Minimal Posts Revolution For Elementor v1.0.0 NULLED WordPress Plugin

Minimal Posts Revolution For Elementor WordPress Plugin là plugin tuyệt vời cho Elementor, bạn có thể tạo bố cục bài đăng trong vài bước. Bạn có thể chọn hiển thị giữa 5 bài đăng, 2 loại băng chuyền, 1 loại biểu ngữ bài đăng với màu tùy chỉnh.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/minimal-posts-revolution-for-elementor-wordpress-plugin/33426542

Other :

Yêu cầu Elementor cài đặt nếu bạn muốn sử dụng plugin này. Bởi vì đây là một phần bổ trợ cho tính năng Elementor

Team Vision dành cho Elementor:

  • 5 loại bài viết
  • Hiển thị băng chuyền 2 bài viết
  • 1 hiển thị mã thông báo bài viết
  • Màu tùy chỉnh (Màu chính có độ mờ)
  • Hoạt ảnh (hơn 200)
  • Sẵn sàng dịch (bao gồm các tệp .po / .mo)
  • Theo thứ tự: ID, tác giả, tiêu đề, tên, ngày tháng, đã sửa đổi, cha mẹ, rand, lượt xem bài đăng
  • Đặt hàng: DESC, ASC
  • Nguồn: Bài đăng WP, Loại bài đăng tùy chỉnh

Free Download Minimal Posts Revolution For Elementor v1.0.0 NULLED WordPress Plugin :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress