OceanWP PRO 3.2.2 – Free Multi-Purpose WordPress Theme


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 300

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

OceanWP Nulled là theme phát triển nhanh nhất cho WordPress. Đó là lựa chọn yêu thích của hàng nghìn nhà phát triển và người dùng có sở thích

Demo : https://oceanwp.org/

Các tính năng của OceanWP Nulled :

 • Đáp ứng hoàn toàn Trang web của bạn sẽ trông tuyệt vời, ngay cả trên màn hình điện thoại di động và máy tính bảng
 • Tích hợp cơ sở SEO Chúng tôi đã xây dựng theme với các phương pháp hay nhất về SEO
 • Thời gian tải trang nhanh nhất OceanWP được xếp hạng cao nhất trong hầu hết các công cụ kiểm tra tốc độ hàng đầu
 • Dịch & sẵn sàng RTL OceanWP hỗ trợ các ngôn ngữ RTL và có thể được dịch bằng ngôn ngữ của riêng bạn
 • Sẵn sàng cho thương mại điện tử Xây dựng một trang web thương mại điện tử tuyệt vời với WooCommerce
 • Hỗ trợ tuyệt vời Bạn gặp sự cố? OceanWP đi kèm với hỗ trợ vượt trội và nhanh như chớp

OceanWP NUlled OceanWP NUlled OceanWP NUlled OceanWP NUlled

OceanWP Nulled Changelog :

# OceanWP NUlled Changelog  ### *2021.04.27.* -OceanWP NUlled 2.0.8  * **Fixed** - Page Title style issue.  ### *2021.04.16.* -OceanWP NUlled 2.0.7  * **Moved** - Customizer: Hide Page Title option moved to Visibility dropdown menu (previously Style).  * **Fixed** - WooCommerce: Multi-Step Checkout - undefined error on guest account creation.  ### *2021.04.14.* -OceanWP NUlled  2.0.6  * **Fixed** - Gutenberg: cover block layout issue.  * **Fixed** - Outdated WooCommerce template error notice.  ### *2021.04.13.* -OceanWP NUlled 2.0.5  * **Fixed** - Gutenberg: list block backend layout issue.  * **Fixed** - YouTube short link doesn't function - unable to embed video in post.  * **Fixed** - Multi-Step checkout does not validate fields before clicking next button #315  * **Fixed** - Block column layout with full-width page layout.  * **Fixed** - Block editor post title input style.  * **Fixed** - Call to a member function is_block_editor() on null.  ### *2021.03.25.* -OceanWP NUlled 2.0.4  * **Added** - Added Gutenberg support to match the backend editor with frontend.  * **Fixed** - Styling for some Gutenberg blocks like table, blockquote etc.  ### *2021.03.08.* -OceanWP NUlled 2.0.3  * **Fixed** - WooCommerce: Multi-Step checkout issue.  * **Fixed** - WPML: translation issue.  ### *2020.12.17.* -OceanWP NUlled 2.0.2  * **Added** - Link underlined style removed from Elementor and WooCommerce pages.  ### *2020.12.16.* -OceanWP NUlled 2.0.1  * **Added** - Heading tag option in the Customizer: Sidebar and Footer widget title.  * **Added** - Content links underlined per WordPress accessibility requirements.  * **Tweak** - Default Body text color altered for increased contrast & accessibility requirements.  * **Fixed** - WooCommerce: Menu Icon Cart Count style missing.  * **Fixed** - WooCommerce: Multistep-checkout form submission error.  * **Added** - WooCommerce: Filter 'ocean_product_archive_title_tag' to alter the title tag in shop loop.  ### *2020.11.17* -OceanWP NUlled 2.0  * **Added** - Hook: ocean_after_archive_product_price;  * **Added** - Option to choose default theme icons: General Options > Theme Icons.  * **Added** - Blog: Post entries & single post meta icons color options - General Options > Theme Icons.  * **Added** - Blog: Post entries & single post meta separator style - Blog > Blog Entries & Blog > Single Post.  * **Added** - WooCommerce: Product archive show/hide price and 'Add to Cart' button option.  * **Added** - WooCommerce: Product archive show/hide price and 'Add to Cart' button message display (optional).  * **Added** - WooCommerce: Product archive show/hide price and 'Add to Cart' button message typography settings.  * **Added** - WooCommerce: Product archive show/hide price and 'Add to Cart' button message color styling settings.  * **Added** - WooCommerce: Product archive - option to include 'My Account' link into the conditional message.  * **Added** - WooCommerce: Product archive disable/enable image and title links option.  * **Added** - WooCommerce: Product archive disable/enable image and title links conditional logic.  * **Added** - WooCommerce: Single product show/hide price and 'Add to Cart' button option.  * **Added** - WooCommerce: Single product show/hide price and 'Add to Cart' button message display (optional).  * **Added** - WooCommerce: Single product show/hide price and 'Add to Cart' button message typography settings.  * **Added** - WooCommerce: Single product show/hide price and 'Add to Cart' button message color styling settings.  * **Added** - WooCommerce: Single product - option to include 'My Account' link into the conditional message.  * **Added** - WooCommerce: Product archive title typography settings.  * **Added** - WooCommerce: Product archive category typography settings.  * **Added** - WooCommerce: Product archive price typography settings.  * **Added** - WooCommerce: Single product 'Add to Cart' typography settings.  * **Added** - WooCommerce: Floating Bar - product title limited to 4 words to avoid responsiveness issues.  * **Added** - WooCommerce: Floating Bar - display 'Add to Cart' button on 320px width.  * **Added** - WooCommerce: Improved 'Sales!' badge responsiveness.  * **Added** - WooCommerce: Cart - product price on mobile devices.  * **Added** - WooCommerce Germanized: Product archive & single product - product price unit support.  * **Added** - WooCommerce Germanized: Product archive & single product - product units support.  * **Added** - WooCommerce Germanized: Product archive & single product - product legal info support.  * **Added** - WooCommerce Germanized: Product archive & single product - product delivery time info.  * **Added** - YITH WooCommerce Wishlist plugin support.  * **Added** - Speed Optimization: Display Swap: Google Fonts, woo star font, Font Awesome 5 icons, Simple Line icons, slick buttons.  * **Added** - Translation string: Close mobile menu - 'owp-string-close-mobile-menu".  * **Added** - Translation string: Mobile search - 'owp-string-mobile-search'.  * **Added** - Translation string: Mobile submit search query - 'owp-string-mobile-submit-search'.  * **Added** - Social Menu Options: TikTok & Medium.  * **Tweak** - WooCommerce: Product archive rating separated from price as an inpidual element.  * **Tweak** - WooCommerce: SEO Improvement - product title set to H2 tag.  * **Tweak** - WooCommerce: Improved 'My Account' login page style.  * **Tweak** - Blog: Post entries & single post meta data styling.  * **Tweak** - Blog: Sinlge Post Author Bio tag changed to H3 for Accessibility & SEO improvement.  * **Tweak** - Customizer Loading Optimization: WooCommerce typography live preview scripts separated from main script.  * **Tweak** - Customizer Loading Optimization: WooCommerce style live preview scripts separated from main script.  * **Tweak** - Customizer Loading Optimization: EDD style live preview script separated from main script.  * **Tweak** - Customizer Loading Optimization: LifterLMS style live preview script separated from main script.  * **Tweak** - Customizer Loading Optimization: LearnDash style live preview script separated from main script.  * **Fixed** - WooCommerce: Mixed up translation filters for Next/Prev product navigation.  * **Fixed** - WooCommerce: Incorrect single product Next/Prev nav - next nav displaying previous product & vice versa.  * **Fixed** - WooCommerce: Floating Bar - blank space below footer on 320px width and less.  * **Fixed** - WooCommerce: Floating Bar - responsiveness issues.  * **Fixed** - WooCommerce: Single product missing 'has-product-nav' class when navigation enabled.  * **Fixed** - WooCommerce: Product archive 'Add to Cart' typography settings declared as single 'Add to Cart' typography settings.  * **Fixed** - WooCommerce: Single product - next/prev RTL arrows.  * **Fixed** - WooCommerce: Cart shipping methods layout.  * **Fixed** - WooCommerce: Checkout shipping methods layout.  * **Fixed** - WooCommerce: RTL - 'Update Cart' button position.  * **Fixed** - WooCommerce: RTL - pagination arrows.  * **Fixed** - WooCommerce: Cart responsiveness.  * **Fixed** - Blog: Post entries - grid layout fit-rows style issue - skipped space even when containers equal height.  * **Fixed** - Blog: Single post - next/prev RTL arrows.  * **Fixed** - Minor RTL style issues.  * **Updated** - Font Awesome 5.15.1 version.  ### 2020.09.30 -OceanWP NUlled 1.9.0:  * **Updated** - Freemius Bundle activation.  ### 2020.09.14 -OceanWP NUlled 1.8.9:  * **Fixed** - Keyboard navigation improvement for mobile menu.  ### 2020.09.09 -OceanWP NUlled 1.8.8:  * **Added** - PWA ( Progressive Web App ) support for theme.  * **Fixed** - Font size for 'Skip to Content' text.  * **Fixed** - Header text color doesn't work.  * **Fixed** - Adding a custom logo and removing it will make the text logo (and description) disappear aswell.  * **Fixed** - Accessibility improvement for mobile menu.  ### 2020.08.19 -OceanWP NUlled 1.8.7:  * **Added** - AMP support for theme.  * **Fixed** - Blog grid layout issue.  * **Fixed** - Outdated copies of some WooCommerce template files.  ### *2020.07.09* -OceanWP NUlled 1.8.6:  * **Fixed** - WooCommerce product gallery slider style image issue.  * **Fixed** - Single post navigation text issue.  * **Fixed** - WooCommerce list view star rating alignment.  * **Added** - Separate filters for string translation.  * **Added** - Skip link text - 'ocean_header_skip_link'  * **Added** - Search field placeholder - 'ocean_search_text'  * **Added** - Mobile search field placeholder - 'ocean_mobile_search_text'  * **Added** - Mobile full screen search placeholder - 'ocean_mobile_fs_search_text'  * **Added** - Header replace search placeholder - 'ocean_header_replace_search_text'  * **Added** - header search overlay placeholder - 'ocean_search_overlay_search_text'  * **Added** - vertical header search placeholder - 'ocean_vertical_header_search_text'  * **Added** - Medium header search placeholder - 'ocean_medium_header_search_text'  * **Added** - Comment logout - 'ocean_comment_logout_text'  * **Added** - Comment placeholder - 'ocean_comment_placeholder'  * **Added** - Comment Profile - 'ocean_comment_profile_edit'  * **Added** - Comment Post button - 'ocean_comment_post_button'  * **Added** - Comment name required - 'ocean_comment_name_req'  * **Added** - Comment email required - 'ocean_comment_email_req'  * **Added** - Comment name - 'ocean_comment_name'  * **Added** - Comment email - 'ocean_comment_email'  * **Added** - Comment website - 'ocean_comment_website'  * **Added** - Search result page continue reading - 'ocean_search_continue_reading'  * **Added** - Post continue reading - 'ocean_post_continue_reading'  * **Added** - Single related post - 'ocean_single_related_posts'  * **Added** - Single next post - 'ocean_single_next_post'  * **Added** - Single previous post - 'ocean_single_prev_post'  * **Added** - Single screen reader Read more text - 'ocean_single_screen_reader_rm'  * **Added** - Woo quick view text - 'ocean_woo_quick_view_text'  * **Added** - Woo quick view close text - 'ocean_woo_quick_view_close'  * **Added** - Woo floating bar button - 'ocean_woo_floating_bar_select_btn'  * **Added** - Woo floating bar selected - 'ocean_woo_floating_bar_selected'  * **Added** - woo floating bar out of stock - 'ocean_woo_floating_bar_out_stock'

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí OceanWP PRO 3.2.2 – Free Multi-Purpose WordPress Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup