.
Version 2.6.6( Release date: October 17 2014)

The following fixes are included in this update:

1. While having woocommerce-checkout-field-editor plugin is activated on the site, the time slots drop down was getting overidden by the WooCommerce Checkout Field Editor.
2. Time picker labels along with the Delivery date calendar labels like Time, Hours, Minute,etc are available for translation under WPML> Theme and Plugin localization.
Version 2.6.5( Release date: October 13 2014)

Order Delivery Date PRO for WooCommerce Version 2.6.5 is now compatible with WooCommerce 2.2.x. The following fixes are included in this update:

1. There were some warnings displayed on the checkout page due to incompatibility with WooCommerce v2.2.x, this is fixed now.

2. The delivery charges were not getting added again due to incompatibility with WooCommerce v2.2.x.

3. 'Field Note Text' field now supports html tags.

4. There was an issue with 'Number of Dates to choose' field where the number input does not give that many dates enabled for booking delivery. This is fixed now.

5. The time slot was not getting attached to the email notification when the emailis resent from admin or the order is placed with credit card payment method.

6. At times, the delivery charges are getting applied even when the date is not selected.

The following are the new features added in this version update:

1. The time slot can now be set in 2 hour format: 24 hours and 12 hours.

2. The Minute slider, from the Time Settings tab, will now work in 5 minutes interval instead of 1 minute.
Version 2.6.4(Release date:July 2 2014)

There are 2 updates in this version:

1. On the order listing page (WooCommerce> Orders), an additional column is added where the delivery date will be displayed. Also sorting could be done by this field.

2. In the Edit Order page, the Order details meta box will be having the delivery date displayed.
Version 2.6.3(Release date: June 18 2014)

This version now makes the Order delivery date plugin compatible with WPML.

From this version the Order delivery date fields on the Checkout, Order received, Email notification pages will be translated according to the language selected on the website front end. The back end of the Order Delivery Date plugin will still be in English language.
Version 2.6.2 (Release date: March 6 2014)

5 issues have been fixed:

1. The specific date which is blocked for further deliveries after lockout is reached will now be available again when it is deleted in the settings and added again.

2. The time slots are not displayed on the frontend when the lockout is null.

3. The datepicker would not display when none of the recurring days are selected and specific date is enabled. This is now fixed.

4. An issue with Number of months to show in calendar was not working.

5. Warning on the order received page showing due to the WooCommerce 2.1 upgrade is fixed.
Version 2.6.1 (Release date: March 4 2014)

2 issues have been fixed:

1. The plugin is now compatible with WooCommerce version 2.1 and above.

2. A warning being displayed from translation.php file on the checkout page is fixed.
Version 2.6 (Release date: Feb 17 2014)

1.You can now assign a 'Delivery Charge' for any delivery week day. You can apply additional delivery charges for every specific date that is added. The additional delivery charges can also be added for same-day & next-day deliveries.
2.There are 13 bug fixes made.
Bugs Fixed:

Time slots for recurring dates were not being displayed on front-end when 1 or more time slots were deleted in settings.

When more than 1 time slot was created for specific dates, only the last created time slot was visible on the front-end.

The Delivery Date, when mandatory had to be selected twice on the checkout page before an order could be placed.

A 500 Internal Server Error was being thrown by the plugin in certain scenarios.

Users were unable to add time slots where the minutes were non-zero for both specific date and recurring day bookings.

Even when time slots were not set as mandatory, users were unable to place an order without entering a time slot.

Time Slot field was displayed on checkout page even when it was disabled in the settings.

The datepicker for the Delivery Date field was not working for some themes with errors being displayed in the console.

Field Note Text field was not working with html tags.

A grey screen was appearing on the store front end while switching between different pages.

Fatal error for "overload function for non-object" was being displayed for some clients when the plugin was activated.

The Delivery Date and Time Slot field labels were displayed in the customer notification email even though they were non-blanks (i.e. orders were placed without settings these fields).

All settings were erased when the plugin is deactivated.Version 2.5

There is no new feature added in this version. This version, when upgraded, would prompt you to enter a license key for the plugin.
Version 2.4

1.Ability to allow admin to add time slots
2.Admin can allow customers to choose either time slot or exact delivery time
Help tips have a consistent look like default WooCommerce tips
Version 2.3

1.Ability to choose 62 different languages in delivery calendar
2.5 new date formats added
Version 2.2

1.Feature: Added Specific Delivery Dates feature
2.Feature: Delivery date in Admin notification email & on Order Received page.

Bug:
Delivery date not appearing in Customer notification email. This has been fixed in 2.2
Version 2.1

1.Added the setting "Lockout date after X orders:"
2.Updated the datepicker code to work with the Abundance theme & Bellissima theme.
Tải Miễn Phí Order Delivery Date Pro for WooCommerce v9.30.0 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup