MyListing v2.6.9 NULLED – Directory & Listing WordPress Theme

Related Posts
1 của 155

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

MyListing là một theme WordPress danh sách và thư mục cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng một trang web thư mục hơn bao giờ hết. Các trang MyListing được tạo bằng trình tạo trang front-end mạnh mẽ, Elementor. Tất cả hơn 50 phần tử đều có thể kéo và thả, đồng thời dễ sử dụng và tùy chỉnh. Hoàn toàn không cần mã hóa.

Link Demo : https://themeforest.net/item/mylisting-directory-listing-wordpress-theme/20593226

Trình tạo loại danh sách nâng cao, cho bất kỳ loại thư mục nào.

Cho dù bạn đang tạo doanh nghiệp, sự kiện hay bất kỳ loại thư mục nào khác, bạn sẽ muốn có giao diện, chức năng và tính năng khác nhau cho từng loại thư mục đó. Trình tạo loại danh sách nâng cao của chúng tôi cho phép bạn làm điều đó. Chọn giữa hơn 20 trường được tạo sẵn và tạo các trường tùy chỉnh không giới hạn của riêng bạn. Mỗi danh sách cũng có thể có các sản phẩm riêng để bán, tổ chức sự kiện, biểu mẫu, đánh giá, nhận xét và các tab tùy chỉnh khác.

Tạo và tùy chỉnh trang khám phá của bạn

Xây dựng các biểu mẫu tìm kiếm nâng cao với các bộ lọc tùy chỉnh không giới hạn. Chọn giữa ba mẫu trang khám phá được tạo sẵn và hơn 10 giao diện bản đồ của Google

Kiếm tiền từ trang web danh bạ của bạn

Kiếm tiền bằng cách kiếm tiền từ việc gửi danh sách, cũng như cho phép người dùng quảng bá danh sách của họ

Các tính năng đầy đủ của MyListing – Directory & Listing WordPress Theme :

 • MyListing sử dụng trình tạo trang Elementor – trình tạo trang WordPress mã nguồn mở, phát triển nhanh nhất.
 • Hơn 50 widget Elementor đã sẵn sàng để sử dụng.
 • Trình tạo loại danh sách nâng cao
 • Thêm các loại danh sách không giới hạn, mỗi loại có thiết kế và chức năng độc đáo của riêng nó.
 • Trình soạn thảo Listing Type với giao diện đẹp và dễ sử dụng.
 • Cấu hình danh sách tùy chỉnh cho từng loại danh sách.
 • Trường tùy chỉnh với trình chỉnh sửa trường mạnh mẽ cho từng loại danh sách.
 • Tùy chỉnh hộp xem trước danh sách, duy nhất cho từng loại danh sách.
 • Tùy chỉnh trang Khám phá duy nhất với các khía cạnh tùy chỉnh cho từng loại danh sách.
 • Trình chỉnh sửa khía cạnh tìm kiếm mạnh mẽ, duy nhất cho từng loại danh sách.
 • TimeKit và Mẫu liên hệ 7.
 • Đánh giá danh sách.
 • Danh sách đánh dấu.
 • Xếp hạng danh sách.
 • Trình tạo mã ngắn với giao diện dễ sử dụng.
 • Các mã ngắn tùy chỉnh được bao gồm.
 • Mã ngắn ‘nút’.
 • Mã ngắn ‘Danh mục Danh sách’.
 • Mã ngắn ‘Định dạng Văn bản’.
 • Mã ngắn ‘Bộ chọn biểu tượng’.
 • Mã ngắn ‘Biểu mẫu Tìm kiếm Danh sách’.
 • Hơn 2000 biểu tượng để lựa chọn, bao gồm Biểu tượng theme Tùy chỉnh, Biểu tượng Vật liệu, Font Awesome và Glyphicons.
 • Tích hợp với Google Maps.
 • Các điểm đánh dấu Google Maps tùy chỉnh.
 • Bản xem trước vị trí Google Maps tùy chỉnh.
 • Nhóm điểm đánh dấu / Vị trí.
 • Hình nền Hình ảnh thị sai
 • Video nền
 • Owl Carousel
 • PhotoSwipe
 • Thanh cuộn tùy chỉnh
 • Tìm kiếm tức thì trên tiêu đề.
 • Danh sách xem nhanh.
 • Bootstrap
 • Đáp ứng đầy đủ
 • Thanh breadcrumbs (phần).
 • Trang Bảng điều khiển được tùy chỉnh cho người dùng giao diện người dùng.
 • Người dùng có thể yêu cầu thêm sản phẩm của riêng mình.
 • Chia sẻ danh sách / chức năng bài viết bao gồm.
 • Tích hợp hoàn toàn với WooCommerce.
 • Người dùng Đăng nhập / Đăng ký chức năng bao gồm.
 • Nhập Demo một lần nhấp.
 • Chọn từ tất cả các bản trình diễn trực tuyến của chúng tôi.
 • Tích hợp với Mẫu liên hệ 7.
 • Bao gồm widget Biểu mẫu Liên hệ.
 • Bao gồm widget Bài đăng trên Blog mới nhất.
 • Được xây dựng bằng khung JavaScript Vue.js.
 • Tùy chỉnh tiêu đề.
 • Bốn loại tiêu đề khác nhau, cùng với các tùy chọn khác và khả năng chỉnh sửa tiêu đề trên cơ sở mỗi trang.
 • Tùy chọn cuộn mượt mà.
 • Chân trang có thể tùy chỉnh.
 • Tùy chọn quay lại đầu trang.
 • Bản dịch đã sẵn sàng (Không hỗ trợ đa ngôn ngữ).
 • Nội dung được thu nhỏ và kết hợp để giảm số lượng yêu cầu http, đồng thời nâng cao thời gian tải và hiệu suất trang web.
 • Mã sạch và có cấu trúc tốt.
 • Danh sách liên quan (Máy chủ) cho danh sách.
 • Có thể tùy chỉnh, có nhiều tab cửa hàng cho mỗi danh sách.

MyListing - Directory & Listing WordPress Theme

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download MyListing v2.6.9 NULLED – Directory & Listing WordPress Theme nulled changelog
v2.6.9 – 09 August 2021
- FIX: Empty fields showing up in single listing page.
- FIX: Recurring dates: End date not displayed for events that last exactly one day.
v2.6.8 – 06 August 2021
- GDPR: User listings and claims are now exported in a personal data export request.
- GDPR: User listings and direct messages are now deleted in a personal data erase request.
- Added support for WebP images in Add Listing form.
- Added support for bulk purchasing listing promotions through the Shop page.
- FIX: Text and number fields with value set to "0" not showing up in the single listing page and preview card.
- FIX: Preview link for draft listings not working.
- FIX: Date filters not working properly when set to show years only.
- FIX: Mobile navigation glitch when using Safari back buttton
- FIX: Elementor "Text editor" widget styling issue
- FIX: Elementor deprecation notices in recent versions.
- FIX: Explore page isotope layout bug on window resize.
- FIX: Unable to use "widget_title" hook with the Latest Posts and Contact Form widgets.
- FIX: Issue with redirection on user login and logout.
- FIX: Add Listing form: Unable to create custom tags with non-latin characters.
- FIX: Users still able to use disallowed words when updating a review.
- FIX: Subscription renewal triggers "Listing Approved" email notification.
- Updated ACF to the latest version (v5.9.9).
v2.6.7 – 02 April 2021
- "Filter By Listing Type" dropdown in user dashboard now only shows listing types relevant to the user.
- Work Hours: If current day has multiple work hour ranges, now all of them are displayed in the "Work Hours" content block.
- Work Hours: Listings now display "By Appointment Only" instead of "Closed" when the work hours for that day are set to appointments only.
- Fixed layout for "Add Payment Method" page in user dashboard.
- FIX: Received direct messages not appearing in inbox in some cases.
- FIX: Issue with multiple recurring date import using WP All Import.
- FIX: "Images" section missing for all post types in WP All Import.
- FIX: SEO tools reporting multiple "h1" tags in Explore page.
- FIX: Missing "alt" text for site logo image.
- FIX: 404 issue when translating the /promotions/ endpoint slug.
- FIX: Menu items not being marked active when using a custom user dashboard menu.
- FIX: Dashboard stats not getting updated immediately after a listing is published/edited/deleted.
- FIX: Issues with dropdown positioning in Explore page filters.
- FIX: Issue with preview card cache for newly submitted listings.
v2.6.6 – 05 March 2021
- Added "Add to iCal" button in the "Upcoming dates" block
- Added an option which allows users to add new terms like tags, categories, regions directly in the add listing form if enabled. (Works with Term Multiselect only)
- Added ability to filter listings by listing type in User Dashboard > My Listings.
- Added new email notification sent to users when a promotion package ends/expires.
- Direct messages and WP Editor fields in the Add Listing form will now check for disallowed words (set in WP Admin > Settings > Discussion > Disallowed Comment Keys).
- Added client-side validation for the listing review form.
- FIX: WP All Import: Unable to use functions in the Work Hours import field for custom parsing of import data.
- FIX: Explore: Scroll position not restored on mobile when using the location filter as primary filter.
- FIX: "Title Bar" widget not displaying term names properly.
- FIX: "Form Heading" field not showing up in the Add Listing form if it doesn't have an icon set.
- FIX: "Direct Message" button shown on user profile page even when messages are disabled.
- FIX: Missing translation strings.
v2.6.5 – 22 January 2021
- WP All Import Image/File import, added support for setting file title, description, caption, and alt text.
- Improved compatibility with caching plugins.
- FIX: Issues with listing reviews (load more button).
- FIX: Dropdown term search not working when terms are ordered hierarchically.
- FIX: Draft listings not accessible via permalink.
- FIX: Issue in add listing form package selection.
- FIX: Translating "my-bookmarks" URL endpoint not working properly.
- FIX: Package search not working in WP Admin > Users > Paid Listing Packages.
v2.6.4 – 12 December 2020
- FIX: WP Editor fields in Add Listing form not working in WordPress 5.6.
- FIX: Cannot switch to alternate template for quick views.
- FIX: Replies to reviews not visible when clicking "Load More" in the reviews tab.
v2.6.3 – 11 December 2020
- Added "Behavior" setting for "Range" filters, which sets the comparison used when retrieving search results.
- Event fields: Added compatibility with rich results by making it possible to output the start and end
dates separately, using [[event_date.start]] and [[event_date.end]].
- FIX: Issue with "Range" filters where it was sometimes not possible to slide to the maximum value.
- FIX: Preview card cache not getting refreshed when related listings expire.
- FIX: Explore: Order by rating in reverse order not working.
- FIX: Term multiselect filter in Explore page not retaining all selected values when page is refreshed.
- FIX: "Get Directions" link not accurate in some cases.
- FIX: Cannot properly display WP Editor fields in Tabs and Accordion content blocks.
- FIX: Error when editing listings in wp-admin (related to recurring-date fields).
- FIX: User dashboard stats not shown specific to the current site on multisite installations.
v2.6.2 – 08 December 2020
- FIX: Header layout issues.
- FIX: Maps not working on Firefox.
- FIX: Nearby search: Geolocation popup message not shown.
v2.6.1 – 05 December 2020
- FIX: "Text Search" filters not working with the Title and Description fields.
- FIX: Issue with importing related listings using WP All Import.
- FIX: Issues with modifying/translating "/my-listings/" URL endpoint text.
- FIX: Creating an account during checkout not working, even if enabled in WooCommerce settings.
- Added bracket syntax support for Table, Details, Tabs, and Accordion content blocks.
- Added "Load more" button in listing reviews to load older reviews via AJAX.
- Added notification message when user submits a listing review.
- Improved loading of fonts and styles for better performance.
v2.6.0 – 07 November 2020
- Support for "WP All Import" is now built-in
- Added support for "recurring-date" fields
- Added support for "related-listing" fields
- Added full support for "checkbox" fields
- Added support for assigning/switching the paid listing package during import
- Fixed issue where field options containing non-latin characters broke the import editing form
- Improved work-hours import
- Improved social-networks import with support for custom links
- Improved location import
- Added support for Mapbox as a geocoding and reverse geocoding service
- Added support for directly adding latitude and longitude (if present in the CSV file), without using a geocoding service
- New layout for single author page, showing author information and their listings.
- Added "Basic Search Form" as an Elementor widget, and included an option to display listing types as a dropdown instead of tabs.
- Added "Number of past/finished dates to show" setting for "Upcoming Dates" content block.
- After an event is finished, event status now gets set to "Ended", and the final date occurrence is shown (preview card/single listing page).
- Added "Default map zoom level" setting for Location content block in single listing page.
- Added the sending/receiving listing's information in the notification email for direct messages.
- Improved the subscription switch layout (WC Subscriptions).
- URL endpoints for the "My Listings", "Promotions", and "Bookmarks" pages are now customizable through translation plugins (e.g. Loco Translate).
- FIX: Missing form fields when editing a product of type "listing subscription" in wp-admin.
- FIX: Final occurrence of a recurring date not being displayed in some cases.
- FIX: Some browsers cause a 404 error when trying to access a listing with its permalink base including non-latin characters.
- FIX: Using pagination buttons in Explore page does not automatically scroll the window to show top of results.
- FIX: Explore: "Nearby" order not triggering search results immediately on mobile in some cases.
- FIX: Explore: Categories specific to a listing type affecting other listing types in some cases.
v2.5.7 -10 September 2020
- FIX: Visits by country stats not showing up in user dashboard.
v2.5.6 – 09 September 2020
- Added "Terms and Conditions" checkbox in registration form.
- Added "Enable timepicker" setting for recurring-date fields in the listing type editor.
- FIX: "Display name" field not working properly in the registration form.
- FIX: Listing average rating not updated in the preview card when a new review is added (with preview card caching enabled).
- FIX: Dropdown filter in Explore page not displaying any options when set to filter using a numeric custom field.
- FIX: Error message when WooCommerce is disabled, causing front-end pages not to load.
- FIX: Missing translation strings.
v2.5.5 – 02 September 2020
- Added compatibility with Elementor 3.0 global typography settings.
- Added support for ordering listings by last modified date in Explore page.
- Fixed timeout issue during demo import.
v2.5.4 – 26 August 2020
- Added support for "Link to URL" column setting in Elementor 3.0.
- FIX: "Show in user account details form" setting, when disabled, causes some profile fields to lose their value.
v2.5.3 – 25 August 2020
- FIX: Login with Facebook not working in incognito mode.
- FIX: Cancelling a promotion package not resetting listing priority in some cases.
- FIX: Styling issues in admin dashboard with WordPress 5.5.
- FIX: Duplicate options in Dropdown filter in Explore page.
- FIX: Dropdown filter options with a comma in their name not yielding any results in Explore page.
- FIX: Issues with account creation during checkout.
v2.5.2 – 22 August 2020
- FIX: Username/Password labels in login form not translatable.
- FIX: "Show in account details" and "Show in registration form" settings for user fields not working.
- FIX: Login/register form styling issues when browser autofills values.
v2.5.1 – 21 August 2020
- FIX: Layout issue in listing preview cards.
- FIX: Missing translation strings.
- FIX: "Sourcemaps not found" notices in developer console.
v2.5.0 – 20 August 2020
- User Roles
- Can be configured in Theme Tools > User Roles.
- Separate register forms for each role.
- Register form can be customized with extra fields (profile picture, about, social links, etc.)
- Redesigned sign-in/register forms and account details form.
- Added ability to switch between the default and alternate roles through the user dashboard.
- Following permissions can be configured for each role: "Can add listings", and "Can switch role".
- Added support for Google reCAPTCHA in sign-in and register forms.
- Added support for Yoast SEO's rich term descriptions in Explore page.
- Localized chart labels in the "Visits" section in user dashboard.
- Added a new demo importer which is faster and more reliable in different hosting environments.
- FIX: Product image not updating when switching between variations in single product page.
- FIX: Cannot search terms with apostrophes in their name in term dropdowns.
- FIX: Error notices in WP Admin > Products.
- FIX: Range filter in Explore page using values from fields of different listing types when the field key is the same.
- FIX: "User Initials" default avatar not applying to comments from guest users.
- FIX: Cannot remove gallery images in some mobile devices.
- FIX: Ordering listings by event date and rating not preserving the correct priority order.
- FIX: Date fields in Add Listing form not working in non-latin languages.
- FIX: After sign-in/register, users are not redirected back to the previous page.
- FIX: Layout issues with range filter in right-to-left languages.
v2.4.7 – 28 June 2020
- Added "Default map zoom level" setting for the Location field map.
- FIX: User cannot upload custom avatar.
- FIX: Expiry rules in a listing type affecting listings of other types.
- FIX: Issues with primary filter in Explore page.
- FIX: User dashboard > Payment Method table layout and styles.
v2.4.6 – 02 June 2020
- FIX: Issue with listing description in quick view template.
v2.4.5 – 01 June 2020
- Extended field bracket syntax with modifiers for the following fields:
Recurring Date Fields
event_date.date Get the date portion of the upcoming event instance, formatted to the site settings
event_date.time Get the time portion of the upcoming event instance, formatted to the site settings
event_date.status Get the event status - Upcoming, Ongoing, or Ended.
Single choice fields
radio-field.label Get the selected option label instead of its values
select-field.label Get the selected option label instead of its values
Multiple choice fields
checkbox-field.labels Get the selected options' labels instead of their values
multiselect-field.labels Get the selected options' labels instead of their values
Date fields
date-field.date Get the date portion formatted to the site date settings
date-field.time Get the time portion of a date formatted to the site settings
Location field
location.short Get the listing address in a shortened format
location.lat Get listing latitude
location.lng Get listing longitude
Number field
number-field.format Get the value from a numeric field, formatted to the site language
- Added bracket syntax support in preview card (head buttons, info fields, footer details)
- Added compatibility with "WP Offload Media Lite" plugin.
- Added support for filtering by decimal values in range filters in Explore page.
- The upcoming event instance in Explore page is now shown based on the event date filter value.
- Optimized Google Maps location autocomplete requests for lower usage costs.
- FIX: Term Checklist field not displaying terms in hierarchical order.
- FIX: Issue with "Order By" filter in category/region/tag pages.
- FIX: Issues with Related Listings, Product Select dropdowns in Add Listing form.
- FIX: Dropdown items cannot be deselected on some mobile devices.
- FIX: Minor issue with user archive page
- FIX: Direct Messages textbox losing focus while typing
v2.4.4 – 12 May 2020
- Added "About" and "Social Networks" fields in user account details.
These are also now shown in the Author block in single listing page.
- Optimized term dropdowns (categories, regions, tags, custom taxonomies) for faster loading.
- Improved performance of some custom widgets in the Elementor editor.
- Display address on location block automatically
- Minor visual changes
- FIX: Translations not applied to multiselect dropdowns.
- FIX: Issues with listing feed cached results.
- FIX: Custom map skins for Mapbox not getting saved in Theme Tools > Map Services.
v2.4.3 – 25 April 2020
- FIX: "Switch Plan" button not showing in User Dashboard > My Listings.
- FIX: Performance issue with "Filter by priority" setting in the Listing Feed widget.
- Listing Feed: Added "Cache results for" setting for better performance.
- Listing Feed: Added "Last modified date" ordering option option.
v2.4.2 – 22 April 2020
- FIX: Map block in single listing displays gray map in macOS Safari.
- FIX: Layout issue in single listing page in macOS Safari.
- FIX: Order by "Relevance" not working in Explore page.
- FIX: Terms with non-latin characters in the slug not working in Explore page.
- FIX: Issues with the recurring date filter in Explore page.
- FIX: Issues ordering by a recurring date field in Explore page.
- "Switch plan" for listing package subscriptions now uses the WC Subscriptions' Upgrade/Downgrade process.
v2.4.1 – 08 April 2020
- FIX: Explore mobile not loading search results automatically.
- FIX: Filtering events with multiple dates not working properly.
- FIX: Header logo and search box overlap on page load.
- FIX: Single term (category, region, etc.) pages on Explore mobile not displaying properly.
- FIX: Mapbox with RTL languages not displaying any location labels.
- FIX: Mapbox geocoder not working when the language in Theme Tools > Map Services is set to Default.
- FIX: Checkboxes filter not working in Explore page classic template.
- Added "Close filters" button on Explore mobile page
- Improved marker clustering when using Mapbox
v2.4 – 05 April 2020
- Events
- Added new "Recurring Date" field type in the listing type editor.
- Included "Event Date" preset field, as well as support for other custom recurring-date fields.
- Added support for recurrence with both regular and irregular repeat intervals.
- Added "Recurring Date" Explore page filter, with preset search intervals (Today, This Week, This Weekend, etc.) as well as a custom range picker with (optional) minute precision.
- Added support for ordering using a Recurring Date field in the listing type editor, then Search Forms > Listing Order.
- Added "Upcoming Dates" content block to display next date recurrences (including ongoing ones).
- Added "Event Date" cover detail to display the upcoming date.
- Added support for displaying the upcoming date in the listing preview card, both as a head button and as an info field.
- Explore page
- Mobile layout has been refreshed.
- Mobile: Added a "primary filter" for each listing type, visible at all times.
- Filter values stored in the URL are now more readable and more compact.
- Scroll position is restored when viewing a listing then going back.
- Single listing page: Refreshed mobile layout
- Added "Expiration rules" section in the listing type editor. Apart from the expiry date, it's now possible to expire a listing when other - conditions are met.
- Added "Blend header to next section" setting for the header in single listing page.
- Added support for Yoast SEO in single term pages (categories, regions, tags, custom taxonomies).
- FIX: Incorrect listing count shown for terms in some scenarios.
- FIX: "Show unique views" dashboard setting not working.
- FIX: Related listings tab if field is restricted to premium packages, keeps loading perpetually in free listings.
- FIX: Masonry layouts not showing the correct amount of columns on some screens.
- FIX: Elementor dropdown settings not working.
- FIX: Proximity filter ignoring listings whose distance is exactly zero.
- FIX: Using apostrophes on text filters (wp-search, location, etc.) not working properly.
- FIX: Range filter not working on Listing Feed widget (when filterig using an Explore page query URL)
- FIX: Structured data displaying an invalid value for the listing rating when there are no listing reviews.
- FIX: Gallery slider arrows being shown when there are no additional slides.
- FIX: Claiming a listing with an existing package not working properly.
- FIX: Issue with permalinks when the listing permalink base is set to a region or category.
v2.3.4 – 14 December 2019
- Added "Cache stats for" setting in Theme Tools > Listing Stats.
- Added default description tags for single listing term pages.
- Added preview card background image size and gallery item count settings.
- Added support for distances smaller than 1km or 1 mile in the proximity filter.
- FIX: Issues when adding multiple basic search form widgets in a single page.
- FIX: Listing feed carousel widget, "Show promoted badge" option not working.
- FIX: Incorrect color for the Youtube icon in social networks section in site footer.
v2.3.3 – 07 December 2019
- FIX: Bookmark button not showing correct bookmark status in preview card (must regenerate cache in Theme Tools > Performance upon updating)
- FIX: Issue with Elementor icons on Firefox.
- FIX: Minor issues with demo importer.
- FIX: "27 > Video Block" Elementor widget not working.
- FIX: Issue with "Share on WhatsApp" button.
v2.3.2 – 04 December 2019
- Added support for page parameter in URL in listing term archive pages.
- FIX: Listing marked as "Closed" when no work hours are entered (preview card).
- FIX: Styling issues with comment form cookie consent message.
- FIX: "Show Promoted Badge" setting in Listing Feed widget not working, badge is always shown.
- FIX: Desktop header menu is shown out of position on some cases.
- FIX: Font Awesome 4 fonts not loading on Firefox.
- FIX: Styling issue in Explore page mobile.
v2.3.1 – 02 December 2019
- FIX: "27 > Map" Elementor widget not displaying listing markers.
- FIX: Issue in iPad landscape mode with preview cards.
- FIX: Pages with a Contact Form 7 form not loading.
- FIX: Font Awesome icons not loading on Firefox.
v2.3 – 01 December 2019
- Added optional caching for preview cards, improving performance in Explore page, Listing Feed widgets,
and wherever preview cards are used, also allowing for a much larger amount of listings to be shown in a single search
request in Explore page without affecting performance. Caching can be enabled in WP Admin > Theme Tools > Performance > Preview Cards.
- Added tools to cleanup database from unused options and transients in Theme Tools > Performance > Data Updates.
- Added new "Classic" Explore page template.
- Redesigned single blog post page.
- Moved Typography settings to Customizer page, allowing for live preview of changes. New typography options have been included.
- Refreshed demo import templates, and fixed issues with the demo import process.
- (WC Subscriptions) Added listing and package details for subscription packages in User Dashboard > Subscriptions.
- Optimized message syncing for direct messages, reducing amount of AJAX requests and fully disabling them when the user is idle or the browser tab is not active.
- Optimized theme and plugin assets, deferring non-critical assets to load after the page has fully loaded.
- Minor UI improvements to Cart and Checkout forms.
- FIX: Location block visible on single listing page even when there is no listing address.
- FIX: Switching the listing type while results are loading in Explore page causes duplicate results.
- FIX: Inaccurate term counts shown in some cases. Added tool to re-calculate all counts in Theme Tools > Performance > Data Updates.
- FIX: Yoast SEO breaks single category/term pages.
- FIX: Explore No Map template auto scrolls to the widget on page load.
- FIX: Explore default template - when set to display three columns of search results, map is no longer accessible.
- FIX: Date filter in Explore page not working properly.
- FIX: Related Listing section in preview cards only works with the preset Related Listing field.
- FIX: Store tab in single listing page can't display products from single product select fields.
- FIX: Selecting a sub-category in the basic search form doesn't handover the sub-category to the Explore page.
- FIX: Elementor Pro Locations page settings not working.
- FIX: Error in Edit Listing page when a custom taxonomy that has been deleted is still used.
v2.2.2 – 03 October 2019
- Direct messages, use default marker image when listing has no logo
- FIX: "Get Directions" quick action not consisten with "Get Directions" link in the Location content block.
- FIX: Missing "Edit Listing" button for pending listings in User Dashboard > My Listings.
- FIX: Bookmark icon not loading
- FIX: Explore tabs in the listing type not being saved
v2.2.1 – 02 October 2019
- Fixes an issue with the Related Listing field causing an error in Add Listing form.
v2.2 – 01 October 2019
- Related listings
- Added ability to have multiple related listing fields
- Added ability to have multiple related listing tabs in single listing page
- Four relation types between listings: Has One, Has Many, Belongs To One, and Belongs To Many
- Added support for two-way selections
- Added ability to select listings from different authors
- Added "Related Listing" Explore filter
- New performant data structure, and automatic migration of the related listing data from previous versions
- Updated UI for the listing type editor, with better performance.
- Added "Default filter values" in Elementor settings for "27 > Explore" widgets.
- Added "Colored Icons" template option for the Social Networks block in single listing page.
- User Dashboard > My Listings: Users can now filter their listings by status.
- User Dashboard > My Listings: Users can now resume submission on pending payment and previewed listings.
- Tabs, Accordion, and Details content blocks in single listing page now support WYSIWYG content from WP Editor fields.
- Direct Messages: Added listing-specific conversations
- Upgraded to Font Awesome 5, keeping compatibility with v4.
- Added "Notify user on new reviews" email notification in WP Admin > Listings > Settings.
- On listing submission, if the user has additional cart items, the cart page will be shown first to avoid accidental purchases from direct checkout.
- Added filter by Author in "WP Admin > Listings" screen.
- FIX: Radio button filters on Explore page not retaining selection on page reload.
- FIX: When using Google Maps, address geocoding not working sometimes on Explore page.
- FIX: Remove unsupported fields from quick actions, cover details, and content blocks, which would cause blocking errors.
- FIX: Listing feed widget rendering unwanted shortcodes.
- FIX: Terms with custom icon image not displayed properly in single listing page with the Outlined Icons template.
- FIX: Shortcode block causing an error when trying to display listing categories (now shows a comma-separated list of categories).
- FIX: Line breaks from Textarea and WP Editor fields not getting rendered properly in single listing page.
- FIX: Explore page - Range filter with a single handle not working.
- FIX: Review stars not displayed properly on Internet Explorer and Edge when half-star mode is enabled.
- FIX: Backend listing form: Switching package doesn't apply the new package priority to the listing.
- FIX: When someone registers through Google or Facebook, the WooCommerce "New account" email isn't sent.
- FIX: Header menu items not centered properly on Chrome.
v2.1.7 – 17 July 2019
- Added "Notify users on listing approvals" email notification in WP Admin > Listings > Settings.
- Performance improvements in Explore page and Direct Messages modal (fewer Ajax requests, faster responses, etc.)
- Added location and proximity details in the Order dropdown for Nearby order.
- Added ability to override theme images using a child theme.
- Direct Messages: Added ability to block a user from messaging you.
- If "User Email Verification for WooCommerce" plugin is active, users registered with a social network are marked as verified automatically.
- FIX: When creating a new listing in backend, load fields immediately after choosing a listing type.
- FIX: "Notify admin on new listing submissions" email notification getting sent twice after user completes checkout.
v2.1.6 – 28 June 2019
- Added support for nearby listings order in single category page.
- Added decimal precision support for Range filters in Explore page.
- Added an admin email notification when a listing gets reported, and a pending reports for review indicator in WP Admin > Listings > Reports.
- Fixed issues with Switch Package for listings from WP backend.
- Added "Learn More" links for Listing Package, Priority, and Verification Status in Edit Listing page in WP Admin.
- Added "Mark Verified" setting to listing products and paid listing packages.
- Added "Feature listing" setting to paid listing packages.
- Added "Is Claimable" setting to paid listing packages, to make it possible to keep listings claimable even after applying a package.
- Added "Mark claimed listings as verified" setting and a "Learn More" link for Claim Listings in WP Admin > Listings > Settings.
- Improved Author metabox in edit listing page in WP Admin.
- FIX: Map cluster popups on mobile devices not opening properly.
- FIX: Relist not setting the listing status to 'publish' in some cases.
- FIX: Listing subscription free trial not working properly.
- FIX: Subscriptions linked to the package not resetting the package counts on renewal.
- FIX: Users deleting a pending listing from the user dashboard results in the listing's package gaining back a slot.
v2.1.5 – 24 May 2019
- FIX: Required listing fields not accepting "0" as field value.
- FIX: Missing block title for description block in single listing page.
- FIX: Styling issues with Social Networks and Work Hours field in backend edit listing form.
v2.1.4 – 23 May 2019
- FIX: Error with section background videos causing the Elementor page preview to not load.
- FIX: Unable to preview pending listings from WP Admin > Listings.
- "Claim requests" link in user dashboard is now only visible if there are any pending claims.
v2.1.3 – 22 May 2019
- FIX: Multiple issues with Switch Plan for listings.
- FIX: Error thrown when a listing subscription expires (WooCommerce Subscriptions).
- FIX: Issue with 27 > Map widget when a single listing is displayed in Mapbox.
- FIX: HTTPS warning when using user initials default avatar on guest users.
- FIX: Unable to attach images to listing reviews.
v2.1.2 – 04 May 2019
- FIX: Basic search form dropdowns auto-selecting the first item.
- FIX: Listing logo not visible in WP Admin > Listings table.
- FIX: Usernames and Term names with special characters not being displayed properly.
- FIX: Explore page mobile, browsing categories tab doesn't update search results.
- FIX: Direct messages - part of the message contents not visible on some cases.
- FIX: Image gallery icons missing.
v2.1.1 – 02 May 2019
- FIX: Missing pending listings indicator in the WP Admin > Listings menu item.
- FIX: Single dropdown filters in Explore page auto-selecting the first item.
- FIX: Term select fields in backend listing form not getting saved.
- FIX: "View Claim Requests" button still visible when there are no claim requests or claims are disabled.
- FIX: Missing translation strings.
v2.1 – 01 May 2019
Direct Messages
- Enable in WP Admin > Theme Tools > Direct Messages (enabled by default)
- Direct Message quick action in listing type editor
- Added support for custom avatar uploads in User Dashboard > Account Details and WP Admin > Users > Your Profile.
- New default avatar option "User Initials Avatar" in WP Admin > Settings > Discussion

Improvements
- Added "Term Hierarchy" template to Category/Region/Custom Taxonomy fields in Add Listing page and basic search form (available in Explore page since 2.0).
- Added "Open in new tab" setting for custom quick actions in single listing page.
- Added "Share to Telegram" in the share dialog in single listing page.
- Added support for non-latin characters in Listing base, Listing Type permalink base, and Category/Tag/Region base in Settings > Permalinks.
- Added ability to order similar listings randomly.
- Custom quick actions in single listing page can be linked to a listing tab, using the tab ID, e.g. `#store`.
- Added the active package name for each listing in User Dashboard > My Listings page.
- Added ability to display visit stats for the last 6 months and last 12 months in the user dashboard.
- Added ability to toggle categories on/off in the visits chart through WP Admin > Theme Tools > Listing Stats > Visits Chart > Chart Categories setting.
- Added "Email Notifications" section in WP Admin > Listings > Settings to manage what actions users and admin are notified/emailed for.
- Added support for "Header, Footer & Blocks for Elementor" plugin.
- WP Admin > Listings, added filter by category & region, and improved keyword search.
- FIX: Elementor Pro throws an error when creating Single Post templates.
- FIX: Video Block in single listing page not working when using shortened video urls (YouTube).
- FIX: Right-to-left style issues with the search form widget.
- FIX: Problems with Share to WhatsApp and Mail in single listing page.
- FIX: After a listing promotion ends, the listing priority is always set to Normal, instead of retaining it's pre-promotion value.
- FIX: Listing Type Import not working on some browsers.
- FIX: Datepicker Year dropdown not working in some RTL languages.
- FIX: Listing content not recognizable by Yoast SEO in Edit Listing page in WP Admin.
- FIX: Single term pages being marked as Explore page duplicates by search engines.

Explore
- Added "Explore Tabs" section in the Listing Type Editor > Search Forms, to manage what tabs are shown in Explore page for each listing type.
Default tabs remain Filters + Categories, but in addition to that, Regions, Tags, and Custom Taxonomy tabs can now also be used.
- Categories, Regions, Tags, and Custom Taxonomy tabs in Explore page now feature a new way to browse terms, with hierarchical ordering, and expanded details for each term.
- Added default map location and zoom levels Elementor widget settings in Explore page (when there are no map markers to show)
- Added "My Location" map button in Explore page.
- Added ability to filter listings by priority level and to toggle priority order on/off in the Listing Feed Elementor widget.
- Explore page map: For listings in the exact same location, the generated cluster now opens a popup with a scrollable list of all listings in the cluster.
- FIX: Markers being merged to clusters too early, and being shown incorrectly on first load on mobile devices in Explore page.
- FIX: Custom permalinks for Categories/Regions/Tags not redirecting to Explore page.
- FIX: "Reset Filters" on Explore page not loading initial results in some cases.

Add Listing Page
- Added "Maximum number of uploads allowed" setting for File/Gallery fields in the listing type editor.
- Fixed multiple issues with File fields for logged out users, for sites that don't require an account to submit listings.
- Added compatibility with media offload plugins (shout-out @interfacelab)
- Added min/maxlength settings for Text, Textarea, WP Editor fields in the listing type editor.
- Description field now supports package visibility rules; it's also not a mandatory field for every listing type anymore.
- Checkbox field now can display a list of options, instead of a singular checkbox.
- Added ability to deselect the value in Radio Buttons field when the field isn't set as required.
- Improved Author dropdown in backend listing form.

Claims
- An email to the site admin is now sent on new claim requests.
- Fixed issue with incorrect email formatting, and unsupported characters.
- Fixed issue with packages that are not set to be used for claims still being shown in the claim package selection.
- Added "Filter By Claim Status" in WP Admin > Listings > Claim Entries. By default Pending claims are shown.
- Added "View claim requests" link in User Dashboard > My Listings.

Free Download MyListing v2.6.9 NULLED – Directory & Listing WordPress Theme :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 30K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress