Luna Web Radio Player v6.22.05.25


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Luna Web Radio Player WordPress Plugin là Radio trình phát trực tiếp HTML5 gốc dựa trên trình duyệt đầu tiên trên toàn thế giới ở thế hệ thứ tư, phát tất cả các luồng MPEG-Audio và AAC-Audio và được viết bằng JavaScript tương thích với iOS, Android và hỗ trợ tất cả các trình duyệt Firefox, Chrome, Safari, IE và Opera! Nó hoạt động đáp ứng và cho phép bạn nhanh chóng kết nối luồng radio đa nền tảng vào các trang web của mình. HTML5 MP3 Radio FM MP3 Stream Player có thể lấy “Thông tin bài hát đang phát” trên trình phát dưới dạng StreamTitle cho tiêu chuẩn Shoutcast 2, Icecast 2, Radionomy, Radiojar và Radio.co.

 

 

 

Luna Web Radio Player v6.22.05.25

Luna Web Radio Player v6.22.05.25

TẤT CẢ CÁC TÍNH NĂNG Luna Web Radio Player WordPress Plugin:

 • 2 giao diện người dùng khác nhau cho bố cục nhỏ và lớn
 • phát tất cả các luồng radio MPEG-Audio và AAC-Audio
 • hỗ trợ nền tảng rộng rãi, trình duyệt chéo và đa nền tảng (Máy tính để bàn, Android, iOS, … DANH SÁCH TƯƠNG THÍCH )
 • Công nghệ phát trực tiếp HTML5
 • đọc thông tin bài hát cho icecast2, broadcast2, radionomy & Radiojar, Radio.co
 • Ảnh bìa
 • thiết kế nhỏ và đơn giản
 • đáp ứng đầy đủ
 • thanh trượt âm lượng có thể kéo
 • tắt tiếng
 • 7 hiệu ứng âm thanh hình ảnh
 • các trường hợp đa dạng

Link Demo : https://codecanyon.net/item/native-flash-radio-wp-plugin/9987649

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Luna Web Radio Player v6.22.05.25 nulled changelog
Luna Web Radio Player V6.22.05.25

- add: control the scroll direction from radioname & songtitle
- add: visualizer type 9 for horizontal volume bar animation
Luna Web Radio Player V6.22.04.25

- add: local storage option for saving volume visualizer type local
Luna Web Radio Player V6.22.04.21

- add: check CORS POLICY on playing
Luna Web Radio Player V6.22.04.19

- fixed: read meta-title from SSL Stream
Luna Web Radio Player V6.22.04.08

- removed: jQuery
V5.22.03.19

- add: Parameter VisualizerGhost.
Luna Web Radio Player V5.21.11.19

- removed: deprecated createScriptProcessor for next Google Chrome Update.
Luna Web Radio Player V5.21.01.28

- fix: more compatibility to iOS 8 & 9
Luna Web Radio Player V5.20.09.08

- add: multicolor visualizer mode for all visualizers
- add: many new parameters for visualizer
- fix: ellipsis on scroll text
- fix: visualizer 8 on small user interface
- fix: utf8 on icy-meta-data
Luna Web Radio Player V5.20.08.31

- add: pseudo autoplay
- add: parameter for remove live icon
- add: parameter for remove visualizer button
- add: restore the user set volume
- add: reload owncoverimage on next song
- fix: center cover image on bootstrap
- fix: utf8 on icy-meta-data
Luna Web Radio Player V5.20.07.07

- add: visualizer type 9
Luna Web Radio Player V5.20.07.02

- fix: iOS audio bug on pause/play, now is it native and not more ondemand
- fix: position from big player glow background for better border less integration
- fix: UTF8-support for icy-meta-data
- add: responsive height on small player for mobile devices. Read documentation!
- add: visualizer type 8 for volume bar animation (only for real mode)
- add: visualizer type 0 for no animation
Luna Web Radio Player V5.20.06.02

- change: audio visualizer type 6 is now centered with the volume control
Luna Web Radio Player V5.20.05.27

- fix: Marquee scroll for multiply instances
- fix: support more older browsers
Luna Web Radio Player V5.20.05.25

- fix: icecast parser
- add: option for onlycoverimage.
Luna Web Radio Player V5.20.05.20 reprogrammed

- Please read the complete documentation before upgrading:
- other: filename is renamed
- new: network engine
- new: documentation
- new: marquee
- other: parameter names are renamed
- better: responsivitiy
- better: iTunes Cover now in bigger size
- add: more options for reading metadata
- add: option to read the metadata directly from stream
- add: cover will be load automaticaly over radionomy
- add: cover will be load automaticaly over radiojar
- add: cover will be load automaticaly over radio.co
- less: only one fonttype for both titles
- add: font-ratio
- add: continues playing after network disconnect
- add: display the buffering
- add: display live icon for ready to play
- add: button to switch the audio visualizer mode
V4.20.04.22

- fix: Cover Images on IOS-Devices
Luna Web Radio Player V4.20.04.09

- new: square/circle cover image for big user interface
- new: only RadioCover mode
- new: disable itunes-hyperlink mode
Luna Web Radio Player V4.20.03.04

- add: support for radio.co cover
- fix: fallback.php CURL-Function. Thanks to christian-host!!!
Luna Web Radio Player V4.20.01.17

- add: support for radio.co
Luna Web Radio Player V4.20.01.06

- fix: mobile version with older jquery version
Luna Web Radio Player V4.19.10.07

- update: fallback.php for more compatibility
Luna Web Radio Player V4.19.05.08

- update: WordPress 5.2 compatibility
- update: little bugfixes
Luna Web Radio Player V4.19.03.17

- update: documentation
Luna Web Radio Player V4.19.03.09

- remove: external copy protection
- add: internal copy protection
Why is my radio not registered anymore?
Luna Web Radio Player V4.19.02.22

- fix: WordPress Woocomerce
Luna Web Radio Player V4.19.01.08

- fix: radiojar
- fix: itunes API
V4.18.12.15

- fix: autoplay (if you use analyzer in real mode, this will now set automaticaly in fake mode)
- fix: you can change the current stream playing into a other one
V4.18.12.04

- fix: preload streamURL in pause mode
V4.18.09.07

- fix: support for Motorola smartphones and Samsung smartphones. Thanks on maikocosta!
V4.18.08.13

- add: support for radiojar song title
V4.18.08.12

- fix: UTF8 for shoutcast 1 song title
V4.18.08.02

- fix: synchronize streaming after paused. Thanks a lot for beta testing to djp_pressure!
V4.18.07.26

- fix: fast play
- fix: autoplay for desktop version
V4.18.05.03

- fix: the new Chrome Issue and Autoplay police. Thanks a lot to djp_pressure!
V4.18.03.18

- To Play, or Not to Play: Safari autoplay modus is now disabled
V4.18.02.28

- add: 2 new sound analyzer animation
V4.18.02.23

- add: fallback php script
- remove: 2 php-scripts
V4.18.02.20

- update: documentation with a list of CORS PROXY SERVER for SSL
- fix: any IE11 problems
V4.18.02.19

- change: the play/pause buttons, shadow size on big interface
V4.18.02.17

- add: 2 different user interfaces for small and big designs
- add: parameter for own background color
V4.18.02.03

- fixed: Songtitle with komma on ShoutCast 1
- fixed: Marquee on fixed width
V4.18.02.01

- add: 6'th analyzer animation
V4.18.01.31

- add: use corsproxy for streamurl
V4.18.01.29

- add: automatically reconnect after a network-disconnect
V4.17.12.29

- add: 5'th analyzer animation
V4.17.12.27

- add: usecover, if you want or don't want the cover feature.
- add: affiliatetoken, if you want use cover feature with iTunes Affiliate Program.
- change: corsproxy, here you can now use none or nothing as value.
V4.17.12.23

IMPORTANT: Bevore use this plugin, you must register your domain on https://radioplayer.luna-universe.com/register
- add: Cover from current song.
- add: Click on Cover will open iTunes.
- add: Radio Cover if no cover available from current song.
V4.17.12.19

- update: parameter for ownsongtitleurl. Now you can use a own script for reading current song title.
V4.17.12.17

- add: 4'th analyzer animation
V4.17.12.16

- add: analyzertype, 3 different animations for audio-analyzer
V4.17.12.14

- update: documentation
V4.17.12.13

- add: full support for radionomy server with API
- fix: marquee scroll for radio title
V4.17.12.12

- performance update for multiple radio players
V4.17.12.10

- deprecated: settings.xml, only script parameter
- renamed: some script parameter: channelurls->streamurl, analyzer->useanalyzer
- add: useanalyzer have now new values: nothing, fake, real (works only on CORS server)
- add: use this radio without server scripts (works only on icecast 2, shoutcast 1, shoutcast 2)
- change: google fonts loading is controllable over parameter: songgooglefontname and titlegooglefontname. Leave it empty will prevent to loading the fonts
- new documentation
V4.17.11.07

- fix: iOS & MAC OS Safari double pause button
V4.17.11.01

- fix: stopped all other radio players on start streaming
- fix: is apostrophes in song metadata
HALLOWEEN UPDATE V4.17.10.26:

- reprogrammed for more compatibility
- flashless player: removed flash, just HTML5
EASTER UPDATE V3.17.04.17:

- multiple bugfixes for more compatibility
- add analyzer display for shoutcast 2.5.x servers
big update V3.16.05.11

- recoded (massive bugfixes)
- icons now svg
- new parameter: fontcolor
halloween update V3.15.10.31

- add: API 0.1 (read the documentation)
- add: for multipy instances stop automaticaly all other flashradios
- add: set your own font for title and own font for song name
- add: set your first solution (FLASH or HTML) Player will then run on Flash or on HTML5 audio
- fixed: issue songtitle on icecast was the radioname
- fixed: issue visible 1×1 white pixel from flash
V3.15.06.18

- add: AAC Support
V3.15.04.20

- fixed: Google Chrome 42 issue. Currently will Chrome now work in Flash with fallback HTML5. HTML5 have currently no spectrum-analyzer.
V3.15.02.20

- fixed: IE11 and FF35 Problems
- add: now you can disable the context menu (right click) check the documentation
V3.15.02.03

- add: infotext & infolink for right click
- bugfix: Buffering…
- bugfix: utf8 special characters in Songtitle
V3.15.01.15

- add: start volume
V3.15.01.02

- add: own songtitle URL
V3.14.11.16

-Fixed: Android-Chrome Bug
V3.14.11.13

- add: more browser support. /#compatibility
- add: multiply instances
V3.14.11.06

- add: volume fade-in on press play
V3.14.11.01

- add: Icecast 2.0 SongTitle support
V3.14.10.25b

- Fixed: Autoplay
V3.14.10.25

- Complete new streaming technology
- Inline graphics (no /img folder)
- iOS 8.1 support
- no support more for browser IE8 or older
IMPORTANT: Please read the readme.pdf fort he new embed technic.

V3.14.10.20

- Fixed: mobile Browsers Detection
V3.14.10.18

- iFrame lock disabled
V3.14.09.24

- Compatible: Android 4.4.2 with Chrome 37.0.2062.117
- Compatible: Android 4.4.3 with Chrome 37.0.2062.117
V3.14.09.23

- Bugfix: truncated g s and p s in radio and title textfields/
- Update: Streaming Engine
V3.14.07.19

- Bugfix: Chrome > 35 can the player not play in HTML5 Mode
- New Fonts (Google-Font: Oswald)
V3.14.07.17

- Bugfix: Titletext is now utf8_encoded for special characters (thank to Radio Grün Weiß)
V3.14.05.24

- Add: Text-Scrolling can now setting to AUTO
- Bugfix: Text is not more cropped
V3.14.03.21

- Bugfix: shoutcast 2 song information
- Bugfix: right-mouseclick on body
V3.14.03.10

- NATIVE RADIO – Logo removed -> on this place is MUTE Button added
- Contextmenu is added with note for NATIVE RADIO
- bugfixes
Tải Miễn Phí Luna Web Radio Player v6.22.05.25 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup