Lottery for WooCommerce v2.1.7


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Lottery for WooCommerce là một plugin xổ số đầy đủ tính năng để tạo và quản lý xổ số trực tuyến trong WooCommerce Shop của bạn.

Lottery for WooCommerce là một hệ thống xổ số / rút thăm may mắn cho WooCommerce. Sử dụng plugin này, bạn có thể chạy xổ số, cuộc thi, quà tặng, xổ số, v.v., hỗ trợ cả vé miễn phí và trả phí. Bạn cũng có thể thiết lập một Câu hỏi mà người dùng nên Trả lời để tham gia Xổ số, do đó biến nó thành một trường hợp kỹ năng hơn là tình cờ .

Lợi ích của Lottery for WooCommerce

1. Tăng doanh thu

Chạy hệ thống xổ số / rút thăm may mắn trong cửa hàng của bạn có thể mang lại doanh thu bổ sung từ việc bán vé số.

2. Chuyển đổi triển vọng tiềm năng thành khách hàng

Những người dùng mới tham gia xổ số / rút thăm may mắn của bạn có thể có xu hướng mua hàng từ cửa hàng của bạn nhiều hơn.

3. Thu hút khách hàng mới

Người dùng đã trúng xổ số / rút thăm may mắn có thể có nhiều khả năng giới thiệu người dùng mới đến trang web hơn.

Lottery for WooCommerce hoạt động như thế nào

Xổ số cho WooCommerce hỗ trợ hai loại xổ số:

1. Xổ số tự động tạo vé. 2. Người dùng lựa chọn vé xổ số.

Quà tặng của người chiến thắng có thể được định cấu hình theo hai cách:

1. Sản phẩm bên trong trang web. 2. Sản phẩm bên ngoài trang web.

Đây là cách định cấu hình xổ số tạo vé tự động trong đó quà tặng là một sản phẩm bên trong trang web.

Thiết lập các trường bắt buộc:

Sau khi được cấu hình, người dùng có thể mua vé số trên sản phẩm. Mọi khách hàng đã đăng nhập đều có thể tham gia xổ số bằng cách mua vé.

Sau khi mua vé số, khách hàng của bạn có thể theo dõi xổ số từ bảng điều khiển xổ số của họ.

Khách hàng của bạn sẽ được thông báo qua email khi vé số của họ được xác nhận, khi chương trình xổ số kết thúc và thông báo người trúng giải.

Khi ngày kết thúc xổ số đến, người thắng cuộc sẽ được chọn dựa trên phương pháp chọn người thắng cuộc trong cài đặt sản phẩm.

Sau khi người chiến thắng được tuyên bố, đơn đặt hàng với sản phẩm quà tặng sẽ được tạo tự động thay mặt cho người chiến thắng, miễn phí. Bạn có thể truy cập đơn đặt hàng này từ phần đơn đặt hàng của trang Tài khoản của tôi.

Đặc trưng

1. Thiết lập và chạy xổ số dễ dàng. Bạn cũng có thể thiết lập Câu hỏi mà người dùng nên Trả lời để tham gia xổ số. 2. Bạn có thể yêu cầu khách hàng tự đăng ký trước khi tham gia xổ số. 3. Bạn có thể đặt giá vé số hoặc đề nghị miễn phí. 4. Có một trang tổng quan riêng để quản trị viên và khách hàng quản lý xổ số của họ. 5. Bạn có thể bắt đầu / kết thúc bất kỳ xổ số nào từ bảng điều khiển của họ. 6. Bạn có thể kết thúc xổ số khi vé đã được bán hết trước thời gian kết thúc được ấn định. 7. Bạn có thể quyết định xem vé số nên được tạo tự động hoặc cho phép người dùng chọn số vé. 8. Bạn có thể quyết định xem người trúng số nên được chọn tự động hay thủ công. 9. Thông báo qua email có sẵn cho cả quản trị viên và khách hàng.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Lottery for WooCommerce v2.1.7 nulled changelog
*** Lottery for WooCommerce ***

2022-03-25 - version 5.8
* New - Added option to list the Order(s) which not having ticket number(s) in the lottery post table.
* Tweak - Code improvement made in displaying the status filters in lottery post table .
* Tweak - Improvements made in Automatic random ticket type on edit product page.
* Tweak - Tested upto WordPress v5.9.2 and WooCommerce v6.3.1.

2022-03-01 - version 5.7
* New - Added options to customize URL parameters for lottery dashboard menu(s).
* Tweak - Code improvement made in lottery dashboard menu(s).
* Tweak - Made improvements in Automatic random ticket type(validate Maximum tickets value and Ticket Length value).
* Tweak - Tested upto WordPress v5.9.1 and WooCommerce v6.2.0.

2022-02-05 - version 5.6
* Tweak - Made improvements by displaying error message about Manage stock for lottery products.
* Tweak - Tested upto WordPress v5.9 and WooCommerce v6.1.1.

2022-01-01 - version 5.5
* Tweak - Code improvement made in Reserve Ticket Number for manual selection form.
* Tweak - Tested upto WordPress v5.8.2 and WooCommerce v6.0.
* Fix - Show/Hide Gift Product option not working.

2021-12-09 - version 5.4
* New - Added option for participate now button redirection to checkout page.
* Tweak - Code improvement made in maximum tickets per user restriction.
* Fix - Pagination not displayed in Lost Lotteries menu dashboard.

2021-11-09 - version 5.3
* New - Added ticket search bar option for manual selection form.
* New - Added option to prevent ticket generation for incorrectly selected answer.
* New - Added maximum tickets per user message in lottery product page.
* New - Added customization option for add to cart label for failed, closed and finished lottery product on shop page.
* Tweak - Code improvement made in lucky dip button.
* Tweak - Improvements in related products for displaying started lottery products.
* Fix - Error occurs on lottery winner details table on lottery product page when gift product is not configured.

2021-09-23 - version 5.2
* Tweak - Code improvements on participate now button price.
* Tweak - Code improvements on lottery tickets tab for manual selection form.

2021-08-21 - version 5.1
* Tweak - Code improvements on Exporting CSV file for lottery tickets.

2021-07-22 - version 5.0
* New - Added compatibility for Apple Pay and GPay when using Square Gateway.

2021-06-26 - version 4.9
* Tweak - Option to hide progress bar for individual lotteries.
* Tweak - Option to Mask username column in winnners table in product page & shortcode.
* Tweak - Option to show/hide username column in lottery winners list shortcode.
* Fix - 404 error occur on the lottery backend page.

2021-06-05 - version 4.8
* New - Added email shortcode information in Lottery emails.
* Tweak - Code improvement for selecting/unselecting the tickets in mobile view for "User Chooses the Ticket" type.
* Fix - Datepicker not displayed in edit product page when Ave Core and Manzil plugin is active.
* Fix - PHP warning error in the error log when the user is deleted from their site.

2021-05-22 - version 4.7
* Tweak - Shortcodes added for displaying selected answer{selected_answer} and correct answer{correct_answer} in Admin & Customer - Lottery Ticket Confirmation Emails.
* Fix - Predefined buttons fixed price option not working properly.

2021-05-07 - version 4.6
* Tweak - Code improvement for displaying the number of tickets per tab in "User Chooses the Ticket" type.

2021-04-24 - version 4.5
* Fix - In Automatic type, Ticket number not displayed on order details page.

2021-04-17 - version 4.4
* Tweak - Code improvement for predefined buttons.
* Tweak - Added option to customize the Export CSV filename.
* Tweak - Improvements for Lucky Dip button Redirect to cart page.

2021-04-01 - version 4.3
* New - Added WPML Compatibility.
* New - Added compatibility for Apple Pay and GPay when using Stripe Gateway.
* New - Added shortcode [lty_lottery_tickets_sold_percentage] to display the lottery tickets sold percentage.
* New - Added shortcode [lty_lottery_maximum_tickets_per_user_notice] to display maximum tickets per user notice.
* New - Added option to choose the Default Sorting in the Lottery page.
* Tweak - Code improvement on Order by Ticket number in lottery details tab.
* Tweak - Option to hide Participate now button till the user answers the question and selects a ticket number.
* Tweak - Question Answer heading label can be customized.
* Tweak - Added {ticket_number} shortcode in the Customer Lottery Winner emails.

2021-03-12 - version 4.2
* New - Added shortcodes [lty_lottery_maximum_tickets_per_user] & [lty_lottery_minimum_tickets_per_user] to display maximum and
minimum tickets per user.
* Tweak - Added Maximum ticket(s) purchase limit reached error message on product page.
* Tweak - Code improvement when ticket is generated on placing order.
* Tweak - Added Fixed Price Type for predefined buttons.
* Tweak - Added {discount} Shortcode for predefined buttons label.
* Tweak - Added {lty_lottery_details_tab} Shortcode to display the lottery details tab.
* Tweak - Participate now button Price changed dynamically on changing the quantity.
* Tweak - Added order by Post ID / Ticket Number and order by ASC/DESC option in lottery details tab.
* Tweak - Added {first_name} & {last_name} shortcodes on customer emails.
* Fix - User Details Display Type in Lottery Details tab option not working.
* Fix - Duplicate tickets occurs in random ticket generation type.

2021-02-19 - version 4.1
* Tweak - Category attribute added for lottery shortcodes.
* Tweak - Code improvements made on shortcodes.
* Fix - Internal Server Error while placing a lottery order.

2021-02-10 - version 4.0
* New - Predefined buttons to select the number of tickets to be purchased.
* Tweak - Code improvements on Automatic ticket type.
* Tweak - Added {ticket_count} shortcode to display the Tickets Sold in Progress Bar.
* Fix - Lottery status not changing to "Finished" for Automatic Winner Selection type.

2021-01-12 - version 3.9
* Tweak - RTL support for email.
* Tweak - Multiple Recipient(s) added for admin emails.
* Tweak - Option to Show/Hide answers in Lottery Details Tab.
* Tweak - Code improvements made on shortcodes and shop filters.
* Fix - Lucky dip not working.

2021-01-02 - version 3.8
* Tweak - Pagination option added for Lottery Details tab.
* Tweak - Backward Compatibility Improvement made for Automatic Ticket Regeneration.
* Fix - Fatal Error occurs when winner is chosen.

2020-12-21 - version 3.7
* Tweak - Added Q&A verify answer limited/unlimited type option.
* Fix - Loading issue on lottery product occurs when start and end date field is left empty.

2020-12-11 - version 3.6
* Fix - Maximum Number of Tickets keeps changing whenever the product is saved/modified.

2020-12-04 - version 3.5
* New - Added Minimum Restriction per user option.
* Tweak - Added Global Settings for Question answer Module.
* Tweak - Get Confirmation from user before verifying the answer in Question and Answer Module.

2020-11-18 - version 3.4
* New - Added shortcode to display lottery question and answer.
* Tweak - Improvements made on force login on checkout page for WooCommerce Version 4.7.

2020-11-12 - version 3.3
* Tweak - Improvements to lottery post table display.
* Tweak - Improvements to lottery winner count.
* Fix - User Chooses the ticket type not working properly when starting Ticket Starting Number is set as '0'.

2020-11-01 - version 3.2
* New - Ticket Regeneration from Order Details Page.
* Tweak - Cart Validation Improvements made in User Chooses the ticket type.

2020-10-09 - version 3.1
* New - Option to hide Lottery Status on Shop and Category Pages.
* New - Option to hide Lottery Tickets Sold Count on Single Product Page.
* New - Option to hide Countdown timer for individual lotteries.
* New - Added Shortcode [lty_finished_lottery_products] to display finished lottery products.
* Tweak - Guest login message is now customizable.
* Tweak - Outside the Site Winning Item URL will be presented as a hyperlink.
* Tweak - Improvement made in lottery tickets when the order get Cancelled/Refunded/Failed.

2020-09-26 - version 3.0
* New - Option to hide Failed Lottery Products on Shop & Category pages.
* New - Option to hide Closed Lottery Products on Shop & Category pages.
* Tweak - Option to display user name/first & last name column in the lottery details tab on the single product page.
* Tweak - Improvement made for Maximum tickets per user.
* Tweak - Improvement made in the Customer - Better Luck Next Time email.
* Fix - Reserved tickets notice still displayed when the selected lottery product is placed.
* Fix - When ticket prefix and suffix are given for manual selection, ticket selection does not work properly.
* Fix - Lottery Status Filter not shown in the lottery post table.
* Fix - Lucky Dip not working properly.

2020-09-17 - version 2.9
* New - Option to hide Finished Lottery Products on Shop & Category pages.
* Tweak - Validation error messages on single product page.

2020-09-09 - version 2.8
* New - Added shortcodes to display lottery status, start date, end date, count down timer, minimum tickets, maximum_tickets, progress bar, winning item & tickets sold count.
* New - Verify Answer Before Purchasing Lottery.
* Tweak - Deleting the user details from the Lottery when a user is deleted.
* Fix - Incorrect ticket number is selected on using the lucky dip option for manual selection type.
* Fix - Fatal Error occurs on the Backend page.

2020-09-01 - version 2.7
* Tweak - Code Improvements.

2020-08-18 - version 2.6
* New - Reserve ticket number for a specific time for manual ticket selection type.
* Tweak - Added ticket prefix & suffix for the automatic ticket type(Sequential and Shuffled) and manual ticket selection.
* Tweak - Added hide option for lottery status in the single product page.
* Fix - Search filter does not work in Lottery Tickets List table.
* Fix - Fatal error occurs when the lottery ticket order is cancelled/failed/refunded.
* Fix - Relist not working properly.

2020-08-08 - version 2.5
* Tweak - Added options to hide the lottery start date & end date in the shop and single product page.
* Tweak - Improvements to [lty_lottery_products_winners_list] shortcode to display winner list for guest users.
* Tweak - Added Automatic Ticket numbers in WooCommerce Order Email and in Thank you page.
* Fix - Question & Answer not displayed when placing the order using Order again button.
* Fix - Conflict with Elessi Theme causes lottery products not added to the cart.
* Fix - Fatal error in single product page when gift products are deleted.

2020-08-01 - version 2.4
* New - Added Sequential & Shuffled Ticket patterns in Automatic ticket number type.
* Tweak - Settings improvement ticket selection type [Manual / Automatic type].
* Tweak - Interchanged the Positions of Lottery Question and Ticket selection for better usability.
* Tweak - Added User first name and last name columns for the Export CSV file.
* Tweak - Improvements in Customer & Admin Lottery Participation Confirmation Email(When purchasing multiple lottery products tickets at the same order).
* Tweak - Frontend Performance Improvements.
* Tweak - Shorcode{lottery_winning_item} added in Customer & Admin Lottery Participation Confirmation Emails to display lottery prizes information.
* Fix - Ticket Sold Count not working properly when lottery ticket order is canceled/failed/refunded.
* Fix - Lottery Winners not generated properly for relisted lotteries.

2020-07-20 - version 2.3
* New - Option added to Hide Specific Lottery Info in the product page.

2020-07-16 - version 2.2
* New - Option added to Export the Lottery details.
* New - Option added to display the Progress bar in the Shop, Category and Lottery page.

2020-07-11 - version 2.1
* Tweak - Improvements in Emails.
* Fix - Restrict the Manual Winner selection if the lottery is failed.

2020-07-09 - version 2.0
* Fix - Lottery Winner email sent to all participants.

2020-07-04 - version 1.9
* Tweak - WooCommerce Product Search plugin based conflict improvement.
* Fix - Conflict with WooCommerce Product Search Plugin(Search not working).

2020-07-02 - version 1.8
* New - Option to customize the Ticket Starting Number when "Allow Users to Choose Ticket Numbers" is enabled.
* New - Added Progress Bar option for single product page.
* Tweak - User bought ticket notice display improvements.
* Tweak - Ticket sold count display improvements.
* Tweak - Finished Lottery Relist Improvements.
* Fix - Maximum Tickets Per User improvements.

2020-06-24 - version 1.7
* New - Option to Prevent Multiple Users from the Same IP Address to Participate in a Lottery.
* Tweak - Lottery Ticket Number Display Improvements.
* Tweak - Lottery Winning Product Display Improvements.
* Fix - Admin Winner Lottery Email does not work properly.
* Fix - Lottery Start Time Display Improvements in Lottery Started email when using Start Now Button.
* Fix - User Lottery Dashboard Display Improvements.
* Fix - Not able to add Lottery products to cart for Guest Users.

2020-06-20 - version 1.6
* New - Added Lucky Dip option.
* New - Added color customization options.
* Tweak - Improvements to cowntdown timer.
* Fix - Ticket quantity not updating properly in cart based on Maximum Tickets per User.
* Fix - Quantity update option incorrectly displayed in product page(only for some themes) when "Allow Users to Choose Ticket Numbers" is enabled.
* Fix - Server Cron error message displayed unnecessarily.
* Fix - Maximum Tickets limit not working properly.
* Fix - Quantity update box not displayed in single product page for automatic ticket generation type.

2020-06-13 - version 1.5
* New - Added WP Cron option.
* New - Added option to hide countdown timer in the lottery product page.
* New - Added Compatibility for Product Add on.
* New - Added option for the guest user to Force to login on checkout.
* Fix - Lottery settings not display in the edit product page when the WP Job Manager plugin is activated.
* Fix - Maximum Tickets per User not working properly.

2020-06-12 - version 1.4
* New - Added Question and Answer option.
* Tweak - Tax related Improvements in product configuration.
* Tweak - Ticket Display Improvements.
* Tweak - Guest Workflow Improvements.
* Fix - Relist not working properly.

2020-06-05 - version 1.3
* New - Added Manual Extend option to extend the lottery end time.
* Fix - Sale price does not display properly for lottery products.

2020-06-03 - version 1.2
* Fix - Shortcode value not taken properly in the Customer - Lottery Participation Confirmation Email.
* Fix - Error thrown in the console on the Edit Product Page.
* Fix - Ends on and Starts on Customization message not working properly.
* Fix - Incorrectly gift product order email(WooCommerce order email) sent to the winners.

2020-06-01 - version 1.1
* New - Added Custom CSS option.
* New - Added Server Cron Information.
* Tweak - Added customization options for the lottery countdown timer(days, hours, minutes, seconds).
* Tweak - Added customization options for the lottery status.
* Fix - Lottery countdown timer does not work properly in some browsers.

2020-05-09 - version 1.0
* Initial Release
Tải Miễn Phí Lottery for WooCommerce v2.1.7 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup