Online Exam Management v3.4 – Education & Results Management


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Online Exam Management  là một plugin WordPress để tạo và quản lý các kỳ thi trực tuyến cho sinh viên và công bố kết quả kỳ thi. Bạn có thể Tạo kỳ thi, đặt trung tâm kỳ thi, thời lượng, ngày tháng và thời gian bắt đầu. Quản lý học sinh và ấn định số cuộn cho từng học sinh. Tiến hành Nhiều bài kiểm tra và Xem các bài kiểm tra đã hoàn thành, các bài kiểm tra gần đây, các bài kiểm tra sắp tới và các bài kiểm tra đang diễn ra.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/online-exam-management/26255739

Online Exam Management – Education & Results Management

Chi tiết về các tính năng Online Exam Management :

Quản lý kỳ thi trực tuyến: – Tạo kỳ thi, đặt trung tâm kỳ thi, thời lượng, ngày và giờ bắt đầu. Quản lý học viên và gán số cuộn cho từng học viên.

Tiến hành nhiều kỳ thi: – Tạo bất kỳ số lượng kỳ thi nào. Xem các bài kiểm tra đã hoàn thành, bài kiểm tra gần đây, bài kiểm tra sắp tới và bài kiểm tra đang diễn ra.

Mục tiêu: – Bổ sung câu hỏi khách quan cho đề thi. Đặt điểm tối đa, đánh dấu phủ định, tùy chọn, tùy chọn đúng, v.v.

Câu hỏi lựa chọn duy nhất: – Thêm bất kỳ tùy chọn nào cho một câu hỏi và đặt câu trả lời đúng trong số các tùy chọn.

Câu hỏi Đa lựa chọn: – Thêm bất kỳ tùy chọn nào cho một câu hỏi và đặt nhiều câu trả lời đúng trong số các tùy chọn.

Câu hỏi chủ quan: – Với câu hỏi chủ quan, học sinh sẽ phải nhập câu trả lời vào một vùng văn bản.

Câu hỏi theo chủ đề: – Thêm nhiều chủ đề. Nhóm các câu hỏi thành chủ đề. Đặt thứ tự chủ đề, thứ tự câu hỏi, v.v.

Thứ tự câu hỏi ngẫu nhiên: – Thay đổi thứ tự câu hỏi cho từng học sinh.

Bảng màu câu hỏi: – Học sinh có thể duyệt qua các câu hỏi thông qua điều hướng câu hỏi và xem các câu hỏi đã trả lời, chưa trả lời, đã thăm, đã đánh dấu.

Hẹn giờ bắt đầu kỳ thi: – Với thời gian bắt đầu tập trung cho kỳ thi. Học sinh có thể xem thời gian còn lại để hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến.

Xuất / Nhập sinh viên: – Nhập sinh viên từ kỳ thi khác hoặc từ tệp CSV. Xuất sinh viên sang tệp CSV.

Công bố kết quả thi: – Học sinh có thể chọn bài thi, nhập số hiệu để xem kết quả thi. Ngoài ra, kiểm soát xem học sinh có thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức sau khi hoàn thành bài kiểm tra hay không.

Bảng trả lời của học sinh: – Xem bảng trả lời đầy đủ của từng học sinh, câu hỏi đã cố gắng, điểm đạt được, v.v.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Online Exam Management v3.4 – Education & Results Management nulled changelog
Ver 3.4 [02-10-2021]
-- Fixed: email placeholder issue fixed.
Ver 3.2 [25-08-2021]
- Updated: Stripe bug fixed.
Ver 3.1 [20-08-2021]
-Updated: Student registration form.
- Updated: Student exam result.
- Addded : Student exam result Print.
- Addded : Student Profile detail print option.
- Addded : Subject list on exam dashboard.
Ver 3.0 [15-06-2021]
-Added: capture photo settings added.
Ver 2.9 [27-05-2021]
-Added: Subject wise results.
Ver 2.8 [20-05-2021]
- Added: Days added in exam starting time.
- Added: snapshot stored exam wise.
- Fixed: Exam starting timer layout changed.
- Added: student answers sheet view and print options added.
- Added: Exam photo addded in dashboard, admin view, student results.
Ver 2.7 [17-04-2021]
-Fixed: Exam view instruction bug fixed
Ver 2.6 [05-03-2021]
- Changed: Stripe api update
Ver 2.5 [04-02-2021]
- Changed: Student registration time removed.
- Bug fixed: sometimes when student register it was showing 500 error.
- Added: Bulk delete added for student registration
Ver 2.4 [04-01-2021]
-Added : Exams result table print option
-Added : Lost password link added
Ver 2.3 [28-12-2020]
-Fixed : Exams results not showing
Ver 2.2 (15-12-2020)
- Added : student bulk delete option added.
- Added : Exam result button.
Ver 2.1 (15-10-2020)
-Fixed: Student Import data csv file validations.
Ver 2.0 (23-09-2020)
-Fixed: exam issue Fixed.
- Fixed: PHP 7.4 compatible.
Ver 1.9 (09-09-2020)
-Added: Plugin reset .
Ver 1.8 (01 Aug 2020)
- Fixed: Minor exam fixes.
Ver 1.7 (24 July 2020)
- Changed: Students can register multiple exams without admin approval.
Ver 1.6 (18 July 2020)
- Fixed: Student can register multiple exams without removing other exam.
- Added: Subject label can be seen with questions.
Ver 1.5 (22 June 2020)
- Stripe Payment gateway added
Ver 1.4 ( 22 June 2020)
- Minor issue fixed
Ver 1.3 (04 May 2020)
- Added on-going exam tab in student dashboard
- Added button to submit exam in online exam portal
Ver 1.2 (01 May 2020)
- Added student's address field
- Improved user interface of exam selections for students
Ver 1.1 (15 April 2020)
- Added student's address field
- Set passing percentage for exam.
- Added online registration form with exam fees payment
- Added general settings
- Added payment settings
- Added Razorpay payment gateway
- Auto generate roll numbers settings
- Auto generate registration numbers settings
- Auto generate payment receipt numbers settings
- Fixed loading of exam results for non-logged in users
Ver 1.0 (02 April 2020)
- New release
Tải Miễn Phí Online Exam Management v3.4 – Education & Results Management :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup