Next Post Fly Box For WordPress v3.6


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Next Post Fly Box For WordPress là một plugin WordPress tạo điều hướng giữa bài đăng tiếp theo và bài đăng trước đó dưới dạng hộp bật lên nổi ở bên trái hoặc bên phải của cửa sổ. Khi người dùng cuộn trang, một hộp ruồi sẽ hiển thị, cho phép người dùng chọn bài đăng tiếp theo hoặc bài đăng trước đó dựa trên các điều kiện được đặt trong bảng tùy chọn plugin.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/next-post-fly-box-for-wordpress/3020948

Đặc trưng của Next Post Fly Box For WordPress

 • Hiển thị Hộp bay Tiếp theo và Trước đó,
 • Hỗ trợ cho các loại bài đăng tùy chỉnh và danh mục bài đăng,
 • Khu vực quản trị mở rộng dựa trên Ajax với nhiều tùy chọn:
  • Sắp xếp Cài đặt Bài đăng: Theo Trường và Hướng đã Chọn,
  • Cài đặt Nội dung Hộp: Hình ảnh Nổi bật, Tiêu đề, Trích dẫn và Nút Đóng,
  • Cài đặt kích thước: Vị trí hộp, Chiều rộng hộp, Kích thước hình ảnh nổi bật,
  • Cài đặt hoạt ảnh: Phương pháp và tốc độ, Loại giảm (Riêng biệt cho các hành động mở / đóng),
  • Hộp Cài đặt Hiển thị Trong Danh mục và Bài đăng đã Chọn.
 • Các tùy chọn plugin riêng biệt cho hộp tiếp theo và hộp trước,
 • jQuery Powered,
 • Tài liệu bao gồm.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Next Post Fly Box For WordPress v3.6 nulled changelog
28.01.2022 – v3.6
Improved code.
15.12.2020 – v3.5
Improved code,
Added support for WP 5.6.
16.10.2020 – v3.4
Improved code.
02.01.2019 – v3.3
Bugs fixed,
Improved look and feel of dashboard options.
12.12.2017 – v3.2
Improved look and feel of dashboard options.
04.07.2017 – v3.1
Improved documentation,
Improved look and feel of plugin options.
22.11.2014 – v3.0
Fixed few minor issues,
Improved look and feel of plugin options,
Improved speed of loading plugin (stylesheets),
Update all PHP and JS plugins/libraries to the newest versions.
29.01.2014 – v2.5
Added support for WP 3.8.
Improved look and feel of plugin options.
Update plugins and libraries to the newest versions.
17.08.2013 – v2.1.4
Added support for WP 3.6.
09.04.2013 – v2.1.3
Fixed few minor bugs.
03.04.2013 – v2.1.2
Fixed few minor bugs.
07.12.2012 – v2.1.1
Fixed small bug in query_posts function.
26.11.2012 – v2.1
Added new options.
Improved look and feel of plugin options.
22.10.2012 – v2.0
Bugs fixed.
Improved look and feel of plugin options
Added support for translations
Added support for responsive mode.
Added possibility to change selected CSS styles via plugin options.
Added option which allows modify header of fly box.
Added possibility to display fly box on pages.
20.09.2012 – v1.5.1
Bugs fixed.
18.09.2012 – v1.5
Bugs fixed.
Rewrite plugin code into objective.
Added support for custom post types.
Added options to enable/disable box on selected window dimension.
14.09.2012 – v1.0
First release.
Tải Miễn Phí Next Post Fly Box For WordPress v3.6 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup