Mega Main Menu v2.2.2 – WordPress Menu Plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Mega Main Menu là Plugin trình đơn đáp ứng tuyệt vời. Các tính năng: biểu tượng, dính, các biến thể thả xuống lớn, bảng màu tùy chỉnh, hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Bạn có thể đặt bất kỳ nội dung nào trong danh sách thả xuống: liên kết, văn bản, hình ảnh, tiện ích con và mã ngắn. Tùy chỉnh thả xuống thật dễ dàng với “Mega Main Menu”.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/mega-main-menu-wordpress-menu-plugin/6135125

Tính năng Mega Main Menu

Khả năng tuyệt vời . Menu cố định, biểu tượng, trình đơn thả xuống tuyệt vời, biểu trưng và tìm kiếm – có thể xuất hiện trong một menu. Những khả năng này sẽ trông tuyệt vời trên bất kỳ trang web nào.

Biến thể màu sắc không giới hạn . Bạn có thể dễ dàng thay đổi màu sắc cho bất kỳ thành phần menu nào. Bạn có thể sử dụng màu phẳng, độ dốc và hình nền. Điều đó giúp bạn tùy chỉnh menu cho màu sắc được sử dụng trên trang web của mình.

Danh sách thả xuống: 10 kết hợp . Tùy chỉnh trình đơn thả xuống thật dễ dàng với Mega Main Menu. Bạn có thể đặt bất kỳ nội dung nào trong danh sách thả xuống: liên kết menu, văn bản, hình ảnh, tiện ích con và mã ngắn.

1600 Biểu tượng Vector . Sử dụng hơn 1600 biểu tượng trong menu và trang web của bạn. Biểu tượng vectơ là đồ họa sắc nét sẽ trông tuyệt vời trên mọi thiết bị có độ phân giải bất kỳ.

Hơn 600 Phông chữ Google . Bạn có thể chọn từ hơn 600 phông chữ google cho menu của mình. Thay đổi phông chữ rất dễ dàng từ bảng điều khiển quản trị của bạn.

Tương thích WPML . Đã được kiểm tra và chấp thuận bởi nhóm WPML . Tương thích với các trang web đa ngôn ngữ và hỗ trợ RTL. Định cấu hình plugin WPML của bạn và Mega Main Menu sẽ tự động hoạt động với nó.

Hỗ trợ thân thiện . Hỗ trợ của chúng tôi rất thân thiện. Chúng tôi thường quay lại với bạn trong vòng chưa đầy 24 giờ. Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn giải quyết mọi vấn đề và lắng nghe mong muốn của bạn.

Mega Main Menu v2.2.2 - WordPress Menu Plugin Mega Main Menu v2.2.2 - WordPress Menu Plugin Mega Main Menu v2.2.2 - WordPress Menu Plugin Mega Main Menu v2.2.2 - WordPress Menu Plugin Mega Main Menu v2.2.2 - WordPress Menu Plugin Mega Main Menu v2.2.2 - WordPress Menu Plugin

Mega Main Menu v2.2.2 - WordPress Menu Plugin Mega Main Menu v2.2.2 - WordPress Menu Plugin

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Mega Main Menu v2.2.2 – WordPress Menu Plugin nulled changelog
2.2.2 (2022.05.31) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Fixed compatibility errors related to WordPress 6.0.
- Fixed compatibility errors related to PHP 8.x.
2.2.1 (2020.09.23) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added "Post List" type of dropdown.
- Improved compatibility with Avada Theme.
- Improved Auto-Update feature.
- Improved admin settings page loading speed.
- Improved framework.
- Fixed a few small CSS bugs.
2.2.0 (2019.06.27) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added option to add MMM to the page content with help of Blocks (Gutenberg).
- Improved "RU" Russian translation.
- Improved framework.
- Fixed few small HTML bugs.
- Fixed few small CSS bugs.
2.1.8 (2019.03.22) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added "FontAwesome v5" (3000+ icons).
- Added option "Logo link".
- Added ability to use Google Fonts that were selected in the plugin settings in the TinyMCE (classic) editor.
- Improved framework. Better function for detection of all taxonomies (post types).
- Improved "RU" russian translation.
- The closing PHP-tag has been removed in all PHP-files i.e "?>".
- Removed "FontAwesome v4" (400+ icons).
- Fixed the problem of the "background gradient generator".
- Fixed PHP-error on "Customize" page.
- Fixed few small CSS bugs.
2.1.7 (2018.04.03) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added predefined skins.
- Added 12 color schemes.
- Added option to hide/show menu items depending on user role.
- Added ability to select different logos for each menu (You may need to configure logo again).
- Added ability to display logo only for Sticky or Desktop or Mobile.
- Added option 1200px for "Responsive Resolution".
- Improved framework.
- Improved ARIA accessibility.
- Fixed small PHP-error in common functions.
- Fixed few small CSS bugs.
2.1.6 (2018.03.07) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Important change!!!: CSS selector "#mega_main_menu" is longer available in primary container. You will need to chnage CSS from "#mega_main_menu" to ".mega_main_menu" in all your custom CSS codes.
- Added ability to translate plugin with help of .PO and .MO files. We are offer free plugin from our portfolio for quality translations to other languages.
- Added Russian language translation.
- Updated list of Google Fonts. 900+ fonts are available.
- Improved general compatibility with some Themes.
- Improved JS-functions that related to editing menu structure.
- Improved WooCommerce Cart, now shows up number of items in the cart.
- Improved mobile menu compatibility.
- Fixed few small CSS bugs.
2.1.5 (2017.06.16) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added opportunity to reset plugin configuration.
- Added "Linearicons-Free" set of icons.
- Improved compatibility with latest version of BuddyPress
- Fixed issue with file selection from Media Library.
- Fixed few small CSS bugs.
2.1.4 (2017.03.07) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Fixed few bugs related to layout and skins.
- Improve and optimized the framework.
2.1.3 (2016.10.28) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Improved compatibility with WP 4.6.x.
- Improved compatibility with PHP 7.x.
- Improved compatibility with Themes that built on Bootstrap framework.
- Compatible with "Nav Menu Roles".
- Improved Documentation.
2.1.2 (2016.04.19) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Improved compatibility with WP 4.5.
2.1.1 (2015.09.09) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Fixed JavaScript bug that occurs in previous version.
2.1.0 (2015.08.24) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Improved compatibility with WP 4.3.
- Improved compatibility with different versions of PHP.
- Fixed problem with "Widgets.
- The content of the "searchform.php" is moved to the "handler.php".
- Fixed few small CSS bugs.
2.0.9 (2015.06.26) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Fixed problem with "Tabs" type of dropdown.
- Fixed few PHP bugs that related to the skin.php.
- Fixed problem with detection of custom post types.
- Fixed few small CSS bugs.
- Updated "PrettyPhoto" sources.
2.0.8 (2015.05.19) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added the ability to "Auto Update".
- Fixed few small CSS bugs.
2.0.7 (2015.04.25) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Fixed problem with "Mobile Mode" (responsiveness).
- Fixed problem with "add_query_arg" and "remove_query_arg" functions.
2.0.6 (2015.03.14) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added ability to show menu in the website content using [shortcode].
- Added option to select "Trigger" for dropdowns (Click, Hover).
- Added option "Push Content Down" when the dropdown is visible.
- Improved BuddyPress compatibility (added link to the sign up page).
2.0.5 (2015.02.21) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added another set of icons (Bootstrap Glyphicons 400+).
- Added option to select sets of icons you want to use (Specific Options).
- Added option to show recent posts from all sites in the Multisite Network.
- Added ability to use [shortcodes] in the Navigation label.
- Improved caching function (solved problem of the allow_url_fopen).
- Fixed few small CSS bugs.
2.0.4 (2015.01.14) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Improve and optimized the framework.
- Added field to select image for the "Custom Icon" on the "hover" status.
- Changed structure of directories and inner files.
- Fixed a problem of the duplication of submenus in some cases.
- Fixed few small CSS bugs.
2.0.3 (2014.10.22) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added layout of the dropdown menu with tabs.
- Added settings of the dropdowns for all menu levels.
- Added option to pull the menu item to the other side.
- Using the section "Settings of the Structure" you can remove icons files from the load.
- Fixed few small CSS bugs.
2.0.2 (2014.07.15) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added few "hooks" for developers.
- Added justified alignment.
- Updated Bootstrap sources.
- Fixed few small CSS bugs.
2.0.1 (2014.05.10) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added option "Responsive Resolution" (768px, 1024px ...).
- Added option "Full Width Initial Container".
- Fixed a problem of the "Additional Styles".
- Fixed a problem of the "Icons Modal Windows".
- Fixed a problem of the "Saving Plugin Settings".
- Fixed a problem of the default plugin configuration.
- Fixed a problem of the "Colorpicker" in WP 3.9.
- Fixed few small CSS bugs.
2.0.0 (2014.04.29) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Absolutely new improved framework!
- Changed structure of directories and inner files.
- Added option "Add WPML switcher in menu".
- Improved accessibility to all menu items using the "tab" key.
- Fixed a problem of the "Modal Windows" in WP 3.9.
- Fixed a problem of the vertical alignment in the first level items.
- Fixed a problem of the contact forms inside dropdowns.
1.1.4 (2014.04.16) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added the ability to change the menu "Primary style".
- Added option "Description of the Menu Item".
- Added "Visibility Control" option (Visible Only to Registered Users).
- Added option "Size of the Icons in the dropdown menus".
- Removed the option "Hide Icon of This Item". NEW: set empty value to hide icon.
- Improved CSS caching function.
- Improved image cropping function.
- Improved some CSS rules.
1.1.3 (2014.04.01) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added option "Add BuddyPress toolbar in menu".
- Added support of the "Right To Left" sites (RTL).
- Added option to set height of the first level items when menu is sticky (or mobile).
- Improved a few CSS rules.
- Improved responsive mode.
- Fixed a problem of the "Sorting of the Menu Structure".
1.1.2 (2014.03.10) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added option to select any custom taxonomy in "Recent Posts Dropdown".
- Added capability to globally disable some structure settings.
- Added "Smooth Scroll" effect for anchor links.
- Added capability to change color of the plain text in dropdowns.
- Improved behavior of the "Sticky menus".
1.1.1 (2014.02.25) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Improved Sidebar Menu (any number menus on one page).
- Improved compatibility with Network (WP Multisites).
- Improved compatibility with some templates (inclusive Ultimatum).
- Improved WooCart, AJAX instead statick cart.
- Improved functions that process the description of the post.
- Fixed option "Background image of the primary container".
- Fixed link on backup file with plugin settings.
1.1.0 (2014.02.13) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added function for import/export of the settings.
- Added option "Add WooCart in menu".
- Improved compatibility with some templates.
- Improved compatibility with WP-multisites.
- Changed behavior of the menu on handheld devices.
- Changed the names of some CSS classes.
- Fixed a problem of the custom icons in modal window.
1.0.9 (2014.01.23) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added feature to disable icons globally.
- Added a few additional icons.
- Fixed a problem of the some CSS styles.
- Fixed a problem of the link on logo.
- Fixed a problem of the "Modal Window of Icon Selection".
1.0.8 (2014.01.13) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added "Mega Main Sidebar Menu" widget.
- Improved compatibility with different templates (inclusive Artisteer).
- Changed functionality to create dropdown with the widgets (multiple widget areas).
- Fixed a problem of the colorpicker in the "Additional styles".
1.0.7 (2013.12.25) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added animation effects.
- Changed the names of some CSS classes.
- Fixed a problem of notifications about strict standards in WP_DEBUG mode.
1.0.6 (2013.12.17) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added option to customize the colors for search box.
- Improved caching CSS styles.
- Changed colorpiker from "standard WP" to "Bootstrap colorpiker 2.0".
- Changed the names of some CSS classes.
- Fixed a problem of the "Modal Window of Icon Selection" in WP 3.8.
1.0.5 (2013.12.09) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added ability to create menu with the vertical direction (for sidebars).
- Added ability to enable/disable "Menu Minimization on Handheld Devices".
- Changed widgets dropdowns settings. Now two areas for widgets instead of one (in each area can be a different set of widgets).
- Changed the names of some CSS classes.
- Fixed a problems of the dropdown menus on handheld devices.
1.0.4 (2013.12.02) – requires full plugin settings.

- Added ability to assign a color scheme for each menu item.
- Added ability to upload custom raster icons.
- Added ability to select any Google fonts for the menu.
- Added field for "Castom CSS".
- Added option to enable/disable responsiveness on handheld devices.
- Changed the structure of the admin interface for the plugin.
- Changed "Submenu Columns" option, now has the ability to select columns from 1 to 10.
- Changed the names of some CSS classes.
- Fixed a problem of the transfer of the last menu item on a new line in FireFox.
1.0.3 (2013.11.24) – requires to setting only those options that did not exist previously.

- Added ability to select "Drop to Center" value for "Side of dropdown elements" option.
- Fixed a problem of correct displaying of the item for which set the options "Hide Icon of This Item" and "Hide Text of This Item".
Tải Miễn Phí Mega Main Menu v2.2.2 – WordPress Menu Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup