Negan v1.4.0 Nulled – Clean, Minimal WooCommerce Theme

 

Other :

Negan - sạch, tối thiểu WooCommerce Theme - 1

Các tính năng khác Negan v1.4.0 Nulled – Clean, Minimal WooCommerce Theme

 • 15 Demo duy nhất, được sắp xếp riêng và được quản lý tốt như các bộ khác nhau. Bạn có thể kết hợp thêm bất kỳ thành phần nào trên bất kỳ biến thể nào. Hoàn toàn tự do sáng tạo cho bạn.
 • 7+ Bố cục Tiêu đề
 • Bố cục chân trang cuối cùng
 • 4+ kết hợp bố cục blog (khối xây, gird, slider….)
 • 4+ kết hợp bố cục danh mục đầu tư (khối xây, dầm, thanh trượt….)
 • 2 Bố cục danh mục đầu tư đơn lẻ
 • 3 Bố cục Trang Sản phẩm
 • Sẵn sàng cho Retina
 • Tương thích với WooCommerce
 • Tốc độ Trình tối ưu hoá
 • Tương thích WPML
 • Hình ảnh sản phẩm 360
 • Nhãn sản phẩm tùy chỉnh
 • Bảng màu sản phẩm WooCommerce
 • Hình ảnh Thư viện Mẫu màu Sản phẩm WooCommerce
 • Mẫu hình ảnh sản phẩm WooCommerce
 • Hình thu nhỏ video của sản phẩm WooCommerce
 • Bộ lọc thuộc tính màu danh sách sản phẩm
 • Xem nhanh Sản phẩm
 • Bộ lọc Sản phẩm tùy chỉnh
 • MegaMenu Sẵn sàng
 • Màu không giới hạn
 • Cửa sổ bật lên Bản tin WooCommerce tích hợp với MailChimp
 • Cửa hàng trên Instagram
 • Tích hợp hơn 30 mã ngắn
 • Cài đặt demo một lần nhấp
 • Thay đổi bố cục đầu trang (menu chính / chân trang) từ trang này sang trang khác (bài đăng này sang bài đăng khác…)
 • Giao diện quản trị mạnh mẽ
 • Có thể tùy chỉnh cao
 • Plugin WordPress đáp ứng cuộc cách mạng Slider (Giá trị $ 26)
 • Trình tạo trang WPBakery (Giá trị $ 46)
 • Trình tạo trang kéo và thả dễ sử dụng
 • Biểu trưng tiêu đề riêng biệt cho các phiên bản tiêu chuẩn, cố định và di động
 • Định dạng bài đăng tùy chỉnh: Thư viện, Trích dẫn, Liên kết, Âm thanh, Video
 • Hỗ trợ Loại Bài đăng Tuỳ chỉnh
  • Danh mục đầu tư
  • Lời chứng thực
  • Nhóm của chúng tôi
  • Khối tùy chỉnh
 • Chức năng Chia sẻ trên mạng xã hội
 • Tiện ích biểu tượng xã hội
 • Mã ngắn danh mục đầu tư
 • Nhiều tùy chọn trang
 • Các phần nền của thị sai
 • Tích hợp Google Maps
 • Tùy chọn tạo kiểu cho các phần tử
 • Tùy chỉnh trang 404
 • Quay lại đầu trang
 • Bao gồm Chủ đề con để giúp bạn tận dụng tối đa.
 • Các tùy chọn chủ đề do WordPress cung cấp? Công cụ tùy chỉnh
 • Demo nội dung với hình ảnh thực tế
 • Hỗ trợ Chuyên nghiệp
 • Cập nhật Thường xuyên

Changelog Negan v1.4.0 Nulled – Clean, Minimal WooCommerce Theme :

------------ Version 1.4.0 [May 06, 2021] ------------
* Compatibility with WordPress 5.5.3
* Compatibility with WooCommerce 5.2.2

File changes
  negan/plugins/plugins.php

------------ Version 1.3.9 [November 11, 2020] ------------
* Compatibility with WordPress 5.5.3
* Compatibility with WooCommerce 4.7
^ Update version 6.2.23 of Revolution Slider
^ Update version 6.4.1 of WPBakery Page Builder
File changes
  negan/plugins/plugins.php
  negan/woocommerce/cart/cross-sells.php

------------ Version 1.3.8 [September 25, 2020] ------------
^ Compatibility with WordPress 5.5.1
^ Compatibility with WooCommerce 4.5.2
^ Update version 6.2.22 of Revolution Slider
^ Update version 6.4.0 of WPBakery Page Builder

File changes
  negan/plugins/plugins.php
  negan/woocommerce/cart/cross-sells.php
  negan/negan/assets/js/theme.js
  negan/framework/classes/class-scripts.php

------------ Version 1.3.7 [August 15, 2020] ------------
^ Compatibility with WordPress 5.5
^ Compatibility with WooCommerce 4.3.3
^ Update version 6.2.19 of Revolution Slider
File changes
  wp-content/themes/negan/assets/js/theme.js
  wp-content/themes/negan/framework/functions/update.php

------------ Version 1.3.6 [April 01, 2020] ------------
^ Compatibility with WordPress 5.4
^ Compatibility with WooCommerce 4.0.1
^ Update version 6.2.2 of Revolution Slider
^ Update version 2.3.0 of LA-Studio Core
# Tweak Instagram Shortcode

File changes
  negan/style.css
  negan/assets/js/theme.js
  negan/plugins/plugins.php
  negan/woocommerce/global/quantity-input.php
  negan/framework/configs/options/additional_code.php

------------ Version 1.3.5 [Feb 13, 2020] ------------
^ Compatibility with WordPress 5.3.2
^ Compatibility with WooCommerce 3.9.1
^ Update version 6.1.8 of Revolution Slider
^ Update version 6.1 of WPBakery Visual Composer
^ Update version 2.2.9 of LA-Studio Core
# Fixed Breadcrumb Schema

File changes
  negan/style.css
  negan/plugins/plugins.php
  negan/woocommerce/loop/loop-start.php
  negan/framework/classes/class-breadcrumbs.php
  negan/framework/classes/class-negan.php
  negan/framework/classes/class-woocommerce.php

------------ Version 1.3.3 [November 20, 2019] ------------
^ Compatibility with WordPress 5.3.0
^ Compatibility with WooCommerce 3.8.0

File changes
  negan/style.css
  negan/plugins/plugins.php
  negan/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php
  negan/woocommerce/archive-product.php
  negan/assets/js/theme.js

------------ Version 1.3.2 [July 20, 2019] ------------
^ Update version of Revolution Slider 6.0.6
^ Update version of WPBakery 6.0.5
^ Update version of LA-Studio Core 2.2.7
^ Added the option to check the latest version of the required plugins

File changes
  negan/style.css
  negan/plugins/js_composer.zip
  negan/plugins/lastudio-core.zip
  negan/plugins/plugins.php
  negan/plugins/revslider.zip

------------ Version 1.3.1 Release [July 11, 2019] ------------
^ Compatibility with WordPress 5.2.2
^ Compatibility with WooCommerce 3.6.5
^ Update version of Slider Revolution 6.0.2, WPBakery Visual Composer 6.0.3, LA Studio Core 2.2.6

Files to change
  negan/style.css
  negan/framework/functions/extra-functions.php
  negan/plugins/js_composer.zip
  negan/plugins/lastudio-core.zip
  negan/plugins/plugins.php
  negan/plugins/revslider.zip

------------ Version 1.3.0 Release [May 30, 2019] ------------
^ Backward compatible with WPBakery Visual Composer version 5.7
Files to change
  negan/style.css
  negan/framework/classes/class-visual-composer.php

------------ Version 1.2.9 Release [May 30, 2019] ------------
^ Compatibility with WordPress 5.2.1
^ Compatibility with WooCommerce 3.6.4
^ Add Live Search features when click to the search icon on header
^ Update version of WPBakery Visual Composer plugin

Files to change
  negan/assets/js/theme.js
  negan/style.css
  negan/footer.php
  negan/framework/classes/class-visual-composer.php
  negan/plugins/plugins.php
  negan/plugins/js_composer.zip

------------ Version 1.2.8 Release [April 19, 2019] ------------

# Fixed shop label of breadcrumb does not work with WPML
^ Tweak Instagram Shortcode
^ Compatibility with WooCommerce 3.6.1
^ Update version of LA-Studio Core plugin

Files to change
  negan/style.css
  negan/woocommerce/content-product.php
  negan/woocommerce/content-single-product.php
  negan/woocommerce/global/quantity-input.php
  negan/woocommerce/loop/orderby.php
  negan/woocommerce/myaccount/form-login.php
  negan/framework/classes/class-breadcrumbs.php
  negan/framework/classes/class-helper.php
  negan/framework/classes/widget/class-widget-price-filter-list.php
  negan/assets/js/theme.js
  negan/plugins/lastudio-core.zip
  negan/plugins/plugins.php

------------ Version 1.2.7 Release [March 19, 2019] ------------
^ Compatibility with WordPress 5.1.1
^ Compatibility with WooCommerce 3.5.6
^ Update version of WPBakery Visual Composer, Slider Revolution plugins

Files to change
  negan/style.css
  negan/plugins/plugins.php
  negan/plugins/js_composer.zip
  negan/plugins/revslider.zip
  negan/framework/functions/update.php

------------ Version 1.2.6 Release [December 08, 2018] ------------
^ Compatibility with WordPress 5.0
^ Compatibility with WooCommerce 3.5.2
^ Update version of WPBakery Visual Composer, Slider Revolution plugins

File to changes
  negan/woocommerce/single-product/product-image.php
  negan/woocommerce/single-product/product-thumbnails.php
  negan/plugins/plugins.php
  negan/plugins/js_composer.zip
  negan/plugins/revslider.zip
  negan/style.css

------------ Version 1.2.5 Release [October 27, 2018] ------------
^ Compatibility with WooCommerce 3.5.0

^ Update version of WPBakery Visual Composer plugin

File to changes
  negan/woocommerce/myaccount/form-login.php
  negan/woocommerce/single-product/product-image.php
  negan/woocommerce/single-product/share.php
  negan/plugins/plugins.php
  negan/plugins/js_composer.zip
  negan/framework/functions/update.php
  negan/style.css

------------ Version 1.2.4 Release [June 28, 2018] ------------
# Fixed problem WooCommerce LightBox don't work correctly

File to changes
  negan/style.css
  negan/assets/admin/css/admin.css
  negan/assets/js/theme.js
  negan/assets/js/slick-slider/slick.js
  negan/assets/js/slick-slider/slick.min.js
  negan/framework/functions/update.php
  negan/framework/classes/class-helper.php

------------ Version 1.2.3 Release [June 28, 2018] ------------
# Fixed PHP Fatal error: Uncaught Error
File to changes
  negan/style.css
  negan/framework/classes/class-woocommerce.php
  negan/plugins/lastudio-core.zip
  negan/plugins/plugins.php

------------ Version 1.2.2 Release [June 28, 2018] ------------
# Fixed problem direct attributes link does not works
^ Compatibility with WooCommerce 3.4.3
^ Added option `Allow ajax add to cart on single product page and quickview popup` ( see on Appearance -> Theme Options -> WooCommerce -> Product Page Setting )
^ Added option turn on/off WooCommerce Zoom & LightBox ( see on Appearance -> Theme Options -> WooCommerce -> Product Page Setting )
^ Added option allow choose product gallery columns on single product page ( see on Appearance -> Theme Options -> WooCommerce -> Product Page Setting )
^ Added option allow sharing post/product on Whatapps and Telegram
^ Update latest version of Lightcase, Slick Slider jquery plugins
^ Update version of Revolution Slider, WPBakery Visual Composer, LaStudio Core plugin

File to changes
  negan/style.css
  negan/assets/js/theme.js
  negan/assets/js/lightcase/lightcase.js
  negan/assets/js/lightcase/lightcase.min.js
  negan/assets/js/slick-slider/slick.js
  negan/assets/js/slick-slider/slick.min.js
  negan/woocommerce/content-single-quickview.php
  negan/framework/classes/class-scripts.php
  negan/framework/configs/options/woocommerce.php
  negan/framework/classes/class-init.php
  negan/framework/functions/extra-functions.php
  negan/framework/configs/options/social_media.php
  negan/framework/functions/functions.php
  negan/plugins/plugins.php
  negan/plugins/revslider.zip
  negan/plugins/lastudio-core.zip
  negan/plugins/js_composer.zip

------------ Version 1.2.1 Release [June 09, 2018] ------------
* Compatibility with PHP 7.2
^ Update version of WPBakery Visual Composer, LaStudio Core plugins
File to change
  negan/style.css
  negan/single.php
  negan/templates/team-member/loop-2.php
  negan/framework/classes/class-woocommerce.php
  negan/plugins/plugins.php
  negan/plugins/lastudio-core.zip
  negan/plugins/js_composer.zip

------------ Version 1.2.0 Release [June 01, 2018] ------------
* Compatibility with WordPress 4.9.6
* Compatibility with WooCommerce 3.4.1
# Fixed shop masonry does not display correctly when calling via Ajax
# Fixed multiple links problem for posts/products/pages ...
# Fixed Instagram Feeds does not display correctly when slider option is enabled
# Fixed problem can't linked in custom block on MegaMenu
# Click behavior on iOS device
^ Update version of Revolution Slider, WPBakery Visual Composer, LaStudio Core plugin

changelog
  Files to change
    negan/style.css
    negan/assets/js/theme.js
    negan/framework/functions/extra-functions.php
    negan/framework/classes/widget/class-widget-price-filter-list.php
    negan/woocommerce/loop/orderby.php
    negan/woocommerce/loop/toolbar.php
    negan/framework/configs/options/additional_code.php

    negan/woocommerce/archive-product.php
    negan/framework/functions/update.php
    negan/woocommerce/content-product.php
    negan/woocommerce/content-single-product.php
    negan/woocommerce/global/quantity-input.php
    negan/woocommerce/myaccount/form-login.php

    negan/plugins/plugins.php
    negan/plugins/revslider.zip
    negan/plugins/js_composer.zip
    negan/plugins/lastudio-core.zip

  Files to remove
    negan/woocommerce/checkout/terms.php

------------ Version 1.1.8 Release [February 26, 2018] ------------
* Compatibility with WooCommerce 3.3.3
^ Add close filter button on mobile
^ Update version of Revolution Slider
changelog
  Files to change
    negan/style.css
    negan/woocommerce/single-product/product-image.php
    negan/woocommerce/single-product/product-thumbnails.php
    negan/plugins/revslider.zip
    negan/plugins/plugins.php
    negan/woocommerce/loop/toolbar.php
    negan/assets/js/theme.js

------------ Version 1.1.7 Release [February 08, 2018] ------------
* Compatibility with WordPress 4.9.4
* Compatibility with WooCommerce 3.3.1
# Fixed: Remove ghost height of megamnu when hovered on a link
# Fixed: Global layout for page
^ Update version of Revolution Slider, LaStudio Core
changelog
  Files to change
    negan/style.css
    negan/functions.php
    negan/dokan/store.php
    negan/plugins/plugins.php
    negan/plugins/revslider.zip
    negan/plugins/lastudio-core.zip
    negan/framework/functions/update.php
    negan/framework/classes/class-setting.php
    negan/framework/classes/class-woocommerce.php
    negan/framework/configs/options/woocommerce.php
    negan/woocommerce/product-searchform.php
    negan/woocommerce/myaccount/form-login.php
    negan/woocommerce/loop/orderby.php
    negan/woocommerce/global/quantity-input.php
    negan/woocommerce/loop/add-to-cart.php
    negan/woocommerce/loop/loop-start.php
    negan/woocommerce/archive-product.php

------------ Version 1.1.6 Release [January 17, 2018] ------------
* Compatibility with WordPress 4.9.2
* Compatibility with WooCommerce 3.2.6
# Fixed issue can't override sidebar on the product category page
# Fixed issue the price slider does not working when called ajax shop
# Fixed issue images can't crop when using the JetPack plugin
# Fixed issue "Clear All Filter" does not work perfectly
^ Update version of Visual Composer, Revolution Slider, LaStudio Core, Negan Package Demo Data ...

changelog
  Files to change
    wp-content/themes/negan/style.css
    wp-content/themes/negan/plugins/plugins.php
    wp-content/themes/negan/plugins/js_composer.zip
    wp-content/themes/negan/plugins/revslider.zip
    wp-content/themes/negan/plugins/lastudio-core.zip
    wp-content/themes/negan/plugins/negan-demo-data.zip
    wp-content/themes/negan/framework/classes/class-woocommerce.php
    wp-content/themes/negan/woocommerce/checkout/terms.php
    wp-content/themes/negan/framework/classes/class-helper.php
    wp-content/themes/negan/assets/js/theme.js

------------ Version 1.1.5 Release [October 16, 2017] ------------
#Tweak RTL language version
#Tweak option "Override Sidebar" does not work perfectly
* Compatibility with WooCommerce 3.2.1
^ Added option "Enable Header Sticky" 
^ Update version of Visual Composer, Revolution Slider, LaStudio Core ...
^ Update language file

  Files to change
    wp-content/themes/negan/framework/classes/class-woocommerce.php
    wp-content/themes/negan/framework/classes/class-visual-composer.php
    wp-content/themes/negan/framework/classes/class-layout.php
    wp-content/themes/negan/framework/classes/class-template.php
    wp-content/themes/negan/framework/configs/options/header.php
    wp-content/themes/negan/framework/configs/options/fonts.php
    wp-content/themes/negan/languages/negan.pot
    wp-content/themes/negan/style.css
  Files to remove
    wp-content/themes/negan/woocommerce/checkout/thankyou.php
    wp-content/themes/negan/woocommerce/cart/cart-shipping.php
    wp-content/themes/negan/woocommerce/cart/shipping-calculator.php

------------ Version 1.1.4 Release [September 11, 2017] ------------
#Tweak: Instagram Feed shortcode
^Add option change background color for page loader
^Update language file

------------ Version 1.1.3 Release [September 09, 2017] ------------
#Remove woocommerce.php file in folder theme
#Fixed: Sale Products, Best Selling Products, Featured Product, Recent Products Shortcode does not work correctly
#Fixed: "Back to top" option does not work
#Fixed: Double click on links set by default
^Update: Revolution Slider, LaStudio Core plugins
^Add transition effect to the mobile menu

------------ Version 1.1.2 Release [August 22, 2017] ------------
* Compatibility with WordPress 4.8.1
* Compatibility with WooCommerce 3.1.2
* Compatibility with VC Vendors & Dokan plugins
#Fixed: Theme setting for Portfolio does not work
#Fixed: Color Swatches plugins
^Update version of Visual Composer, Revolution Slider ...
^Update language file
^Added option FullWidth for MegaMenu
^Added option hide breadcrumbs, page title for single product

------------ Version 1.1.1 Release [August 10, 2017] ------------
#Fixed: Variations product does not work on quickview
#Fixed: Typekit enqueue incorrectly
^Added: Ajax Shop Filter

------------ Version 1.1 Release [August 10, 2017] ------------
#Fixed: Compare button on product list
#Fixed: Missing custom 404 page content
#Fixed scroll product single style 2
#Fixed sidebar option don't work on meta box
^Added: Header sticky on mobile
^Added: Option manager item in footer bar menu
^Added: New product page layout ( layout 04, layout 05 )
^Added: Manager mobile header layout
^Update version of Color Swatches

------------ Version 1.0.1 Release [July 20, 2017] ------------

#Fixed - Maintenance function unavailable
*Fixed - Disable breadcrumbs don't working on the blog page
*Tweak - Compatibility YITH Compare,YITH Wishlist
* Compatibility with WooCommerce 3.1.1
^ Add setting height for header container
^ Add setting show menu footer accessibility on mobile
^ Add Header Layout 7 ( Menu + Logo + Access Icon )
^ Make wishlist icon clickable on mobile
^ Make the product simple style 2 same layout on tablet & desktop
^ Make the megamenu available on the tablet
^ Update Document

------------ Version 1.0 Release [July 10, 2017] ------------
* Release

Initial release

Free Download Negan v1.4.0 Nulled – Clean, Minimal WooCommerce Theme :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress