Ninja Forms Google Spreadsheet Addon v3.4


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Ninja Forms Google Spreadsheet Addon Thêm dữ liệu Biểu mẫu Ninja của bạn vào Bảng tính Google bất cứ khi nào người dùng gửi biểu mẫu trên trang web của bạn.

Bạn có thể thêm nó vào bất kỳ số lượng biểu mẫu nào trên trang web của mình mà không bị hạn chế.

Dữ liệu đã gửi được thêm dưới dạng một hàng mới trong trang tính được chọn trong Bảng tính, cho phép ánh xạ để tạo các trường thành tiêu đề trang tính để chỉ dữ liệu chọn lọc mới được thêm vào trang tính.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/ninja-forms-google-spreadsheet-addon/22402552

Đặc trưng Ninja Forms Google Spreadsheet Addon:

-Tùy chọn để chọn Bảng tính mà hàng dữ liệu mới sẽ được thêm vào.

-Tùy chọn để chọn Trang tính trong Bảng tính.

-Tùy chọn ánh xạ các trường biểu mẫu với tiêu đề Trang tính.

-Sử dụng trên mọi hình thức.

-Các biểu mẫu khác nhau có thể gửi dữ liệu đến các trang tính khác nhau.

Ảnh chụp màn hình Ninja Forms Google Spreadsheet Addon:

Ninja Forms Google Spreadsheet Addon

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Ninja Forms Google Spreadsheet Addon v3.4 nulled changelog
Version 3.4 (25 Aug 2020)
------------------------------------------------------------------------------------
-Fixed multiple file upload links not sent

Version 3.3 (14 Aug 2020)
------------------------------------------------------------------------------------
-Fixed file upload link being sent as html in sheet

Version 3.2 (09 Nov 2018)
------------------------------------------------------------------------------------
-Fixed submission sequence not sending to spreadsheet.

Version 3.1 (23 Aug 2018)
------------------------------------------------------------------------------------
-Added icon for ninja forms spreadsheet action.

Version 3.0 (14 Aug 2018)
------------------------------------------------------------------------------------
-Initial Version
Tải Miễn Phí Ninja Forms Google Spreadsheet Addon v3.4 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup