Native Church v4.1 – Multi Purpose WordPress Theme


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

Related Posts
1 of 301

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

NativeChurch là một Chủ đề WordPress mạnh mẽ được thiết kế và phát triển cho các Trang web của Nhà thờ, Tổ chức từ thiện, Phi lợi nhuận và Tôn giáo, đồng thời rất tiện dụng cho cả các Trang web Danh mục / Công ty.

Link Demo : https://themeforest.net/item/nativechurch-multi-purpose-wordpress-theme/7082446

Các tính năng được thêm vào v4.0 – Xem Nhật ký thay đổi

  

Đặc trưng của Native Church Theme

 1. Twitter Bootstrap
 2. Cửa hàng WooCommerce
 3. Slider Revolution (Trị giá $ 85)
 4. Tương thích với Contact Form 7
 5. Retina sẵn sàng & phản hồi hoàn toàn
 6. Tạo và sử dụng Sidebars không giới hạn
 7. Menu Mega
 8. Sự kiện định kỳ
 9. Tích hợp Sự kiện Lịch Google
 10. Nhiều bố cục chân trang
 11. Bao gồm tệp nội dung trình diễn XML
 12. Lịch đầy đủ cho sự kiện
 13. Hỗ trợ Âm thanh / Video cho Bài giảng
 14. 7 loại trang thư viện
 15. Trang danh sách sự kiện
 16. Bộ hẹn giờ đếm ngược sự kiện sắp tới
 17. 10 bảng màu dựng sẵn & tùy chọn màu không giới hạn
 18. Biểu mẫu liên hệ làm việc
 19. Đóng hộp & bố cục rộng
 20. Phòng trưng bày Isotope (giá trị $ 25)
 21. Phông chữ Biểu tượng Phông chữ Web Tuyệt vời
 22. Nhiều hiệu ứng thanh trượt
 23. Hỗ trợ Phông chữ của Google
 24. Tối ưu hóa SEO
 25. bản đồ Google
 26. Hỗ trợ chạm / vuốt cho thanh trượt
 27. Retina sẵn sàng & phản hồi hoàn toàn
 28. Được lập tài liệu tốt để dễ dàng chỉnh sửa
 29. Tương thích với tất cả các trình duyệt mới nhất
 30. Thư viện sắp xếp đáp ứng
 31. Rất nhiều mã ngắn
 32. Tiện ích Twitter Nguồn cấp dữ liệu Mới nhất

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Native Church v4.1 – Multi Purpose WordPress Theme nulled changelog
v4.1 – February 27, 2022
NEW! Chapel demo
NEW! Eventer widget for Elementor
NEW! iSermons widget for Elementor
NEW! Sermons audio play count in the dashboard for the built in sermons manager
UPDATED! NativeChurch Core plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! Eventer Plugin
UPDATED! ProElements plugin
FIXED! Some styling bugs
v4.0 – November 15, 2021
NEW! Parish demo
NEW! Elementor page builder support
NEW! Option to disable theme scripts and styles
NEW! Option to add custom URL for the cause posts donate button
NEW! One column grid option for the staff SiteOrigins page builder widget
NEW! Pagination option for the posts list/grid SiteOrigin page builder widget
UPDATED! Revolution Slider plugin
UPDATED! Payment imithemes plugin
UPDATED! NativeChurch Core plugin
FIXED! Recurring events not working for non English websites
FIXED! Some styling bugs
v3.9.1.1 – August 04, 2021
FIXED! Problem with slider revolution on the homepage
v3.9.1 – August 03, 2021
FIXED! Problem with slider revolution on the homepage
FIXED! Some styling bugs
v3.9 – August 03, 2021
NEW! Smart Slider option for page header
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! iSermons Plugin
UPDATED! Event post type config
v3.8 – May 24, 2021
NEW! Added Eventer Plugin
NEW! Added iSermons Plugin
NEW! Option to show filters in sermons page builder widget list view
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
FIXED! Audio file URL issue in podcasting
FIXED! Multiple registration of events when clicking register button several times
FIXED! An issue with event archive templates
FIXED! Some styling bugs
v3.7.1 – March 28, 2021
FIXED! All sermons URL on the single sermon page is wrong
FIXED! Styling issue with mobile menu of header style 5 and 6
v3.7 – March 24, 2021
NEW! 2 header styles
NEW! New premium widgets added
NEW! Animation for page builder rows/columns/widgets
NEW! Option to disable theme built in sermons functionality
NEW! Topbar is now available for all header styles
NEW! Option to add custom content in topbar in place of social icons
NEW! Page design options to choose different header per page/post, change layout and more additional settings
UPDATED! Revolution Slider plugin
UPDATED! NativeChurch Core plugin
FIXED! Styling issue with mobile menu
FIXED! PDF/Audio download for sermons not working for some users
v3.6.3 – January 29, 2021
NEW! Option to style mobile menu toggle buttons
UPDATED! Revolution Slider
v3.6.2 – January 18, 2021
IMPROVED! Mobile menu
FIXED! All day event not working when start date have some value
FIXED! Time filters not working in calendar time strings
v3.6.1 – January 05, 2021
UPDATED! Revolution Slider Plugin
FIXED! Calendar not showing events for some users
FIXED! Gallery filters not working on Firefox browser
v3.6 – December 05, 2020
NEW! Option to choose future/past event type in the Events Timeline page buider widget
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
FIXED! Pagination option not working in Events Timeline page builder widget
FIXED! Blog text title not translatable using WPML plugin
FIXED! All day events showing time
FIXED! Some styling bugs
v3.5.2 – August 21, 2020
UPDATED! Revolution Slider Plugin
FIXED! Taxonomy banner image option not working
v3.5.1 – August 13, 2020
UPDATED! Compatibility with WP version 5.5
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
UPDATED! imithemes Payments Plugin
FIXED! Featured events widget not showing primary event date
FIXED! Single cause template not using page styling
FIXED! Some styling bugs
v3.5 – June 20, 2020
NEW! Pagination option for Sermons list page builder widget
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
UPDATED! imithemes payments plugin
UPDATED! iPray Plugin
IMPROVED! Increased number of posts to show option in page builder widgets
FIXED! Sermons Tag title option at Theme Options => Custom Post Types not working
FIXED! A bug in core plugin when NativeChurch theme is not active
FIXED! A bug on homepage when no event is available
FIXED! Category option not working for the upcoming event countdown
FIXED! Some styling bugs
v3.4.1 – April 24, 2020
FIXED! Color scheme loading multiple css when using custom color
FIXED! Some styling bugs
v3.4 – April 21, 2020
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
UPDATED! iPray Plugin
FIXED! Category selection not working for upcoming event counter
FIXED! Google events not showing when setting events to show until end time
FIXED! Some styling bugs
v3.3.6 – February 08, 2020
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
FIXED! Category selection error in staff page template
FIXED! Problem with page header image
v3.3.5 – November 21, 2019
FIXED! Slider Revolution not displaying
v3.3.4 – November 17, 2019
FIXED! Calendar showing duplicate events for some users
FIXED! Some events are visible on calendar one day prior to start date
v3.3.3 – November 16, 2019
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! Widgets now will run from the core plugin only
FIXED! Events monthly list not working
v3.3.2 – October 03, 2019
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
FIXED! Event counter problem with Home page builder template
FIXED! Columns shortcode not working
FIXED! Sermon downloads not working in some places
v3.3.1 – August 16, 2019
NEW! Option to choose grid column in staff page template
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
UPDATED! Theme's js libraries UPDATED! Events calendar json feed
FIXED! Events not visible for some users
FIXED! Staff taxonomy page showing HTML in excerpt
FIXED! Events grid template showing page content as event's excerpt
v3.3 – July 31, 2019
NEW! Option to remove default copyrights text in footer
NEW! Option to use 12 hours time instead of 24 hours setting slider when creating new events
NEW! Pagination for events timeline
NEW! Option to set different default page header image for all post types
NEW! Option to change custom post type settings/slug
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! NativeChurch Core Plugin
UPDATED! Shortcodes functionality for better user experience
UPDATED! Theme\'s Woocommerce Templates
FIXED! A bug with the footer.php template
FIXED! Free events redirecting to PayPal with 0 amount
FIXED! Megamenu compatibility issue with some plugins
FIXED! Event not visible in the backend when no date is set for it
FIXED! Pastor text not translatable for sermons page builder widget
FIXED! Staff posts taxonomy template showing HTML code with excerpt
FIXED! Event recurring tooltip is not translatable
FIXED! Some styling bugs
v3.2.1 – May 21, 2019
NEW! Option to sort staff posts by title in page template & widget
UPDATED! iPray Plugin
UPDATED! NativeChurch Core plugin
FIXED! A bug with megamenu system of the theme
FIXED! Footer copyrights text not showing FIXED! A bug with event section on Homepage template 3
v3.2 – May 13, 2019
NEW! NativeChurch Core plugin added to exclude things from theme itself to comply with WordPress standards
UPDATED! Google Calendar API to use v3
UPDATED! Slider Revolution plugin
FIXED! Gallery lightbox to use full size image in gallery page builder widget
FIXED! Some PHP 7.2 version bugs
FIXED! Some styling bugs
v3.1.3 – November 16, 2018
FIXED! Staff page template not showing job title
FIXED! Some styling bugs
v3.1.2 – November 15, 2018
UPDATED! WPML Config file
FIXED! A bug with functions.php when website is not using Woocommerce
FIXED! Some styling bugs
v3.1.1 – October 16, 2018
FIXED! A bug which prevents theme scripts to run when event feature is disabled from Theme Options
FIXED! An error that comes for some users when Woocommerce is not active on the website
FIXED! A bug where podcast shows wrong date for sermon
FIXED! A bug with podcast feed not showing short description for the sermon
v3.1 – September 19, 2018
NEW! Added HTML Template worth $18
NEW! WPML Config file to allow theme options text strings change as per the language
IMPROVED! Demo importer
IMPROVED! Native Church Dashboard => Plugins page to show optional/required plugins marking
IMPROVED! Native Church Dashboard => Support to show forums link for the theme
UPDATED! Youtube player generator code
UPDATED! Download.php file to provide file name as is in sermons audio/pdf downloads
UPDATED! ini.js file with use strict mode
UPDATED! Custom post types setup to use font icons for WP Dashboard menu instead of images
UPDATED! Metaboxes to use conditional logic plugin to show hide on selected options
UPDATED! Variables to escape attributes for better security FIXED! Using child theme, doesn't let the theme registration work
FIXED! A bug in the template-staff.php template
FIXED! Other options in event recurring function was not working
FIXED! Upcoming event counter not working for some users when event listing option is disabled in Home, Home 3 page templates
FIXED! Some warnings about page template appearing in taxonomy templates of events
FIXED! Loading image was missing in the events listing month switcher
v3.0 – August 03, 2018
NEW! Native Church Dashboard added for users to see all things in a single place
NEW! Option to disable theme's built in events functions
UPDATED! Demo importer for more seamless one click import
UPDATED! iPray plugin
UPDATED! js conditional loading to improve site speed
FIXED! Upcoming event counter not calculating correct time in certain cases
FIXED! Google event link target option not working in Calendar
FIXED! Sermons archive pagination not working
v2.9.9.3 – May 29, 2018
UPDATED! Slider Revolution plugin
UPDATED! Payment imithemes plugin to some bugs including event registration email not getting delivered to event manager but only to admin
UPDATED! Event save function to replace event content with excerpt which is creating problems when number of characters in content is more than the script can handle
UPDATED! Podcast functions to support Sermon Category, Tags, Speakers feed as well
FIXED! A bug with events calendar where some users were not able to see events on calendar in certain date scenarios
FIXED! Some styling bugs
v2.9.9.2 – April 09, 2018
UPDATED! Revolution Slider plugin
UPDATED! Event functions to address few discrepancies in event times for different users and for different set of events
v2.9.9.1 – March 31, 2018
FIXED! A bug in events listing when 2 or more events falls on same day and time then it is showing only a single instance
v2.9.9 – March 30, 2018
UPDATED! Revolution Slider plugin
UPDATED! imithemes payments plugin
FIXED! Week, Day view of calendar not showing events block properly
FIXED! Some text translations not available
FIXED! Cause payments page showing error for some PHP versions
FIXED! Megamenu listing view bug
FIXED! Styling bug in menu page item edit view
v2.9.8.1 – February 01, 2018
UPDATED! Imithemes payments plugin to fix an issue with cause payments page
UPDATED! Woocommerce functions to support product image gallery and lightbox
UPDATED! Language .pot file
ADDED! Support for woocommerce products image slider and lightbox functions
FIXED! Some styling bugs with woocommerce
v2.9.8 – January 24, 2018
UPDATED! iPray plugin for some missing translation strings
UPDATED! imithemes payment plugin to fix a bug in event bookings page
FIXED! Counter shortcode not working
FIXED! A post type issue with the sermons post type
FIXED! WP admin access for restricted users
FIXED! Sermon filter redirected to wrong page if no option for filter selected
FIXED! Podcasting custom title not working
FIXED! Sermons feed showing duplicate channel title
FIXED! An issue with Plugin installer class since WP version 4.8
FIXED! An issue with selected posts widget where selected category filter is not working
FIXED! Causes pagination not working in templates and page builder widget
FIXED! Events list width filter page builder widget number of events not working
v2.9.7 – November 10, 2017
UPDATED! Demo data
FIXED! Some styling bugs
FIXED! An error in maintenance mode function
FIXED! Events was showing in random time on same date if selected event to show until start time
v2.9.6 – October 17, 2017
UPDATED! Slider Revolution to latest version
UPDATED! Calendar events feed function
UPDATED! Embed youtube videos fullscreen mode active
FIXED! Cause page builder widget grid mode causing layout break
FIXED! Event Grid and Timeline widget number of events not working
FIXED! Correct time is not getting set for save event function
FIXED! Date were not consistent on single event page
v2.9.5 – September 12, 2017
UPDATED! Slider Revolution Plugin
UPDATED! Changed theme options way of saving data
v2.9.4 – June 22, 2017
UPDATED! PHP 7.0 compatibility for Demo Importer
UPDATED! Revolution Slider plugin
v2.9.3 – June 02, 2017
UPDATED! WordPress v4.7.5 Compatibility
FIXED! Some styling bugs
FIXED! Bug in the pages_slider.php file
v2.9.2 – May 06, 2017
NEW! Option to unsubscribe to prayers feed in iPray plugin
UPDATED! Revolution Slider Plugin
UPDATED! Child theme
UPDATED! Demo data
UPDATED! Payment imithemes plugin
UPDATED! iPray plugin
UPDATED! Custom post types rewrite rules
FIXED! Prayer link not working in prayer notification email sent
FIXED! Prayer wall not working with SMTP mail setup
FIXED! Embedded Youtube code to not show relative videos
FIXED! Skype icon is showing by default in header and footer
FIXED! Some styling bugs
FIXED! Sidebar chosen for page set as posts not working
FIXED! Date in saving event in Google Calendar not correct
FIXED! Podcast title set at Theme Options will now be the feed title as well
v2.9.1 – January 28, 2017
NEW! Option to choose past events for events timeline page template
FIXED! Event title not working in page builder events listing widget
FIXED! Event categories not working events listing with filters page builder widget
FIXED! Social share links not rendering correctly for some post title or excerpt
FIXED! Some translations were missing
v2.9.0.1 – January 07, 2017
Security Update for PHP Mail function
UPDATED! Revolution Slider to latest version
v2.9 – November 30, 2016
NEW! Multiple ticket types and multiple ticket booking for events
NEW! Option to add your own text or shortcode in place of search form in header style 3
NEW! Option to have direct month links for the monthly event list page
NEW! Classic style event listing page template
UPDATED! Selected posts widget will show categories for the selected post type only
UPDATED! Featured events widget will now move on to next “Set” featured event if your selected event passed by
UPDATED! Revolution Slider to latest version
FIXED! Topmenu keep the last link always selected in select type mobile menu
v2.8 – November 03, 2016
NEW! Separate demo data added for page builder
NEW! Page builder widgets added for causes, events list, grid, timeline
UPDATED! Meta Box Plugin
UPDATED! Slider Revolution Plugin
FIXED! Error on template gallery filter when grid column field is empty
FIXED! 2 days events not showing correctly on events calendar
FIXED! Event grid template showing limitless pagination
FIXED! Event single page showing error when page is viewed directly without the date attribute in the URL
FIXED! Remove taxonomy banner image button not working
v2.7.3 – October 08, 2016
NEW! Option to disable translucent header for mobile devices
UPDATED! Redux Framework
UPDATED! MetaBox Plugin
UPDATED! Demo data
FIXED! Payment issue with single cause template
FIXED! Category filter not working for event category page template
FIXED! Sermon feed not validating
FIXED! Gallery category not showing in gallery filter page template
v2.7.2 – August 25, 2016
FIXED! Event ticket printing css was not working
FIXED! Google event link target blank theme option snot working for every link
UPDATED! Redux Framework
UPDATED! Metabox plugin
UPDATED! Metabox show/hide plugin
UPDATED! Metabox Group plugin
UPDATED! Mediaelement js plugin
UPDATED! FullCalendar js plugin
UPDATED! Magnetic Popup js plugin
UPDATED! Deprecated WP function get_currentuserinfo
UPDATED! Payments imithemes plugin
v2.7.1 – July 08, 2016
FIXED! Header Topbar showing Skype icon by default
v2.7 – July 05, 2016
NEW! Option for sermons category in recent sermons widget
NEW! Email icon options for Header/Footer social icons
NEW! Option to enter custom URL for event register button
UPDATED! Revolution Slider to latest version
UPDATED! Texture fields in tabs, tangles page builder widget to editor tinymce
UPDATED! Recent Sermon Widget to have featured image linked to single sermon post
UPDATED! Payment imithemes plugin
UPDATED! Staff shortcode and page template staff to have option to set no. of words limit for the staff posts content
UPDATED! TGM Class
FIXED! Recurring event color field overriding color set for event categories
FIXED! If no content is for staff posts then read more button option should be disabled
FIXED! get current user info in payment imithemes plugin
FIXED! Some styling Bugs
v2.6.7 – May 21, 2016
UPDATED! Revolution Slider to latest version
UPDATED! Font Awesome icons to latest version
FIXED! category filter on gallery filter widget showing category slug instead of name
FIXED! Unusual height of upcoming events block on Home page template on small screens
FIXED! Staff shortcode shows wrong column number in the content editor which was confusing
v2.6.6 – April 24, 2016
NEW! Option to choose widget in the megamenu
UPDATED! Meta Box plugin to latest version
UPDATED! Revolution Slider plugin to latest version
UPDATED! Currency options for payment options of PayPal
FIXED! Event title problem in json-feed.php
FIXED! A bug in imic-theme-functions.php
FIXED! Some styling bugs
FIXED! Gallery post title in Magnific Popup Option
FIXED! Gallery slider showing all images in lightbox pagination
FIXED! Gallery format not showing image title in lightbox
FIXED! Youtube/ Vimeo videos in sermons crashing IE11 browser
v2.6.5 – February 21, 2016
UPDATED! Revolution slider to latest version
UPDATED! Icons shortcake to latest version of font awesome icons
UPDATED! Woo commerce templates to latest version
FIXED! Featured event widget thumbnail is now linked to event page
FIXED! Align left and align right classes formatting issue on small screens
FIXED! Woo commerce cart widget formatting issue
FIXED! Template blog full width template video post format full width issue
FIXED! Template home not showing latest posts when no category is selected in category filter
v2.6.4 – December 24, 2015
FIXED! Gallery filter not working. Filter categories doesn't seems to be clickable
FIXED! Multiple category selection not working on homepage templates, blog templates
FIXED! Error init.js Type error for media element
FIXED! Past events shortcakes giving warning
FIXED! Calendar shortcode for category filter was not working
FIXED! Recurring events showing date of first occurrence of the recurring event on event detailed page
FIXED! Multi-Day Event Posts Wrong End Date
UPDATED! Search and Filters for sermons now use custom built function for more accurate results
v2.6.3 – December 06, 2015
FIXED! Date function showing error on single event page
FIXED! Date not translated on few templates
FIXED! Styling bug with Woocommerce related products list
v2.6.2 – November 07, 2015
UPDATED! Events Google Calendar syncing to now use the API info instead of XML Feed URL
UPDATED! Included prayer wall plugin to fix some bugs
UPDATED! Revolution Slider plugin to latest version 5.1
v2.6.1 – October 31, 2015
FIXED! Issue with calendar category selection
UPDATED! Theme documentation
v2.6 – October 08, 2015
NEW! Prayer Wall plugin added
NEW! Save Events to iCalendar, Google Calendar, Outlook, Outlook Online, Yahoo Calendar
NEW! Sticky header enabled for boxed layout as well
NEW! Option to add tooltip text for social sharing icons
NEW! Alt text option for Logo Image
NEW! Twitter Feed ? open links in new window
NEW! Option to choose magnific popup for whole site
NEW! Sermon title and date will appear on homepage latest sermon notice bar
NEW! Option to show upcoming event/sermon/custom text bar on homepage template 3 as well
NEW! Lazy load for gallery sliders
FIXED! Google events was not opening in new tab even after selecting this at Theme Options > Event Options
FIXED! homepage google event not taking time properly
FIXED! Job title not appearing for staff grid widget of page builder
FIXED! Category color taking white by default
FIXED! Event page printing bug
FIXED! Event colors not working for recurring events
FIXED! Additional media option soundcloud audio is not working
FIXED! Site title for WP SEO plugin
FIXED! Past event shortcode not working
FIXED! Single Event not showing correct date while viewing through WP Admin or direct URL
FIXED! Background image for homepage featured gallery not working
FIXED! Some styling bugs
UPDATED! Revolution Slider to latest version
IMPROVED! Site load time
IMPROVED! Ability to set event to repeat for any number of times
v2.5.2 – August 22, 2015
UPDATED! Revolution Slider to latest version
v2.5.1 – August 20, 2015
FIXED! Issue with new version of Revolution Slider
FIXED! Sticky header not working with boxed layout
v2.5 – August 18, 2015
NEW! Translation option for header of calendar
NEW! Autoplay option for sermon video and shortcode
NEW! Events are now sorted by event date instead of its posted date
NEW! Few page builder widgets added
NEW! Option to choose whether the events on website displays till start date/time of event or till end date/time of event
NEW! Option to choose if event will display Event Start time/date or End date/time or both
NEW! Added vk Icon for Header/Footer theme options and for Staff posts
NEW! Self hosted video will be shown in Latest Sermon Widget if Youtube/Vimeo video is not available else will show Featured Image
NEW! Top menu as select dropdown for mobile devices
NEW! Filters for Events Calendar
NEW! Gallery templates will show Categories as filters or its sub categories
NEW! Multiple category selections for all page templates
NEW! Option to show read more links on Home recent posts
NEW! All day event option
NEW! Option to choose category for recent post/selected posts widget
FIXED! Some strings not getting translated in single-event.php
FIXED! Problem with special characters in Events Calendar
FIXED! Featured event widget will not show expired events in the list now
FIXED! Issue with Google Events if are in different languages
FIXED! Issue when 2 Google events are on a same date and time only one shows
FIXED! Wrong Google Calendar URL in Theme Options gives error all over the pages
FIXED! Breadcrumbs not showing on sub pages with Revolution/Flex Slider
FIXED! Unclosed div tag in single post page template
FIXED! Few styling bugs
FIXED! If no time is set for an event then event was not visible, now if no time is selected for start or end then it will be updated to All day event
UPDATED! TGM Class updated
UPDATED! PrettyPhoto Plugin updated to latest version
UPDATED! Slider Revolution updated to latest version
v2.4.5 – July 01, 2015
UPDATED! TGM plugin activation class to latest version
FIXED! Mobile menu not displaying bug
v2.4.4 – June 30, 2015
NEW! Option to choose whether an event show on website till start time or end time
FIXED! prettyPhoto XSS fix
v2.4.3 – May 15, 2015
FIXED! Galleries lightbox taking large thumb instead of full image
FIXED! Single sermon page showing small videos
FIXED! Calendar event color not working
FIXED! Social icons widget alignment issue
v2.4 – May 09, 2015
NEW! Page Builder added
NEW! Option in video shortcode to make the videos full width is optional now
NEW! Option to set header banner images for staff posts
NEW! Calendar shortcode can now individual Google calendar ID and can have upto 3 Google Calendars sync
NEW! Sermons page template and its archive pages can have search filters now
NEW! Option to add additional video, youtube/vimeo videos, sound cloud audio for sermon posts
UPDATED! Revolution slider updated to latest version 4.6.93
FIXED! Calendar events not taking theme color and categories defined colors
v2.3 – April 28, 2015
NEW! Medium thumbnails page template for blog posts
NEW! Option to increase font size of mobile menu icon and add text in front of it from theme options
NEW! Option to show sidebar at left globally or per page/post
NEW! Option to show phone numbers for staff posts
NEW! Templates for sermon categories, tags, speakers archives page
UPDATED! Theme framework and included plugins for XSS vulnerability prevention
UPDATED! Header title for sermon and event archives page to show ?All Events? and ?All Sermons? instead of ?All Posts?
FIXED! Sermon albums page template order filter not working
FIXED! User will now see event register popup when they redirect back from login or register popup
FIXED! Featured Event not showing events
FIXED! Commented bbpress localhost compatibility code at imic-theme-functions.php
FIXED! Woo commerce styling bugs for its latest version
FIXED! Additional p tag in single post content
FIXED! Spacing issue with social media widget
FIXED! Styling bug with dropdown with top navigation
FIXED! https protocol not working for youtube video embed
v2.2.1 – March 19, 2015
FIXED! Issue with social icons alignment in footer
v2.2 – March 18, 2015
NEW! bbpress compatibility added
NEW! Advanced styling options added at Theme Options
NEW! Added support for custom Facebook open graph tags and twitter/google+ share options plugin
NEW! Read more button/link option for staff listing using shortcode/page template
UPDATED! Them Documentation to much advanced level
FIXED! Events calendar loading slow when event is recurring many number of times, now it will load events only of the viewing month
FIXED! Sub pages header height issue occurred in 2.0 version
FIXED! Default logo showing when no logo image is there in Theme Options, now Blog name will be show with link to homepage
FIXED! Skype custom link not working for Header and Footer Social Icon Links
v2.1 – March 12, 2015
UPDATED! Event management function
UPDATED! Events categories listing page will show all events instead of Monthly view
ADDED! More advanced event recurrence options
NEW! Email notification for event registration for Admin and Registrants
FIXED! Wrong date when event is searched now search results will show events list style on search results page
v2.0.1 – March 04, 2015
FIXED! Event calendar bug
v2.0 – February 28, 2015
NEW! Inner pages header can have custom color now
NEW! Header version 4 added
NEW! Dropdown menus are now possible on top menu
NEW! One click demo installation
NEW! Google icon will display in events list and grid when event is coming from Google calendar feed
FIXED! Loop bug in upcoming events widget
FIXED! Logo display issue on firefox browser
FIXED! NativeChurch Logo displayed on retina devices
ADDED! Fixed width/height fields for retina logo in Theme Options > Header Options
FIXED! Wrong Events grid template name
FIXED! Inner pages header not taking custom height
FIXED! Scroll bar comes in events calendar when more events are there
FIXED! tag cloud bg color when widget is in footer
UPDATED! Plugins update option within the wp dashboard
UPDATED! Revolution slider to latest version
FIXED! Built in contact form conflict with Jetpack contact forms
FIXED! Logged in user name not appearing in comments form
FIXED! Category description is showing in podcast when sermon is assigned to a category
FIXED! Tweet date not showing in twitter feed widget
FIXED! A bug in template-events.php to reset wp query
v1.9.5 – January 26, 2015
NEW! Custom videos upload option for Sermons
NEW! Agenda Week, Agenda Day viewer events calendar and option to choose calendar header style at Theme Options > Calendar Options
NEW! Option to choose staff post type category on ?Staff? page template
NEW! Option to set maximum number of events per day block of event calendar at Theme Options > Calendar Options
NEW! Option to hide recurring icon with tooltip that comes next to every event name. at Theme Options > Single Event Options
NEW! Retina Logo upload field at Theme Options > Header Options
NEW! Google Fonts List at Theme Options > Typography options will update weekly by own
NEW! Option to choose order of sermon albums for Sermon Albums Page Template
FIXED! Selected Post widget will have post as selection again
FIXED! Inconsistent overlapping issue of staff posts
FIXED! Bug with typography fields of Theme Options > Typography Options which causes fonts do not work in some cases of font selection
FIXED! Wrong feed URL at Theme Options > Podcast Options
FIXED! Some small styling issues with widgets
FIXED! Event time selection slider not working beyond 22 hours
FIXED! Bug with styling of homepage when more than 3 featured blocks were there
UPDATED! Payment imithemes plugin to fix the issues of payment status not updating in wp dashboard for causes and events payment
IMPROVED! Page load speed
v1.9.4.1 – January 03, 2015
FIXED! Bug with wp visual editor.
v1.9.4 – December 29, 2014
FIXED! Bug while validating sermon posts feed URL
UPDATED! Revolution Slider to latest version 4.6.5
v1.9.3 – December 04, 2014
NEW! Google events open in new window now
FIXED! Theme options not showing when Envato Toolkit plugin is activated
FIXED! Problem with validation of podcast feeds
NEW! Option to choose if blog masonry thumbs open in lightbox or take to post
NEW! Option to show gallery title for all kinds of gallery pages
FIXED! Styling issue with events calendar
FIXED! Some more small styling bugs
UPDATED! WooCommerce template files for latest version of the plugin
v1.9.2 – November 24, 2014
NEW! Free Events registration option
NEW! Ability to have multiple calendar pages with specific categories of events
NEW! Printable Events ticket
NEW! Added Option to use google events as website events
FIXED! Layout issues with some templates
UPDATED! Events Calendar plugin to support Google API v3
FIXED! Bug in Podcast Feed file which was making the feed URL invalidate
v1.9.1 – November 06, 2014
FIXED! Revolution Slider bug fixed
v1.9 – November 06, 2014
NEW! Sermons podcasting
NEW! iTunes podcast submissions
NEW! Social Media sharing for all post types
NEW! RTL style
NEW! 15 pattern images for boxed layout
NEW! Video play button on homepage notice bar if no audio is found for sermon post
UPDATED! templates for column functioning
FIXED! Issue with date for events
UPDATED! Load speed optimization
FIXED! Staff listing alignment issue
v1.8.1.1 – October 15, 2014
FIXED! Bug with custom color and font options at Theme Options
v1.8.1 – October 14, 2014
FIXED! Bug with custom css at Theme Options > Custom CSS/JS
v1.8 – October 11, 2014
NEW! Option for all home pages blocks to use a single category or all categories
NEW! Option to add email separate email for each event
NEW! Theme Options > Calendar Options now have colour options for events category
NEW! Option to add custom message under the slider in place of latest event/sermon
NEW! Slider speed options for flex slider of headers and galleries
NEW! Recurring event icon show the recurring info like days and times
UPDATED! Option to enable post thumbnails all over the website globally which will use 600px by 400px images and zoom gallery pictures to be 1000px by 800px
UPDATED! Option to change Author name in quick edit mode for all custom post types
FIXED! Featured ?event showing error ?Featured Event selected but date expired" for some users
FIXED! Category selection not working for blog templates for some users
FIXED! Bug with event listing page
FIXED! Recurring Icon showing for all events
FIXED! Problem with letter spacing for body text
v1.7.3 – September 21, 2014
FIXED! font color bug when font family is changed from theme options
CHANGED! removed font color option that was added in v1.7.2. Will be added in future with better usage
NEW! Now show posts/events/sermons by category on any design format template
v1.7.2 – September 19, 2014
UPDATED! Slider Revolution to latest version 4.6.0
UPDATED! Font options at Theme options to add subset, styles, color of body, heading texts
UPDATED! WooCommerce templates to latest version
FIXED! Compatibility bugs for Wordpress version 4.0
FIXED! Repeated title on single post pages
FIXED! wp-admin access allowed to users except subscribers
FIXED! Slider not working when page with home template is not selected as frontpage at reading settings
v1.7.1 – August 25, 2014
NEW! Show Event price on single event page
FIXED! Styling issue at Login/Register Form of Single Event Register Popup
FIXED! DONATE button on single cause showing wrong Cause title
FIXED! Events not showing on events grid template
FIXED! going on events widget showing always
FIXED! no option for entering email for form short code
FIXED! SEO by Yoast plugin error for site description
v1.7 – August 21, 2014
NEW! Event registration option added
NEW! Featured Event widget
NEW! Causes custom post type
NEW! Going on events bar widget for Homepage
NEW! Option to choose category on calendar shortcode
NEW! Option to choose event category / sermon category for notice bar on homepage
NEW! Option to disable / enable wordpress native thumbnail usage for all featured images of the theme
NEW! Support for Donation plugin https://wordpress.org/plugins/seamless-donations/
NEW! 3 New PSD files added (Contact, Blog and Events Calendar page)
UPDATED! WooCommerce theme templates updated for compatibility to latest version of woocommerce
UPDATED! Events Categories template should show the events in list view not like the blog posts design
UPDATED! Woocommerce compatibility for new version (templates update)
UPDATD! Font Awesome Icons updated to latest release v4.1.0 new 71 icons added for short codes as well.
FIXED! Recurring events for more than 10 times showing wrong date
FIXED! On homepage footer is out of the box when we choose boxed layout
FIXED! Staff page wp-admin page social icons list is broken
FIXED! Website blog page set at reading Settings is taking the index.php template and disregarding the blog page template
FIXED! Recent sermon widget styling if put in the footer widget area
FIXED! Removed ?Save changes? button from modal shortcode
FIXED! Removed repeated heading on single staff, sermon and blog post pages
Some small bugs fixed
Refine the SEO techniques
v1.6.2 – July 30th, 2014
FIXED! Security issue with download.php script, now it will allow only pdf and audio files access
FIXED! Single Event not translating Attendees and Staff Member string
FIXED! Sermon Album not showing correct number of audio and video counting
FIXED! Single Event not translating Print, Contact Us & Event Address
FIXED! Duplicate strings in default.po file
FIXED! Column width issue with Mega Menu in multiple instance cases
FIXED! Optimised functioning of audio, video & read online button on Single Sermon Page
FIXED! Week day not translating when going to next month in event listing
FIXED! download pdf button always show on sermon post types
FIXED! Removed blank page tab at Theme Options
FIXED! Single staff page, there should be a space after the Position: and no space should be there in between position and :
UPDATE! Woocommerce templates compatibility for latest version of Woocommerce plugin
UPDATE! Removed post date from single staff page
v1.6.1 – July 9th, 2014
FIXED! Mobile menu background issue with Header Style 2
FIXED! Background patterns bug with predefined pattern images
NEW! Home page style 4 added
NEW! Sermon Albums template
FIXED! Sermon shortcode column layout problem
UPDATE! Redux framework updated to latest version
FIXED! 2 Theme Options link coming in WP Admin Bar
NEW! Option to add header images for category archive pages
v1.6 – June 9th, 2014
NEW! WPML Compatibility added
NEW! New social media icons for footer, header and staff post types
NEW! Google Fonts options added
NEW! Slider/color/image option for each inside page
NEW! Latest Events and Latest Sermons Shortcode
NEW! Option to add Absolute URL for audio and PDF of sermon Posts
NEW! Category taxonomy selection option in staff short code
NEW! Add content calling on all page templates
NEW! 2 new header styles added
FIXED! Gallery slider posts lightbox bug
FIXED! Layout bug on Events Listing page next/prev arrows
FIXED! No upcoming events now comes in the notice bar area
FIXED! Static content on Home2 Template
FIXED! Logo not blocking in the grid on some browsers
FIXED! Latest News listing title, image and button not clickable on mobile devices
FIXED! Recent Post meta boxes value bug
IMPROVED! Meta Fields on page templates
UPDATED! Redux framework is now updated to latest version
FIXED! Upload image buttons at Theme Options not working when Google Analytics code is there
v1.5.1 – May 10th, 2014
FIXED! Blank page bug without installing WooCommerce
FIXED! Number of Events field not populating the events on homepage
v1.5 – May 9th, 2014
NEW FEATURE! WooCommerce Shop
NEW FEATURE! Slider Revolution
NEW FEATURE! Contact Form 7 compatibility/styling
NEW FEATURE! Option to control pagination/arrow navigation/autoplay options for each gallery post
NEW FEATURE! Options to select number of Events to show on Homepage version 1
NEW FEATURE! Staff post type templates added
NEW FEATURE! Select time and date format from wordpress general settings
FIXED! Gallery display bug on homepage
FIXED! Date bug on recent sermons widget
v1.4 – April 24th, 2014
NEW FEATURE! 5 new page templates
NEW FEATURE! Default header image for inner pages
NEW FEATURE! Caption/Link options for slider images
NEW FEATURE! Footer Columns Selection
NEW FEATURE! Homepage slideshow controls in theme options
NEW FEATURE! Job title field for staff post types
NEW FEATURE! Custom time input for events
NEW FEATURE! Option to repeat events every month
NEW FEATURE! Excerpt content field for staff post type
NEW FEATURE! Spanish, French, Portuguese language .po/.mo files added
NEW FEATURE! Now add custom menus in to mega menus
NEW FEATURE! New columns short code added
NEW FEATURE! shortcode now supported in widgets.
FIXED! Homepage countdown disappears on the day of event.
FIXED! All events link on homepage not displaying for some users
FIXED! Wordpress 3.9 support added to theme
FIXED! Child Theme not overriding style.css of main theme
FIXED! Event sorting bug on blog type layout
v1.3.1 – April 10th, 2014
FIXED! Bug when events menu in dashboard hide after activating new plugins
NEW! added Vimeo icon for footer
FIXED! Mobile Menu on android phone
NEW! Change height of header from theme options
v1.3 – April 7th, 2014
NEW! Mega Menus
NEW! Option to change date and time languages for events
NEW! Recurring Events option for Events
FIXED! Image alignments class issues
NEW! 8 Layered PSD Files Added
FIXED! Some typos in the static messages
NEW! Back to top button added
NEW! Option to change height of header from the theme options
NEW! Option to choose number of posts to show on homepage
FIXED! Issue while changing back to wide layout from boxed layout
FIXED! Bug with the staff shortcodes
NEW! Instagram social icon added for footer
NEW! Email social icon added for staff custom post type
FIXED! No separation when more than one pastor added to a sermon
NEW! Full width content in the listing if no featured image found
NEW! Vimeo/Youtube video shortcode
NEW! Team Member order can be set like page order
FIXED! No javascript working when no event is found
FIXED! Events/Staff tab not showing in dashboard when some new plugin installed
FIXED! Wrong date is coming when set country or city in wordpress settings
v1.2 – March 25th, 2014
Fixed bug featured sermon in widget not showing audio/pdf links
Fixed theme not giving recommended plugins notice
NEW FEATURE! Ability to add unlimited sidebars
NEW FEATURE! Category option added to gallery posts
NEW FEATURE! Staff posts single pages
Fixed bug on events grid page showing only current month events
Fixed bug on contact function subject line
Fixed when no event is created javascripts stop working on homepage
v1.1 – March 21st, 2014
NEW! Child Theme Included
NEW! Option to add separate header images on every page/post/custom post
NEW! Show Events in widget for any category
Bug Fixed! Footer widgets width issue
Bug Fixed! Sermon Speaker not showing on sermon posts
Bug Fixed! Page width on page.php
Bug Fixed! Twitter Widget not showing URLs
Bug Fixed! Events time wrong display
UPDATED! Sermon Widget
UPDATED! Theme Documentation
v1 – March 16th, 2014
Initial Release
Tải Miễn Phí Native Church v4.1 – Multi Purpose WordPress Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup